anarchija.lt
POLITIKA

       PRAHOJE SUSIDŪRĖ ANARCHISTAI IR DEŠINIEJI EKSTREMISTAI

       Prahos policijos atstovė spaudai Eva Miklikova pranešė, kad policija Prahoje sulaikė kelias dešimtis dešiniųjų ekstremistų, kurie kėlė incidentus susidūrimuose su gegužės 1-osios švęsti atėjusiais anarchistais.
       Apie dvidešimt žmonių vakar sulaikyta Prahos centre esančioje Streleckio saloje, kiti – žygiuojant prie JAV ambasados pastato.
       Pagal agentūros CTK šaltinius, tarp sulaikytųjų buvo keletas socialdemokratų, o taip pat anarchistas Ondrejus Slacalekas, pradėjęs anarchistų demonstraciją kalba prie paminklo komunizmo aukoms.
       „Mes norime priminti, kad gegužės 1-oji turėjo ir tebeturi savo reikšmę – tai priespaudą kenčiančių žmonių kovos už savo teises ir laisves diena“, kalbėjo Slacalekas.
       Dešinieji ekstremistai, Patriotinio Fronto ir Nacionalinės Vienybės judėjimų dalyviai ir rėmėjai, taip pat atėjo į Streleckio aikštę. Jiems sutrukdyti mėgino apie dvidešimt oponentų. Po kilusių susistumdymų policijai pavyko juos išskirstyti. Nesutinkančius išeiti policija sulaikė.
       Dešinieji ekstremistai tuomet pajudėjo link JAV ambasados, skanduodami nacionalistinius šūkius. Ta pačia kryptimi nužygiavo ir anarchistai, dainuodami internacionalą. Maždaug šimtas jų neleido prie ambasados prieiti ekstremistams. Policija paragino anarchistus netrukdyti vykti suderintam dešiniųjų žygiui. Galop ji nustūmė anarchistus.

praha4.jpg (28673 bytes)

Į viršų