anarchija.lt
MENAS

       Ernesto Che Guevara

       BOLIVIJOS DIENORAŠTIS

       KETVIRTAS KOMUNIKATAS BOLIVIJOS LIAUDŽIAI

       Reakcionierių melą atremsime revoliucine tiesa.
       1967 birželis

       Neseniai priešo armija pripažino per susirėmimus patyrusi netekčių, o mums priskyrė, kaip jau įprasta, dar didesnį skaičių žuvusiųjų, apie kuriuos nepateikia jokių duomenų. Nors negauname duomenų iš kai kurių būrių, tvirtai teigiame, kad mūsų netektys labai menkos, o per paskutiniuosius susirėmimus, už kuriuos atsakomybę prisiėmė armija, jų visai nepatyrėme.
       Inti Peredo iš tikrųjų yra mūsų armijos vadovybės narys, joje jis užima politinio komisaro postą ir vadovavo paskutinėms kampanijoms. Jis puikiai jaučiais, nes priešų kulkos jį aplenkė; apie jo mirtį paskleistas šmeižtas – akivaizdus kariškių, kurie nepajėgia susidoroti su mūsų pajėgomis, absurdiško melo pavyzdys,.
       Kalbėdami apie spėjamą kovotojų iš kitų Lotynų Amerikos šalių dalyvavimą, dėl karinės paslapties ir mūsų revoliucinės tiesos šūkio jokių skaičių nepateiksime, apsiribosime tik paaiškinimu, kad bet kuris pilietis, pritariantis mūsų pagrindinei programai, kuria siekiama Bolivijos išlaisvinimo, bus priimtas į mūsų organizaciją ir gaus tokias pat teises bei pareigas, kaip ir Bolivijos kovotojais – jie, suprantama, sudaro didžiausią mūsų judėjimo dalį. Visiems, kurie su ginklu rankose kovoja už mūsų Tėvynės laisvę, nepriklausomai nuo vietos, kur yra gimę, pelnytai suteikiamas garbingas bolivo vardas. Taip mes suprantame revoliucinį internacionalizmą.

       BOLIVIJOS NIA

       Ernesto Che Guevara. Bolivijos dienoraštis. Iš ispanų k. vertė Alma Naujokaitienė, pagalbinius tekstus iš anglų k. vertė Saulius Repečka. – K.: Kitos knygos, 2007.

Į viršų