Neįtikėtina, bet faktas: Ukrainos anarchistų sąjungos vadovas – stambus fabrikantas!
politika

ukrainos anarchistu sajunga        Ukrainos žiniasklaida pranešė, kad 2009 m. kovo 12 d. Arcizo (Odesos sritis) miesto tarybos pirmininkas ir partijos „Ukrainos anarchistų sąjunga“ („Sojuz anarchistov Ukrainy“) vadovas Vadimas Čiornas įsigijo dar 30% tramvajų remonto gamyklos „Odessremelektrotransport“ akcijų ir padidino turimų akcijų skaičių iki 96,6%. Ne, žiniasklaida nesuklydo: „Ukrainos anarchistų sąjunga“ yra vienintelė pasaulyje oficialiai įregistruota partija, kuri skelbiasi esanti anarchistinė. Tiesa, šį pranešimą reiktų papildyti dviem sakiniais: „Ukrainos anarchistų sąjunga“ ir jos vadovai prisilaiko dešiniojo anarchokapitalizmo pažiūrų, o įsigyta gamykla jokios veiklos nevykdo – ji bankrutavo 1998 metais, kai Odesos merija nesumokėjo už didelę suremontuotų tramvajų partiją.

 

 „Ukrainos anarchistų sąjungos“ (UAS) veiklą Ukrainos anarchistai, ypač kairieji, vertina itin neigiamai ir laiko anarchizmo idėjų kompromitacija. Kita vertus, anarchistai yra įsitikinę, kad ši partija niekada neturės jokios didesnės įtakos, todėl juokauja, kad anarchistų partijos vadovui įsigijus miesto centre esančią gamyklą, jiems nebereikės jokių skvotų – visi Odesos anarchistai persikels gyventi į apleistą gamyklos teritoriją...

 

Visos anarchistų organizacijos yra neformalios federacijos, todėl oficiali politinė anarchistų partija „Ukrainos anarchistų sąjunga“ – vienintelė tokia visame pasaulyje. Iki šiol panašios organizacijos bandė kurtis tik Jungtinėse Amerikos Valstijose. Garsiausia iš jų – JAV anarchistinė darbininkų partija, susikūrusi XIX a. pabaigoje ir išvaikyta 1901 metais, kai anarchistai buvo apkaltinti JAV prezidento Williamo McKinley nužudymu. 

 

„Ukrainos anarchistų sąjunga“ įkurta 1999 m. rugpjūčio 19 d. per pirmąjį partijos narių suvažiavimą. Tai dešiniųjų anarchistų (individualiojo anarchizmo atstovų ir anarchokapitalistų) organizacija, siekianti įtvirtinti anarchiją (bevaldystę) per privačią nuosavybę. UAS nėra revoliucinė organizacija, ji pasisako už evoliucinį centralizuotos valdžios įgaliojimų perdavimą vietinės savivaldos organams.

 

Tris su puse metų Ukrainos valstybė vengė legalizuoti vienintelę pasaulyje anarchistinę partiją, kuri siekia panaikinti valstybę. Tačiau „Ukrainos anarchistų sąjungos“ vadovai – Vadimas Čiornas ir Viačeslavas Azarovas – laimėjo dvi teismo bylas, tad 2002 m. gruodžio 28 d. SAU buvo įregistruota kaip oficiali politinė partija.

 

„Ukrainos anarchistų sąjungos“ nėra didelė partija, ji turi 54 skyrius 19-oje Ukrainos regionų, o į tiesioginio veiksmo akcijas susirenka nuo 100 iki 1000 žmonių. Pertija leidžia libertarinės pakraipos laikraštį „Nabat“. Partijos vėliava – juodos spalvos, su stilizuota „A“ raide, apibrėžta apskritimu. Partijos vykdomasis komitetas įsikūręs Odesoje. Partijos istorijoje pažymėta, kad tai vienintelė Ukrainos partija, kurios biurą 2004 m. balandžio 26 d. šturmavo specialiųjų Ukrainos pajėgų „Sokol“ smogikai.

 

Bene garsiausia „Ukrainos anarchistų sąjungos“ akcija buvo surengta 2006 metų pabaigoje, kai partijos vadovai padavė į teismą prezidentą Juščenką už paminklų statymą atamanui Petliūrai. 2008 m. kovo 11 d. Vadimas Čiornas buvo sumuštas gatvėje, o šis įvykis susietas su teismo procesu. O labiausiai visus nustebino ideologinis partijos vadovas V. Azarovas, kuris šiais metai pareiškė, kad dalyvaus prezidento rinkimuose su valstybės likvidavimo programa ir taps „paskutiniu Ukrainos prezidentu“.

 

Daugiau informacijos apie „Ukrainos anarchistų sąjungą“:

www.nabat.info

 
Pagal www.40a.kiev.ua parengė en arche
2009 06 22
 
                  ukrainos anarchistu sajunga 1
                  Piketas prie Odesos merijos
 
                  ukrainos anarchistu sajunga 2
                  Partijos lyderis V. Čiornas (centre)
 
                  ukrainos anarchistu sajunga 3
                  „Kelią legaliam anarchizmui!“

 

Komentarai  

 
0 # :)Bitininkas Y-m-d H:i
Nemanau, kad individualistin ius anarchistus galima pavadinti dešiniaisiais. Apie tai maždaug teisingai yra išaiškinęs ir pats infoshopo AFAQ. Jie visi buvo socialistais (bent jau minimaliai) ir priklausė pirmajam socialistų internacionalui . Netgi Spooneris, kuris pilnai rėmė privačią nuosavybę neparemtą naudojimu (priešingai Proudhonui) - palaikė mutualistinę bankininkystę ir prieštaravo lūpikavimui (pelnui, nuomai ir palūkanoms) ir rėmė individualų verslą - be subordinacijos kapitalo savininkams. Žinoma, jo pozicija jokiais būdais nebuvo normatyvinė.

Dešiniaisiais galima būtų pavadinti tik anarchokapitali stus ir pvz. nacional-anarch istus. Dauguma jų atitrūkę nuo savo istorinių šaknų.

Anarchistų partijos idėją vertinu skeptiškai, nes tai primena marksizmą (bandymą perimti valstybės valdymą su tikslu ją panaikinti). Žinome kas iš to išeina realybėje. Aišku, tikriausiai šitas fenomenas nėra absoliučiai identiškas marksizmui, nes marksistai į komunizmą (nevalstybinę santvarką) žiūrį, kaip į tolimą, bet neišvengiamą perspektyvą, kurį kažkokiu stebuklingu būdu ateis vos ne savaime.

Mikhailas Bakuninas yra puikiai išaiškinęs kodėl marksizmas per savo atvirą paramą valstybei sukurs naują valdančiąją klasę.

Marxism, Freedom and the State. Mikhail Bakunin
http://www.marxists.org/reference/archive/bakunin/works/mf-state/index.htm

Asmeniškai remiu istorinę anarchistų "dual power" strategiją, arba kitaip - kontrekonomiką, alternatyvių institucijų kūrimą. Praktiškai tai yra civilinis nepaklusnumas pagal filosofinius anarchistus Henry David Thoreau ir Mohandas Gandhį.

Nuorodos:

B. Getting There.
http://www.mutualist.org/id107.html
 
 
0 # :)Bitininkas Y-m-d H:i
Tiesa, žiūrint iš istorinės perspektyvos, politinė klasifikacija kairė/dešinė gimė senojoje Prancūzijos asamblėjoje. Kairėje sėdėdavo demokratai, socialistai, klasikiniai liberalai (!), o dešinėje monarchistai ir tradicionalista i (šiais laikais tai būtų konservatoriai) . Taigi, klasikiniai liberalai, prie kurių save priskyrė ir individualistin is anarchistas Benjaminas Tuckeris (jis sakė, kad tik anarchistai yra nuoseklūs liberalai), istoriškai turėtų būti laikomi kairiaisiais. Deja, jau kokį šimtmetį klasikinio liberalizmo mėgėjai draugauja su konservatoriais ir nekenčia visko kas kvepia socializmu. Keista, bet socializmą jie sieja tik su valstybe. Algirdas Degutis galėtų būti geras tokio liberal-konserv atoriaus pavyzdys...

Algirdas Degutis apie korporacijas: "Taip, su korporacijomis yra problemų. Klasikiniai liberalai jas kritikavo kaip valdžios
darinius. Dalinės atsakomybės idėja, inkorporuota bendrovių įstatuose, yra klastinga
– pelnas mūsų, o nuostoliai jūsų. Bet korporacijų galia toli gražu neprilygsta valstybės,
kad ir mažiausios, galiai. Valstybė disponuoja legalios prievartos monopoliu – to negalima
pasakyti apie korporaciją."

http://images.katalogas.lt/maleidykla/Filosofija%202008-3/90-93.pdf

Kai kurie anarchokapitali stai į korporacijas žiūrį dar įtariau ir netgi nori jas panaikinti, bet Degutis iki tokių išvadų dar nepriėjo. Korporacijos visa savo struktūra ir turimomis privilegijomis beveik niekuo nesiskiria nuo valstybės. Aišku, tą patį galima pasakyti ir apie korporacines profsąjungas, kurios reikalauja gelbėti bankrutuojančia s įmones mokesčių mokėtojų sąskaita ir tt.
 
 
0 # :)Bitininkas Y-m-d H:i
Kaip panaikinti neoliberalistin es korporacijas?

Kevin Carson:

"But what I've never been able to understand is Chomsky's failure to draw the logical conclusions from his own arguments. His books are packed with endless documentation of the ways in which big business externalizes its costs on the taxpayer, and is protected from competition by government. As Chomsky himself said somewhere (one of his by-the-numbers jobs with Barsamian, I think), most of the big corporations would be bankrupt in a few months without corporate welfare. But at the same time, he argues that eliminating government would leave us in the grip of private corporate tyrannies, and that it's necessary to strengthen the state to break up such "private concentrations of power."

Now, if big business can't survive without ongoing state intervention in the economy, why is further state intervention necessary to break corporate power? That makes absolutely no sense to me. If "concentrated private power strongly resists exposure to market forces," then why not rub their noses in it?

As Friedrich Engels put it over a century ago: anarchists say eliminate the state and capital will go to the devil; Marxists say the reverse. Exactly!

Chomsky's position, it seems to me, is essentially Marxian (albeit of the SocDem, not the Leninoid kind): the state has to be used to break the power of the capitalists, before it can be allowed to wither away..."
 
 
0 # :)Bitininkas Y-m-d H:i
"...I'm also extremely leery of Chomsky's claim that the state is potentially amenable to popular control. I don't think it's possible, myself. The state is the vehicle of a ruling class; and by the nature of things, a popular majority can't be that ruling class. The reasons were explained decades ago by Robert Michels, Vilfredo Pareto, and Max Nomad, among others: regardless of the formally democratic means of control, those on the inside of the state will always have an advantage in interest, attention, information, and agenda control over those they allegedly "represent." Even on Anarres, the libertarian socialist world of LeGuin's The Dispossessed, all those syndicates (made up of recallable delegates from democratic workplaces) wound up rubber-stamping the economic plans of the permanent staffs of experts.

The only way to prevent centralized machinery from being taken over by a ruling class is not to have centralized machinery. The state sometimes responds to intense public pressure, but it cannot be directly or sustainably controlled by the public. Therefore, we should take advantage of whatever mass pressure can be put on the state to roll back its intervention in the economy on behalf of big business, and dismantle the taxing mechanism by which the corporate economy is able to externalize its costs. In an economy of producers' co-ops, worker-controll ed large enterprises, family farms and businesses, and voluntary mutual aid associations, all interacting entirely through the free market, there won't be any coercive mechanism to enable big business to profit at the expense of the rest of us."

http://mutualist.blogspot.com/2005/09/chomsky-neoliberalism-as-statism.html
 
 
0 # :)zanzibaro elnias Y-m-d H:i
tai tu dabar jau kazkoks tem mitualistas, jau nebe libertaras?:-). gal net ir barskint savo inkila metei? :D
 
 
0 # @Anarchist Y-m-d H:i
Na va geriausiais pavyzdys..zmone s nieko nezino ir svaidosi zodziais i kaire i desne..pasiskai tyk kas yra mutualizmas.
 
 
0 # :)Bitininkas Y-m-d H:i
Mutualizmas tai pirmasis anarchizmas/lib ertarizmas istorijoje.
 
 
0 # :)Bitininkas Y-m-d H:i
Dar apie LLRI... Na, negalima pasakyti, kad ten susirinkę vien konservatoriai. Rūta Vainienė (dabartinė LLRI prezidentė) prieš kokius metus viešai per televiziją pasakė, kad katalikų bažnyčia neturėtų turėti jokių mokestinių lengvatų.

Neseniai jų bloge buvo toks įrašas:

Kaetana Leontjeva. Oj kokios brangios šeimos vertybės
http://llri.blogas.lt/kaetana-leontjeva-oj-kokios-brangios-eimos-vertybes-269.html

Deja, Remigijus Šimašius (šiuo metu LR teisingumo ministras) ir Algirdas Degutis yra linkę į konservatizmą ir tradicionalizmą .
 
 
0 # Bitininkuipinčius Y-m-d H:i
O ką tu galvoji apie buhalterį, kuris dedasi anarchistu?

http://anarchistas.lt/
 
 
0 # .kls Y-m-d H:i
am o ar ispanijoi nebuvo anarchistiniu partiju?? kiek skaiciau jie apie 3 proc surinkdavo ar daugiau 0.0
 
 
0 # :)Bitininkas Y-m-d H:i
"O ką tu galvoji apie buhalterį, kuris dedasi anarchistu?"

Panašu, kad jis anarchokapitali stas/geoanarchi stas. Jis lygtai yra sakęs, kad visa nenaudojama nuosavybė ir valstybės turtas turėtų būti visų žmonių bendra nuosavybe. Net nežinau kaip čia tiksliau jį apibūdinti... Tikriausiai savo atšaką sukūrė. Susilaikysiu nuo tvirtų pareiškimų šiuo klausimu.

Aš tikriausiai vienintelis mutualistas Lietuvoje. Esu tikras keistuolis. Pasisakau už laisvą rinką ir socializmą. Užsienyje mutualizmas irgi labai jau primirštas.
 
 
0 # ?pervertas Y-m-d H:i
tai man tep niekas dorai ir neatsake i klawsima, ar kaisioti peni i baldu tarpus - cia jau anarkizmas ar ne dar ne?
 
 
0 # .art Y-m-d H:i
nea, cia tavo iskripusios erotines svajones
 
 
0 # (_._)Fock Y-m-d H:i
Ale žiūrėk tu man. Pasirodo ne visi anarchistai yra smirdantys nudebilėję bomžai klykaujantys: "nuosavybė yra vagystė". Čia kažkas įdomesnio ir žmogėnai gal ne kosminėm fantazijom gyvenantys.
 
 
0 # prezidentas psichoanalitika s :)disidentas Y-m-d H:i
"dalyvaus prezidento rinkimuose su valstybės likvidavimo programa ir taps „paskutiniu Ukrainos prezidentu“."

tinkamas variantas lietuvai, kur paskelbus visuotine gyventoju egzekucija pasipiltu klausimai apie virves: atsinesti savo ar paskirs valstybe?
 
 
0 # :)Bitininkas Y-m-d H:i
"Pasirodo ne visi anarchistai yra smirdantys nudebilėję bomžai klykaujantys: "nuosavybė yra vagystė"."

Tai būtent Proudhonas (mutualizmo įkūrėjas) yra pasakęs "nuosavybė yra vagystė!", bet jis irgi pasakė, jog "nuosavybė yra laisvė!".

1. Nuosavybė yra vagystė, kai neparemta nuolatiniu naudojimu (kapitalizmas, korporatizmas, feudalizmas).
2. Nuosavybė yra laisvė, kai paremta nuolatiniu naudojimu (workers ownership of the means of production a.k.a. socializmas).

Proudhonas, savo knygoje "Theory of Property" parašė:

“Where shall we find a power capable of counterbalancin g this formidable might of the State? There is no other except property.... The absolute right of the State is in conflict with the absolute right of the property owner. Property is the greatest revolutionary force which exists."

Jis buvo smarkiai įtakotas Hėgelio, todėl savo darbuose naudojo tezės ir antitezės metodologiją. Jis teigė, kad jo ideologija yra komunizmo ir nuosavybės sintezė. Tais laikais būtų buvę sunku surasti baisesnį utopinio ir autoritarinio komunizmo priešą. Proudhonas sakė, kad komunizmas yra "stipresniųjų išnaudojimas silpnesniaisiai s", "vergovė" ir tt.

Nuorodos:

Instead Of A Book, By A Man Too Busy To Write One (1893/1897) by Benjamin Tucker. Straipsnis "General Walker and the Anarchists."
http://fair-use.org/benjamin-tucker/instead-of-a-book/general-walker-and-the-anarchists
 
 
0 # Tomkabakunist Y-m-d H:i
Na jau geriau fabrikantas o ne Stanislovas Tomas
 
 
0 # anarchokapitali zmaspinčius Y-m-d H:i
Geriausias anarchokapitali zmo (laukinio kapitalizmo) pavyzdys - 1988-1995 metų Lietuva ir Rusija. Būdingiausias atstovas - Arvydas Stašaitis, kuris stekeno savo darbuotojus labiau nei valstybinio kapitalizmo oligarchas B. Lubys arba koks nors sovietinio fabriko direktorius.
 
 
0 # :)Bitininkas Y-m-d H:i
Stašaitis nėra mano mėgstamiausias veikėjas, nes jis pasisako už kapitalistinę ekonomiką/nuosa vybės sampratą. Aš tuo tarpu pasisakau už kooperatyvus. Manau, kad situacija, kai beveik visi visuomenės nariai būtų įmonių dalininkai - socialiai naudingiausia ir pašalina subordinacija kapitalui, nes darbininkai patys tampa kapitalo (darbo priemonių) savininkais.

Anarchokapitali zmas dar niekada nebuvo realizuotas realybėje, nors sakoma, kad panašių atvejų yra buvę:

An American Experiment in Anarcho- Capitalism: The - Not So Wild, Wild West
http://mises.org/journals/jls/3_1/3_1_2.pdf

Lietuva ir Rusija tais laikais turėjo valstybes, dar egzistavo Sovietų sąjunga. Aišku, valstybės kontrolė mažėjo, bet buvo pasirinktas klaidingas kelias - į valstybinį kapitalizmą ir korporatizmą. Rinkos socializmas (mutualizmas) būtų išsprendęs šią problemą.
 
 
0 # .Tolerantiskas Nacis Y-m-d H:i
Bitininkai, kad jau grizai i erdves tai gal ir man pagelbesi :-) Kas per velnes tas Mutualizmas, angliskai nenoriu skaityt, bo visalaik ne taip suprantu kaip yra is tikro, tai jei nesunku apsviesk kokia cia idiologija atrades. Kuo skiresi nuo kitu ir kodel manai, kad ji geresne uz kitas?
 
 
0 # :)kalbasintojas Y-m-d H:i
syta idealogyja toleruoja pedikus :D uztai ji ir geriawsia :!
 
 
0 # :)Bitininkas Y-m-d H:i
"Kas per velnes tas Mutualizmas, angliskai nenoriu skaityt, bo visalaik ne taip suprantu kaip yra is tikro, tai jei nesunku apsviesk kokia cia idiologija atrades."

Mutualizmas yra pirmasis anarchizmas istorijoje, sukurtas Josiah Warreno ir Pierre-Joseph Proudhono. Jų pasekėjai buvo Benjaminas Tuckeris, Lysanderis Spooneris ir dar daug kitų įžymių laisvės šalininkų.

Ortodoksinis mutualizmas siūlo panaikinti nuosavybės teises, kurios neparemtos naudojimu, arba darbu (jie tai vadina "Use and Occupancy"). Visi mutualistai pripažįsta, kad lūpikavimas (usury) turi būti panaikintas. Tas liečia pelną, nuomą ir palūkanas. Šitas principas dar vadinamas "cost the limit of price". Šita ideologija palaiko kooperatyvų (darbininkų valdomų įmonių) ir individualaus verslo idėjas. Dėl visų šitų išvardintų dalykų mutualizmas laikomas rinkos socializmu ir yra kažkiek panašus į sindikalizmą, nes orientuojasi į profsąjungų svarbą, bet jo šalininkai daug skeptiškiau žiūri į bet kokį profsąjungų bendradarbiavim ą su valstybe (įskaitant darbo kodeksus ir tt.). Jeigu dar tiksliau, tai mutualistams toks bendradarbiavim as atrodo nenuoseklus ir absurdiškas prisimenant, kad jie yra anarchistai. Taip pat jie nėra nusistatę prieš pinigus, kaip ir anarchokolektyv istai (Bakuninas), bet ne kaip anarchokomunist ai (Kropotkinas).

Čia tiek pradžiai, o plačiau gali paskaityti anglų kalba.

------------------------------

"syta idealogyja toleruoja pedikus :D uztai ji ir geriawsia :!"

Šita ideologija yra neutrali šiuo klausimu, bet pripažįsta individo suverenitetą. Reikia prisiminti, kad netgi pats Proudhonas buvo baisus seksistas ir antisemitas. Anarchizmas, žiūrint iš istorinės perspektyvos nėra susijęs vien su begaline tolerancija.