anarchija.lt
POLITIKA

       NAUJOJOJE ZELANDIJOJE –
       REIDAI PRIEŠ ČIABUVIUS IR APLINKOSAUGOS AKTYVISTUS

      

       Spalio 15-ąją daugiau nei trys šimtai ginkluotų policininkų vykdė reidus Naujosios Zelandijos gyventojų namuose. Areštuota 17 žmonių – visi jie yra Tino Rangatiratanga (maorių suverenumo) judėjimo, o taip pat taikos ir aplinkosaugos judėjimų dalyviai. Jiems pateikti kaltinimai dėl ginklų ir amunicijos laikymo, tačiau šiuo metu policija bando jiems taikyti kaltinimus dėl terorizmo rėmimo. Suimtieji laikomi kalėjime.
       Policija, vykdydama reidus, kai kur stabdė eismą, apieškodavo mašinas ir netgi vaikų pilną mokyklos autobusą. Žmonės kaltino juos dėl priekabiavimo, tuo tarpu policija teigia planuojanti areštuoti dar daugiau žmonių.
       Oficialioji žiniasklaida tikino, kad policija reidų metu surado „karinio parengimo stovyklas“, tvirtino, kad areštuotieji yra susiję su napalmo bombų sprogdinimu ir yra teroristai, galintys paskelbti valstybei karą. Solidarumo ir pasipriešinimo antiteroristiniams įstatymams demonstracijos vyksta tiek Naujojoje Zelandijoje, tiek Australijoje, Vokietijoje, Graikijoje ir kitose šalyse.

       www.anarchija.lt

Į viršų