X 

 TEORIJA


Ugnė Andrijauskaitė „Patriarchato kūrimas: moterys Mesopotamijos civilizacijoje”
Manuel Castells. „Naujasis gyvasis anarchizmas – XXI a. ideologija su technologijų pagalba“
Noam Chomsky. „Apie nepastebimą demokratijos liniją“
Noam Chomsky. „Tikslai ir vizijos“
Kasparas Pocius. „Alternatyvusis Noamo Chomsky pasaulis“
Valdžios ateitis
Aleksej Cvetkov. „Superdalyvavimas. Trumpas antiglobalizmo kursas“
Aleksej Cvetkov. „Kreminė (art)ilerija“
Guy Debord. „Situacionistų tezės apie transportą“
Guy Debord. „Spektaklio visuomenė“
Gintautas Mažeikis. „Revoliucijos takais: sukilęs prieš spektaklio visuomenę“
Pratarmė trečiajam prancūziškam leidimui
I. Užbaigtas atskyrimas
III. Regimybės vienybė ir padalijimas
VIII. Neigimas ir vartojimas kultūroje
IX. Materializuota ideologija
Isabelle Eberhardt. „Apie valkatavimą“
Jacques Ellul. „Kas yra anarchija?“
Emma Goldman. „Ar mano gyvenimas nugyventas vertai?“
Ernesto Che Guevara. „Partizanų karas“
Piotr Kropotkin. „Maištininko kalbos“
X skyrius. „Kas yra Komuna“
Piotr Kropotkin. „Politinės teises“
Piotr Kropotkin. „Šiuolaikinis mokslas ir anarchija“
Darius Pocevičius. „Anarchija - tvarkos idealas?“
Anarchijos kilmė
Laura Martz. „Laisvalaikio! Žaismingumas ir nedarbo etika“
Subkomandantė Markosas „Liūtas stiprus dėl to, kad silpni kiti žvėrys”
Gintautas Mažeikis. Straipsniai iš laikraščio „p@rkas“
„Alternatyvus pilietinis ugdymas – moralinei revoliucijai“
„Baletą – kaimui!“
„Hedonistų Internacionalas ir situacionistai“
„Iki nuodėmių išpardavimo“
„Kolaboravimo ir konkurencijos mitai bei kooperacijos baimės“
„Krikštatėvio bibliotekėlės patarimai verslininkams“
„Mažųjų revoliucijų vaikai“
„Pasipriešinimas CV ir kalendorinei drausmei“
„Subkultūrinė rezistencija, Sex Pistols ir „spektaklio visuomenė“
„Subkultūrinė rezistencija ir kairioji kritika“
„Šventė bendruomenei, kūrybinei klasei, masiniam vartotojui“
Ulrike Meinhof. Straipsniai iš žurnalo „konkret“
„Drezdenas“
Andrius Navickas „Subkomandantė Markosas: HOY DECIMOS BASTA”
Aušra Pažėraitė. „Dehumanizacijos ir animalizacijos“
Kasparas Pocius. „Mažoji politika ir kairiųjų vieta joje“
Atsargiai, prekariatas!
Valerie Solanas „Vyrų išnaikinimo draugijos manifestas “
Paolo Virno. „Naujos viešosios erdvės sukūrimas be valstybės pagalbos“
Audronė Žukauskaitė. „Slavojus Žižekas ir ‘trečiojo kelio’ alternatyva“

Į viršų