Birželio 2-oji – Novočerkasko darbininkų maišto diena (foto, video)
aktyvizmas

novocerkasko maistas 1962        Tai įvyko lygiai prieš 47-erius metus, 1962 m. birželio 2 dieną. 1962-ųjų gegužės pabaigoje sovietinė vyriausybė padidino mažmenines kainas mėsos ir pieno produktams. Mėsa pabrango vidutiniškai 30 %, o sviestas – 25 %. Tuo pačiu metu trečdaliu buvo sumažinti Novočerkasko elektrovežių gamyklos darbininkų atlyginimai. Pasipiktinę žmonės išėjo į gatves.

 

J. I. Mardaris, įvykių liudininkas: „Minia skandavo „Į miestą!“ Vėl išlaužę per naktį sutvarkytus gamyklos vartus, žmonės patraukė į miesto centrą. Ėjome taip, kaip nežygiuodavome net per demonstracijas – išlygiuotos gretos, vėliavos, visus suvienijęs ryžtas. Virš kolonos sklandė šūkiai: „Drąsiau, draugai!“, „Pakilkim, prakeiktieji!“ Mes buvome visai nepanašūs į chuliganų būrį, kaip mus vėliau pavadino. Būrys buvo nemenkas – vos ne pusė miesto gyventojų. Žygiavome ne tam, kad užimtume valdžią, mes norėjome tik pareikšti protestą dėl nepakeliamų gyvenimo sąlygų ir iškelti ekonominius reikalavimus, norėjome, kad mus išklausytų.“

 

Prie streikuojančių prisijungė apie 5000 žmonių, tad situacija tapo grėsminga. Valdžia panaudojo griežtą informacinę blokadą. Novočerkasko ir Šachtų rajonuose buvo dislokuoti 5 radijo kontržvalgybos sunkvežimiai, kurie turėjo sutrukdyti radijo mėgėjams išsiųsti bent vieną žinutę. Į miestą buvo įvesta vidaus reikalų kariuomenė, įriedėjo šarvuota technika. 23 žuvusieji ir 87 sužeistieji – tokia buvo „raminamųjų salvių“, paleistų į susirinkusius žmones, oficiali statistika. Minia sušaudyta prie vykdomojo komiteto ir milicijos pastato. Manoma, kad žuvusių galėjo būti ir daugiau. Jų kūnai buvo slapta išvežti iš miesto ir palaidoti bevardėse kapavietėse po visą Rostovo sritį. Vėliau Novočerkaske buvo surengtas „neramumų kurstytojų“ teismas. 7 „kurstytojai“ nuteisti mirties bausme ir sušaudyti. Kiti 105 kaltinamieji nuteisti laisvės atėmimu nuo 10 iki 15 metų.

 

Pagal vaziani.livejournal.com parengė dp

2009 06 03

 

                   novocerkaskas 1962

 

                   novocerkaskas 1962 2

 

                   novocerkaskas 1962 3

 

                  

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

 

 

Komentarai  

 
0 # --railgunner kid Y-m-d H:i
klipe sako kad 20, ne 23