Pirmoji Baltijos antibranduolinio infoturo diena: „Baltijos jūra – ne pamazgų duobė!” (foto, video)
aktyvizmas

Baltijos antibranduolinis infoturas 1        Nuo labo ryto nugara srūvantis prakaitas pranašavo, kad pasirinkome tinkamą metą skelbti „siestą“ atominių elektrinių, radioaktyvių atliekų kapinynų ir kitų armagedoniškų statinių sumanymams Baltijos jūros šalyse. Pasitaikė gera proga, nes atvyko Baltijos jūros antibranduolinio infoturo dalyviai iš Suomijos ir Baltarusijos, keliaujantys per Baltijos pakrančių šalis su geromis ir blogomis žiniomis.

 

Šįkart miestui ir pasauliui paskelbėme, kad Baltijos jūra yra pati radioaktyviausia pasaulyje. Valio, draugai! Savo ataskaitoje tai patvirtino solidūs ekspertai iš tarpvalstybinės Helsinkio Komisijos Baltijos jūros aplinkai saugoti: „Antropogeninių (žmogaus sukurtų) radionuklidų kiekis Baltijos jūroje yra didesnis nei bet kuriame kitame pasaulio vandens telkinyje”. Kad jį kur velniai, tik šito betrūko! Pagrindinį indėlį į tokius bjaurius taršos rodiklius įnešė senesniais laikais atliktų atominių bombų sprogdinimai atmosferoje, Černobylio avarijos ir Selafielde (Didžiojoje Britanijoje) veikiančios branduolinių medžiagų perdirbimo gamyklos išmesti radioaktyvūs teršalai, per Atlantą pasiekė Baltijos jūrą.

 

Vadinasi, nuvykus į pajūrį pasisemti sveikatos, galima gauti radiacijos dozę ir parsivežti vėžį. Juk mokslininkai tvirtina, kad net mažos radiacijos dozės yra kenksmingos žmonėms ir gali sukelti vėžinius susirgimus. Tik galios institucijos to dar nepripažįsta, nes teks pripažinti ir kitą nemalonų faktą – kad branduolinės pramonės kompleksas su urano rūdos kasimu, sodrinimu, branduolinio kuro gamyba, perdirbimu, radioaktyvių atliekų laidojimu ir šios piramidės viršūnėje esančia atomine elektrine prisideda prie nematomos, bet mirtinai pavojingos radioaktyvios taršos plitimo.

 

O tokio „gėrio“ pilna Baltijos jūros pakrantėse Švedijoje, Suomijoje, Vokietijoje, Rusijoje. Lenkijos valdžia atominę nori pasistatyti prie jūros, Baltarusijos – prie Neries, o V. Putinas Kaliningrado atominę ketina aušinti Nemuno vandeniu. Tik mes savo naująjį monstrą Visagine aušinsime iš ežero – į pašildytą kūdrą virstančiu Drūkšių vandeniu. Nors užskaitomas ir mūsų indėlis – senoji Ignalinos AE.

 

Nenorime vasarotojams gadinti pajūrio džiaugsmų, bet informuojame, kad drumstame Baltijos vandenyje ir pakrantėje tyko nematomi radionuklidai, pavyzdžiui, cezis-137. Tai visai ne vitaminai. Žuvies iš Baltijos jūros jau senai nepatariama valgyti, nes ji nuodinga nuo cheminių teršalų, kuriais Baltija taip pat pirmauja. Jūra čempionė – labiausiai užteršta cheminėmis ir radioaktyviomis medžiagomis pasaulyje, su nuodingomis žuvimis, kurių politikai dar neuždraudė gaudyti ir tiekti mūsų stalui, kad bedarbiais tapę žvejai neitų protestuoti ir nereikalautų kompensacijų.

 

Šiomis žiniomis pasidaliname su ELTOS žurnaliste per liepos 15-osios rytą vykusią spaudos konferenciją. Ekologės – Laura Gintalaitė ir viešnia iš Suomijos Leena Pukki – įdomiai papasakojo apie atominės energetikos indėlį Baltijos jūros radioaktyvumui didinti.

 

Atominės elektrinės aplink Baltiją nuolat išleidžia radioaktyvias atliekas į jūrą. Baltijos vanduo naudojamas reaktorių aušinimui, po to jis patenka atgal į jūrą. Tai sąlygoja cheminę, terminę (šiluminę) ir radioaktyvią jūros vandens taršą, bloginančią vandens kokybę. Pasirodo, švedų atominė Baltiją teršia labiau nei rusų. 2005 m. ištirta, kad Forsmarko (Švedija) žemo ir vidutinio radioaktyvumo atliekų saugykloje nuotėkos į Baltijos jūrą kartais net 10 kartų viršija „normalius“ radioaktyvaus cezio normatyvus. Nuotėkos iš radioaktyvių atliekų konteinerių, kuriems buvo teikiama 50-100 metų saugumo garantija, dėl vandens sukeltos erozijos pradėjo tekėti jau po 10 metų!

 

Europos komiteto dėl radiacijos rizikos mokslinis sekretorius profesorius Chrisas Busby sielvartauja: „Kas atsitiko skandinavams, kurie buvo visko, kas jautru bei teisinga, ikona ir mokė visą pasaulį gyventi ekologiškai?“. Gal juos velnias apsėdo? Suomijos parlamentas, nepaisydamas mokslininkų argumentų bei visuomenės protestų, leido pradėti 2 naujų branduolinių reaktorių statybą ant Baltijos kranto. Be to, nusižiūrėję į švedus, užsimanė įsirengti atidirbusio branduolinio kuro kapinyną uolienose po Baltijos dugnu. Tie pavojingų radioaktyvių atliekų kapinynai šalia Olkiluoto AE Suomijoje ir prie Forsmarko Švedijos pakrantėje turėtų būti saugūs artimiausius 100 000 metų! Ar galime rimtai žiūrėti į tuos, kas dalina tokias garantijas?

 

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

 

Vidudienį šias naujienas iš maloniai gaivios ELTA naujienų agentūros salės nešėme į gatves. Prie Suomijos ambasados Kalinausko g. iškėlėme plakatus. Aktyvistų trupė atliko bauginančią misteriją apie branduolinę gėrio ir blogio kovą. Radiacijos pakirsti suomių merginų kūnai tįsojo ant įkaitusio šaligatvio prieš ambasadą. Jos darbuotojai filmavo, fotografavo, rūkė, stebėjo.

 

Mes angliškai, lietuviškai ir suomiškai skelbėme aplinkiniams, kaip mus nudžiugino žinia apie naują Baltijos rekordą – radioaktyviausią pasaulio jūrą. Nuėjome aptarti šio reikalo su Suomijos ambasados Lietuvoje atstovais. Dalykiškai griežta ambasados darbuotoja įdėmiai mus išklausė ir pasižadėjo viską perduoti savo vyriausybei. Kad nepamirštų, įteikėme skrajutes ir pakvietėme į Baltijos infoturo akciją Helsinkyje šių metų rugpjūčio 28 d.

 
 

Sekanti stotelė – Švedijos karalystės ambasada Didžiojoje gatvėje. Pamiršę apie 25 m ribą, plakatus išskleidžiame tiesiog po langais, užtverdami duris. Suomės aktyvistės ir jų baltarusis kolega pakartojo performansą prie pat ambasados įėjimo. Staiga prisistatę policininkai priminė apie magiškus 25 metrus, kuriuos turime atsitraukti nuo atstovybės sienos. Meninės įtaigos ir karščio pakirstoms aktyvistėms, nereaguojančioms į policininkų raginimą keltis, pastarieji pažadėjo vėsinantį vizitą į nuovadą bei mokamą įstatymų aiškinimo kursą pagal baudos tarifus. Suabejojome, ar policijos būstinė aprūpinta kondicionieriumi bei gaiviaisiais gėrimais, be to, kaina už teisinį švietimą pasirodė aiškiai per didelė, todėl aktyvistes perkėlėme kiton Didžiosios g. pusėn.

 

Vilniaus gyventojams ir svečiams vėl pasakojome apie radioaktyvią jūrą, rekordo kilmę ir priežastis, kitas branduolinės vasaros naujienas. Priminėme, kad atominė energetika – tai velnio išmistas, prieš kurį kryžium gulti turi net didžiausias laisvamanis. Radiacija – ne vitaminai, gyvenimo neprailgina. O piniginę už branduolines kvailystes teks pakratyti mums patiems.

 

Užsispyrę suomiai demonstruoja pavyzdį, kad jiems nebaisi dvigubai padidėjusi pradinė reaktoriaus statybos kaina, 3 metus vėluojantys statybos terminai, pavojingas brokas ir daugiau nei 1000 saugos reikalavimų pažeidimų, nustatytų naujojo Olkiluoto AE reaktoriaus statybose. Stato prancūzų korporacija „AREVA“, viskas vyksta labai demokratiškoje, stabilioje, korupcijos nepažįstančioje Suomijoje. Įdomu, kokį koeficientą būtų galima pritaikyti Lietuvai dėl broko, pinigų plovimo, vėlavimo, korupcijos, nesugebėjimo kontroliuoti užsakovų mūsų amžiaus statyboje – naujojoje Visagino AE?

 

Bet mes jau vejamės Vakarus ir nežinome, kur dingo Ignalinos AE uždarymui ES skirti milijardai litų, kas už juos atlikta, kodėl 3 metus vėluoja svarbiausias projektas – panaudoto branduolinio kuro saugykla – ir aiškinamės santykius su jos statytoja „NUKEM“ kompanija.

 

Karštis ir akcijos įkarštis nuvargino, vietoj atsakymų galvoje vien neišsprendžiami rebusai. Laikas pasakyti, ko norime, ir kaupti jėgas rytojaus piketams prie Lenkijos ir Europos Sąjungos atstovybių.

 

O pasakyti norime štai ką: „Baltijos jūra – NE pamazgų duobė!“ Todėl reikalaujame:

 

1. Įtraukti radioaktyvią taršą į visus Baltijos jūros taršos mažinimo planus.

2. Vykdyti radioaktyvios taršos šaltinių stebėseną ir prevenciją bei atlikti išsamius tyrimus dėl radionuklidų Baltijos jūroje: vandenyje, žuvyse ir dugno nuosėdose.

3. Paskelbti moratoriumą – sustabdyti naujus atominės energetikos projektus Baltijos jūros pakrantėje, įskaitant planuojamus Suomijos ir Švedijos panaudoto branduolinio kuro galutinio laidojimo vietas po Baltijos jūra!

 

Linas Vainius

 

Informacija apie Baltijos jūros antibranduolinį infoturą http://baltic-tour.nuclear-heritage.net

Prisijunkite prie stebėsenos tinklalapioBaltic Sea Region Radioactivity Watch“: www.bsrrw.org

„Facebook“ grupė „Aš prieš, kad Lietuvoje ir prie jos sienų būtų 3 atominės elektrinės“ www.facebook.com

Nuotraukos iš akcijos prie Suomijos ambasados: www.flickr.com

Nuotraukos iš akcijos prie Švedijos ambasados: www.flickr.com

 

Akcija prie Suomijos ambasados

 

Baltijos antibranduolinis infoturas 2

 

Baltijos antibranduolinis infoturas 3

 

Baltijos antibranduolinis infoturas 4

 

Baltijos antibranduolinis infoturas 5

 

Akvija prie Švedijos ambasados

 

Baltijos antibranduolinis infoturas 6

 

Baltijos antibranduolinis infoturas 7

 

Baltijos antibranduolinis infoturas 8

 

Baltijos antibranduolinis infoturas 9

 

 

Komentarai  

 
0 # 123123 Y-m-d H:i
Nugi kam to meno? Dabar vel nesupras nieko paprasti zmogeliai. Negalima normaliai pastovet buvo?
 
 
0 # šaunukkk Y-m-d H:i
pagaliau ir žalieji išmoko rengti atraktyvias akcijas...
 
 
0 # +8Upe Y-m-d H:i
Šauni akcija :-)
 
 
0 # liepos 16 d.en arche Y-m-d H:i
Šiandien. liepos 16 d., buvo surengti piketai prie Lenkijos ambasados ir prie Europos komisijos atstovybės. Deja, be performansų:-)

http://www.youtube.com/watch?v=fXbapdVwfoA

http://www.flickr.com/photos/52138821@N08/sets/72157624389510337/