Lietuvos advokatų grupė: „Jei valdžia šaudys į savus žmones, mes juos ginsime nemokamai“
aktyvizmas

30 advokatu grupe      Iškart po sausio 16-osios neramumų prie Seimo nukentėjusiems asmenims nemokamas teisines konsultacijas pasiryžo teikti Paryžiaus Sorbonos ir Londono teisės doktorantas Stanislovas Tomas. Vėliau prie šios iniciatyvos prisijungė 30 garsių Lietuvos advokatų: Rimas Andrikis, Raimundas Lideika, Liudvika Meškauskaitė, Vytautas Sviderskis, Vytenis Dziegoraitis ir kiti.. Šiandien į spaudos konferenciją susirinkę Lietuvos advokatai viešai paaiškino savo pasiryžimo priežastis nemokamai ginti po riaušių prie Seimo sulaikytus „nusikaltėlius“. „Pirmą kartą per 18 metų valdžia į savus žmones paleido ginklus. Jūs tokių pavyzdžių nematėte iki šiol niekada. Jei ir ateityje pamatysiu, kad valdžia šaudo į savus žmones, aš juos ginsiu nemokamai“, – pareiškė žinomas advokatas Rimas Andrikis. Anot R.Andrikio, neteisingai kalbama, kad advokatai gina tik sulaikytus mitingo dalyvius. Trys jo ginamieji jau paleisti. Ir tai, anot jo, rodo, kad policija ėmėsi neadekvačių veiksmų. „Dauguma į mane kreipėsi, nes su jais buvo pasielgta nusikalstamai“, – aiškino advokatas. Kaip vienas tokių neteisingų priemonių R.Andrikis įvardijo elektros šoką, kurį naudojo policija. Ir stebėjosi, kodėl niekas apie tai nerašė ir nekalbėjo.

 

Advokatų tarybos pirmininko pavaduotoja Ingrida Montvydienė pakartojo, kad taryba teigiamai vertina advokatų iniciatyvą: „Siekiame, kad nenukentėtų nekalti asmenys, norime užtikrinti jų gynybą. Be to, valstybė sutaupys lėšų, kurių reikėtų norint apmokėti nusikaltusiųjų gynybą. Šios iniciatyvos nelaikome pasipriešinimu valdžios institucijoms. Advokatai griežtai pasisako prieš smurtą.“ Specialistė pridūrė, kad bus ginamos ne tik riaušininkų, bet ir policininkų teisės, todėl nereikėtų šios iniciatyvos vertinti tik iš riaušininkų pusės. Ji taip pat prasitarė, kad ši advokatų akcija – protestas prieš nepakeliamą mokesčių naštą, kurią valdžia užvertė ir ant gynėjų pečių. „Tai bandymas atkreipti į save dėmesį, nes laisva profesija užsiimantiems žmonėms tokie mokesčiai gerokai per dideli“, – tikino Advokatų tarybos pirmininko pavaduotoja.

 

„Nenorime, kad advokatų pagalba būtų netinkamai interpretuojama. Žmonės atėjo išreikšti nepasitenkinimo dėl valdžios vykdomos politikos. Mes advokatai nepriklausome jokiai politinei jėgai ir netarnaujame jiems. Advokatai patys pradėjo reikšti iniciatyvą, niekieno neverčiami. Esame laisvos profesijos žmonės, todėl parodėme pilietiškumą, – kalbėjo Advokatų tarybos pirmininkas Leonas Virginijus Papirtis. – Žmonės atėjo į normalų sankcionuotą mitingą. Žmogus yra nekaltas, kol neįrodyta priešingai. Pagrindinis principas: ginti, ginti ir dar kartą ginti.“

 

Garsus advokatas Vytautas Sviderskis sakė, kad ginti per riaušes suimtus žmones jis ryžosi todėl, kad jį nustebino valdžios pareiškimas, jog langus daužiusius žmones reikia bausti itin griežtai. „Jų veiksmai netoleruotini, bet valdžios pareiškimas, kad reikia labai griežtai bausti, taip pat stebina. Gąsdina, kad daugėja policinės valstybės požymių. Ginsiu, nes nenoriu, kad žmonės būtų nubausti pernelyg griežtai ir kiti piliečiai po to 10 metų bijotų prieiti prie Seimo“, – sakė advokatas.

 

Advokatė Liudvika Meškauskaitė, pasiryžusi nemokamai ginti per riaušes sulaikytus žmones, sakė, kad gindami šiuos sulaikytuosius advokatai išreiškia savo pilietinę poziciją. „Mes nepateisiname langų daužymo, bet manome, kad tokia žmonių reakcija atsiranda dėl to, kad jų niekas neklauso“, – tikino advokatė. Anot jos, naktiniai valdžios sprendimai paralyžiuoja daugelio žmonių, taip pat ir advokatų darbą, todėl šie ir protestuoja. „Mums ir kitiems žmonėms mokesčių naštą užmetė kaip tinklą. Mūsų pasiryžimas ginti per riaušes suimtus žmones – protestas prieš valdžios bandymą visą mokesčių naštą užkrauti mažiesiems“, – kalbėjo L. Meškauskaitė. 

 

Teiginius, kad tokia akcija yra advokatų savireklama ir už to gali slypėti savanaudiškos paskatos, advokatų tarybos pirmininko pavaduotoja Ingrida Montvydienė atremė: „Pažiūrėkite į sąrašą advokatų, kurie prisijungė prie akcijos. Jiems reklamos nereikia“.

 

Sausio 27 dieną advokatų taryba paskelbė sąrašą advokatų, kurie „gins pro bono (neatlygintinai) ir atstovaus asmenims, kurie traukiami atsakomybėn dėl įvykių, kilusių 2009 01 16 prie LR Seimo ir kitų valstybės įstaigų“. Sąrašas dar gali būti pildomas, bet pagalbos jau galima kreiptis į advokatus.

 

Advokatų sąrašas:

 
Vilniuje:
Rimas Andrikis,
Nerijus Valentinas Bagdanavičius,
Valdas Bliujus,
Natalija Boiko,
Romaldas Brilius,
Edmundas Budvytis,
Sergejus Chiminas,
Juozas Čivilis,
Vytenis Dziegoraitis,
Tadeušas Gudzinksis,
Saulius Juzukonis,
Zenonas Kerutis,
Adomas Liutvinksas,
Remigijus Merkevičius,
Liudvika Meškauskaitė,
Rolandas Misius,
Stanislovas Nalivaika,
Renata Narbutienė,
Mindaugas Paukštė,
Viktoras Rutkauskas,
Vytautas Sirvydis,
Vaidotas Sviderskis,
Vytautas Sviderskis,
Saulius Zakarevičius.
 
Kaune:
Stasė Kupčiūnienė,
Laima Razvickienė.
 
Ukmergėje:
Valentinas Giriūnas.
 

Pagal žiniasklaidos pranešimus parengė K.N.

2009 01 27