CrimethInc. Darbas: kapitalizmas, ekonomika, pasipriešinimas (15)
teorija

 

work-book

     Tai pasakojimas apie du miestus. Oficialiai jie abu yra to paties smunkančios pramonės didmiesčio pakraščio rajonai, nors ir pakankamai dideli, kad galėtų būti laikomi savarankiškais miestais. Jie dalinasi ta pačia vietine viešojo transporto sistema ir turi bendrą dienraštį. Juos skiria tik penkiolika kilometrų padriko priemiesčio ir milžiniška klasinių privilegijų praraja.

 

 

 
CrimethInc. Darbas: kapitalizmas, ekonomika, pasipriešinimas (13)
teorija

work-book

     Apmokestinimas

     Būdamas tiesiogine plėšimo forma, apmokestinimas yra vienas iš seniausių finansinio pasipelnymo metodų. Priverstinė apmokestinimo prigimtis leidžia jį prilyginti organizuotų nusikaltimų grupuočių praktikoms reikalauti pinigų už apsaugą. Žinoma, vyriausybės kuria įstatymus, tad joms lengva nemokėjimą paversti nusikaltimu.


 

 
Dalia Striogaitė. Avangardo iliuzijų kaina
istorija

     Mes – tai ant revoliucijos bangos pakilusi kairiųjų pažiūrų jaunuomenė, susibūrusi į aušrininkų organizaciją, nuo 1925-1926 metų į Socialistų studentų draugiją ir 1927 metais į slaptą Lietuvos socialistų revoliucionierių maksimalistų (eserų) są­jungą. Tai buvo Borutą politiškai subrandinusi aplinka. Aušrininkų pasaulėžiūros principai – socializmas ir individualizmas (rūpėjo asmenybė istorijoje, o ne objektyvus so­cialinis ir ekonominis procesas) – buvo grindžiami rusų narodnikų, narodovolcų, anarchistų ir kairiųjų eserų pažiūromis.

 
CrimethInc. Darbas: kapitalizmas, ekonomika, pasipriešinimas (10)
teorija

 

work-book     Anapus rinkos

     Kai kurie paribiuose esantys žmonės vis dar išgyvena daugiau ar mažiau ikikapitalistinėmis sąlygomis. Kai kurie yra vietinės tautelės, kovojančios už savo tradicijų išsaugojimą; kiti ‒ pašalintieji, kurie jau buvo įtraukti į ekonomiką, išsunkti ir išspjauti. Rinkai rijant vis daugiau ir daugiau, už jos besilaikantieji turi vis mažiau iš ko išgyventi. Žiūrint iš šios perspektyvos, niekas negali įsivaizduoti, koks gyvenimas buvo tada, kai visi galėdavo patys apsirūpinti tuo, ko reikėdavo.

 
CrimethInc. Darbas: kapitalizmas, ekonomika, pasipriešinimas (9)
teorija

 

work-book      Migrantų darbas

     Kodėl ieškodami darbo žmonės nelegaliai kerta sienas? Ar tai neparodo, kad JAV ir ES turi geresnes ekonomikas nei tokios šalys kaip Meksika ar Marokas? Ar jos neturi teisės gintis nuo įsibrovėlių?

 
CrimethInc. Darbas: kapitalizmas, ekonomika, pasipriešinimas (7)
teorija

 

work-book     Dar būdamas ketverių, žinojau, kad noriu būti animuotojas. Žiūrėdamas per televizorių Kapitoną Marką maniau, kad dirbsiu Disney‘aus ar kokiame kitame milžiniškame žiniasklaidos konglomerate. Maniau būsiąs turtingesnis už savo tėvą ir dar jo tėvą ‒ ne žymus ar panašiai, bet pakankamai sėkmingas.

 
Pasidaryk pats. Tavo laidotuvės
pasidaryk pats

 tavo laidotuves     Pastaruoju metu (galbūt dėl mano amžiaus) vis dažniau tenka dalyvauti laidotuvėse. Ir kiekvieną kartą užduodu sau vis tą patį klausimą: ką aš čia veikiu? Kaip tai ką, sakytų daugelis, juk atėjai atsisveikinti su mirusiuoju, palydėti jį į amžinąją kelionę ir išreikšti užuojautą artimiesiems. Na, ne viskas taip paprasta.   

     Reikalas tas, kad su mirusiais aš neatsisveikinu. Aš atsisveikinu su gyvais.

 
Eugenijus Misiūnas. Apie gydymą baime
politika

zombiai     XVIII amžiuje sunkiomis psichinėmis ligomis sergantiems ligoniams gydytojai, be kitų metodų – tokių kaip panardinimas į vandenį, sukimas ratu pasodinus ar paguldžius nelaimėlius į vadinamąją rotacinę mašiną, – rekomenduodavo sužadinti baimės jausmą. Taip būdavo gydomi maniakai, isterikai, melancholikai, lunatikai ir kitomis psichinėmis ligomis sergantys pacientai (apie tai knygoje “Madness and Civilization” rašo Michelis Foucault).   

 
CrimethInc. Darbas: kapitalizmas, ekonomika, pasipriešinimas (5)
teorija

 

work-book      Savisamda

     „Savisamda“ apibrėžia platų pozicijų ratą ‒ nuo repetitorių ir auklių iki tėvų parduotuvių savininkų, nuo gėlių pardavėjų ant gatvės kampo iki sėkmingų „kūrybinės klasės“ menininkų. Savisamda siejama su asmenine laisve; tačiau vadovavimas savam verslui paprastai reikalauja daugiau laiko nei darbas korporacijai, ir nebūtinai yra geriau apmokamas.

 
Pasaulio pramonės darbininkai: viena didelė profesinė sąjunga (2)
teorija

viena didele profesine sajunga     Pramonės organizacija     1. Kas gamina ką?     Visa pramonė taip persipynusi, kad galime sakyti, jog iš tikrųjų egzistuoja tik viena pramonės rūšis – prekių ir paslaugų gamyba. Pagalvokite, kokie procesai buvo reikalingi pagaminti jūsų paltą. Tam reikėjo ne tik darbo ir medžiagų, tiesiogiai susijusių su jo gamyba, tačiau ir pastatų bei įrenginių, kuriuose ir kuriais jis buvo pagamintas. Taip pat prireikė planavimo, medžiagų transportavimo bei įrangos ir pastatų tam pagaminti ir atlikti.

 
Kairiųjų ir anarchistinių Ukrainos organizacijų pareiškimas dėl „Borotba“ („Боротьба“) sąjungos
politika

borotba     Mes, Ukrainos kairiųjų ir anarchistinių organizacijų kolektyvai, pareiškiame, kad „Borotba“ (liet. – „Kova“) sąjunga nepriklauso mūsų judėjimui. Per visą šio politinio projekto egzistavimo laiką paaiškėjo jo narių šališkumas labiausiai diskredituotiems, konservatyviems ir autoritariniams „kairiesiems“ režimams bei ideologijoms, kurios jokiu būdu neatstovauja darbo klasės interesų.   

 
Skelbiame karą karui! Internacionalistų pareiškimas dėl karo Ukrainoje grėsmės
aktyvizmas

tai ne musu karas      Karas karui! Nė lašo kraujo už „naciją”!

      Kova dėl valdžios tarp oligarchinių Ukrainos klanų grasina virsti tarptautiniu kariniu konfliktu. Rusijos kapitalizmas, turintis svarbių ekonominių, finansinių ir politinių interesų Kryme ir Rytų Ukrainoje, ketina pasinaudoti Ukrainos valstybės perversmu, kad įgyvendintų savo senus imperinius kėslus.

 
Fredy Perlman. Kasdienio gyvenimo reprodukcija (1)
teorija

kasdienio gyvenimo reprodukcija - virselis rgb     Kasdienė praktinė genties narių veikla reprodukuoja gentį. Ši reprodukcija vyksta ne tik fizinėje, bet ir socialinėje plotmėje. Savo kasdiene veikla genties nariai reprodukuoja ne tik žmonių grupę – tuo pačiu jie reprodukuoja ir gentį, t. y. tam tikrą socialinę formą, kurios rėmuose ši žmonių grupė atlieka specifinius veiksmus jai būdinga maniera. Ši genties nariams būdinga veikla nėra sąlygota „natūralių” ją atliekančių žmonių savybių, kaip bitės gaminamas medus yra sąlygotas jos „natūros”. Kasdienė genties nario atliekama ir įamžinama veikla yra specifinis socialinis atsakas į tam tikras materialines ir istorines sąlygas.

 
LGBT politikos galimybės nerimo apimtoje valstybėje
teorija

Tekstas iš straipsnių rinktinės „Tautos paraštės ir nepatogūs pilietiškumai" (sud. Lina Žigelytė, red. Neringa Dangvydė)

Darja Davydova

 

2010 m. gegužę Vilniuje įvyko pirmosios Lietuvoje „Baltic Pride" eitynės, kurios paskatino žmogaus teisių aktyvistus mobilizuotis ir bendradarbiauti, o visuomenę – aktyviai svarstyti LGBT (lesbiečių, gėjų, biseksualų ir translyčių) piliečių problemas, lūkesčius ir vaidmenį viešoje erdvėje. Šios LGBT problemos buvo nagrinėjamos pagal jau ne vieną kartą girdėtą ir atsibodusį scenarijų: prieš homoseksualumą nusiteikę gerai žinomi politiniai ir visuomeniniai lyderiai atkartojo seną dainą apie tautą, šeimą ir tradicines vertybes, o LGBT aktyvistai atsimušinėjo kalbėdami apie teisę švęsti įvairovę ir tolerancijos siekiamybę. Vis dėlto, derybos buvo sėkmingos ir gegužės 8 d. ant Neries kranto eitynės įvyko. LGBT bendruomenė praktiškai išbandė ir įtvirtino savo teisę į viešą erdvę ir valstybės apsaugą, o agresyvi protestuotojų minia buvo sulaikyta policijos ir negavo šanso paversti plakatuose ir šūkiuose išreikštą neapykantą fiziniu smurtu. Tačiau ar galima teigti, kad įvykus eitynėms „Už lygybę" LGBT politika pradėjo pagaliau judėti į priekį? Ir jei taip, kokia yra šios politikos ateitis Lietuvoje?

 
Abortų draudimas: kaip kovojama Ispanijoje?
aktyvizmas

Protestas prieš abortų draudimą Madride (c) AP/Scanpix 

Masiniai protestai Madride

Tūkstančiai žmonių vasario 8 d., šeštadienį Madride išėjo dar kartą į gatves, protestuodami prieš valdžios planus uždrausti abortus. Priėmus naująjį įstatymą, abortai būtų galimi tiktai išprievartavimo atveju arba jei atsirastų grėsmė moters ar vaiko sveikatai ar gyvybei. Į šias išimtis nėra įtraukta aborto galimybė net ir vaisiaus apsigimimo ar paveldimos genetinės ligos atveju. Tokios pačios nuostatos įtrauktos ir į lietuviškąjį abortų draudimo įstatymo projektą, kurio dar laukia svarstymas Seime.

 
CrimethInc. Darbas: kapitalizmas, ekonomika, pasipriešinimas (14)
teorija

 

work-book

     Vertikalios sąjungos, horizontalūs konfliktai

     Kiekviename priespaudos fronte kai kurie engiamieji mainais į klusnumą yra paperkami ypatingomis privilegijomis. Vargingiausiose tautose bendrininkų klasė pasipelno pigiai pardavinėdama savo tėvynainius; vargingiausiuose rajonuose atsiranda policijos informantų; vargingiausiuose namuose vyrai palaiko patriarchalinę sąjungą.

 

 

 
CrimethInc. Darbas: kapitalizmas, ekonomika, pasipriešinimas (12)
teorija

 

work-book

     Investavimas

     Anksčiau atskirti kapitalistus nuo išnaudojamųjų buvo lengva: vieni žmonės turėjo kapitalo, o kiti – ne. Šiandien dėl spekuliacijų ir paskolų labai sunku tiksliai nustatyti, kas sudaro kapitalistų klasę. Ar tai visi, kurie turi akcijų? Visi, kurie iš jų pasipelno? Jei turi namą, kurio vertė rinkoje auga, ar tai padaro tave kapitalistu? Kas, jei vis dar esi skolingas bankui didžiąją dalį jo kainos? Jei nekilnojamo turto kainos nusmunka, ar tada staiga nustoji būti kapitalistu?

 

 

 
CrimethInc. Darbas: kapitalizmas, ekonomika, pasipriešinimas (11)
teorija

 

work-book

     Žiniasklaida

     Bendrai paėmus, žiniasklaida veikia kaip kolektyviai kuriamas intelektualinis klimatas. Ji transformuoja individualią patirtį, atmintį ir betarpišką komunikaciją į kažką sintetiško ir išoriško, nors technologinis progresas sparčiai integruoja šią išorinę teritoriją į mūsų savastį. Knygos, įrašai, filmai, radijas, televizija, internetas, mobilieji telefonai ‒ kiekvienas iš šių išradimų įsiskverbė vis giliau į kasdienį gyvenimą, apimdamas vis didesnę mūsų patirties dalį.

 
Odesa – anarchosindikalizmo gimtinė
istorija

     Skaitant Pietų Rusijos anarchosindikalistų grupės (toliau PRAS; 1906-1908 m.) istoriją, kurią parašė vienas iš jos kūrėjų, Jakovas Novomirskis (Kirillovskis), negaliu nustoti galvoti, kad priešais mane visiškai nepažįstamos civilizacijos istorija. Tačiau veiksmas vyksta Odesos mieste vos prieš šimtmetį. Jau tada tai buvo didžiulis uostas, kapitalistinis pramoninis miestas, kur gyveno rusai, ukrainiečiai ir žydai – negalime pasakyti, kad tai buvo visiškai kita, svetima ir nesuprantama mums socialinė tvarka arba kita nežinoma tauta... 

 
CrimethInc. Darbas: kapitalizmas, ekonomika, pasipriešinimas (8)
teorija

work-book     Namų ruoša

     Įsivaizduok buržua vakarėlį: vyrai kalbasi apie gamybą, o žmonos apie vartojimą. Šiame vaizdinyje vyrai siejami su vertės kūrimu, o moterys su jos išleidimu: iš kiekvieno pagal galimybes, kiekvienam pagal poreikį. Kiekvienas vyras turi nusiskundimų dėl jo sunkiai uždirbtus pinigus išleidžiančios sutuoktinės ‒ kam, jis negali suprasti.

 
CrimethInc. Darbas: kapitalizmas, ekonomika, pasipriešinimas (6)
teorija

 

work-book     Mokytojai ir mokiniai

     Bet kas, kam yra tekę praleisti laiko su mažais vaikais, žino, kaip jiems patinka mokytis. Nuo pat pradžių jie bando imituoti viską aplinkui. Be šio instinkto, leidžiančio kiekvienai naujai kartai perimti buvusiųjų žinias ir įgūdžius, mūsų rūšis būtų jau seniai išnykusi.

     Reikia nemažai pasistengti norint iš vaikų šį įgimtą smalsumą išmušti. Turi atskirti juos nuo šeimų, izoliuoti steriliose aplinkose su keliais persidirbusiais suaugusiaisiais ir įkalti į galvą, kad mokymasis yra disciplina. Tereikia išsiųsti juos į mokyklą.

 
Adolfo Ramanausko-Vanago pėdsakai Druskininkų žydų žūties byloje
istorija

vanagas     Adolfas Ramanauskas-Vanagas – garsus pokario partizanų vadas. Štai ką apie jį rašo Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (LGGRTC) svetainė:

     „Partizanų pulkininkas Adolfas Ramanauskas-Vanagas, Pietų Lietuvos partizanų srities vadas, 1949 m. vasario 16 d. Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) tarybos deklaracijos signataras, LLKS gynybos pajėgų vadas. (…) 1997 m. gruodžio 22 d. A. Ramanauskui-Vanagui pripažintas kario savanorio statusas.

 
Paskutinio pasaulinio laukiant
politika

nacionalizmas suoliukai     Mano kaimynai išblūdo. Vienas jau rengiasi karui su rusais, išjungęs televizorių naktį sapnuoja, kad rusų tankai važiuoja į Klaipėdą, kitas patyliukais iš pensijos perka džiūvėsius ir druską pergalės baliui. Jaunesni būtų ir laiko turėtų – eitų partizanauti. Trečias dar negalanda kirvio, bet irgi išsigandęs. O ką žinai?..   

 
CrimethInc. Darbas: kapitalizmas, ekonomika, pasipriešinimas (4)
teorija

 

work-book     Įsivaizduok ankstesnių laikų verslininką: parduotuvės savininką, bakalėją turinčią šeimą, mažo fabrikėlio valdytoją, samdantį vietinius žmones, kurie į darbą eina pėsčiomis. Visais šiais atvejais, savininkai aiškiai atpažįstami ir paprastai gyvena toje pačioje bendruomenėje su darbuotojais.

     Kai išgirsti apie kompaniją, „tampančią vieša“, dažnai tai skamba kolektyviai ir demokratiškai: kiekvienas gali investuoti ir būti augimo bei sėkmės dalimi. Bet kas iš tiesų atsakingas už šią struktūrą ir kokius ji lemia sprendimus?

 
Kas geriau: batsiuvys ar stalius? Pasirinkimų ribojimas ir kontrolė
žmogaus teises

pasirinkimai     Jau treji metai gyvenu be televizoriaus ir dėl to kartais pakliūvu į keistas situacijas, kai visi aplinkui žino, apie ką kalbama, o aš - ne. Nežinau, kas ir kodėl “iškrito”; nežinau, ką mano tas ar anas politikos aferistas, verslo žiurkė ar valdžios utėlė; nežinau, kokias ateities vizijas piešia aiškiaregiai.   

 
Mano kūnas – mano pasirinkimas? Nuo biologinės teisės į socialinę teisę
laisvoji tribūna

abortai     Lietuvos parlamente siūlomu abortų draudimu aiškiai nurodoma į valstybės siekį pajungti individo teisę “kolektyviniams” tautos interesams. Iniciatyvos, pasirodžiusios reaguojant į šią grėsmę, šiuo metu išlieka įkalintos partikuliaristiniame susirūpinime teisės į abortą gynimu, tačiau jas būtų lengva susieti su “neturinčių apsisprendimo galimybės” moterų padėtimi bendresne socialine prasme.   

 
Aš dezertyruoju iš šaltojo karo
laisvoji tribūna

dezertyras      Man seniai neįdomu kalbėti apie žmones, besidominčius žmonių teisėmis. Bet norisi pasakyti apie pacifistus, kuriuos anksčiau pažinojau. Kai kurie iš jų buvo kur kas aktyvesni už mane. Jie rengė gražias akcijas prieš prievartą, klausėsi teisingų hipių grupių, žinojo užsienietiškus pacifistinių dainų žodžius ir nutuokė simboliuose. Buvo metas, kada jie geriau už mane suprato pramoninės gyvulininkystės ir karų, bado ir karų, alkoholio ir karų sąryšius.

 
CrimethInc. Darbas: kapitalizmas, ekonomika, pasipriešinimas (3)
teorija

work-book     Nesuprask neteisingai - kritikuoti darbą nereiškia atmesti veiklumo, pastangų, ambicijų ir atsidavimo. Tai nereiškia reikalauti, kad viskas būtų linksma ir lengva. Kautis prieš jėgas, kurios verčia mus dirbti, savaime yra sunkus darbas. Tinginystė nėra alternatyva darbui, nors gali būti jo šalutinis produktas.

 
CrimethInc. Darbas: kapitalizmas, ekonomika, pasipriešinimas (2)
teorija

work-book      Darbo mitologija

      Kas būtų, jei niekas nedirbtų? Prakaito krautuvės ištuštėtų, o gamyklų konvejeriai nustotų veikę ‒ bent jau gaminantys tuos daiktus, kurių savanoriškai niekas nedarytų. Nutrūktų telepardavimai. Niekingi individai, kontroliuojantys kitus vien dėl savo turtų ar titulų, turėtų išmokti geresnių socialinių įgūdžių. Nebebūtų eismo kamščių; taip pat ir naftos išsiliejimų. Popieriniai pinigai ir darbo prašymai būtų naudojami prakuroms – žmonės grįžtų prie mainų ir dalinimosi. Žolė ir gėlės prasikaltų pro grindinį, galiausiai paruošdamos vietą vaismedžiams.

 

 
Anarchofeminizmo daigai ir problemos Lietuvoje
teorija


Knygos „Tautos paraštės ir nepatogūs pilietiškumai" (sud. L. Žigelytė, red. Neringa Dangvydė, 2013) ištrauka

Aira Leonidovna

(Teksto dalį apie radijo laidą „Atviras galas" parengti padėjo buvusios laidos rengėjos – opit ir Ugnė.)

 
Daugiau įrašų...
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sekantis > Pabaiga >>

Puslapis 1 iš 128