anarchija.lt
POLITIKA

       PASAULIS RAGINA UŽDARYTI GUANTANAMO KONCENTRACIJOS STOVYKLĄ

       Minint penktąsias pirmųjų kalinių atgabenimo į JAV Guantanamo koncentracijos stovyklą Kuboje metines, per pasaulį nuvilnijo demonstracijų banga.
       Slovakija buvo vienintelė Rytų Europos šalis, dalyvavusi minėtose akcijose. Šios šalies užsienio reikalų ministras, sausio 10 dalyvavęs Amnesty International Slovakijos skyriaus rengtoje spaudos konferencijoje, paragino uždaryti Guantanamo stovyklą.
       Kitą dieną Amnesty International organizavo demonstraciją priešais JAV ambasadą Bratislavoje. Aktyvistai, apsivilkę oranžinėmis striukėmis, buvo suvaryti į narvą priešais ambasadą, o kiti aktyvistai rinko parašus, raginančius uždaryti koncentracijos stovyklą.
       Taip pat jie siūlė žmonėms mažus imbierinius tešlainius, panašius į Guantanamo kalinius. Vieną jų jaunimas bandė nusiųsti JAV ambasadoriui, bet pritarimo nesusilaukta.
       Protestai vyko daugelyje Europos šalių. Guantaname, kaip ir sovietiniuose lageriuose, už įstatymo ribų laikoma daugiau nei pusė tūkstančio žmonių, daugiausiai ne JAV satelitinių šalių gyventojų. Jų sąlygos yra labai prastos, apie tai ne kartą skelbė įvairios žmogaus teisių organizacijos. JAV jokių žygių uždaryti stovyklą nesiima.

       www.indymedia.org.uk