anarchija.lt
AKTYVIZMAS

       PRANCŪZŲ ANARCHISTAI KVIEČIA SOLIDARIZUOTIS SU OAKSAKOS ŽMONĖMIS

       Prancūzų anarchistų federacija „Alternative Libertaire“ kviečia solidarizuotis su Meksikos Oaksakos valstijos gyventojais. Nuo praėjusių metų birželio iki lapkričio šios valstijos mokytojai ir daug juos palaikiusių žmonių pradėjo maištą prieš gubernatorių Ulises Ruiz Ortiz, korumpuotą politiką ir nusikaltėlį, įsakiusį vykdyti represijas prieš streikuojančius mokytojus. Jie užėmė sostinės centrą, užtvėrė praėjimą į keletą administracinių pastatų, perėmė radijo stočių ir televizijos kontrolę. Jie pastatė tūkstančius barikadų, norėdami apsisaugoti nuo žudikų ir baudžiamųjų būrių, kuriuos nusisamdė gubernatorius. Gausingos socialinės, politinės, kultūrinės organizacijos suformavo Oaksakos visuotinę liaudies asamblėją (APPO). Ši asamblėja susitarė nepripažinti valdžios žmonių teisėtumo. Ji pareikalavo gubernatoriaus atsistatydinti, taip pat radikalių pokyčių galios struktūrose ir žmonių pragyvenimo lygio augimo.
       Institucinio politinio žaidimo kvestionavimas išgąsdino žmones valdžioje. Federalinė vyriausybė, nepavykus bandymams suskaldyti judėjimą atskirai tariantis su profsąjungų lyderiais nusprendė pritaikyti prievartines represijas.
       Spalio 29-ąją į Oaksakos miesto centrą įžengė keturi tūkstančiai prieš maištus kovojančių policininkų iš federalinės saugumo policijos.
       Lapkričio 2-ąją policijos pajėgos bandė sugriauti barikadas, saugančias universitetą, ir įsiveržti į stovyklą. Po septynių valandų kovos policijos pajėgos atsitraukė dėl to, kad besipriešinantiems studentams į pagalbą atėjo gyventojai.
       Lapkričio 25-ąją buvo prievarta numalšinta didžiulė demonstracija; daug žmonių buvo areštuoti, mušami, kankinami, jiems grasinama. Juos siuntė į koncentracijos stovyklas už valstijos ribų.
       APPO kariai ir vadovai buvo surasti, areštuoti ir įkalinti. Bet gubernatoriaus ir represinių pajėgų pergalė truko trumpai. Pirmasis APPO kongresas, įvykęs lapkričio 10 – 12, leido peržengti naujo kovos etapo slenkstį. Valstijos tarybos rinkimai, užtikrinantys 260 mandatų asociacijų, profsąjungų, partijų iš skirtingų barikadų pusių kandidatams, garantavo, kad asamblėja apsieis be perversmų. Tada į APPO nutarė įstoti indėnų bendruomenės, pritaikiusios savo „vadovavimo paklūstant“ paprotį. Po teroro dienų, lydėjusių lapkričio 25-ąją, liaudies judėjimas bando atsinaujinti ir patikrinti, ar vykdomi jo reikalavimai.
       Mes kartu su Oaksakos žmonėmis reikalaujame:
       tuoj pat paleistis visus kalinius ir panaikinti jiems kaltinimus;
       pradingusius žmones grąžinti gyvus
       pasmerkti agresijos prievartos ir žudynių, nukreiptų prieš Oaksakos gyventojus, organizatorius
       reikalaujame Uliso Ruizo Ortizo išvykimo.

       Vkk informacija

Į viršų