Balandžio 26-ąją – antiatominė demonstracija Minske
aktyvizmas

atomas taikus nebuna        Balandžio 26-oji – žuvusiųjų 1986 m. Černobylio AE katastrofoje pagerbimo diena. Valdžia per praėjusius metus surengė plataus masto kampaniją ruošdamasi statyti eilinį monumentalų objektą – Ostroveco AE. Šį kartą elektrinės projektas gretat savo nebrandumo kelia nemenką grėsmę ir stumia ne tik į ekologinį, bet ir ekonominį pavojų daugybę žmonių sritis ne tik šalies viduje, bet ir už jos ribų. Ši problema tiesiogiai ar per tarpininkus palies kiekvieną iš mūsų.

 

Iki pat šiol valdžia nepajėgė pateikti aiškaus ekonominio pagrindimo siūlomam projektui, apsiribodama nepagrįstais (ir ne kartą paneigtais) pareiškimais apie „energetinę nepriklausomybę” ir „pigią energiją”. Tačiau žinome, kad negali būti jokio svaraus AE statybos pagrindimo, nes šiandien atominė energetika yra energetikos vystymosi akligatvyje ekologine, ekonomine ir technologine prasmėmis. Pastaraisiais metais taip ir neįvyko radikalių permainų mažinant AE poveikį aplinkai ir didinant ekologinį saugumą visame komplekse – nuo energetinių išteklių gavybos, perdirbimo ir transportavimo iki atliekų laidojimo.

 

Energijos gamyba iš atsinaujinančių šaltinių jau šiandien yra pigesnė. Hidro, vėjo, bio ir saulės elektrinės darosi vis mobilesnės ir prieinamesnės. Padėtį galima suprasti ir pagal pasaulines atominės energetikos vystymosi tendencijas. Atominiai projektai uždaromi ir keičiami, o finansinės investicijos į mokslinį tiriamąjį darbą šioje srityje mažėja. Šiandien „taikus atomas” laikosi paviršiuje tik dėl stambių atominių korporacijų lobizmo ir pareigos atidirbti už į šaką investuotas lėšas. Argi verta finansuoti neperspektyvų projektą?

 

Tuo tarpu, kai valstybinė propaganda siekia sutvirtinti svyruojančias pozicijas blaškydamasi tarp tiekėjų ir bandydama išsisukti nuo tarptautinių ekologinių organizacijų bei ekspertizių, liaudyje vis tipriau plieskiasi antiatominės nuotaikos. Visur – tiek Baltarusijoje, tiek ir aplinkinėse šalyse, kur vyko Baltarusijos AE poveikio aplinkai svarstymai, – visuomenė pareiškė protestą dėl šio projekto.

 

Jeigu tu nesutinki pripažinti valdžios savivalės ir manai, kad atominei energetikai ne vieta Baltarusijoje, vadinasi, atėjo laikas susikaupti ir pradėti kovą! Atėjo laikas išeiti į gatvę ir pareikšti savo protestą!

 

Mes – Atiatominio pasipriešinimo nariai – kviečiame jus prisijungti prie antiatominės demonstracijos balandžio 26 dieną Mokslų Akademijoje. Tai ne tik gedulo diena, bet ir kovos už ateitį diena! Kai mes vieni – mes bejėgiai, bet kai mes kartu – mes nenugalimi!

 

Antiatominis pasipriešinimas

belarus.indymedia.org vertė E.B.

2010 04 20
 

P.S. Nepriklausomi Baltarusijos ekologai parengė visuomeninę Baltarusijos AE poveikio gamtai vertinimo analizę, kuri radikaliai prieštarauja valstybinei ekspertizei. Visuomeninės ekspertizės išverstos į lietuvių kalbą. Skaitykite ekspertizės tekstą PDF formatu.

 

Antiatominis judejimas 2010

 

 

Komentarai  

 
0 # sklinda gandaipinčius Y-m-d H:i
Kad tarpusavyje susipyko akcijos rengėjai. Dalis jų perėjo į atominės energetikos šalininkų pusę. Jie pritaria AE statybai, jei ją statys ne Rusijos, o Vakarų Europos korporacijos.