anarchija.lt
MENAS

Linksmojo globalisto kertelė

 
ASIMILIACIJA

Žodis anksčiau tariamas kaip ankščiau
Žodis pavyzdžiui tariamas kaip pavyždžiui
Žodis propaganda tariamas kaip viešieji ryšiai
Žodis ideologija tariamas kaip valstybės politika
Žodis žiniasklaida tariamas kaip smegenų plovimas
Žodis žmogus tariamas kaip rinkėjas
Žodis laisvė tariamas nuolat
Žodis liaudis netariamas

Žodis bėgti tariamas kaip bėkti
Žodis dirbti tariamas kaip dirpti
Žodis turtuoliai tariamas kaip aukštuomenė
Žodis kapitalizmas tariamas kaip visuotinė gerovė
Žodis išnaudojimas tariamas kaip darbo vietų kūrimas
Žodis žmogus tariamas kaip vartotojas
Žodis lygybė tariamas su panieka
Žodis buržujus netariamas

Žodis absoliutas tariamas kaip apsoliutas
Žodis abstrakcija tariamas kaip apstrakcija
Žodis karas tariamas kaip kova su terorizmu
Žodis okupacija tariamas kaip taikos palaikymas
Žodis agresija tariamas kaip demokratijos plėtra
Žodis žmogus tariamas kaip pilietis
Žodis brolybė tariamas juokais
Žodis revoliucija netariamas

Dao ir Mao

Į viršų