Diržys Redas „Manifestai”. Spaudos konferencijos manifestas
menas

         1.      Spaudos konferencijai surengti būtina sąlyga – organizatorius turi atstovauti realią galią visuomenėje turinčią instituciją, arba privalo pasiūlyti spektaklį, tinkamą žiniasklaidos formatui užpildyti.

2.      Spaudos konferencijos paprastai nėra susiję su realios situacijos analize, bet yra viešųjų ryšių dalis.
 

3.      Į spaudos konferenciją žurnalistas ateina išgirsti to, kam jau yra nusiteikęs. Pokalbio tema turi atitikti jo atstovaujamo puslapio žanrinį spektrą, nes žiniasklaida tokia pat fragmentuota, kaip ir nekapitalistinė realybė – kitomis temomis paprasčiausiai rašo kiti. Išimtis gali būti tik mažuose miesteliuose rengiamos spaudos konferencijos – dideli dienraščiai ten turi vos vieną atstovą, rašantį visomis temomis. Tokiu atveju nėra žinoma, į kurį puslapį pateks pranešimas – tai nuspręs redaktorius.
 

4.      Spaudos konferencijos metu demonstruojamas humoro jausmas yra gero tono požymis.
 

5.      Spaudos konferencijos metu būtina pasakyti vieną ryškią metaforą arba atlikti viešą akibrokštą, kuris neabejotinai bus aprašytas straipsniuose. Labai tikėtina, kad metafora taps straipsnio antrašte, nes antraštes paprastai sukuria ne straipsnio autorius, bet redaktorius.
 

6.      Spaudos konferencijos metu tikslinga vieną pasirinktą žurnalistą viešai įžeisti – kiti tampa mandagesniais, straipsniuose atsiranda įvairovės, pozicijų skirtumų bei papildomų emocijų. Idealiai surengta spaudos konferencija supriešina žurnalistus tarpusavyje ir šie nesąmoningai reiškinį aprašo taip, kad jo niekas ilgai nepamiršta.
 

7.      Spaudos konferencijos metu labai svarbu neatrodyti protingesniu už susirinkusius – žurnalistas negali būti kvailas, nes jis dažniausiai atstovauja visuotinę nuomonę, o pats asmeniškai netgi už jos pasislepia.
 

8.      Nepamiršk – žurnalistas niekuomet nepublikuoja savo klausimo, o tik tavo atsakymus! Nepasiduok provokacijoms!
 

9.      Vykdantysis spaudos konferenciją atlieka hegemono funkciją aptariamojo reiškinio atžvilgiu. Jeigu šią funkciją perima menininkas, jis įkala pleištą tarp tikrojo hegemono ir jo pagrindinio įrankio – žiniasklaidos.

 

ŠALIN SMULKIABURŽUAZINIUS SANTYKIUS IR RINKOS EKONOMIKĄ IŠ MENO SRITIES!
 

MENININKAI, NEKURKITE SPEKTAKLIO NEOLIBERALISTINIO KAPITALIZMO INSTITUTAMS!


     [Redas Diržys. 2006. Alytus]

 

 

 

     ON PRESS CONFERENCE. MANIFESTO

 

         1.It is an essential condition to arrange the press conference – the organizer should represent either the institution holding the power on society or there should be arranged spectacle applicable to fill up the press format.

2. Usually the press conference has nothing to do with evaluation of the real situation but rather is part of the game for public relations.

3. Journalist comes to press conference for the message he is initially prepared for. The topic of the discourse should fit to the genre of the paper or it’s part he is representing at the press conference. That is so because the Press is fragmentized in the same way as neo-capitalistic reality and different topics are committed to the specially specified journalists. Exception could be made for the press conference in the provincial locations – there big dailies usually have single representative who wrote on all the possible topics. Then nobody knows which the page will host the article – the decision will be made by chief editor.

4. Sense of humor is always welcome.

5. There is always worth to generate metaphor or to arrange a public slap down which definitely would be depicted in the articles. That would guarantee the right headline for the article.

6. There is advisable to insult some pre-selected journalist during the course of press conference – that would result more civility for the further relationship with the remaining journalists and there will be more controversy and emotions in the reflections. Perfectly arranged press conference would confront journalist between themselves and the event is depicted in never-to-be–forgotten manner.

7. Never try to be cleverer then journalists – journalist can’t be stupid just because he himself represents the general opinion of society and usually hides himself behind it too.

8. Remember! Journalist never publicizes his question but only your answers! Don’t give in to provocations!

9. The speaker at the press conference possess over the subject he speaks about. If the function is overtaken by the artist he has an opportunity to drive a wedge between the real hegemony and it’s tool – The Press.

 

SCAT BOURGEOIS RELATIONSHIP AND MARKET ECONOMY FROM THE ARTS!

ARTISTS! DON’T CREATE THE SPECTACLE TO THE INSTITUTES OF NEO-LIBERALISTIC CAPITALISM!

 

       [Redas Diržys. 2006. Alytus]