Balandžio 6-7 d. Kirgizstano valdžios perversmo chronologija (video, foto)
aktyvizmas

kirgizstano perversmas 0        Balandžio 6 diena

 

Apie 12 val. Kirgizstano mieste Talase prie srities gubernatoriaus rūmų susirinko 2-3 tūkst. žmonių minia, protestuojanti prieš opozicinės partijos lyderio suėmimą

12:26 Talaso protestuotojai susidūrė su milicija

12:55 Mitingo dalyviai išsirinko alternatyvų „liaudies gubernatorių“

13:51 Prieš mitinguojančius žmones milicija panaudojo ašarines dujas

15:09 Į sukilusį Talasą iš Biškeko išskrido lėktuvas su robokopais

16:55 Įkaitu paimtas gubernatorius B. Bolotbekovas

17:50 Centrinėje Talaso aikštėje atsinaujino mitingas

19:28 Mitingo dalyviai pradėjo gubernatoriaus pastato šturmą

 
 

20:30 Talase tęsiasi susidūrimai, kituose Kirgizstano miestuose prasidėjo opozicijos narių areštai

20:40 Protestuotojai vėl užėmė srities administracijos pastatą, iš kurio juos buvo išstūmę specialiosios policijos daliniai

22:07 Dega gubernatoriaus rūmai Talase

23:09 Milicija išlaisvino gubernatorių. Sužeisti keli milicininkai

23:52 Biškeke suimtas socialdemokratų partijos lyderis A. Atambajevas

00:17 Žmonės bando gesinti degantį valdžios pastatą. Per dieną Talase buvo sužeisti mažiausiai 3 milicininkai ir 30 protestuotojų

 
Balandžio 7 diena
 

07:23 Paskelbtas opozicijos suformuoto „Liaudies kurultajaus“ (delegatų suvažiavimo) kreipimasis, reikalaujantis išlaisvinti suimtus opozicijos narius, atnaujinti opoziciją palaikančios radijo stoties transliacijas, įleisti į šalį tarptautinius stebėtojus

08:00 Srities administracijos pastatas Talase visiškai nuniokotas. Pirmasis aukštas sudegęs, antrajame nėra langų ir durų. Į aikštę vėl pradeda rinktis žmonės.

08:44 Tęsiasi opozicijos areštai. Sklinda gandai apie būsimas protesto akcijas kituose miestuose. Kirgizstano parlamentas renkasi į neeilinį posėdį.

09:18 Talase susirinko apie 7 tūkst. mitinguotojų minia.

09:35 Naryno mieste prasidėjo mitingas, reikalaujantis, kad atsistatydintų prezidentas

11:20 Mitinguotojai norėjo užimti Naryno valdžios pastatą, bet juos sustabdė vietinis socdemų lyderis. Buvo sudaryta 10 žmonių delegacija, kuri įėjo į pastatą ir pradėjo derybas.

11:29 Biškekas. Neorganizuota opozicijos šalininkų minia žygiuoja vyriausybės pastato link

11:40 Kirgizstano parlamentas apkaltino opoziciją neramumų kurstymų, o mitinguojančius pavadino „banditais“

12:00 Padegta Biškeko „Madinos“ turgavietė, miesto centre užsidaro visos parduotuvės, iš jų išvežamos prekės

12:40 Biškeke prasidėjo vyriausybės rūmų šturmas

13:03 Milicija šaudo guminėmis kulkomis ir naudoja ašarines dujas. Sužeisti pirmieji žmonės

14:19 Vyksta gatvių mūšiai. Ant stogų įsitaisę snaiperiai šaudo į žmones kovinėmis kulkomis. Yra užmuštų.

 

kirgizstano perversmas 1

 

14:33 Opozicijos šalininkai ima šturmuoti valstybinės televizijos pastatą

14:45 Pradeda aiškėti mitinguojančių persvara. Žmonės persekioja robokopus ir juos muša.

 
 

15:22 Valdžia Isyk Kulio srityje perėjo opozicijos pusėn

15:24 Daugelyje regionų įvesta komendanto valanda

16:19 Televizijos vadovybė suteikė eterį opozicijai ir nevyriausybinėms organizacijoms

16:45 Tarp sukilėlių pastebėta daug ginklų – automatų, granatsvaidžių.

 
 

17:01 Sumuštas vidaus reikalų ministras M. Kongantijevas. Dega automobiliai, visur girdisi šūviai. Pranešama, kad nušauta 12 protestuotojų.

17:37 Visi opozicijos lyderiai išlaisvinti, nusiaubtas parlamento pastatas, padegtas generalinė prokuratūra

19:05 Opozicijos suformuoto „Liaudies kurultajaus“ pirmininkas O. Tekebajevas paskelbė, kad „valdžia perėjo į liaudies rankas: ir paskyrė Biškeko komendantą

20:18 Centrinėje Biškeko aikštėje įvyko du sprogimai

20:33 Iš aikštės neša sužeistuosius. Baigia smilkti prokuratūros pastatas.

20:37 Žmonės pradėjo plėšti parduotuves.

21:20 Prezidento K. Bakijevo lėktuvas išskrido iš Manaso aerouosto nežinoma kryptimi.

 
 

21:29 Toliau plėšiamos parduotuvės. Pagrobtos prekės išvežamos automobiliais.

22:05 Opozicija suformavo liaudies vyriausybę. Premjere išrinkta Roza Otumbajeva.

22:18 Padegti prezidento giminaičių – Marato Bakijevo ir Maksimo Bakijevo – gyvenamieji namai.

22:50 Opozicija pareiškė, kad negali susitvarkyti su neramumais ir pakvietė formuoti liaudies draugoves

23:14 Preliminariais duomenimis per balandžio 7 dieną Kirgizstane žuvo apie 40 žmonių, sužaista – apie 400.

00:02 Tęsiasi parduotuvių plėšimai. Mieste girdisi sprogimai ir šūviai.

00:52 Sklinda gandas, kad užimti rusenantys vyriausybės rūmai. Kol opozicija derėjosi su buvusia valdžia, žmonės įsiveržė į pastatą. 7-ame aukšte gaisras. Viduje žmonės geria degtinę.

01:27 Agentūra „Kabar“ pranešė, kad prezidentas ir vidaus reikalų ministras apsistojo Ošoje. Iš ten prezidentas pranešė, kad perversmą organizavo amerikiečiai.

02:50 Biškeke girdisi netvarkingi šūviai.

 
kirgizstano perversmas 2 

 

Pastarųjų dienų įvykius Kirgizstane aktyviai aptaria Rusijos anarchistai. Daugelio jų nuomone, tai buvo dviejų klanų – Šiaurės ir Pietų Kirgizstano – susidūrimas ir kova dėl valdžios. Žmonės per šiuos įvykius buvo panaudoti tik kaip „patrankų mėsa“.

 

Milicijos ir žmonių susidūrimai Biškeke (foto): www.boston.com

 

Pagal http://morrire.livejournal.com ir www.ferghana.ru parengė en arche

2010 04 08

 

 

Komentarai  

 
0 # apie Kirgizstano politikąnoname Y-m-d H:i
http://www.etnograf.ru/node/1160
 
 
0 # šiandien ryte sveikatos apsaugos ministerija pranešė apie 65 žuvusiuosiusen arche Y-m-d H:i
07:06 Акипресс. По данным штаба Министерства здравоохранения в Кыргызстане в результате беспорядков погибли 65 человек, из них в Бишкеке 47 человек. В медицинские учреждения республики обратилось 495 человек, из них госпитализирова но - 393, из них в Бишкеке пострадало 300 человек.