anarchija.lt
AKTYVIZMAS

Tolerantiško jaunimo asociacija
smerkia nepagarbą žmogaus teisėms ir tyčiojimąsi iš šeimos

2007-05-17

Tolerantiško jaunimo asociacija nepritaria Vilniaus mero Juozo Imbraso nuostatoms neišduoti leidimo surengti „Vaivorykštės dienas“ ir primena, kad leidimo neišdavimas pažeistų Lietuvos Respublikos Konstituciją ir galiojančius įstatymus.

Lietuvos Respublikos Konstitucija draudžia diskriminaciją dėl priklausomybės kuriai nors socialinei grupei ir garantuoja susirinkimų bei žodžio laisvę; tokia diskriminacija yra paminėta Baudžiamojo kodekso 169 straipsnyje. Europos žmogaus teisių teismas 2007 gegužės 3 dieną yra pripažinęs, kad draudimas homoseksualiems žmonėms rengti demonstracijas pažeidžia Europos Žmogaus Teisių Konvenciją.

Neišduoti leidimo taikiam renginiui motyvuojant tuo, kad jame bus teigiamai kalbama apie homoseksualumą, yra absurdiška – Savivaldybės pareigūnai neturi teisės naudotis savo tarnybine padėtimi tam, kad uždraustų skleisti jiems nepatinkančias visuomenines ir politines idėjas – toleranciją ir pagarbą žmogui..

Tolerantiško jaunimo asociacija neigiamai vertina tokias diskriminacijos apraiškas ir pataikavimą joms, išryškėjusį pastarosiomis dienomis. Mes neabejojame, jog troleibusai, ant kurių turėjo būti socialinė reklama, „sugedo“ dėl priešiškumo homoseksualiems žmonėms. Tokie „gedimai“ primena vienos kaimyninės valstybės pasiteisinimus dėl nutrūkusio naftos tiekimo Lietuvai. Tai nedaro garbės mūsų valstybei ir verčia abejoti, ar Lietuvą galima laikyti teisine ir demokratine, žmogaus teises gerbiančia šalimi. Dar daugiau – tokias abejones stiprina kai kurių politikų pasisakymai, raginantys diskriminuoti homoseksualius žmones, riboti jų teises, galimybes dalyvauti viešajame gyvenime. Tokie išpuoliai rengiami prisidengiant „šeimos vertybių“ gynimu.

Homoseksualių žmonių diskriminavimas neturi nieko bendro su jokiomis vertybėmis. Bandymus teisinti nusikalstamas veikas šeimos vertybėmis ir Konstitucijos nuostatomis laikome pasityčiojimu iš šeimos ir Konstitucijos. Homoseksualumo ir šeimos supriešinimas yra visuomenės dezinformavimas, kurio dažnai griebiamasi siekiant politinių tikslų.

Dienos prieš homofobiją proga raginame politikus nustoti klaidinti visuomenę, atsisakyti manipuliavimo rinkėjų jausmais, laikytis įstatymų bei gerbti žmogaus teises ir laisves. Tolerantiškas jaunimas puikiai supranta, kad kiekvienas visuomenės narys turi teisę turėti savo asmeninius, religinius ar dorovinius įsitikinimus, tačiau gyvename valstybėje, kurioje visuomeniniai santykiai reguliuojami teisės normomis, kurių ir privalome laikytis.

Tolerantiškas jaunimas ragina Lietuvoje veikiančias nevyriausybines organizacijas likti neabejingomis vykstantiems žmogaus teisių pažeidimams ir solidarizuotis sprendžiant vykstančius įvykius.

Kontaktinis asmuo:
Artūras Rudomanskis
valdybos pirmininkas
Tolerantiško jaunimo asociacija
Tel.: +370 683 04748
info@tja.lt

Į viršų