Krikščionių fundamentalistai tikėjimo atsisakiusius žmones mielai uždarytų į beprotnamius
politika

klerikalai        Kiekvienas žmogus turi turėti laisvę išpažinti savo tikėjimą ir pažiūras. Jis turi turėti teisę atsisakyti savo tikėjimo arba jį pakeisti. 18-asis Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos straipsnis skelbia: „Kiekvienas žmogus turi teisę į minties, sąžinės ir religijos laisvę. Ši teisė apima laisvę pakeisti religiją ar tikėjimą“. Tačiau tikrovėje yra kiek kitaip. Viešas tikėjimo atsisakymas (apostazė) musulmonui yra išdavystės aktas ir pagal islamo teisę tokiems numatyta mirties bausmė, todėl atsisakę tikėjimo arba jį pakeitę musulmonai netgi šiandien dažnai susilaukia mirties bausmės. Krikščionių pasaulis šiuo požiūriu daug „tolerantiškesnis“. Praeityje krikščionių tikėjimo atsisakymas buvo žiauriai baudžiamas, o šiandien religijos atsisakiusius žmones „tolerantiškieji“ krikščionys mielai uždarytų į beprotnamius.

 

Štai keletas faktų. Šių metų rugpjūčio mėnesį agentūra „Bos News Life pranešė, kad Somalio radikaliųjų islamistų judėjimo „Al Shabaab nariai nužudė keturis krikščionis, dirbusius visuomeninėje vietos organizacijoje. Incidentas įvyko Merkos uostamiestyje, esančiame 90 km nuo sostinės Mogadišo. Nužudytųjų artimiesiems „Al Shabaab atstovas pranešė, kad tai yra bausmė už jų „apostazę“. Judėjimo nariai atsisakė atiduoti nužudytųjų kūnus giminaičiams, nes, anot radikalų, apostatams nėra kapinių. Liepos mėnesį šis judėjimas įvykdė mirties bausmę dar septyniems musulmonams, priėmusiems krikščionybę.

 

Tuo tarpu krikščionių fundamentalistai mano, kad tikėjimo atsisakiusių žmonių (apostatų) nereikia žudyti, bet būtų neprošal juos uždaryti į beprotnamį. Šių metų vasaros pabaigoje „Šiaurės Atėnai“ ir „Bernardinai.lt“ pakelbė Chucko Colsono straipsnį „Atkrikštijimas – gyvenimas neigiant“, kuriame teigiama, kad „netikėti sugebantis žmogus turėtų pretenduoti ne į „atkrikštijimą“, o į „kamerą minkštomis sienomis“.

 

Straipsnyje gana objektyviai aprašoma susiklosčiusi padėtis: „Britanijoje vyksta keistas dalykas. Buvę bažnyčios nariai „atkrikštijami“. Žurnalas „Time“ rašo, kad „daugiau nei šimtas tūkstančių buvusių krikščionių internetu parsisiuntė krikšto panaikinimo pažymėjimus ir viešai išsižadėjo tikėjimo“ […] Nacionalinės sekuliariosios draugijos prezidentas Terry Sandersonas šiam netikėtam savo organizacijos iškeltos idėjos populiarumui turi keletą paaiškinimų. Žurnalui „Time“ jis sakė, kad „bažnyčios tapo tokios reakcingos ir šitaip įsitraukė į politiką, kad žmonės iš tiesų nori parodyti savo protestą... Jie nebėra tiesiog abejingi. Jie – aktyviai priešiški.“

 

Straipsnio autorius Chuckas Colsonas tokius tikėjimo išsižadėjusius aktyvistus atvirai pavadina „žmonijos priešais“: „Galbūt pasirodysiu pernelyg šiurkštus, tačiau tokia nuostata yra absoliutus neigimas visko, ko mus moko žmonijos istorija ir kultūra“. Be to, jis tiesiogiai įvardija, kad tikėjimo atsisakę žmonės yra didžiausia žmonijos nelaimių priežastis: „Iš kur dar mūsų pasaulyje radosi daugiausia blogio, jei ne iš žmonių, kurie mano negalį padaryti blogo? Negi negana pažvelgti vien į pastarąjį dešimtmetį – „Enron“, Rugsėjo 11-oji, Bernie Madoffas ir daugybė kitų skandalų, – kad tikrai patikėtum žmogiškos prigimties nuodėmingumu?“

 

„Tikėkimės, jog tam, kad „atkrikštytieji“ atsitokėtų, neprireiks dar vienos katastrofos“, – baugina straipsnio autorius. Taigi krikščionys kur kas humaniškesni už musulmonus, ar ne?

 

P.S. Minėto straipsnio autorius Charlesas (Chuckas) Wendellis Colsonas (g. 1931) – dešinysis politikas, stebuklingai atsivertęs į krikščionybę ir šiandien garsėjantis savo fundamentalistinėmis pažiūromis. 1969-1973 metais jis dirbo Amerikos prezidento Richardo Nixono patarėju ir įsivėlė į Votergeito skandalą  1974 m. jis buvo nuteistas, tačiau kalėjo tik septynis mėnesius, nes buvo paleistas į laisvę „dėl šeimyninių problemų“. Iškart po to Ch. Colsonas atsivertė į krikščionybę ir ėmė sekti Dievo pašaukimu: „Ankstyvą penktadienio rytą, man sėdint ir spoksant į jūrą, mano lūpos ištarė žodžius, kuriuos nežinau, ar natūraliai galėjau suvokti ar pasakyti savo lūpomis: „Viešpatie Jėzau, aš tikiu Tavimi. Aš priimu Tave. Prašau ateik į mano gyvenimą. Aš pavedu save Tau“.

 

Pagal apostaze.blogspot.com parengė en arche

2009 09 23

 

Komentarai  

 
0 # ....hm Y-m-d H:i
oho, skambiai pasakyta "šiandien religijos atsisakiusius žmones „tolerantiškiej i“ krikščionys mielai uždarytų į beprotnamius". sekant šia tradicija galima pasakyti, kad "visi anarchistai su malonumu išžudytų visus ne anarchistus". be to sulyginimas religinio fanatiko straipsnio ir islamistų surengtų žudynių Somalyje yra labai jau prastos gebelso propagandos pavyzdys.
 
 
0 # liberalui hmtyrinėtojas Y-m-d H:i
Prieš kiekvienas žudynes (ir kiekvieną masinį kišimą į beprotnamius, ir taip toliau) visada pirmiausiai būna atitinkami straipsniai ir kalbos. Gal tarp liberalų, kaip ir maniakų, yra kitaip, nežinau. Bet tarp normalių žmonių visada tik šitaip.
 
 
0 # apie propagandąpinčius Y-m-d H:i
Jei manai, kad sakinys "šiandien religijos atsisakiusius žmones „tolerantiškiej i“ krikščionys mielai uždarytų į beprotnamius" yra per skambus, tai kaip kitaip interpretuoti Chucko Colsono raginimą "netikėti sugebantis žmogus turėtų pretenduoti į „kamerą minkštomis sienomis“? Čia gi aiškiai pasakyta jo nuomonė, kad "atsivertėliai" turėtų būti uždaryti į kameras minkštomis sienomis, t.y. į beprotnamius.

Sulyginant religinio fanatiko straipsnį ir islamistų surengtas žudynes Somalyje, ironiškai klausiama: "Juk krikščionys kur kas humaniškesni už musulmonus, ar ne?"
 
 
0 # propaganda ir tiektaigis Y-m-d H:i
gerai, kad bent nuorodos į Colsono straipsnį pateiktos šitame propagandiniame rašinėlyje, tad visi nepatingėjusiej i gali įsitikinti, kad Colsonas baisisi ne tikėjimą pakeitusiais ar jo atsisakiusiais žmonėmis, o tokiais, kurie neigia žmogiškos prigimties sugedimą.
 
 
0 # tyrinėtojuitaigis Y-m-d H:i
jeigu turite galvoje tos ateistinės organizacijos vykdomą kampaniją su jos straipsniais ir atitinkamomis antireliginėmis kalbomis, tai galbūt ir esate teisus, tik visai ne ten prištu rodote
 
 
0 # taigis'uikkk Y-m-d H:i
Colsonas baisisi žmonėmis, neigiančiais žmogiškos prigimties sugedimą, ir prilygina juos tikėjimą pakeitusiems ar jo atsisakiusiems žmonėms.
 
 
0 # kkk'uitaigis Y-m-d H:i
nejaugi? visokie besiblaškantys marginalai juk savotiškai įdomūs, o kartais net ir ganėtinai simpatingi, tad jų tikrai nedera lyginti su žmogiškos prigimties sugedimą neigiančiais teletabiais, juolab su iš tokio neigimo duoną valgančiais propagandistais
 
 
0 # yo kkk ir taigissocialistas Y-m-d H:i
Baikit tuščiai ginčytis. Žmogaus prigimties nėra, tai rasistų ir klerikalų išmonė. Žmogus - paprasčiausias socialinis konstruktas.
 
 
0 # "socialistui"taigis Y-m-d H:i
o kas tą socialinį konstruktą sukonstravo? :DDD
 
 
0 # rekonstruktoria itaigis Y-m-d H:i
jeigu kas sukonstravo, tas ir atsakys.
 
 
0 # .o bet tačiau Y-m-d H:i
tikrasis pavojus visiems yra ateistiniai fundamentalista i
 
 
0 # :)Bitininkas Y-m-d H:i
Didžiausia problema, kurią turi ateizmas yra jo paties vidinis prieštaravimas iškylantis iš to, kad sąvoka "dievas" yra labai sunkiai apibrėžiama. Jeigu kalbėtume tik apie Biblijos žydų dievą, tai užmirštume, kad švietimo epochoje buvo ir beasmenio dievo samprata, senovės graikai turėjo pirminio judintojo dievybės sampratą. Tarkime, Platonas tikėjo tobulos "Gėrio formos" egzistavimu... Kaip pavyzdį galėčiau pateikti ir mokslinės fantastikos Warhammer 40k. visatoje egzistuojančią Tau rasę, kuri turi utilitaristinę "Aukštesnio gėrio" koncepciją, funkcionuojanči ą kaip dievybė.

Dauguma ateistų vistiek tiki metanaratyvais, kaip mokslinis metodas, arba švietimo amžiaus idėjomis, kurios veikia analogiškai dievybėms: paaiškina tikrovę, jos prasmę ir paskirtį.

Būtent todėl vengčiau teigti, kad ateizmas turi didesnę prasmę už teizmą. Tokios totalizuojančio s schemos bet kokiu atveju tampa dogmomis ir negali pagrįsti visų savo prielaidų.

Darius Pocevičius yra neblogai išdėstęs savo nuomonę apie sekuliarios kunigijos - psichiatrijos disciplinuojant į vaidmenį mūsų visuomenėje (tebūnie tai dar vienas pavyzdys):

Darius Pocevičius. Religijos pakaitalas, dvasinės ramybės pamušalas (Genovaitė Bončkutė-Petron ienė. „Įdomioji psichoterapija mokytojams ir tėvams“, 2008)
http://www.tekstai.lt/index.php/component/content/article/96-b/5384-darius-pocevicius-religijos-pakaitalas-dvasines-ramybes-pamusalas.html

Humanizmas ir kitos ideologijos yra toks pats religijos pakaitalas, nepriklausomai nuo tariamo siekio "išlaisvinti" žmogų. Žinom mes tokius, popiežius B16 irgi žada tikrąjį išsilaisvinimą per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, Marksas žadėjo tą per klasių kovą...

P.S. Niekas nesako, kad pačios šnekos apie šituos "faktus" nėra manipuliacija mikrogalia. Aš pats tokiu būdu bandau prastumti Nietzsche's tipo egzistencializm ą, kaip alternatyvą nihilizmui.
 
 
0 # :)Bitininkas Y-m-d H:i
Man asmeniškai labiausiai patiko šita recenzijos dalis:

"Kaip teigė M. Foucault, šiuolaikinė sekuliari visuomenė valdoma, vadovaujantis senomis geromis krikščioniškomi s tradicijomis. Tik bažnytininkus pakeitė šiuolaikiniai dvasios, proto ir jausmų inžinieriai – kultūrininkai, mokslininkai ir psichologai. Jie veda žmogų už rankos visą jo gyvenimą ir „pataria“ bet kokiu buities ar būties klausimu. Naujieji dvasios, proto ir jausmų ganytojai naudoja tuos pačius išpažinties mechanizmus –­ pasitelkdami mokslinius, literatūrinius, meninius, medicininius ir kitokius diskursus, jie „pažįsta“ žmonių mintis, jausmus, baimes ir troškimus. O juos pažinę –­ kartu ir keičia.

Artimas sąryšis tarp religinio ir psichoterapinio išganymo skiriasi tik vieninteliu aspektu: dvasios ganytojai gerai avelei žadėjo išsigelbėjimą kitame pasaulyje – kaip apdovanojimą už klusnumą šiame. O šiuolaikiniai sekuliarūs ganytojai lojaliam ir klusniam piliečiui žada sėkmę ir gerovę šioje žemėje."

Ji puikiai apibendrina mano atstovaujamą poziciją.
 
 
0 # @Anarchist Y-m-d H:i
Nereikia pamirsti,kad yra ir kriksioniskasis anarchizmas.
Religija nera jau tokia ir bloga,viskas priklauso kokia ji.Jei tiki dievu,ir manai,kad tu su juo gali tiesiogiai "bendrauti" tai prasom,taciau,k ai atsiranda kunigai,popiezi us tai jau yra blogai. Kiekvienas gali tiketi betkuo,gali but pagoniu,kriksci oniu, savo religija/filoso fija sugalvot,tik nekisk jos kitiems i akis ir tiek...
jei jau pradedama varyt ant ko nors,tai jau yra tik musu nuomone,ir tai ne musu teiseje noredineti kitiems kuo tiket ar priverst ju netiket,nes patys ir tampame tuo pries ka kovojame...
 
 
0 # @Anarchist Y-m-d H:i
"Belief in a cruel God makes a cruel man."
"My mind is my own church."
(T.Paine)
 
 
0 # BitininkuiMaikUniversum Y-m-d H:i
"Dauguma ateistų vistiek tiki metanaratyvais, kaip mokslinis metodas, arba švietimo amžiaus idėjomis, kurios veikia analogiškai dievybėms: paaiškina tikrovę, jos prasmę ir paskirtį. "

Nusišnekėjai ir žiauriai. Nuo kada reikia tikėti moksliniu metodu ? Galbūt tik su tikėjimo pagalba daromi atradimai ir stebima realybė, kaip Evoliucijos Teorija ? :D Pasidomėk daugiau moksliniu metodu, kritiniu mąstymu ir racionalizmu, nes mokslinio metodo veikimas ir yra jo naudingumo įrodymas. Mokslinį metodą prilygint dievybėm reikia įpatingo neišprusimo, kokį aš pastebiu išimtinai teistų pusėjo, o dabar ir ateistai pradeda sapaliot...
 
 
0 # komentaraskaukas Y-m-d H:i
Krikscionybe ir Islamas - panasus meslo gabalai. Krikscionybe tik siek tiek geresne del savo priestaravimu (skatina mastyti, gal parodo, kad Pasaulis nera paprastas ir pan.),o Islamas - issprende sia problema! Tuo jis ir blogas, nes suteikia iliuzija, kad viskas cia aisku ir gera. O baltieji muslimai man dar baisesni uz arabus...

P.S.: jei ka, tai nepykit uz ankstensius komentarus... ('jei musa - tai myli!') ;-)

Mat mums visiems reikia keistis... Ir evoliucionuot judant i prieki...

Tiesa, cia mano vienas pastebejimas: zinot ta visa NeoPagonybe (pvz paklausius Donio muzikos ir pan.)??? Tai va - ka as dabar matau, tai gali buti, kad neonaciai (racistai, autotaristai, imperialistai ir pan.) kisa savo purvinus trigrasius i ta dalyka. Del to, kad po hitlerio veliava jie degradavo, tad iesko naujos... Tiesiok suka uodegas, bando isgvent, kuria ateities planus.
Tai bjauru, nes NeoPagonybe (jeigu toks dalykas is tirkuju egzistuoja ir ateity tures pasisekimo) yra tikrai vertingas dalykas.

Cia tik mano nuomone ;-)

Tiesa, as dabar Londone, ir vis tiek laikausi idejos - ateityje cia bus veiksmo del imigrantu (radikalai mazuma, be abejo, bet esu 100proc tikras, kad jie vis tiek sukels bangas).

vsio.
 
 
0 # pridesiukaukas Y-m-d H:i
Ai, cia dar viena mintis mna kilo: 'kodel musu salis ir visas regionas nuolat atsilieka nuo V. Europos ir JAV'???
Gal todel, kad JIE KURIA, o mes TIK KOPIJUOJAM??? Tai svarbus dalykas, nes ambicingi zmones visuomet nores buti ivykiu smaigalyje, virsuneje...
 
 
0 # :)neplautas bybio galas Y-m-d H:i
apie religija tai fiokla galetu cia gerai papasakoti apie savo analine praktika vienoj sektoj :D
 
 
0 # /burn Y-m-d H:i
cia kaip tik turetu but atvikrsciai. racionalus ateistiski zmones turetu uzdaryt tuos nedapistus religinius shizofrenikus.
 
 
0 # :)Bitininkas Y-m-d H:i
"Nuo kada reikia tikėti moksliniu metodu?"

O kaip mes galime žinoti, kad jis teisingas? Jeigu bandysime jį įrodyti pačiu moksliniu metodu tai jau bus loginė klaida (petitio principii). Juo belieka tikėti kaip religine dogma. Tas pats liečia logiką.

"mokslinio metodo veikimas ir yra jo naudingumo įrodymas"

Kad ir kaip suprastum naudingumą, mokslinio metodo teisingumas atrandant tiesą negali būti įrodytas moksliniais būdais. Nuoseklūs pozityvistai sutiks su tuo ką rašau. Pats metodas jau yra metafizikos dalis.

"Mokslinį metodą prilygint dievybėm reikia įpatingo neišprusimo"

Pačio mokslinio metodo dievybei neprilyginu, jis yra tik vienas iš švietimo amžiaus projekto elementų, kurių visuma funkcionuoja kaip dievybė. Didžiausią problemą sudaro idėjos ir jų panaudojimas naudojantis lingvistiniais triukais.
 
 
0 # grafomanija.comSandra Y-m-d H:i
„Iš kur dar mūsų pasaulyje radosi daugiausia blogio, jei ne iš žmonių, kurie mano negalį padaryti blogo?"

Kiek pažįstu, daugiausia religingi yra tie manantys, kad negali padaryti blogio - jie juk teisūs! :-))))