anarchija.lt
POLITIKA

       VARŠUVOJE RINKOSI G8 PRIEŠININKAI

       Vasario 9 – 11 Varšuvoje įvyko aktyvistų, pasisakančių prieš G8, susitikimas. Didysis aštuonetas birželio 6 – 8 susitiks kruopščiai saugomose elitinio Kempinskio viešbučio patalpose, Rytų Vokietijos mieste Heiligendamme. Tuo tarpu anarchistai ir autoritarizmo priešininkai iš arti ir toli rinksis bei tęs kovą su kapitalistinėmis ir valstybinėmis galios struktūromis. Aktyvistai išreiškė troškimą, kad susitikimo metu visame pasaulyje kiltų spontaniški maištai, riaušės, būtų rodomas nepasitenkinimas esama santvarka. Daug žmonių išreiškė paramą įvairiems globaliniams veiksmams prieš susitikimą, pavyzdžiui, per Tarptautinę valstiečių kovos dieną (balandžio 17-ąją) arba gegužės 1-ąją. Kova su kapitalizmu turi būti globalinė. Tikimasi, kad net tie, kurie nesusirinks Heiligendamme, galės organizuoti renginius savo gyvenamose vietose.
       Susitikime dalyvavo daug žmonių iš daugiau nei 20-ties sienų ribojamų teritorijų (vadinamų šalimis). Buvo astovaujamos įvairios grupės ir tinklai, tokie kaip Dissent! Tinklas, Tinklas prieš G8, Anarchistų federacija (Lenkija), Indymedia, Accion global, Be sienų, ir kitos.
       Buvo aptarta daug kas – žmonių prisijungimo galimybės, infrastruktūros tobulinimas, galimybės aktyviau priešintis antirepresinėms struktūroms, ir t.t.
       Kitas šio tinklo susitikimas įvyks balandžio 14 – 16 Rostoke.
       Jo detalės:
       http://g8-2007.de/index.php?lang=en
       https://www.dissentnetzwerk.org/

       pagal www.ainfos.ca paruošė kp

Į viršų