„Riaušininkas“ iš Pakruojo: Minią išprovokavo šūviai
aktyvizmas

policijos suviai      Į „Šiaulių krašto“ redakciją atėjęs pakruojietis, vienas įtariamųjų byloje dėl riaušių prie Seimo rūmų, išsakė savo nuomonę apie įvykius. Pasak Vilniuje uždarbiaujančio vyriškio, mitinguotojų minią išprovokavo specialiųjų pajėgų pareigūnų šūviai.

 

„Į mitingą iš Pakruojo nuvažiavom penkiese. Su kitais žmonėmis išreiškėm protestą prie Vyriausybės ir jau traukėm prie savo mašinos, kai išgirdom nebejauną moterį, tikriausiai pensininkę, šaukiant, kad prie Seimo šaudo žmones.

 

Nulėkėm ten – aš įpratęs savo akimis įsitikinti, kas iš tiesų vyksta. Toje vietoje, kur su draugu stovėjom dviese, vaikinukas, atrodo nepilnametis, į Seimą saugojusius pareigūnus juodomis uniformomis metė sniego gniūžtę. Ir tuoj pat ėmė klykti iš skausmo – guminė kulka pataikė jam į ausį. Kol bandėm tam paaugliui padėti, pasigirdo kitas šūvis. Netoliese ant žemės pamačiau dujinę granatą. Čia pat buvęs pensininkas ėmė kasti ją į sniegą. Ir gavo guminę kulką tiesiai į nugarą“, – pasakojo pakruojietis.

 

Vyriškis, neseniai tarnavęs nepriklausomybę atkūrusios Lietuvos kariuomenėje, neabejojo – tiesiai į žmones šaudantis pareigūnas viršija įgaliojimus. Pakruojiečio žiniomis, gumines kulkas galima naudoti rikošetu: šauti taip, kad kulka žmogui pataikytų, tik prieš tai atsitrenkusi į kietą paviršių. Kraštutiniu atveju leidžiama šauti į kojas, nes pataikius į kaklą ar galvą, galima ir nužudyti.

 

Šaudantįjį pareigūną jis dar nufilmavo mobiliuoju telefonu.

 

„Apie šitą specialiojo dalinio pareigūną sakiau mane po sulaikymo apklaususiems policininkams, patvirtinau, kad galiu jį pažinti. Tačiau paleistas iš areštinės, įrašo telefono atmintinėje neberadau. Ir akistatos su tuo, kurį pažinti žadėjau, nesulaukiau“, – sakė teismo laukiantis pakruojietis.

 

Vyriškis teigė buvęs ir toje vietoje, kur minia iš policininkų atėmė du sulaikomus žmones.

 

„Žaliomis uniformomis apsirengusių pareigūnų aplinkiniai tikrai nei keikė, nei mušė: ir policininkai elgėsi griežtai, bet mandagiai, ir žmonės suprato, kad jie dirba savo darbą. Ir kad jiems taip pat atlyginimus mažina, kaip visiems“, – sakė redakcijos pašnekovas.

 

Pakruojiečio įsitikinimu, mitinguotojus suaudrino specialiųjų pajėgų pareigūnų šūviai. Nes vietose, kur jie nešaudė, nei kas puolė, nei langų daužė. Vyriškio nuomone, specialusis būrys ir be šūvių turėjo pakankamai priemonių nustumti minią tolyn nuo Seimo pastato. Tik reikėjo jomis profesionaliai pasinaudoti.

 

Pakruojiečio įsitikinimu, į areštinę daugiausiai pakliuvo tie mitinguotojai, kuriems buvo nustatytas girtumas. Ir jie – jokie riaušių organizatoriai.

 

Redakcijos pašnekovas taip pat įtariamas organizavęs riaušes, priešinęsis pareigūnams. Įtarimus neigiantis pakruojietis sakė labiausiai nustebęs dėl to, kad sužinojo neturėsiantis valstybės skiriamo advokato.

 
2009 01 20

 

 

Komentarai  

 
0 # mhmmhm Y-m-d H:i
Jei vakar žiūrėjote per LRT laidą "Redakcija", buvo publikuojamas įrašas,kuriame, jei gerai supratau, nufilmuotas tas jaunuolis,kuria m guminė kulka nutraukė pirštus.Jei kas matėt - tas supras.Grynas budulis ( ir siųskit mane ant trijų raidžių dėl šio pasakymo), provokavęs pareigūnus.Juok darys, net nesuprato,kad yra filmuojamas, o pats į kamerą pasakė : "ko filmuoji, mentas, tuoj **** tau kamerą atimsiu".Pareig ūnai buvo provokuojami.Ga l ne visi žmonės taip elgėsi, bet buvo tokių.Galit neigti, galit teigti savo tiesą, galit tendencingai ją kraipyti - aišku viena, daugelis jūsų publikuojamų straipsnių - tai tendencingai sutirštinamos spalvos, "pritempimas" prie vieno ar kito fakto neva buvimo, lėmusio nuskriaustųjų sukeltas riaušes.kritika vote V.Laučių, dėl objektyvios tiesos monopolio, bet, paradoksalu , patys tokį monopolį palaikote. :}
 
 
0 # to mhmluni Y-m-d H:i
"kritikavote V.Laučių, dėl objektyvios tiesos monopolio, bet, paradoksalu, patys tokį monopolį palaikote."

Kaip suprantu, a.lt portalas nėra vienintelis Lietuvoje, todėl jis nesistengia atspindėti VISŲ Lietuvos gyventojų nuomones. Į a.lt žiūriu kaip į alternatyvą delfiui, bernardinams, lrytui, alfai etc.

Alternatyvių portalų veikimo principas pagrįstas lygsvaros išlaikymo dėsniu. Jei oficialioji (korporacinė) žiniasklaida AIŠKIAI formuoja vieną tiesą, tada alternatyvioji žiniasklaida imasi iniciatyvos ją kuo labiau atsverti. Jei oficialiojoje (korporacinėje) žiniasklaidoje daugmaž pateikiama nuomonių įvairovė, tada alternatyvioji žiniasklaida irgi labai įvairi.

Šiuo metu oficialioje žiniasklaidoje vyrauja itin vienpusė informacija apie 01.16 riaušes. Visi ginčijasi, ar protesto akcija buvo budulių maištas, ar komuniagų perversmo bandymas.

A.lt bando išplėsti tokio siauro diskurso (buduliai ar komuniagos) ribas, todėl tau galbūt ir susidaro įspūdis, kad čia stengiamasi "monopolizuoti tiesą". Anaiptol, čia tiesiog stengiamasi parodyti, kad 01.16 protestuotojai yra ne visuomenės atmatos - jie gali būti IR TURI BŪTI laikomi normaliais žmonėmis, mūsų šalies gyventojais.
 
 
0 # riausesadis Y-m-d H:i
Mazai lazdu gavote, kad dar kyla noras aiskinti ir tiesos ieskoti. Turetumet dabar ilsetis po ivykiu uz grotu. Gail, kad visu nusipelniusiu si karta nesusodins.
 
 
0 # to adisluni Y-m-d H:i
Pasiūliau redakcijai trinti tokius žmogėdriškus komentarus kaip tavo. Mažasis fiureris adis užsimanė, mat, visus už grotų susodinti... Tu ką, nepavykęs diktatoriau, nesupranti, kad tiesiogiai kurstai smurtą ir neapykantą prieš kitaminčius?
 
 
0 # :)Fock Y-m-d H:i
"Tu ką, nepavykęs diktatoriau, nesupranti, kad tiesiogiai kurstai smurtą ir neapykantą prieš kitaminčius?" - suklykė nepavykęs revoliucionieri us ir vėl nuvirto snukiu į balą... iki sekančios revoliucijos ant baltų arklių.
 
 
0 # SužavėtasGiedrius Y-m-d H:i
Labai džiaugiuosi, kad yra vieta, kur galima perskaityti autentiškus lietuvių pasakojimus, o ne vadinamosios „žiniasklaidos“ propagandą.
 
 
0 # iš ko šovė į ką šovė ir ką provokavoklaustukas Y-m-d H:i
nebuvo pradžioj jokių "robocopų" stovėjo šeši mintajai prie durų ir protestuojus šaudė savo grėsmingom grimasom, o į juos skrido pūkinės gniūžtės, žaisliniai kiaušiniai, ir virš galvų barškėjo stiklai. Viskas puikiai parodyta visais informaciniais kanalais. Atsakykit į klausimą: kokio bybio čia įdėtas šitas nežinomo filmo scenarijus?
 
 
0 # .70 procentų gyvybės Y-m-d H:i
Anarchiją.lt vertinu kaip alternatyvų idėjos, požiūrio ir, žinoma, naivų, bet utopinį mąstymo modelį. Tačiau darosi sudėtinga vertinti absoliučiai subjektyvų požiūrį, į bet kokį veiksmą ar įvykį. Juokinga ir kvaila į viską žiūrėti siaura ir ribota viena idėjine spalva. Jokio objektyvumo. Pagalvokit, dėl ko viską darot. Žinau, kad nebus, bet tikiuos, kad bus. Geriau.