anarchija.lt
POLITIKA

       EUROPA PLIAUKŠTELĖJO LENKIJAI DĖL HOMOFOBIJOS

       Ultrahomofobiška konservatyvi Lenkijos vyriausybė gavo du griežtus papeikimus iš Europos juridinių ir politinių institucijų.
       Gegužės 3 Europos žmogaus teisių teismas nusprendė, kad Lenkijos prezidentas Lechas Kaczynskis, būdamas Varšuvos meru, pažeidė tris Europos žmogaus teisių konvencijos straipsnius, kai uždraudė Varšuvos Gay Pride eitynes 2005 metais. Sprendimas ieškiniui, pateiktam Lenkijos lygybės fondo (organizuojančio gėjų eitynes), buvo vienbalsiai priimtas septynių teisėjų, tarp kurių buvo Lechas Garlickis iš Lenkijos.
       Buvo nuspręsta, kad Kaczynskis pažeidė konvencijos straipsnius, saugančius bendravimo ir susirinkimo laisvę, teisę į efektyvius būdus gintis bei draudžiančius diskriminuoti. Šių metų Varšuvos Gay Pride eitynės rengiamos gegužės 19.
       Likus savaitei iki teismo nuosprendžio, balandžio 26 Europos Parlamentas Strasbūre balsų dauguma nusprendė pasmerkti Lenkijos politikus, „skatinančius diskriminaciją ir neapykantą kitokios seksualinės orientacijos žmonėms“. Šioje rezoliucijoje Europos Parlamento lyderiai taip pat raginami siųsti atstovus, kurie Lenkijoje ištirtų nevaldomos homofobijos ir rasizmo atvejus.
       Staigus impulsas paskelbti tokią rezoliuciją buvo Kaczynskio vyriausybės nutarimas skelbti įstatymą, pagal kurį bus uždrausta bet kokia diskusija apie homoseksualumą mokyklose, o mokytojas, pažeidęs šį draudimą, bus atleistas.
       Bet rezoliucija taip pat atspindėjo „eilę jaudinančių įvykių, neseniai įvykusių valstybėse narėse“, ypatingai Rytų Europoje. Tai – gėjų eitynių draudimai, neapykanta persunktos politinių ir religinių lyderių kalbos, policijos vaikomos demonstracijos, homofobiška prievarta ir konstitucijų pataisos, draudžiančios tos pačios lyties žmonių santuokas.
       Plati rezoliucija ragino šalis nares garantuoti homoseksualams „tokią pačią pagarbą, išdidumą ir saugumą, kaip ir likusiai visuomenės daliai.
       Toliau buvo reikalaujama, kad Europos Komisija – institucija, atsakinga už Europos valdymą – įvestų „abipusio pripažinimo“ principą, leidžiantį gėjų poroms laisvai judėti per visą Europą, nebijant diskriminacijos. Komisija taip pat paprašė visų ES narių valstybių leisti įstatymus, skelbiančius tos pačios lyties porų diskriminavimą antiįstatyminiu.
       Rezoliucija taip pat paprašė Europos Komisiją išleisti naujas ES direktyvas, siekiant užtikrinti, kad diskriminacija dėl seksualinės orientacijos draudžiama visose srityse. Dabar ES teisė reglamentuoja tik vienodą traktavimą darbo vietoje. Ta pačia proga Europos Parlamentas ragino Europos Komisiją patraukti šalis nares į teismą, jei jos pažeis savo įsipareigojimus ES teisei nediskriminuoti homoseksualų.
       Tai stipriausia ir plačiausia gėjų teises ginanti rezoliucija, išleista Strasbūro parlamento. Joje taip pat remiama Tarptautinė diena prieš homofobiją (IDAHO), kurią parlamentas parėmė ir praėjusiais metais. Gegužės 17-ąją siūloma švęsti ir ateityje, ir tai yra ženklas, kad Europos Parlamentas yra pasiryžęs eliminuoti homofobiją.
       IDAHO praėjusiais metais minėjo daugiau nei 50 šalių, šiemet jų skaičius, tikimasi, dar padidės. Gegužės 17 sukanka 17 metų, kai Pasaulinė sveikatos organizacija išbraukė homoseksualumą iš protinių susirgimų sąrašo.
       Europos Parlamentas galų gale pakvietė „visuotinai atsisakyti homoseksualizmo prilyginimo nusikaltimui“. Tai buvo dar viena Paryžiuje įsikūrusio Tarptautinio IDAHO komiteto pergalė. Šis komitetas praeitą lapkritį pasirašė didžiulę peticiją, reikalaujančią Jungtinių Tautų uždrausti visus įstatymus, prilyginančius homoseksualizmą nusikaltimui.
       Lenkijos gėjų aktyvistai sveikino rezoliuciją ir smerkė Kaczynskių vyriausybę.
       „Kai iš premjero lūpų išgirsti, kad homoseksualumas yra nenormalus reiškinys, kad mus reikia gydyti, kad jie bandys mus gydyti jėga, pasidaro gana baisu“, sako Varšuvoje įsikūrusios Kampanijos prieš homofobiją lyderis Robertas Biedronas ir priduria: „Manau, kad rezoliucija labai svarbi naujoms Europos šalims narėms, nes primena, kokiu keliu turi eiti demokratija“.
       Neseniai Kampanija prieš homofobiją pranešė, kad beveik 18 procentų Lenkijos gėjų ir lesbiečių yra patyrę fizinę prievartą, 51– psichologinę prievartą, bet net apie 85 procentus šių atvejų nebuvo pranešta policijai, nes aukos bijojo tolesnės diskriminacijos.

       Pagal www.zmag.org parengė kp

Į viršų