anarchija.lt
AKTYVIZMAS

       VILNIAUS KAIRIŲJŲ KLUBO POŽIŪRIS Į TALINO RIAUŠES

       Galbūt daug kam kils įtarimas, kodėl paprastai prieš daug ką pasisakantys anarchistai neprotestuoja susiklosčius tokioms „grėsmingoms“ aplinkybėms Taline. Tad Vilniaus kairiųjų klubui būtina paaiškinti savo anarchistinį požiūrį į riaušes Taline bei kituose Estijos miestuose.
       Manome, kad Estijos valstybės, jos gyventojų estų ir rusų konfliktą dėl istorinės atminties saugojimo išprovokavo ne Estijos ir Rusijos, bet Rusijos ir JAV santykių krizė. Estijos valdžia, pasikliaudama vien tik savo jėgomis, nebūtų galėjusi imtis tokių arogantiškų veiksmų prieš daug didesnį Rytų kaimyną. Dalyvavimas NATO aljanse ir nedangstomos simpatijos galingiausiai pasaulio valstybei leidžia Rytų Europos valstybių vadovams kalbėti ir daryti ką nori. Tiek Estijos, tiek Rusijos valdžia bando savo pavaldiniams primesti nacionalistinį, šovinistinį mąstymą, o dabar dar stengiasi ir įaitrinti istorines žaizdas.
       Estijos ir Rusijos konfliktas – tai dviejų kraštutinės valstybinės nacionalistinės propagandos mašinų susidūrimas. Ir abi konfliktuojančios pusės gina savo „šeimininkų“ (JAV ir Rusijos) imperialistinius politinius bei ekonominius interesus. Vakarų Europos santykinė tyla ir diplomatiškumas šių dviejų propagandinių mašinų kolizijos metu yra garbingas, taip turėtų elgtis visos Europos Sąjungos šalys. Tačiau tylėdama Vakarų Europa perduoda galios estafetę JAV, kuri jau derina įvairius neteisėtus karinius veiksmus su kai kuriomis Rytų Europos šalimis ne dėl deklaruojamo saugumo ir ramybės, bet norėdama visą pasaulį įvelti į savo beprasmiškus imperialistinius karus.
       Rusija kaltina Estiją fašizmu, kurio pasekėju galima vadinti ir Vladimirą Putiną. Bet neužmirškime, kad įvairių pavidalų fašizmas Rytų Europos pokomunistinėse ir posovietinėse šalyse irgi nėra vien fikcija. Tas ypač pasakytina apie Lenkiją, nors neturime pamiršti ir Lietuvos, kurioje proamerikietiškai antirusiška propaganda įgauna paranojos požymių. Ji susijusi tiek su hipertrofuota Rusijos režimo baime, tiek su parama ne vieningos Europos, o JAV užsienio politikai. Sąlygota moralinio imperatyvo suabsoliutinimo, gyventojų telkimo į dirbtinai vientisą valstybės kūną ir valstybės, kaip aukščiausios tiesos, dogmos, iškėlimo. Prie tokio ultrakonservatyvaus balasto prijungiamas dar vienas svarmuo – laisvosios rinkos dominavimas, išstumiant į paribius žmones, kurių mąstymas neatitinka globalaus verslo ir jo hegemonizuoto gyvenimo būdo.
       Vilniaus kairiųjų klubas neprisijungia prie akcijų, remiančių valstybinę Estijos politiką. Jokio pavojaus laisvei ar stabilumui nėra, tai tik propagandos indoktrinuotos sąmonės paranoja. Propagandinių mašinų, siekiančių sukiršinti skirtingų tautų žmones, tikslai niekada nesutaps su anarchistinėmis idėjomis, pagal kurias niekas, o ypač Valstybė, toji įsivaizduojamoji bendruomenė, o iš tiesų – prievartos sistema, negali pakirsti žmonių solidarumo, meilės bei savitarpio pagalbos idėjų. Ne tauta, valstybė, rinkos ekonomika ar kiti abstraktūs konstruktai, o žmogus, žmonija, gyvybė mums yra svarbiausios vertybės. Todėl niekada nepritarsime jokiems nacionalšovinistiniams išpuoliams ir priešinsimės nešvarioms propagandinėms kampanijoms. Kviečiame taip elgtis ir savo bičiulius.

       Vilnius, 2007.05.09

VILNIAUS KAIRIŲJŲ KLUBAS

Į viršų