1.      Paimk pirmą po ranka pakliuvusį vaizdą iš laikraščio, didink jį kol mažiausio balto taškelio skersmuo sieks bent 0,5 mm, priklijuok prie kieto pagrindo ir išgręžk kiekvieną baltą taškelį atitinkamo dydžio grąžteliu. Atmink, kad kiekvienas vaizdas spaudoje yra atsiradęs tam, kad galėtum tai atlikti.

 

2.      Kuo mažesnį kiekį įvairaus dydžio grąžtų naudosi – tuo aiškesnė bus tavo pasaulėžiūra.

 

3.      Judesiai, atliekami įstatant grąžtą į patroną, primins tau ginklo užtaisymą. Pajusk savyje užkariautoją! Naudok vis didesnius gręžimo aparatus!

 

4.      Pasitenkink gręžimo aparato ergonomiška rankena, tiksliai atitinkančia tavosios rankos formą.

 

5.      Gręžimas mažina materiją – paruošk vietą dvasios hegemonijai!

 

6.      Pajutęs sąmonės laisvėjimą, nenustok gręžęs. Atpalaiduok protą ir širdies plakimas netruks susilyginti su instrumento vibracijos dažniu. Tačiau aukščiausią unifikacijos laipsnį pasieksi tik sutapatinęs savo dvasios ir instrumento vibracijos dažnius. Tai ilgas ir skausmingas procesas. Mitologiniais laikais taip atsirado kentauras, sfinksas ir kiti unifikuotos dvasios gyvūnai.

 

7.      Dabar belieka surasti priežastį savo begalinio noro gręžti pateisinimui visuomenėje.

 

[Redas Diržys, 2001m. balandžio 5 d., Alytus]

 
„Demokratija”. Išdidintas ir sienoje išgremštas 1 baltas pikselis iš Valdo Adamkaus portreto.
SMC 2006.

               

The Drilling Manifesto

 

1.      Cut a very first picture from a newspaper and enlarge it until the diameter of the smallest white dot will reach at least 0.5 mm. Glue this image on a solid base and drill each white dot with a bit of a fitting size. Remember, every image has appeared in press for you to drill it.

2.      The lesser the number of bits you use, the clearer is your worldview.

3.      Movements made when placing a bit into a chuck will remind you of a charging a gun. Use increasingly bigger drilling machines!

4.      Enjoy the ergonomic holder of the drill, it fits exactly the form of your hand: people have put lots of endeavour to reach the harmony of form and content.

5.      Drilling decreases matter. Prepare the space for spiritual hegemony!

6.      Do not stop drilling even if you feel the liberation of your consciousness. Release your mind and you will soon notice that your heart beats within the frequency of the instrument’s vibration. However, you will reach the highest degree of unification only when you identify yourself with this frequency. During the mythic period, this was the way, how a centaur, a sphinx, and other creatures of unified soul were formed.

7.      Now the only thing you need is a reason to explain society your endless desire for drilling.

 

      [Redas Diržys, Aprill 5th, 2001, Alytus]