anarchija.lt
POLITIKA

       MINSKE ĮVYKS BALTARUSIJOS SOCIALINIS FORUMAS

       Gegužės 15 – 20 dienomis Baltarusijos „kitokios globalizacijos“ grupės Minske organizuoja Baltarusijos Socialinį Forumą, autonominę zoną, kur susitikę Baltarusijos ir užsienio NVO, tinklų ir organizacijų atstovai, iniciatyvūs aktyvistai apsvarstys Baltarusijos ir viso pasaulio problemas.
       2001-aisiais Pasaulio Socialinis Forumas (PSF) pirmą sykį organizuotas Brazilijos mieste Porto Alegrėje. PSF – tai atvirų susitikimų vieta, kur aktyvistai, socialiniai judėjimai, tinklai, NVO ir kitos pilietinės organizacijos priešinasi ir ieško alternatyvų neoliberalizmui, kapitalizmui ir imperializmui, dominuojančiam pasaulyje. Šie žmonės susirenka diskusijoms, kaip pasiekti globalinio socialinio teisingumo ir išvengti tolimesnio aplinkos naikinimo, jungtis į tinklus, kad kova už „kitokį įmanomą pasaulį“ būtų efektyvesnė. Nuo 2001 pasauliniai, regioniniai ir vietiniai Socialiniai Forumai tapo permanentiniu alternatyvų ieškojimo ir jų taikymo procesu.
       Baltarusijos Socialinis Forumas (BSF) leis geriau suprasti Baltarusijos socialines ir politines realijas tiek baltarusių, tiek iš kitų šalių atvykusiems aktyvistams, stimuliuos nacionalinę ir internacionalinę jų kooperaciją, pralauždami izoliaciją, kurioje dabar dirba dauguma baltarusių aktyvistų. Aktyvistams iš izoliuotų Baltarusijos regionų šis susitikimas pasiūlys diktatūrinio stiliaus visuomenės alternatyvų ir galimybių plėtoti politinę, socialinę ir kultūrinę veiklą, tinklo bendruomenėje veikiant prieš autoritarizmą ir neoliberalizmą.
       BSF įkvepia PSF Principų Chartija, kur parašyta: „PSF yra „atvira susitikimų vieta“, „pliuralistinė, siekianti įvairovės, nekonfesinė, nevyriausybinė ir nepartinė“. „Pasaulio Socialinio Forumo siūlomos alternatyvos yra priešiškos globalizacijos procesui, kurį komanduoja didžiosios tarptautinės korporacijos, vyriausybės ir tarptautinės institucijos, tarnaujančios tų korporacijų interesams, pritariant nacionalinėms vyriausybėms“.
       Norėtume vėl pabrėžti šios chartijos principus. Mes kritikuojame didėjančią politinių partijų, vyriausybių ir didžiųjų korporacijų įtaką pasaulio, regionų ir vietiniams forumams. Mes kritikuojame tendenciją, kai didesni pinigai leidžia kalbėti garsiau, kai sprendimai daromi hierarchiniu stiliumi ir už uždarų durų. Gyvendami autoritariniame režime mes netikime, kad toks „kitoks pasaulis“, koks yra čia ir dabar, yra teisingas. BSF yra horizontalus ir organizuojamas mūsų pačių, kiekvienas yra kviečiamas prisijungti prie dirbtuvių, dalyvauti diskusijose, spręsti problemas ir priimti sprendimus.
       Štai keletas temų, kurios bus svarstomos susitikime:
1. alternatyvus švietimas: „laisvojo universiteto“ projektas; švietimo sistemos reformos, studentų judėjimai Baltarusijoje
2. nepriklausoma kultūra: techniniai darbo su informacija aspektai; Alternatyvios žiniasklaidos Baltarusijoje perspektyvos; tarptautinio Indymedia tinklo plėtra. Blogai ir blogerių bendruomenės
3. žiniasklaida, naujos komunikacinės technologijos, etc.
4. Food Not Bombs Baltarusijoje ir visam pasaulyje
5. alternatyvi ekonomika, autonomija, savivalda
6. darbininkų judėjimas ir profsąjungos: baltarusiška ir europietiška patirtys;
7. įsijungimas į tarptautinį kooperavimąsi. Hospitality Club ir kiti aktyvistų tinklai.
8. žmogaus teisės, praktinis aktyvistų ugdymas
9. G8
10. branduolinė energetika ir jos alternatyvos
11. lyčių lygybė, gender klausimai, moterų, gėjų ir lesbiečių teisių judėjimai Baltarusijoje
12. globalizacija ir neoliberalizmas: įtaka Baltarusijai. Pasipriešinimas ir alternatyvos neoliberaliajam globalizacijos modeliui. Baltarusijos ir Europos Sąjungos santykiai.
13. alternatyvus menas ir kontrkultūra Baltarusijoje.
14. ekologinis judėjimas Baltarusijoje
15. nacionalizmo ir ksenofobijos Baltarusijoje problemos, antifašistinis judėjimas;
16. vietinė savivalda ir socialiniai judėjimai Baltarusijos regionuose: aktyvizmas regionuose;
17. kūrybinis aktyvizmas
18. sweatshopai, vartotojiškumas ir t.t.

Į viršų