Vieša diskusija: Lietuvos žaliųjų sąjūdžio partija – dar vienas bandymas atgaivinti žaliųjų judėjimo lavoną?
aktyvizmas

LZSP        Turbūt nesuklysiu pasakęs, kad Lietuvoje žaliųjų judėjimo nėra. Jis buvo prieš 20 metų, toks tautinis, gražus – ne žalias, o trispalvis... Bet pražuvo, vos tik Sąjūdis užėmė valdžią – juk tautiniams žaliesiems draudžiama protestuoti prieš tautinę valdžią! Vieni tautiniai žalieji vėliau tapo atvirais nacionalistais (Z. Vaišvila), kiti viskuo nusivylė ir nusižudė (S. Gricius), treti pasitraukė į dvasinį pogrindį (A. Balbierius), o ketvirti, kaip ir pridera, užėmė svarbius valstybės postus (tokių nemažai). Išliko tik Lietuvos žaliųjų judėjimas – eilinė nevyriausybinė organizacija, vengianti angažuotis politiškai ir mintanti iš varganų pinigėlių, gaunamų už tam tikrus gamtosaugos projektus. Didžiuosiuose miestuose dar veikia ir pusgyviai žaliųjų klubai – „Aukuras“ Šiauliuose, „Atgaja“ Kaune, „Žemyna“ Vilniuje bei „Žvejonė“ Klaipėdoje, – kurie retkarčiais surengia kokią nekaltą edukacinę akciją... Beje, popieriuje gyva ir Lietuvos žaliųjų partija, kuri taip niekada ir nebuvo pradėjusi aktyvios veiklos – šios partijos „savininkė“ homofobė ir antisemitė Rūta Gajauskaitė šiandien rašinėja neapykantos sklidinus pamfletus fašistuojančių skinhedų portalui „Blood&Honour Lietuva“...

 

Ir štai 2009-ųjų vasarą keletas aktyvistų paskelbė savo planus įkurti Lietuvos žaliųjų sąjūdžio partiją – vakarietiško tipo kairiąją politinę jėgą, kuri sieks paversti Lietuvą ekologiška, socialiai teisinga, kūrybinga, inovatyvia ir taikia visuotinės gerovės valstybe, gerbiančia kiekvieno žmogaus orumą, individualybę ir teises. Iniciatyvinė partijos grupė jau paskelbė pirmąją deklaraciją ir įkūrė jos rėmėjų bendruomenę internete. Įdomu, kad LŽSP nuo pat pradžių deklaravo savo kairiąją orientaciją ir paskelbė ketinimus bendradarbiauti su „Naująja kaire 95“, tačiau iniciatyvinėje grupėje aktyviai veikia ir ultradešiniųjų atstovai, pvz., Saulius Lapienis, kurį 2008 m. rudenį vykusiuose Seimo rinkimuose rėmė nacionalistinis Lietuvių tautinis centras (LTC).

 

Atvirai kalbant, man itin imponuoja LŽS partijos principai, skelbiantys socialinį teisingumą, decentralizaciją, savivaldą, pacifizmą ir pagarbą kūrybingai asmenybei. Štai, klausykite: „Sieksime socialinės gerovės visiems. Besaikis noras turtėti didina socialinę atskirtį ir turtinę diferenciaciją tarp žmonių. Jo pasekmė – skurdas. Sieksime sprendimų priėmimo decentralizacijos – savivalda kuo arčiau žmogaus. Visomis priemonėmis skatinsime karo pramonės, represinių struktūrų ir kriminalinių grupuočių įtakos mažėjimą. Ginsime žmogaus teises, apsaugosime mažumas nuo konservatyvių grupių puldinėjimo. Netikime reakcinga nykstančių šeimų retorika. Šeimos, kaip ir kiti bendrabūvio modeliai, stiprės, kai žmonėms neteks gyventi nuolatinėje įtampoje dėl darbo, nedarbo, makroreiškinių ir bejėgiškumo pojūčio savo kasdienybėje.“

 
Man tokie siekiai labai artimi. O jums?
 
en arche, 2009 08 16

 

Komentarai  

 
0 # man tai nephew Y-m-d H:i
dar viena partija nori prie lovio
 
 
0 # :)Bitininkas Y-m-d H:i
Malonu, kad pranešei apie šį įvykį, En Arche. Šitos partijos idealai iš esmės sutampa su Vakarų žaliųjų partijų propaguojama politika. Jie yra taip vadinamo naujojo liberalizmo atstovai (Algirdo Degučio naudojamas terminas paimtas iš JAV politinio žargono). Liberalais JAV vadina socialdemokratu s, klasikiniai liberalai šiais laikais ten vadinami rinkos liberalais, arba libertarais. Šios ideologijos esmė gludi egalitarizme, tolerancijoje kitokiems, multikultūraliz me ir enviromentalizme.

Turbūt didžiausia tolerancija kitokiam pasižymėjo vienas iš Europos žaliųjų lyderių - Daniel Cohn-Bendit, kuris 80-aisiais atvirai rėmė seksualinių santykių tarp vaikų ir suaugusių dekriminalizavimą:
http://en.wikipedia.org/wiki/Daniel_Cohn-Bendit#Allegations_of_paedophilia

Turiu pripažinti, kad man tokie siekiai nėra artimi. Galbūt kadaise ir dvejojau dėl savo Nietzsche'istin ių pažiūrų, bet dabar jokios abejonės dėl to nėra. Pvz. "Besaikis noras turtėti didina socialinę atskirtį ir turtinę diferenciaciją tarp žmonių"... Tikriausiai jie teisūs, bet man maskulinizmas, turtingumas, sveikata ir galios siekimas yra pačios didžiausios vertybės, kai tuo tarpu asketizmą, neturtingumą, silpnumą, nesveikumą ir nevykėliškumą laikau didžiausia yda. Taigi, egalitaristinis požiūris man nėra priimtinas nei apriori, nei a posteriori. Aš iš karto užduodu klausimą - kam lygybė? Absoliuti lygybė tarp kelių objektų įmanoma tik jei jie yra tokie patys, kažkokios srities absoliučiai lygybei irgi kyla sunkumų. Pvz. bandydami sulyginti homoseksualų ir heteroseksualų teises įvedame tos pačios lyties santuokas. Tokiu atveju poligamistai bus diskriminuojami tos pačios ir priešingos lyties PORŲ atžvilgiu. Jeigu ir jiems duodame šias teises, tai ta pati problema kyla su artimų giminaičių santuokų draudimu ir tt... Ad infinitum. Iš to galime matyti, kad visiška lygybė yra beprasmiška ir nerealistinė. Lygybė X atžvilgiu gali egzistuoti nebent tarp konkrečių A ir B, A, B ir C ir tt. Rezultate gauname ne kažkokį galutinį egalitarinį teisingumą, bet naują klasinę sistemą ir to išvengti beveik neįmanoma.
 
 
0 # :)Bitininkas Y-m-d H:i
Su tolerancijos koncepcija irgi kyla didelių problemų. Absoliuti tolerancija bet kokiam kitokiam yra absurdiška ir visada bus nukreipta prieš kažkieno asmeninius interesus. Begalinė ir akla įtrauktis kelia pavojų būti sunaikintiems iš vidaus. Būtent todėl aš pasirinkęs perspektyvistin į požiūrį: suvokiu, kad egzistuoja skirtingi gyvenimo būdai, kultūros ir filosofijos, bet nemanau, kad tai supuonoja visu jų lygybę ir atsirenku tai kas man asmeniškai patinka. Visi kliedėjimai apie kažkokį New Age tipo totalų apsijungimą yra patys sau prieštaraujanti s ir tuo pačiu beprasmiai. Būkime drąsus rinktis ir diskriminuoti savo nuožiūra.

"Visomis priemonėmis skatinsime karo pramonės, represinių struktūrų ir kriminalinių grupuočių įtakos mažėjimą."

Kokiu būdu jie žada mažinti kriminalinių struktūrų skaičių, jei mažins represines struktūras? Gal jie tiki kažkokiu netiesioginiu būdu, kaip pajamų perskirstymas? Kas jau savaime yra prievartinis ir represinis žingsnis.

"bejėgiškumo pojūčio savo kasdienybėje"

Bejėgiškumo pojūti savo kasdienybėje galima išgyvendinti savo valios pastangų pagalba: kažką veikiant, kuriant, krutant, dirbant ir tt. Kitaip sakant, nuosekliai siekiant savo užsibrėžtų tikslų. Ir tam tikrai nereikalinga pašalpa iš valstybės. Jei jaučiatės bejėgiai, laikas išnaudoti šiek tiek daugiau savo potencialo.

Pasikliauti sekuliarizuotu krikščionišku egalitarizmu (marksizmu, humanizmu, represiniu multikultūraliz mu) yra kvaila, nes šitos idėjos neturi jokio logiško pagrindo. Aišku, jei norite socialdemokrati jos, tai kažką panašaus į tą skandinavišką idealą gautumėte, bet nieko daugiau. O ko gi jums daugiau reikia, ar ne?
 
 
0 # atstovavimo klausimuSaulius Lapienis Y-m-d H:i
Gerbiamasai straipsnelio autoriau (nežinau kas rašė), turėčiau patikslinti Jūsų žinias apie tai, ką aš atstovavau per 2008 metų rinkimus į LRS. Aš buvau nepriklausomas kandidatas Šiaulių 25-oje apygardoje. Man nedidelį palaikymą suteikė Lietuvos Centro partijos Šiaulių skyriaus aktyvistai. Artėjant agitaciniam periodui į pabaigą mane pradėjo remti ir Lietuvių tautinis centras. Su jų parama aš sutikau raštiškai pasirašydamas ir patvirtindamas - su kuriomis jų pozicijomis sutinku, su kuriomis ne, arba sutinku tik su išlygomis. LTC patys primėmė sprendimą remti mano kandidatūrą.
Aš nesu ultradešiniųjų jėgų atstovas, tiesiog didelė dalis jų idėjų/samprotav imų sutampa su tuo, ką aš vertinu, ir ką vertina (viliuosi) dauguma sveiko proto lietuvių.
Jei dar rašysite nepatvirtintus ("apvalius") dalykus, aš savo internetiniame portale patalpinsiu nuskenuotą mano atsakymų į LTC klausimyną.
Pagarbiai
Saulius Lapienis
 
 
0 # Sauliui Lapieniuia.lt redakcija Y-m-d H:i
Turbūt žinote neigiamą anarchistų požiūrį į LTC ir R. Ozolo vadovaujamą Centro partiją. Todėl būtų labai naudinga, kad savo internetiniame portale patalpintumėte nuskenuotus atsakymus į LTC klausimyną. Tai išsklaidytų abejones dėl Jūsų dalyvavimo LŽSP.
 
 
0 # nebūkit naivuoliaiAndrius Y-m-d H:i
Juozas Dautartas nėra ta charizmatiška asmenybė, kuri prikels žaliųjų judėjimą Lietuvoje. Šis judėjimas gyvas tiek, kiek gyva yra pati visuomenė.
 
 
+1 # Yra daug LietuvųYra daug Lietuvų Y-m-d H:i
Taip, tai tiesa, kad Žaliųjų sąjūdis pajudėjo anksčiau, nei KP sąjūdis, todėl turėjo atlaikyti smūgius ir patirti daug netekčių.
Ne Lapienio ir ne Dautarto jėgomis šiandien laikosi visas ekologinis judėjimas, sveikoji, žalia Lietuvos dalis - yra tokia. Bet yra ir kita Lietuva - bambalių, Airijos, kai kurių politikų Lietuva vadinama šunauja, beretėmis, runkeliais ir pan.