Holokaustas Lietuvoje: nuo „Lietūkio“ garažo iki Panerių (archyvinės nuotraukos)
politika

        holokaustas lietuvoje zudynes lietukio garaze

 
1. Žudynių „Lietūkio“ garaže vaizdas

Šioje vietoje provokiški lietuvių nacionalistai nužudė daugiau nei 50 žydų tautybės vyrų. Aukos buvo mušamos ir žudomos geležiniais strypais. Lietuva, Kaunas, 1941 m. birželio 27 d. Šaltinis: Dokumentationsarchiv des Oesterreichischen Widerstandes

 

 
 
Holokaustas Lietuvoje zydu zudynes kaune 2 
 
2-3. Lietuviai žudo žydus stebint vokiečiams

Kaunas, Lietuva, 1941 m. birželio pabaiga. Šaltinis: Internetinis kultūros žurnalas „Zvoje“

 

 
 
4. Lietuvių aktyvistų fronto (LAF) propaganda

LAF propaganda sukūrė „žydų kaltės“ mitą. Prie nacių vykdytų masinių žydų žudynių Kaune (Lietuvoje) smarkiai prisidėjo nacių šalininkai iš Lietuvių aktyvistų fronto (LAF). Vyravo nuomonė, kad žydai yra pavojingi, nes Lietuvoje siekia sukurti sovietinę valstybę. 1941-ųjų metų nuotraukoje pavaizduoti LAF nariai, varantys Lietuvos žydus. Šaltinis: Bildarchiv Preußischer Kulturbesitz

 

 
 
holokaustas lietuvoje padegta sinagoga 2
 
5-6. Lietuvių rankomis padegtos sinagogos

Baltijos šalių gyventojai buvo ypač įsiutę ant „žydų nusikaltėlių“. Buvo manoma, kad žydai į GPU rankas atidavė daugybę nekaltų aukų, žudė ir degino. Nuotraukoje fašistinės Vokietijos vermachto kareiviai ir vietiniai gyventojai stebi padegtą sinagogą. 1941 m. birželis. Šaltinis: Deutsches Bundesarchiv

 

 
 
7. Žydų suėmimai

Naciams užėmus Lietuvos SSR, lietuvių policijos (tautinio darbo apsaugos) batalionai, kolaboravę su fašistais, tuojau ėmėsi „ypatingų priemonių“ susidoroti su žydais. Rytų frontas, Lietuva, 1941 m. liepa. Šaltinis: Deutsches Bundesarchiv

 

 
holokaustas lietuvoje lietuviu policininkas varo zydus 
 

8. Lietuvių policininkas su svastika ant rankovės veda žydų grupę

Sovietų fronte (Lietuvoje) lietuvių policininkas su žydų grupe pasiruošęs žygiuoti į nurodytą darbo vietą. Visi žydai ant krūtinės ir nugaros nešioja rasinės priklausomybės ženklą – „J“ raidę ant balto fono. Lietuva, Vilnius, 1941 m. liepos 1 d. Šaltinis: Deutsches Bundesarchiv

 

 
holokaustas lietuvoje zydu zudynes kaune 
 
9. Žydų žudynės Kaune

Lietuvoje vyko Karlo Jägerio vadovaujamos ir kruopščiai dokumentuojamos masinės žydų ekzekucijos. Lietuvos žydai buvo šaudomi Kauną juosiančiuose gynybiniuose įtvirtinimuose. Ši nuotrauka buvo padaryta 1941 m. spalio 10 d. senojoje Kauno tvirtovėje. Šaltinis: Bildarchiv Preußischer Kulturbesitz

 

 
  
10. Masinės žydų žudynės Lietuvoje

Specialiųjų dalinių (Einsatzgruppen), policijos ir vermachto pradėtą žydų naikinimo karą Rytuose palaikė dalis vietinių gyventojų. Kolaborantai padėdavo suimti žydus, išduodavo jų slaptavietes, dalyvavo masinėse žudynėse, saugojo žydų getus ir koncentracijos stovyklas. Į Rytų šalių teritorijas įžygiavus vokiečių kariuomenei, jie formavo vadinamuosius „savigynos būrius“, sukarintas arba karines grupuotes, kurias kontroliavo vokiečiai. Nuotraukoje pavaizduotos masinės Lietuvos žydų žudynės, kurias vykdė vermachtas ir lietuvių kolaborantai. 1942 m. Šaltinis: Bildarchiv Preußischer Kulturbesitz

 

 
  
11. Masinės žydų kapavietės

Masinė žydų kapavietė. Paneriai netoli Vilniaus, Lietuva, 1944 m. Šaltinis: Internetinis kultūros žurnalas „Zvoje“

 
Parengė en arche
2009 07 12

 

Komentarai  

 
0 # sadostres Y-m-d H:i
foto medžiaga yra gera, bet taip pat norėtųsi antro ciklo foto - kito totalitarinio rėžimo, t.y sovietinio socializmo-bolš evizmo aukų nuotraukų.Gali būti ir sovietų saugumo nukankinti partizanai ir jų rėmėjai, gyventojai, gali būti Sedos ar Tuskulėnų, be kita ko - tremtin ( kaip sakoma, socializmo ir lygiateisių darbininku rojaus statybon) vežamų žmonių įamžinimo.
Holokausto tema, diskursas yra ypač reikšmingas nedrąsiai Lietuvos istoriografijai , negalinčiai, o ir gal ir nenorinčiai pripažinti holokausto ir lietuvių koloboravimo fakto su vokiečių nacistais.Bet 20am žymus tuo, kad egzistavo dvi totalitarinės, numžoginančios sistemos - dešiniųjų nacistinis Trečiasis Reichas bei kairiųjų sovietinis "komunistinis rojus" - abi vertos linčo teismo.
 
 
0 # to dostresen arche Y-m-d H:i
Antrą ciklą, aišku, būtinai paskelbsime. Kai tik valdžia priims sprendimą įamžinti sovietinių kolaborantų atminimą.
 
 
-6 # bestuburiui en chujarkeFock Y-m-d H:i
Na va ir prasideda išlygos, "jeigu kažkas kažką darys, tai tada gal... bet draugas graikas sakė, kad taip nebuvo tai mes dar ką nors naciais išvadinsim geriau". Apsimyžėliai. Ar komunizmas.org pagrasino, kad nebepirks jums degtinės?
 
 
+1 # Skirta en archemazylis Y-m-d H:i
Jei tu taip dėl LAF tai reikėtų pateikti konkretesnių įrodymų ir atlikti išsamų tyrimą, kokia buvo ir kaip keitėsi LAF pozicija hitlerinio režimo atžvilgiu.
Pateiktose nuotraukose aš matau daugiau buitinį ,,anarcho-fašiz mą'' - pavienių žmonių ar mažų grupių koloboravimą su nacių režimų siekiant patenkinti savo asmeninį smurto poreikį.
Turiu keletą pažįstamų, kurie pakankamai ,,atsipalaidavę '' pradeda šūkauti su..isti lenkai, rusai n....ui ar uz....so tie lietuviai. Duok tu tokiems armatūros gabalą į rankas ir paagituok teisinga linkme ir pasekmės garantuotos.
 
 
+3 # Fockuipinčius Y-m-d H:i
Sakai, kad "A.lt palaiko didžiojo kaimyno politiką ir apgailestauja dėl tarybų valdžios žlugimo". Ar tu visiškas debilas, ar tik tokiu apsimeti?

Tau atrodo, kad įrodyti, jog LAF'o aktyvistai ir kiti lietuvių nacionalistai buvo žydšaudžiai, reiškia palaikyti "didįjį kaimyną", t.y. rusus? Apsigraibyk aplinkui, akly, matantis tik žvaigždę ir svastiką.
 
 
+7 # teisinga pozicijakkk Y-m-d H:i
Straipsnis geras tuo, kad nesinaudoja sovietinių ar rusų istorikų duomenimis, o pateikia archyvinę Vokietijos institutų medžiagą. Taip iš visokių nac(ional)istų atimama galimybė spekuliuoti rusofobija ir antikomunizmu.
 
 
+1 # dadostres Y-m-d H:i
LAF ideologiniai pagrindai panašūs į nacistinės vokietijos ideologiją.Pana šios kontroversijos, kontradikcijos kyla panagrinėjus ir Maceinos raštus.
Kita vertus, absoliutinti visu LAF pavaldžių asmenų, kaip potencialių profašistų, irgi negalima.Mažyli s teisingai pasakė - reikia išsamaus tyrimo, o ne padrikų iš interneto paimtų nuotraukų.Be abejo, tarp LAF veikėjų buvo nacių pakalikų, tačiau teigti,kad visas LAF, nepriklausomai nuo jo idėjinio pamato, yra nacistinis - neracionalu.Tok į patį absurdą galima išvesti iš evaldo ir kitų šiame tinklapyje diskutuojančių asmenų minčių, jog partizanai - fašistai, jų sąsajos su abveru, tautiniais batalionais, lietūkiu...Reik ia išsamau tyrimo, o ne emocionalaus lojimo...

"Antrą ciklą, aišku, būtinai paskelbsime. Kai tik valdžia priims sprendimą įamžinti sovietinių kolaborantų atminimą."

Juoda-balta.Dvigubi standartai. Susidaro regemybė, kad vienintele blogybe laikote nacizmą/fašizmą , bet, prašau, pasakykite, kuo jis skiriasi nuo sovietinio lagerio diktatūros?
Kuo toliau, tuo labiau nusiviliu šiuo portalu.

Tikrai likčiau nustebęs, jei išdrįstumėte peržengti savo principus ir publikuoti nuotraukas, su, pvz, komunistų nukankintais lietuviais, trėmties įamžinimą atspindančias nuotraukas etc.Ar bijote būti panašūs į tuos,kurie, pasak jūsų, palaiko oficialiąją valstybinę istorijos versiją?
Užtenka lefto.ru ar pokaris.info ar kokių ten komunizmas.org - jie, suprantu, homo sovieticus atliekos, bet jūs, bičiuliai, tikrai turite stovėti laisvės ir tiesos pusėje, kurioje visąlaik keldavo savo vėliavą anarchistai.
Kitaip to graiko komunisto žodžiai bus tarsi patvirtinti.O manau jūs esate priešingos nuomonės nei tas įtartintinas komunistplaikis ...
 
 
0 # :)Bitininkas Y-m-d H:i
Manau, kad ironiška, jog mūsų nacionalistai irgi turi rimtą antikapitalisti nį sentimentą. Pvz. Romualdas Ozolas:

"Artėja dideli sukrėtimai, kuriems turime rengtis. „Finansų krizė“, kuri buvo sukelta doleriui išgryninti mokesčių mokėtojų sąskaita, dolerio neišgelbės – Brazilija, Argentina, Kinija jau atsisako jo kaip atsiskaitymų valiutos. Su dolerio eros pabaiga keičiasi spekuliacinio kapitalizmo era. Kuo taps kapitalizmas ir jo pasaulis?

Mano galva, išeitis iš padėties – nacionalinių valstybių atkūrimas, o ne pseudosąjungų kūrimas. Tautos kaip suvereno stiprinimas – tai atsakymas į klausimą, kaip turim organizuoti savo gyvenimą XXI amžiaus pradžioje, aktualus ne tiktai mums."

http://www.patriotai.lt/straipsnis/apie-svarbiausias-pozicijas-i-klausimus-atsako-romualdas-ozolas

Populiariai sakant, fašizmas, arba taip vadinama "trečioji pozicija" yra antikapitalisti nė ideologija, kuri turi savyje tautos solidarumo, konservatyvaus komunitarizmo ir aktyvios valstybės kontrolės elementus. Šitas judėjimas yra kilęs iš kariuomenės ir darbininkų judėjimo, todėl militarizmas nėra jiems svetimas. Būtent todėl mūsų nacionalistinia i skustagalviai rengiasi militaristiniu stiliumi ir atrodo švelniai tariant agresyviai ir pavojingai.

Ozolas, kaip nacionalistas, mato, kad Europa yra unifikuojama po Europos sąjungos vėliava. Tuo pat metu jie prisimena Sovietų sąjungą, kurios vaidmenį pakeitė Rusija ir energetinė priklausomybė. Europos nacionalistai nori atgaivinti tarpukario tautinės Europos idėją, kurios galimybė atsivėrė subyrėjus kelioms žemyno imperijoms po pirmojo Pasaulinio karo. Mūsų neokonservatori ai nors ir tampriai susiję su šiuo judėjimu, yra linkę į JAV imperializmo ir dabartinės ES status quo išsaugojimą. Tai totaliai priešinga tarp nacionalistų dažnai vyraujančiam paleokonservaty vizmui, kuris pabrėžia antiimperializm ą ir izoliacionizmą, bei pagarbą skirtingų tautų nacionaliniam suverenitetui.

Lietuvių palankumas naciams buvo natūralus dalykas, nes jie nematė analogiškos grėsmės savo kailiui iš jų pusės ir daug labiau bijojo Sovietų sąjungos. Tiesą sakant, vokiečių santykiai su Lietuva buvo ganėtinai draugiški, jeigu pvz. palyginsime su Lenkija. Dabartiniais laikais Lietuvoje vyrauja daug objektyvesnis požiūris į Antrąjį pasaulinį karą, nors didesnis palankumas nacistinei Vokietijai išlieka.
 
 
+1 # mazyliuien arche Y-m-d H:i
Konkretesnių įrodymų dėl LAF dalyvavimo holokauste, aišku, galima pateikti, tačiau išsamesni tyrimai, kaip ir partizanų-žydša udžių atveju, Lietuvoje neįmanomi.

Visi sovietinių istorikų darbai šiuo klausimu (netgi palyginus objektyvūs) yra išmesti į istorijos šiukšlyną ir jais remtis negalima dėl politinių priežasčių.

Tuo tarpu naujoji tautinių istorikų karta, pvz., Tomas Baranauskas, užsiiminėja paprasčiausiu revizionizmu ir įžūliai įrodinėja, kad LAF aktyvistai, vėliau perėję į baltaraiščių (tautinio darbo apsaugos batalionų) gretas, buvo ne žydšaudžiai, o - priešingai - vos ne žydų gelbėtojai...

Todėl beveik visi lietuvių istorikų tyrinėjimai yra politiškai angažuoti ir jais remtis nederėtų.

O remtis užsienio istorikais paprasčiausiai neišeina, nes jų atlikti holokausto Lietuvos teritorijoje tyrinėjimai pernelyg bendro pobūdžio. Kita vertus, užsienio istorikai bent jau nesiginčija dėl tiesioginio LAF dalyvavimo žydų žudynėse.

Manau, kad LAF pozicija hitlerinio režimo atžvilgiu nesikeitė. Buvo priešingai - keitėsi nacių požiūris į LAF'ą: kai naciai vietinių "aktyvistų" rankomis išžudė beveik visus žydus (iki 1941 m. pabaigos buvo išžudyta apie 80 proc. žydų, o likusieji suvaryti į getus), tada LAF'as buvo performuotas ir tapo TDA batalionais.

Nežinau, kodėl vartoji terminą "anarcho-fašizm as". Spėju, jog manai, kad lietuviai šaudė žydus "spontaniškai". .. Na, taip nėra. LAF'as, kuris vadovavo ir birželio sukilimui, ir įkūrė "nepriklausomą vyriausybę", buvo centralizuota karinė organizacija, suformuota Berlyne ir kontroliuojama nacionalsociali stų.
 
 
+1 # dar kartą to dostresen arche Y-m-d H:i
Matau, kad neįtikinau. Kita vertus, pats atsakei į klausimą, kodėl nepublikuojame nuotraukų, su, pvz., komunistų nukankintais lietuviais. Todėl, kad jas su malonumu publikuoja portalai, palaikantys oficialiąją valstybinę istorijos versiją. Kitaip tariant, tiesiog nenorime pūsti į tą pačią valstybinės propagandos dūdą, ir tiek.

Be to, eilinį kartą noriu pasakyti, kad a.lt nenoras publikuoti sovietinių kankinių nuotraukas anaiptol nereiškia, kad šis portalas nors truputėlį prijaučia sovietiniam "komunizmui". A.lt nerasite NĖ VIENO sovietinei sistemai palankaus straipsnio, tik jos kritiką.
 
 
0 # :)Bitininkas Y-m-d H:i
Nežinau kuo iš esmės skiriasi marksistų ir Chomskio pasekėjų galutinė vizija. Abi ideologinės grupuotės stengiasi padidinti valstybės intervenciją į ekonomiką. Klasikinis marksizmas ir Chomskyizmas valstybę laiko įrankiu savo tikslui pasiekti. Tas tikslas yra komunizmas, arba realiau - sindikatų valdoma teritorinė monopolija su galima decentralizacij a iki mažų teritorinių sričių, valdomų komunitarinės tiesioginės demokratijos būdu. Aišku, tai nereiškia, kad mano požiūris į "anarchokapital istus" kažkuo ypatingai skiriasi, esu padaręs ir jų dekonstrukciją. Asmeniškai man artimiausios panarchizmo (ateritorinės kritokratijos) idėjos kombinuotos su mutualizmu. Bevaldystės koncepciją laikau absurdiška, neefektyvia ir apgaulinga.

Būtų keista jei Anarchija.lt kolektyvas neįžvelgtų kažko gero Sovietų sąjungos veikloje. Aš pvz. kažkiek žaviuosi ankstyvu Sovietų Rusijos sprendimu išdalinti žemę valstiečiams ir susilaikyti nuo nacionalizacijo s pagal poną Marksą, kas priminė mutualizmą. Taip pat NEP'as buvo gan neblogas sumanymas, pakėlęs tą šalį iš "bendruomenių tragedijos" tipo situacijos ir dalinai išsprendęs centrinio planavimo sukeltą ekonominės kalkuliacijos problemą - dalį ekonomikos perkėlęs į privatų rinkos sektorių.

Galbūt Anarchija.lt kolektyvas netgi žavėtųsi Sovietų sąjunga, jei ne jos begalinis imperializmas, masinės žmogžudystės, totalinė cenzūra, religijos persekiojimas ir tt.

Bet... Kasparas lygtais yra didelis CNT/FAI fanas:

"They ruthlessly suppressed the Catholic religion, killing many church officials, burning churches, and forbidding religious education. While Bolloten carefully noted the internal Anarchist opposition to perceived "compromises," he never indicates that Anarchist ideologues saw religious intolerance as inconsistent with their ideals. Rather, the militants declared that because the Catholic religion was false, it should be snuffed out. " CNT , the leading libertarian organ in Madrid, declared editorially: 'Catholicism must be swept away implacably. We demand not that every church be destroyed, but that no vestige of religion should remain in any of them and that the black spider of fanaticism should not be allowed to spin the viscous and dusty web in which our moral and material values have until now been caught like flies. In Spain, more than any other country, the Catholic church has been at the head of every retrograde aim, of every measure taken against the people, of every attack on liberty.'"

http://www.gmu.edu/departments/economics/bcaplan/spain.htm

Taigi, kas čia žino kas slepiasi po visu anarchizmu burbulu... Sakydamas "viso" aš tą ir turiu omenyje.
 
 
0 # Bitininkui apie Chomskypinčius Y-m-d H:i
Noamas Chomsky nėra "grynasis" anarchistas, o mišrūnas, kartais pasisakantis už valstybę kaip "mažesnę blogybę" už korporacijų valdomą pasaulį. Manau, kad jis būtų kitos nuomonės, jei gyventų ne Amerikoje, kur valstybė tėra butaforinė korporacijų priedanga, o, tarkim, kur nors Prancūzijoje, kurioje svarbus valstybės vaidmuo.

Taip, Kasparas simpatizuoja Chomsky'iui, bet tai dar nereiškia, kad jį dievina visi anarchistai.

Anarchistinį požiūrį į Chomsky, manau, gana gerai iliustruoja "Juodraščio" pokalbis su anarckomomunist u iš maskvos M. Magidu:

J: Anarchizmas iš esmės neigia bet kokį bendradarbiavim ą su valstybe ir valdančiaisiais , t. y. su savininkais, kapitalistais, stambiuoju verslu. Bet amerikietis N. Chomsky sako, kad viešpataujančio korporacinio neoliberalizmo sąlygomis anarchistams reiktų palaikyti valstybės pusę – kaip mažesnę blogybę. Ar sutinkame su jo nuomone? Gal tai tinka tik Amerikai, juk Rusijoje ir Lietuvoje situacija kiek kitokia?

MM: Stoti valstybės pusėn! Bet argi ne ta pati valstybė vykdė privatizaciją ir radikalią neoliberalizmo politiką? N. Chomsky čia kalba ne kaip anarchistas, o kaip eilinis socialdemokrata s.

Kapitalizmas nuolat blaškosi tarp dviejų nuosavybės keitimo būdų – nacionalizacijo s ir privatizacijos. Krizių ir karų laikmečiu valstybė aktyviai kišasi į ekonomiką, kad išgelbėtų kapitalizmą nuo visiško kracho ir revoliucijos. Ekonominio klestėjimo laikotarpiu ji, priešingai, privatizuoja įmones ir dalinai atsisako ekonomikos reguliuotojos vaidmens. Taigi nacionalizacija ir privatizacija – tai du tos pačios sistemos veidai. Visiškai beprasmiška rinktis vieną iš jų, jei esi suinteresuotas keisti pačią sistemą.
 
 
0 # !!!!slavik Y-m-d H:i
virai kovuokime su fashyzmu!!! labai giaras straipsnys!! kuo labeu kovosyme, tuo labeu nugaliesime!!. asmianiskai as siandien labai kovuosiu !
 
 
0 # "Tikrai likčiau nustebęs, jei išdrįstumėte peržengti savo principus ir publikuoti nuotraukas, su, pvz, komunistų nukankintais lietuviais"dostres Y-m-d H:i
Matosi, kad apie anarchistų principus tu žalio supratimo neturi ir svarbiausia- nenori turėti. Todėl ir stebiesi dėl savo sapnų neatitikimo tikrovei.
 
 
+1 # Komunistų rašliavaKomunistų rašliava Y-m-d H:i
Anarchistai rašykite ne fašistai, o nacionalsociali stai.Ar čia anarchistai - komunistuojanty s anarchistai? Mokslininkai didieji, tai nuotraukas apibūdinkinte moksliškai, o ne komunistiškai.
 
 
0 # Komunistų rašliavaipinčius Y-m-d H:i
"Nuotraukas apibūdinkinte moksliškai, o ne komunistiškai."

Nuotraukų aprašymai versti daugiausia iš vokiečių kalbos. Keli aiškinamieji tekstai versti iš anglų. Visus juos parašė jokiu būdu ne komunistai. Prie kiekvienos nuotraukos pridėtos nuorodos į šaltinį.
 
 
-2 # asilo sugulovui pinčiuiFock Y-m-d H:i
"Tau atrodo, kad įrodyti, jog LAF'o aktyvistai ir kiti lietuvių nacionalistai buvo žydšaudžiai"

Kas ką įrodė? Įdėti nuotrauką ir po ja parašyti, kad ten tas ar anas? Kai nėra atpažinti konkretūs asmenys? Aš galiu po jom parašyt, kad ten Pocius su Pocevičium, vadovaujami Benjamino Netanjahu žudo vokiečius. Ir tais bus įrodymas?
 
 
0 # sdostres Y-m-d H:i
"/.../ pats atsakei į klausimą, kodėl nepublikuojame nuotraukų, su, pvz., komunistų nukankintais lietuviais. Todėl, kad jas su malonumu publikuoja portalai, palaikantys oficialiąją valstybinę istorijos versiją. Kitaip tariant, tiesiog nenorime pūsti į tą pačią valstybinės propagandos dūdą, ir tiek. "

Dėkui už atsakymą.

Taip ir maniau.Tačiau dėl to ir kyla daug kam begalė klausimų. Kita vertus, anarchistai garsėja kaip anti-autoritara i, anti-totalitara i, o į tokias valstybių formas ir nukreipti anarchistų ginklai.Kartais asmeniškai pasigestu aktyvesnės jūsų pozicijos - tai,kad, pavyzdžiui, kitu ciklu pasmerksite ir stalino represijas tikrai nekiltų asociacijos,kad palaikote oficialias struktūros, priešingai, tai reikštų,kad smerkiate bet kokį totalitarizmą.O tai, kad be perstojo apie tai tešneka korporacinė žiniasklaida, tautiniai istorikai, politikos veikėjai ar kt.viešieji asmenys, tai kas be ko, tačiau jūsų nuomonė daug kam ne tik kad įdomi būtų, bet ir vertinga.ypač ideologiniu lygmeniu ( požiūris į holokaustą yra toks, o lt/pabaltijo/uk rainos ir kt.valstybių aukas
- kitoks ).

"Be to, eilinį kartą noriu pasakyti, kad a.lt nenoras publikuoti sovietinių kankinių nuotraukas anaiptol nereiškia, kad šis portalas nors truputėlį prijaučia sovietiniam "komunizmui". A.lt nerasite NĖ VIENO sovietinei sistemai palankaus straipsnio, tik jos kritiką."

Dėl to pritariu.Tačiau norėtųsi ( man asmeniškai - nekalbu už daugumą) aktyvesnio balso pasmerkiant SSRS.Visuomenėj e vis dar gajos nuomonės, kad anarchizmas lygu komunizmas. Pasmerkti totalitarine ssrs būtų labai didelis žingsnis.manau, net purkštaujantys fašiai užtiltų ( aka fock ir kiti pezalai)

"Matosi, kad apie anarchistų principus tu žalio supratimo neturi ir svarbiausia- nenori turėti. Todėl ir stebiesi dėl savo sapnų neatitikimo tikrovei."

Paskaityk aukščiau ( ir kt.postus), komentatoriau-s apnininke.
 
 
0 # dostrestyrinėtojas Y-m-d H:i
"Pasmerkti totalitarine ssrs būtų labai didelis žingsnis.manau, net purkštaujantys fašiai užtiltų ( aka fock ir kiti pezalai)"
Kvaileli tu, kvaileli:-)
 
 
-1 # idomu, idomuvava Y-m-d H:i
Kiek supratau is (en arche) komentaro - Rainiu zudynes kpmustpalaikiam s - tik propaganda?

Tai jus atvirai sovietiniam shovinzmui jau uzpakali lendat?
 
 
0 # Skirta en archemazylis Y-m-d H:i
Vis dėlto manau jei ką nors nori apkaltinti sunkiais nusikaltimais reikėtų susirinkti gerą įrodymų bagažą. Tas turėtų liesti ir LAF. Kitaip tas panašu į šmeižtą. Ir tokie veiksmai man primena neseniai nuskambėjusi pranešimą, kad holokaustas buvo inicijuotas sionistų tam, kad po karo Palestinoje būtų galimą sukurti Izraelio valstybę. Beje jeigu kalbant apie Lietūkio garaže prasidėjusia tragediją ..... http://www.genocid.lt/Leidyba/12/bubnys.htm
 
 
+1 # @jonvabalis Y-m-d H:i
paskutiniu metu spaudoj labai suaktyvejus ruskiu prokomuniagu veikla. aisku kurgi atsiliks ir sitas ju filialias:-). v period tovarisci:D
 
 
+1 # cdostres Y-m-d H:i
"Lietūkio garaže prasidėjusia tragediją ..... http://www.genocid.lt/Leidyba/12/bubnys.htm"

Verčiau nemesk tokių linkų, o tai matai genocido ir rezistencijos centro tyrimai daug kam cia - valstybinis užsakymas, o ne nepriklausomas mokslininkų tyrimas...

"Kvaileli tu, kvaileli:-) "
Tai verčiau neieškokim tiesų anapus diskurso.mat fašizmas/nacizm as vienintelis blogis, o kitkas - "ne duok Dieve bus panašu į valstybinės oficialiasias doktrinas" :-)

"Kiek supratau is (en arche) komentaro - Rainiu zudynes kpmustpalaikiam s - tik propaganda? "

be kita ko, galima net perpublikuoti Ramanausko Vanago ikimirtine daktarų išvada.Mažai skirsis nuo gestapo nukankintų asmenų.Aišku, tai vėl bus ta pati dainelė...
 
 
-1 # ane?+ Y-m-d H:i
"Beje jeigu kalbant apie Lietūkio garaže prasidėjusia tragediją ..... http://www.genocid.lt/Leidyba/12/bubnys.htm"

Ane?

Citata iš Bubnio išvadų:

"Dar iki galutinio getų ir stovyklų likvidavimo daugelyje vietovių buvo sušaudyti žydų tautybės vyrai ir paaugliai. Galutiniame provincijos žydų sunaikinimo etape sušaudyti visi likę žydai: moterys, vaikai ir seneliai. Žudynės paprastai buvo vykdomos kelių kilometrų atstumu už getų ir stovyklų esančiuose miškuose arba laukuose. Pagrindiniai provincijos žydų žudynių vykdytojai – SS oberšturmfiurer io J. Hamanno skrajojantis būrys (jo pagrindą sudarė TDA bataliono 3-ioji kuopa), vietinės savisaugos kuopos (Jonavos, Kupiškio, Zarasų ir kt.), vietiniai „partizanų“ (baltaraiščių) būriai ir nuovadų policininkai. Masiniams šaudymams kartais vadovaudavo vokiečių gestapo pareigūnai, tačiau buvo daug provincijos miestelių, kuriuose žydai buvo sunaikinti vokiečių pareigūnams tiesiogiai nedalyvaujant."

"Lietūkis" straipsnyje apskritai neminimas.

Prieš duodant nuorodą "oponentams užčiaupti", nepakenktų pačiam pasiskaityti, kas ten rašoma.
 
 
0 # Del pliuso pastabuskirta + Y-m-d H:i
,,Lietūkis''- tai simbolis blogio ir gėdos, kurio dalis - didelė dalis - labai didelė dalis tenka Lietuvos sąžinei. Beje jei tau rūpi sąsaja su ,,Bubnio išvadom'' - ,,Lietūkis'' buvo Kauno apskrityje.
Beje aliuzija - Motina pravirko ir prisipažino: ,,sūneli prisimeni savo broli Aliuką kai badavom. Aš jam taukšt akmenėliu per galvelę ir pakasiau - būtume neišgyvenę...'' Ir žiūrėjo į mane, ir žvelgė į mane kaltai - nekalta.
Kvailys tu pliuse.
Nepyk
 
 
0 # to dostresvava Y-m-d H:i
Tamsta ryshkiai anarchistas busi - IQ matosi net Macaca sylvanus nesiekia.

Sunku buvo suprasti sakinio minti? - esme KUO faktai laikomi - nesvarbu, ar gestapas nukankino, ar anarchistu draugeliai - Propaganda ar Informacija.

Kazkodel jusu straipsnis neprasideda "Holokausto propaganda Lietuvoje ...."
 
 
+1 # 25-am+ Y-m-d H:i
Ką tu rūkai?
Nes nuo alkoholio taip nebūna. Nuo alkoholio pinasi ir rašybos taisyklių išmanymas, ne vien mintys.
 
 
0 # vava isterikuoja+ Y-m-d H:i
Perfrazuojant antikinį posakį: "Skusta galva nedaro filosofu".
 
 
0 # to +vava Y-m-d H:i
Kai Ph.D. gausi - tada galesi girtis, kad IQ didesnis uz makakos :-) - deui uz ad hominem lygio argumentus :-)
 
 
0 # to +vava Y-m-d H:i
O perfrazuojant liaudishka patarle - "komuniagioms visi oponentai fashistai (skustagagalvia i)" :-) - fantazijos truksta? - gal miunhauzeno pasakas priesh meiga paskaitykite?
 
 
0 # !!slavik Y-m-d H:i
virai nesipikit!! nera kada piktis tarpusavyj. priesas nelaukia!! reikia kovoty pries fashyzma!!
 
 
0 # patriotas vava isterikuoja+ Y-m-d H:i
Geriau išmoktum rašyti be klaidų. Atrodo taip, lyg kokio Zbigniewo iš Nemenčinės rašyta būtų.
 
 
0 # ??slavik Y-m-d H:i
as irgy is nemencines, bet nipazystu zbignievo jokio. kokioj gatvej jis givena? manau jis man padietu kovoty priess fashyzma!!
 
 
-1 # aaaaaaaaaaaaaa Y-m-d H:i
Kaip visi gailisi žydelių - pamanyk, naikino. Lietuvius ir rusai naikino, ir lenkai, bet savų negailėkim, geriau dėl žydų paverkim, juk jie - išrinktoji tauta, už mus geresni...
 
 
+1 # re: sarokoko to dostres Y-m-d H:i
abu totalirzmai verti linco teismo, bet nera 100% LYGIAVERCIAI blogiai. Viename ju yra priesai susidorojimui del ju ideologines arba socialines situacijos, kuria bent jau teoriskai galima pakeisti (atsiversti i tiesa, kaip sakant), o kitoje priesai susidorojimui yra tokie pagal savo BIOLOGINE prigimti, todel nei teoriskai, nei praktiskai susidorojimo negali isvengti, kad ir ka gero tam totlitarizmui butum pasiruoses daryti.
 
 
0 # Skirta rokoko to dostresmazylis Y-m-d H:i
Skirta


35 Penktadienis, 17 Liepa 2009 19:57
rokoko to dostres

Keista tavo argumentacija.
Jokių esminių biologinių skirtumų tarp žydų ir lietuvių ar vokiečių ar žydų aš neįžvelgiu. Ir protą šiuos skirtumus matančius laikyčiau šiek tiek iškrypusiu ar pakrypusiu į ksenofobija. Iš esmės tai tik sociakulturinia i ir socialiniuose dokumentuose fiksuoti skirtumai. Pirmus galima bandyti imituoti antrus falsifikuoti (kas, žinoma nepakankamu mastu, buvo daroma).
Pakeisti savo socia-ideologin es nuostatas žmogui iš ties nelengva. Tam reikia laiko. Dauguma socialiai ideologiškai argumentuotų ir socialiai nelanksčių individų aplamai negali priimti svetimos ideologijos ir verčiami ją priimti gindamiesi į prievartą atsako prievarta.
Kuri iš šių prievartinių ideologijų blogesnė nesiimsiu spręsti ( abi blogos). Noriu tik pastebėti, kad lietuvių tautinei grupei labiau pakenkė stalinizmas, o žydams be abejo hitlerizmas ir šovinistinis nacionalizmas (tame tarpe ir lietuvių).
 
 
0 # zydaijolita Y-m-d H:i
kuom hitleriui nusikalte tie zydai. zydai tokie patys zmones
 
 
0 # Įrodytos antilietuviškos NKVD-KGB klastotėsarvydas damijonaitis Y-m-d H:i
Antilietuviškos NKVD-KGB ir nacių klastotės9. Ketvirtadienis, 21 Balandis 2011 10:31(arvydas damijonaitis)Įr odyta,kad lietuviai nedalyvavo jokiose akcijose prieš žydus(žiūrėk internete: Irena Tumavičiūtė "Lietuvių šmeištas...").Č ia patalpintos "garažo" nuotraukos yra falsifikatas,ko mpozicija,sieki ant dezinformuoti..
INFORMACIJA:HOL ODOMOR-turtingi ausiose Ukrainos juodžemio srityse badu numarinta 11 milijonų ukrainiečių.Ukr ainiečių naikinimą organizavo ir vykdė bolševikinės Rusijos imperijos NKVD struktūros,kuri ose 50 procentų,Kremli uje 80 procentų žydų tautybės "vadovų".Būtina prašyti žydus,patyrusiu s HOLOKAUSTĄ,padė ti teisiškai,teism o keliu,įvardinti šį nusikaltimą ir kitus nusikaltimus(Li etuvoje po 1945 metų sunaikinta apie milijoną lietuvių,NKVD-K GB struktūrose iki 50 proc žydų).ARVYDAS DAMIJONAITIS,žy dų gelbėtojos vaikaitis
 
 
+1 # Vagiama istorijaarvydas damijonaitis Y-m-d H:i
Kodėl lietuviai pakimba ant lietuvšaudžių – raudonųjų nacių propagandinio triuko? Kas “šaudė” “žydus”? Atsakymas gludi šiuose faktuose : 1.Kai Holodomor metu,1932-1933 m. Ukrainoje sąmoningai, planingai buvo numarinta badu 11 milijonų ukrainiečių, Kremliuje tuo metu darbavosi net 80 procentų žydų tautybės Rusijos vadovų.2.Po 1945 metų NKVD-KGB Lietuvoje sunaikino milijoną lietuvių. NKVD-KGB – 50 proc. žydų tautybės “raudonųjų nacių”. Todėl gandai apie “žydšaudžius” lietuvius yra klastingas ir žiaurus NKVD-KGB LIETUVŠAUDŽIŲ propagandinis triukas, kuriuo siekiama nuslėpti lietuvių tautos genocidą, masines lietuvių žudynes” trėmimų” priedangoje..”T rėmimai” – raudonųjų nacių “išradimas”, pigus masinių žudymų būdas.NKVD – KGB (50proc.žydų tautybės vadovų) – raudonieji naciai, nužudė šimteriopai daugiau nekaltų žmonių nei rudieji naciai. Lietuvių tautos genocido neigimas yra toks pats nusikaltimas, kaip ir holokausto neigimas.
 
 
-3 # ATS: Holokaustas Lietuvoje: nuo „Lietūkio“ garažo iki Panerių (archyvinės nuotraukos)RIP Y-m-d H:i
O kur bolseviku darbeliai? Cia, kad zydus pjove tai nieko tokio. Jusu nekenciama JAV siandien zydai valdo, kurie sukelia karus.