anarchija.lt
AKTYVIZMAS

       SOLIDARIZUOKIMĖS SU KOVOTOJAIS DĖL LAISVOSIOS EUROPOS ERDVIŲ!

       VILNIAUS KAIRIŲJŲ KLUBO ATSIŠAUKIMAS

       Kova dėl viešųjų erdvių tampa viso pasaulio aktyvistų uždaviniu. Tai įrodė praeitos savaitės įvykiai, kai Danijos Karalystės policija, taikydama represijas bei atvirą fizinę prievartą, nesėkmingai bandė užgniaužti jaunimo pasipriešinimą jų bendro simbolinio turto – Kopenhagoje esančio Jaunimo namo atėmimui. Drąsus įvairių tautų jaunimas pasipriešino valdžios ir lobistų pastangoms išardyti minėtame pastate gyvenusią bendruomenę, sunaikinti čia klestėjusį alternatyvų gyvenimo būdą. Danijos vyriausybė ir kitos prievartos struktūros parodė netoleranciją ir nepagarbą – o tai XXI amžiaus Europoje, norinčioje tapti laisvės ir tolerancijos sala, nepateisinama ir smerktina. Juo labiau, kad tai – tik simptomas to, kaip su laisvais ir alternatyvų gyvenimo būdą propaguojančiais žmonėmis elgiasi kapitalistinės globalizacijos gniaužtuose atsidūrusių valstybių politinis ir ekonominis elitas.
       Tai, kas įvyko mums netolimoje Europos Sąjungos šalyje, neliko nepastebėta ir mūsų žiniasklaidos – oficialių šaltinių buvo pranešta, kad suimtas 1 Lietuvos pilietis. Tai teikia vilčių, kad dėmesys tokioms akcijoms, jų tikslų suvokimas ir su tuo susijęs žmonių sąmoningumas bei pilietinis aktyvumas tiek pasaulyje, tiek Lietuvoje ateityje stiprės. Tai pasakytina ir apie Lietuvą, kurioje piliečiai dar nepasakė paskutinio žodžio tokiose bylose, kaip „Lietuvos“ kino teatro Vilniuje istorijoje.
       Norėdamas sustiprinti visuomenės dėmesį ir aktyvumą, siekdamas solidarizuotis su laisvuoju Danijos ir kitų šalių jaunimu, Vilniaus Kairiųjų klubas kviečia pirmadienį, kovo 5 dieną, 17 valandą ateiti prie Danijos Karalystės ambasados (T.Kosciuškos g. 36) ir tyliai deginant žvakutes išreikšti protestą prieš bandymą sunaikinti Jaunimo namus Kopenhagoje.

       Ar tikrai pildosi hamletiška tiesa, kad kažkas pašvinkę danų karalystėj?

 
VILNIAUS KAIRIŲJŲ KLUBAS      

Į viršų