anarchija.lt
POLITIKA

       SARAH CHOUKAH: PASAULIO SOCIALINIAM FORUMUI NEPAVYKSTA APTARTI KARO VIDURINIUOSE RYTUOSE

        Žiniasklaidos nušvietimas

       Beveik 50,000 įvairių nevyriausybinių organizacijų ir pilietinės visuomenės grupių dalyvavo Septintajame Pasaulio Socialiniame Forume, kuris vyko Kenijos sostinėje Nairobyje sausio 20 – 25 dienomis.
       Renginio tikslas buvo mesti iššūkį „imperializmo bei su ja susijusios neoliberalios politikos diktatui“, kurio esmė – Pasaulio Ekonomikos Forumas (PEF), rengiamas Šveicarijoje, Davose. Į PEF renginį susirenka pasaulio valdantieji, korporacijų ir politikos elitas.
       Pasaulio Socialinis Forumas sau iškėlė plačius siekius, tokius kaip socialinis teisingumas, tarptautinis solidarumas, lyčių lygybė, taika ir gamtos apsauga. Šias temas turėjo atspindėti šiek tiek karštligiška programa Nairobyje, Kenijoje. Tačiau diskusijose ir debatuose „taikos“ tema nepavyko artikuliuotai aptarti vieno iš pagrindinių globalių klausimų: šiandien tebevykstančių karų Viduriniuose Rytuose ir Centrinėje Azijoje.
       Tai atskleidžia skaičiai: tarp daugiau nei tūkstančio sesijų (1153 suorganizuotų renginių) tik saujelė sesijų siejosi su karu Vidurio rytuose:
       3 – buvo nagrinėjamas karas Vidurio Rytuose,
       3 – svarstoma situacija Haityje,
       3 – susitelkta ties kankinimų naudojimu,
       2 – angažuotasi Irano klausimais,
       2 – koncentruotasi ties Iraku,
       7 – diskutuota situacija Palestinoje ir Izraelio politika,
       19 – buvo svarstoma karo ir imperializmo problema apskritai
       Bendras renginių turinys buvo pagirtinas: sesijose daug kalbėta apie moterų vaidmenį skurdžiose regioninėse ekonomikose, vandenį ir natūralius resursus, taip pat informacijos ir naujųjų komunikacinių technologijų vaidmenį palaikant pilietinius (grassroots) socialinius judėjimus.
       Tačiau kiti kritiniai klausimai buvo pražiūrėti: tai – urano ir kasetinių bombų naudojimas karo lauke ir civilių gyvenamose teritorijose, ginklus gaminančių korporacijų vaidmuo šiuolaikinėje pasaulinėje ekonomikoje, dabartinė geopolitinė konfigūracija Vidurio Rytuose, branduolinių ginklų plitimo ir branduolinio karo pavojai.
       Pasaulio Socialinis Forumas (PSF) galų gale tampa daugiau galimybe kurti įvairiose pasaulio šalyse veikiančių NVO dialogą, nei realia kontratakuojančia socialine jėga ar judėjimu, oponuojančiu Pasaulio Ekonomikos Forumui ir jo sukviestam elitui. Davose, kaip ir dera, dalyvavo karinio – industrinio komplekso ir finansinio isteblišmento atstovai. Pilietinės visuomenės ir socialinių judėjimų atstovai, susirinkę į PSF Nairobyje, tinkamo iššūkio Davosui mesti nesugebėjo.
       „Los Angeles Times“ apžvalgininkai pirštu duria į kitą silpną PSF vietą: tokio tarptautinio susirinkimo tikslas turėtų būti reikalavimas, kad TVF, Pasaulio Bankas ir tarptautinės korporacijos vestų atsiskaitymus, o tų šalių, kurios remia ir legaliai kontroliuoja šias institucijas, vyriausybės taptų atsakingos už tokių institucijų politiką besivystančiose šalyse.
       Žvilgsnis į PSF Tarptautinės Tarybos (TT), organo, atsakingo už PSF renginių organizavimą, sudėtį, verčia nerimauti dar labiau: kelios vakarų NVO, dalyvaujančios PSF organizaciniuose komitetuose, gauna dalį finansavimo iš tų pačių vyriausybių, kurios nustato ir remia TVF ir Pasaulio banko politiką.
       Kenya Air ir CellNet korporacijų remiamų antiglobalistinių judėjimų pretenzijos į nepriklausomybę bei veiksmų laisvę yra atviras klausimas.
       PSF dalyviai priklauso tiek nuo oficialių šaltinių rėmimo savose garbiose šalyse, tiek nuo didžiųjų Vakarų fondų.

Į viršų

       Žiniasklaidos nušvietimas

       Apskritai PSF žiniasklaida nušvietė labai menkai. Ir pats nušvietimas apsiribojo tiesą iškraipančiomis laikraščių antraštėmis.
       Tiek Reuters, tiek Deutsche Presse – Agentur trumpai nusakė forumą kaip antikapitalistinį, antiglobalistinį, prieš Davosą nukreiptą pasilinksminimą. Jie pavertė šiuos neteisingus apibrėžimus judėjimo „prekiniais ženklais“. Tą, kas neturi aiškaus supratimo apie Forumo programą ir dalyvius, tokia pranešimo forma tik suklaidino.
       Taip tikrasis Forumo tikslas buvo paslėptas nuo gyventojų daugumos. Dar daugiau, jis buvo didžiai iškreiptas žiniasklaidos linzių.
       Kaip bebūtų, įvairiapusė PSF programa apribojo jo galimybę pasiekti platesnius visuomenės sluoksnius.
       Pasaulio Socialinis Forumas nekvestionavo savo dvilypių ryšių su jas remiančiomis korporacijomis ir vyriausybėmis, taip pat nebandė keisti iškraipytos žiniasklaidos nuomonės.
       Politinių balsų iš PSF įvairovė ir kartais nesiorientavimas susilpnino Forumo galimybę siųsti garsią, vienbalsę politinę žinią visam pasauliui.
       Šioje kryžkelėje PSF aspiracijas ir idealus siekia sužlugdyti karas Vidurio Rytuose.
       Karas ir globalizacija yra ypatingai susiję. Todėl iš PSF buvo tikėtasi, kad jis turės tvirtą nuomonę ir užims poziciją, nukreiptą prieš Anglijos – Amerikos karinį aljansą bei iš jo pasipelnysiančias korporacijas. Antikarinis signalas turi tapti integralia antiglobalistinės laikysenos dalimi.

       Pagal „Global research“ parengė K.P.

Į viršų