anarchija.lt
POLITIKA

       Cindy Sheehan

       NIEKINGAS IR ŽIAURUS DIKTATORIUS

       Irano prezidentas Mahmoudas Ahmadinejadas šiandien sakė kalbą Kolumbijos universitete. Girdėjau, jog jis ten buvo pakviestas universiteto vadovo, norinčio skatinti „laisvą keitimąsi idėjomis“. Net nebūdama Ahmadinejado rėmėja žinau, kad jis Irane buvo išrinktas nevalingai ir automatiškai – tai buvo suprantamas atsakas į kruviną JAV invaziją Irake. Tame regione, kaip ir visame pasaulyje, į valdžią pateko daug reakcionierių – ir visa tai tam, kad būtų duotas atkirtis JAV korporacijų ir militaristų imperijai.
       Kalbėdamas apie tokius žmogaus teisių pažeidimus, kaip įkalinimus ir egzekucijas, Kolumbijos universiteto vadovas labai šiurkščiai pasakė, kad Ahmadinejadas atrodo esąs „niekingas ir žiaurus diktatorius“. Kaip galima kažką kviestis „keistis idėjomis“ ir tuo pat metu jį įžeidinėti?
       Antra vertus, ar mūsų prezidentas neatrodo esąs „niekingas ir žiaurus diktatorius“? Georgo Busho valdymo laikais Teksase buvo įvykdytas stulbinantis kiekis egzekucijų, JAV visame pasaulyje atvirai arba slaptai išlaiko tūkstančius įkalinimo stovyklų. Bushas ir jo komanda kovojo, kad aukščiausias teismas ir kongresas leistų laikyti suimtus tūkstančius žmonių nesilaikant žmogaus teisių, jie taip pat rimtai pasiryžę pritaikyti kankinimus – „sustiprinto tardymo metodus“, kaip tai mėgsta vadinti Tiesos ministerija. Kunigas sumušamas kongreso salėje, Pietuose rišamos kilpos, kongresas cenzūruoja spaudos laisvę... kiek dar mums reikės įrodymų, kad pamatytume, jog kažkas šiandieninėje Amerikoje yra blogai?
       2006 metais Kinijoje, pirmaujančioje pagal valstybės sankcionuojamų egzekucijų kiekį, tokiu būdu nužudyta 8 tūkstančiai žmonių. Tačiau atvykusį į JAV Kinijos premjerą Georgas Bushas sutiko išskėstomis rankomis. Mes skolinamės iš Kinijos milžiniškas sumas, kad galėtume kariauti, o be to, Kinija yra mūsų didžioji verslo partnerė. Pigus ir pavojingas korporacijos Walmart šlamštas ten yra gaminamas vergiško darbo sąlygomis. Bet mums labiau tinka sutikti komunistinę Kiniją išskėstom rankom, o socialistinę Hugo Chavezo Venesuelą demonizuoti ir peikti. JAV turi labai pelningą kalėjimų verslą ir yra vienintelė žemyno valstybė, taikanti mirties bausmę. Barbarai yra barbarai, nesvarbu, kokia jų odos spalva, religija ar kilmė.
       Bushas nusiuntė šimtus tūkstančių mūsų sunų ir dukterų okupuoti šalies, kuri nekėlė pavojaus Amerikai ir jos kaimynams. Tūkstančiai amerikiečių mirė, buvo sužeisti ar išprotėjo, taip pat mirė, buvo sužeisti, išprotėjo ir neteko namų milijonai irakiečių.
       Mes, amerikiečiai, gyvename fašistinėje šalyje, kuri krauna pelną korporacijoms ir yra ištroškusi valdyti žmones bei jų poreikius. Mūsų arogantiški vadai ir žiniasklaida taip nori įrodyti, kad katilas juodas, kad nepastebi, koks juodas yra mūsų puodas. Mes remiame Izraelį, pažeidinėjantį žmogaus teises Palestinoje, neteisėtai patys okupavome dvi šalis ir dar išgalime įrodinėti savo moralinę viršenybę!
       Busho režimas, primenantis fašistinę diktatūrą, taip įgąsdino universitetus, kad jie pasidavė režimo retorikai. Universitetai turėtų jaustis laisvi ir užmegzti mūsų šaliai ir pasauliui labai reikalingą dialogą. Į pakviestą žmogų organizatoriai turi žvelgti truputį pagarbiau, o tikrasis puolimas turi prasidėti klausimų ir atsakymų dalyje – tokia yra mūsų „apsikeitimo idėjomis“ samprata.
       Taika ateis tada, kai visos valstybės kooperuosis ir bandys apriboti agresiją bei žmogaus teisių pažeidimus – ne tik tos, kurias JAV laiko blogio įsikūnijimu. Kiek branduolinių galvučių turime mes? Kiek turi Pakistanas? Kiek turi Indija, Izraelis, Šiaurės Korėja, buvusios Sovietų Sąjungos šalys? Gal reikėtų kalbėti apie branduolinės ginkluotės sunaikinimą visame pasaulyje, o ne tik uždraudimą Irane?
       Daug šalių pažeidinėja žmogaus teises bei siunčia ginkluotę ir pajėgas į kitas šalis. Didžiausią Amerikos eksporto dalį sudaro smurtas, ir tik reikalaudami nutraukti savo šalies vykdomas okupacijas ir prievartą mes paskatinsime nutraukti smurtą apskritai.
       Išsikuopkime savo purvinus namus prieš kritikuodami kaimyną.

2007 09 25
Pagal Commondreams.org parengė kp

Į viršų