anarchija.lt
MENAS

Linksmojo globalisto kertelė

 
Teroristai ir antiteroristai

Pasakojimas apie pagalvojimą
Pasakojimas apie pamatymą
Pasakojimas apie bendravimą
Pasakojimas apie pasakymą

Į viršų

Pasakojimas apie pagalvojimą

geriau pagalvojus
s yra tas pats kas antis
ka yra tas pats kas antika
lopė yra tas pats kas antilopė
gonė yra tas pats kas antigonė
patija yra tas pats kas antipatija
frizas yra tas pats kas antifrizas
podas yra tas pats kas antipodas
ochija yra tas pats kas antiochija
kristas yra tas pats kas antikristas
nomija yra tas pats kas antinomija
virusas yra tas pats kas antivirusas
radaras yra tas pats kas antiradaras
biotikas yra tas pats kas antibiotikas
ciklonas yra tas pats kas anticiklonas
kvariatas yra tas pats kas antikvariatas
teroristas yra tas pats kas antiteroristas
semitistas yra tas pats kas antisemitistas
globalistas yra tas pats kas antiglobalistas
oksidantas yra tas pats kas antioksidantas
depresantas yra tas pats kas antidepresantas
aš esu tas pats kas aš nesu
kai geriau pagalvoju

Į viršų

Pasakojimas apie pamatymą

1. Kairioji pirštinė sutinka dešiniąją
2. Jos ilgai tarpusavyje vaidijasi
3. Staiga jos pamato veidrodį
4. Jos ilgai ir laimingai gyvena

Į viršų

Pasakojimas apie bendravimą

Viename name gyveno
ginkluotas ligi pat dantų
teroristas.

Kitame name gyveno
ginkluotas ligi pat ausų
antiteroristas.

Tas ginkluotas ligi pat dantų
nieko nekalbėjo.

Tas ginkluotas ligi pat ausų
nieko negirdėjo.

Taip jie ir bendravo.

Į viršų

Pasakojimas apie pasakymą

Pirmas geras dėdė
mums pasakė, jog
nuo terorizmo žūsta
tūkstančiai žmonių.

Antras geras dėdė
mums pasakė, jog
nuo antiterorizmo žūsta
tūkstančiai žmonių.

Trečias geras dėdė
mums pasakė, jog
žūsta daug daugiau
žmonių nuo automobilių,
alkoholio, amžiaus ir ligų.

Kokie geri tie dėdės.
Viską mums pasako.

 
Dao ir Mao

Į viršų