„Frontas“ kviečia į tarptautinę konferenciją „Molotovo-Ribbentropo paktas XX amžiaus geopolitinių procesų kontekste“ (atnaujinta)
aktyvizmas

hotel panorama        Partija „Frontas“, Lietuvoje gyvenančių II pasaulinio karo dalyvių, kovojusių antihitlerinės koalicijos pusėje, organizacija ir Lietuvos socialistų partija š. m. rugsėjo 26 d., šeštadienį, rengia tarptautinę konferenciją „Molotovo-Ribbentropo paktas XX amžiaus geopolitinių procesų kontekste“. Ji vyks Vilniuje, „Panoramos“ viešbutyje, Sodų g. 14 (prie geležinkelio stoties). Pradžia – 10.00 val. Konferencijoje dalyvaus istorikai iš Lietuvos, Rusijos, Latvijos, Lenkijos, Belgijos, Suomijos, taip pat politologai ir visi, besidomintys istoriniais bei politiniais procesais. Konferencijos tikslas – moksliškai ir netendencingai pažvelgti į sudėtingus istorijos procesus.

 
Konferencijos programa
 
9.30 – dalyvių registracija

10.00–11.30 Įžanginis žodis: Julius Deksnys, Lietuvoje gyvenančių II pasaulinio karo dalyvių, kovojusių antihitlerinės koalicijos pusėje, organizacijos pirmininkas; Česlovas Laurinavičius, humanitarinių mokslų daktaras, Lietuvos istorijos instituto XX amžiaus istorijos skyriaus vedėjas; Vadim Mingaliov, Rusijos Federacijos valstybinių ekonominių programų ir nacionalinių projektų struktūrinio vystymo centro „Kremliaus strategija“ prezidentas; Johan Baeckman, Helsinkio universiteto juridinio fakulteto docentas, visuomeninių politinių mokslų daktaras, Suomijos Antifašistinio komiteto pirmininkas.

11.30–11.45 – pertrauka

11.45–13.00 Aleksej Vlasov, Maskvos Lomonosovo universiteto istorijos fakulteto dekano
pavaduotojas, Posovietinės erdvės tyrimų centro generalinis direktorius; Viktor Gušin, istorijos mokslų kandidatas, Baltijos istorinių, socialinių ir politinių tyrimų centro direktorius, Latvija; Jef Bossuyt, Belgijos darbo partijos tarptautinio skyriaus vadovas, psichologijos mokslų daktaras.

13.00–14:00 – pietų pertrauka (filmo „Slaptųjų protokolų paslaptys“ peržiūra, 1939 metų istorinių dokumentų parodos apžiūra)

14:00–15.30 Liudas Truska, profesorius, Vilniaus pedagoginis universitetas, Lietuvos
istorijos katedra; Aleksandr Diukov, Aktualių istorinių tyrimų fondo „Istorinė atmintis“ direktorius, Rusija; Tadeusz Szymanski, Lenkijos patriotinių kairiųjų bendrija, Lenkijos liaudies armijos karių veteranų sąjunga.

15.30 – diskusija, išvados
16.30 – konferencijos pabaiga.
 
„Fronto“ partijos informacija
2009 09 22
 
______________________________________________________________
 
Atnaujinimai:

Konferencijoje atsisakė dalyvavuti Lietuvos istorijos instituto XX amžiaus istorijos skyriaus vedėjas Česlovas Laurinavičius, kurio manymu, renginio organizatoriams „istorinė tiesa neįdomi”. Mokslininkas teigė, kad dalyvauti atsisakęs, nes tai bus ne mokslinis, o politizuotas renginys: „Mokslinė problema yra, būtų galima žmones šviesti ir diskutuoti. Bet šito renginio organizatoriams istorinė tiesa neįdomi. Jiems įdomūs tik politiniai interesai. Konferencijoje bus dalyvių, kurie mėgsta dalyvauti ne mokslinėse konferencijose, o skelbti politines deklaracijas”.

 
Pagal lrytas.lt, 2009 09 23
 
___________________________________________________________

Šis informacinis pranešimas apie „Fronto“ rengiamą konferenciją sukėlė daug diskusijų ir pačioje a.lt redakcinėje kolegijoje. Dalies redkolegijos narių nuomone, net toks „nuogas“ informacinis pranešimas išreiškia tam tikrą poziciją ir pritarimą būsimai konferencijai. Kita redkolegijos dalis yra įsitikinusi, kad apie tokius alternatyvius renginius informuoti reikia, nors ir nepritaria politiniam konferencijos atspalviui, kurį galima numanyti iš būsimų pranešėjų sąrašo. Absoliuti redkolegijos narių dauguma mano, kad „Fronto“ partijos gyvavimo laikotarpiu ne sykį pasireiškęs populizmas ir politinis blaškymasis bei Lietuvos socialistų partijos simpatijos Europos stalinistinėms partijoms verčia abejoti šios „mokslinės konferencijos“ moksliškumu ir objektyvumu, tačiau tiki, jog ji sujudins apkerpėjusią Lietuvos ir visos Rytų Europos istorikų bendruomenę.

 
a.lt redkolegija
2009 09 24

 

Komentarai  

 
0 # ajajaiajajai Y-m-d H:i
Tuoj apsklis triukšmas, kad prie stoties susirinkę komuniagos nori revizuoti pasaulio istoriją...
 
 
0 # sdostr Y-m-d H:i
smerks nacizmą, bet pamirš jo meilužį - "komunistinio" rojaus valstybinio kapitalizmo imperiją ir jos nusikaltimus.

frontas virto savo paties karikatūra.tiks liau, Paleckiuko karikatūra.
 
 
0 # ....hm Y-m-d H:i
sunku tikėtis iš fronto ko nors daugiau nei kremliaus oficiozų turinio perpasakojimo.
 
 
0 # Declare IndependenceUpe Y-m-d H:i
Gal galėtute prieš vienpusiškai kritikuodami komunizmą,kreml ių,Paleckiuką ir t.t pasakyti ką dirbate,kaip duonai užsidirbate?Spė ju,kad neesate fabriko darbinikai...
 
 
0 # :)Bitininkas Y-m-d H:i
Aš suprantu, kad negalite padėti mūsų šalies žiniasklaidos vienpusiškam istorijos interpretavimui ir nacionalizmui, bet kyla klausimas kodėl Rusijos kuriamas diskursas istorijos atžvilgiu yra jums priimtinesnis, arba bent jau mažiau užknisantis? Mano priešo priešas - mano draugas? Ar vadovaujatės tokia pozicija?

Aš asmeniškai netikiu istorijos tikrumu, nes turiu pakankamai įrodymų, kad ji kuriama galios struktūrų. Netgi aš pats esu linkęs užsiimti mikrogalios manipuliacija, besinaudojant pasakomis apie praeitį.

Į Lietuvą atvyksta naujas Rusijos propagandistų desantas
http://www.lrytas.lt/-12537102341252337134-%C4%AF-lietuv%C4%85-atvyksta-naujas-rusijos-propagandist%C5%B3-desantas.htm
 
 
0 # adostr Y-m-d H:i
nesu fabriko darbininkas ir t.t Tačiau prie ko čia darbininkai ir paleckiukas, kremlius, maskva, putke( putinas ir komunizmas? Jie gynė ir gina darbininkų teisės? Vėjai. Ką jau kalbėti apie paleckiuką - jam tai savireklama.kri zė patogus metas užkariauti praradusųjų darbą žmonių protus - tą jis ir bando daryti.eilinis politikieirus.a trood, tarsi bandytų reabilituoti savo senelį...
 
 
0 # :Djuozas Y-m-d H:i
oo raudonskuriu uteliu marshas bus :D
 
 
0 # sadostr Y-m-d H:i
Juokinga tai, kadauguma anarchistų vieninagi smerkia fašizmą-nacizmą .taip, tai svarbus klausimas, dėl kurio prieš jus galvą lenkiu, kadangi pas mus ši tema kartais tampo neliečiama it šventa karvė.antisemit izmo ir litvakų tragedijos klausimo iškėlimas į aikštę - labai svarbus.Bet tuo apsiriboti negalima.

Pritariu Bitininkui,kad "Mano priešo priešas - mano draugas" - tokiap ozicija, gal ir netiesiogiai, bet sudaro įspūdį, jog stovit ant kelio viskam, ką sako valstybė.Pavyzd žiui, kiek yra straipsnių, apie pirmuosius nacius, nuteistus Europoje ( gal ir pasaulyje? Turiu omeny Neumano, zasso bylą? Kiek parašytą komunizmą ir jo nusikaltimus - ne tik vietiniams gyventojams, bet ir kontrkultūrai, socialiniams judėjimams ir kitkam - demaskuojančių straipsnių? Kodėl šlovinama Kuba ir Che? Negi Jūs nežinot apie jo juodus darbelius? Sakotes, esat istorinio teisingumo pozicijoje, ypač vertindami nacizmo nusikaltimus, tačiau kartais anarchistai peržengia tą istorinį teisingumą ir daug ką pradeda vertinti pagal vieną cliche, tendencingai aptaria vienus klausimus, sąmoningai praleidžia kitus faktus...

Aš kitaip įsivaidavau disidentinę kairiųjų viziją.Aišku,ji ne tokia, kokia įsivaizduoja Paleckiukas, turbūt iki šiol manantys kad jo senelis - tai nusipelnęs visų laikų lt "valdytojas"

Vlad Tupikin. "Nevadovėlinė istorija: 1921 m. numalšintas Kronštato sukilimas " buvo pirmoji kregždė, kuri, sakyčiau, išties gera.tačiau pastovus lojimas ant reicho pamirštant,kad patys gyvenom reicha - rytinėje dalyje, kartais sukelia abejonių.užtat visuomenėje nusistovi norma visus anarchistus vertinti kaip komunistus, o pas mus, kaip žinia, pastarieji nelabai mėgstami ir toleruojami.
 
 
0 # :)Bitininkas Y-m-d H:i
Tu dar pasidomėk apie Ispanijos anarchistų darbelius, bus smagiau.
 
 
0 # apie moralizavimąevaldas Y-m-d H:i
nekurie žmonės mėgsta moralizuot, tai tokia pzicija, kai aukšti moraliniai standartai yra taikomi aplinkiniams. Didelė bėda kad toks žmogus ilgainiui pamiršta save ir ... anksčiau ar vėliau prisidirba. Kaip atrodo moralizuotojų darbai dabar labai gerai matosi - Valdantieji aštuonius metus moralizavo, o dabar jau metus dirba kaka... Ir istoriniuose vertinimuose yra panašiai.
Daug triukšmaujama dėl Molotovo - Ribentropo pakto, bet ko tai tylima apie Miuncheną ir čekoslovakijos padalinimą, o gal pakalbėkim apie susitarimus dėl Klaipėdos ar Vilniaus?
O gal grįžtam į šias dienas ir pasvarstom kaip buivo padalintas Kosovas?
Karo nusikaltimai? Jū darė visos antram pasauliniam kare kariavusios šalys, juos darė JAV Irake, juos daro NATO pajėgos Afganistane.
Karas tai nusikaltimas
 
 
0 # Skirta evalduimazylis Y-m-d H:i
Matai Evaldai Molotovo - Ribentropo paktas Lietuvą palietė tiesiogiai, tad naturalu kad lietuviams jis aktualesnis.
Dėl Miuncheno suokalbio tu vėl neteisus. Tavo taip nemėgstamas V. Lansbergis bet kokią ES nuolaidą Rusijos federacijai iš karto bando prilyginti Miuncheno suokalbiui.
Beje vienas nusikaltimas kito niekaip nepateisina.
Tad, evaldai, - daugiau logikos ir savikritikos.
 
 
0 # ............hm.... Y-m-d H:i
paminėti Miuncheno suokalbis ir karo nusikaltimai visur yra vadinami nusikaltimais ir niekas nekvestionuoja, kad tai yra blogis. tačiau mes kalbame apie tai, kad anarchistams yra priimtini komunizmo nusikaltimai, kuriuos dabartinė Rusijos valdžia bando teisinti arba neigti. galų gale, kaip pastebėjo kitas komentatorius, Molotovo-Ribent ropo paktas tiesiogiai palietė daugumą Lietuvos gyventojų, ar tai būtų išžudyti žydai ar ištremti lietuviai, todėl man nesuprantamas anarchistų putojimasis šiuo klausimu. o gal jie gyvena pokemonų respublikoje kažkur dausose ir neturi nieko bendro su realybe?
 
 
0 # idiotui hm....pinčius Y-m-d H:i
Asilo galvos užsispyrusiai ir be jokių įrodymų nuolat vapa, kad "anarchistams yra priimtini komunizmo nusikaltimai". Blemba, nervai nelaiko... Hm, būk mielas, pateik nors menkiausią faktą, nors kiek pagrindžiantį tokį kvailą teiginį.
 
 
0 # ...to pincius Y-m-d H:i
Irodymai pries nosi kvailiuk, pasidomek kokia kompanija atvyksta i sita frontininku ir leftininku reklamuojama farsa. Nelabai aisku ka anarchistai turi su tuo bendro, kam reikejo deti tokia reklama sitame portale. Eilini karta nugalejo slapta meile raudoniesiems fasistams?
 
 
0 # konferencijaiRu Y-m-d H:i
Хотят ли русские войны?
Не спрашивай у тишины,
Не спрашивай у тех солдат,
В мемориалах, что лежат.
Спроси у цинковых гробов,
В которых молодых сынов
С земель соседских привозили
Старухам, чтоб те слезы лили.
Спроси у бравых тех ребят,
В Кремле которые сидят,
К погонам звезды пришивая,
Дубиной «мирною» махая.
Спроси у патриотов с бритыми главами,
Как «мирно» темными ночами,
Они «мочили» молдаван и греков,
Кавказцев разных и узбеков.
Спроси у Польши и Литвы:
Им о России снятся сны?
У пражской ты спроси весны:
Хотят ли русские войны?
Спроси у венгров, как когда-то
На танках русские солдаты,
По Будапешту рассекали,
Вугорцев к миру «приучали».
Тебе ответит старый финн,
Проживший много — до седин,
Как «мирно» русские войска
Рвались сквозь зиму и снега.
Есть что сказать и белорусу коренному,
Тому, чьи предки из литвин,
Какою жуткою ценою
Им мир и братство подарил москвин.
Когда Суворова орда
Палила села, города…
Спроси, спроси у Куропат,
Там непокорные лежат.
Спроси, что Украине братской,
Заверенной в любви славянской,
Из цепких рук большого брата,
Зачем защит искать у НАТО?
Спроси всех западных славян,
Как миру их учил Иван…
Миролюбив солдат Иван
Бомбил Кабул, Афганистан.
В их кишлаки и города
Не мир пришел — пришла беда.
Спроси у вдов, детей Чечни,
Хотят ли русские войны?
Кто такой русский «миротворец»,
Тебе ответит всякий горец.
Грузин, улыбчивый всегда,
Сквозь слезы просто промолчит.
От миролюбия соседа
Сейчас его земля горит. Хотят ли русские войны? И от Китая до Литвы
Найдется ль хоть один сосед, Который твердо скажет,- «НЕТ!»?...
 
 
0 # kartais anarchodai myli nacionalistus... Y-m-d H:i
Nacionalistine kremliaus propagandos linija Lietuvos anarchistams priimtina? Galit neatsakineti, cia retorinis klausimas. Manau bent kiek mastanciam zmogui ir matanciam kas darosi sitame portale, neaiskumu neturetu kilti.
 
 
0 # juokiasi tas, kas juokiasi paskutinis (?)disidentas b. Y-m-d H:i
geras, vis tik, pasiulymas - palaukti konferencijos pabaigos. nors 'frontas'... ne, nieko - laukiam rudenio ir 'visciuku skaiciavimo'.
 
 
0 # to tyrinetojas... Y-m-d H:i
O kas sake kad skinhedai maziau paranojiski uz anarchoidus. Taigi cia to paties medalio dvi puses - kaip fasiai ir komuniagos, negalintys vieni be kitu. Taigi savaitgali anarchoidai uzsimauksline maikutes su masinio zudiko che atvaizdu imat raudonus gvazdikus ir pirmyn prie panoramos viesbucio.
P.S. Beje tavo logika tikrai ispudinga - jeigu Lietuvos skinams priimtina rusu nacionalistu veiklos linija, tai kodel ji negaletu buti priimtina anarchoidams. Iki kokio lygio dar galima nusikliedeti?
 
 
0 # klklklklklArijasas tiesiog Y-m-d H:i
Aišku paleckiui su ruskių naciais pakeliui.
 
 
0 # ....hm Y-m-d H:i
viskas labai paprasta, anarchistų puslapis pateikia informaciją apie raudonųjų fašistų akcijas, nesmerkia jų, o tokių pačių nusikaltėlių kaip ir komunistai fašistų akcijas smerkia, taigi, išvada paprasta - anarchistams komunistų vykdyti nusikaltimai yra priimtini. keista logika anarchistų - rasiniu pagrindu vykdytos žudynės - nusikaltimas, o klasiniu - ne?
kuom Molotovo-Ribent ropo paktas palietė žydus? o tu paskaityk apie tai, kaip komunistų nusikaltėliai perdavinėjo žydus iš CCCP okupuotos Lenkijos dalies į fašistų okupuotą dalį, o po to pabandyk pagalvoti kaip tai įtakojo tų žydų likimą.
 
 
0 # ---------- Y-m-d H:i
ee, fakof Frontas ir tas idiotas, tikrai ne vieta jam anarchija LT puslapyje, wtf guys & girls @ anarchija.lt??? norit diskredituoti patys save?