Kasparas Pocius. Kas Lietuvoje diskredituoja kairiuosius?
politika

sovietmetis        Rugsėjo 26 d. Algirdo Paleckio vadovaujama partija „Frontas“ kartu su Antrojo pasaulinio karo veteranais ir Socialistų partija rengia tarptautinę konferenciją „Molotovo – Ribbentropo paktas XX amžiaus geopolitinių procesų kontekste“, kurios tikslas, pasak rengėjų – „moksliškai ir netendencingai pažvelgti į sudėtingus istorijos procesus“. Įvairūs žiniasklaidos kanalai su pasimėgavimu demaskuoja šios konferencijos dalyvius – Kremliaus ideologinius agentus, kurių tikslas – „netendencingai“ plauti mūsų bendrapiliečių smegenis ir brukti mums Kremliui naudingas Sovietų Sąjungos istorijos versijas. O mūsų žiniasklaidai ši konferencija tampa dar vienu koziriu, leidžiančiu sieti komunizmą vien tik su Sovietų Sąjunga ir lipinti visiems kairiesiems stalinizmo etiketes.

 

Nereikia didelio nusimanymo norint suprasti, kad bolševizmas, o ypač stalinizmas visame pasaulyje diskreditavo politinę kairę. Įvairūs mąstytojai ir socialiniai judėjimai praeitame šimtmetyje padėjo daug pastangų, norėdami demaskuoti Lenino ir Stalino projektus. Vieniems iškart po Spalio perversmo, kitiems – Stalino teroro akivaizdoje tapo aišku, kad bolševikų Sovietų Sąjungoje prievartiniais metodais, paminant visas žmogaus teises ir laisves, kuriamas „komunizmas“ kaip diena ir naktis skiriasi nuo to komunizmo, už kurį kovojo daugybė Vakarų kairiųjų radikalų.

 

Jau pirmaisiais Lenino veiklos metais bolševizmą kritikavo ne tik dešinieji, bet ir radikalūs kairieji. Vietoj laisvės – „proletariato“ diktatūra ir despotizmas, vietoj lygybės – „darbininkų klasės avangardo“ vykdomas teroras, prievarta ir smurtas, vietoj darbo panaikinimo – stachanovietiškas režimas, vietoj kovos su kapitalizmu – oponentų ir demokratinės savivaldos – tarybų – naikinimas, milžiniškas represinis aparatas, o galų gale – nepuolimo sutartis su mirtinu revoliucijos priešu, kuriai pateisinti, be abejo, ir skirta ši konferencija. Tapo aišku – revoliucijos pasiekimus sumindė valdžios troškulys. Anarchistų įkvėpėjo Michailo Bakunino citata „Valdžia gadina, o absoliuti valdžia gadina absoliučiai“ išsipildė su kaupu. 

 

Tiesa, po Stalino atėjimo į valdžią, vadinamojo Termidoro, kai Sovietų Sąjungoje buvo sunaikinti visi komunizmo likučiai, šios šalies nebeapsiverčia liežuvis vadinti komunistine. Tai buvo „normali“ tautinė nomenklatūrinė Rusijos valstybė, vykdžiusi imperialistinę užsienio politiką ir vidaus represijas. Vienas iš radikaliausių to laikmečio komunistų, Vokietijos Spartako lygos atstovas Otto Ruhle rašė: „Kova su fašizmu prasideda kovojant su bolševizmu“.

 

Žinoma, kol Sovietų Sąjungoje partijos kontrolė smaugė bet kokias teises ir laisves, kovos vyko kitur. Šaltojo karo ideologiniai įtvirtinimai buvo pralaužti septintajame dešimtmetyje, kai tikrasis komunizmas grįžo su hipių ir anarchistų komunomis, situacionistų gatvės barikadomis, nesankcionuotais darbininkų streikais, seksualine revoliucija, laisvės ir buvimo kartu išaukštinimu. Šiuo atveju komunizmas reiškė nebe vieną iš totalitarizmo rūšių, bet kelią į laisvę. Šiuo keliu ėjo Paryžiaus komuna, Rosos Luxemburg ir Karlo Liebknechto vadovaujami vokiečių komunistai, prancūzų situacionistai, Italijos autonomistai ir Graikijos sukilėliai. Beje, pastariesiems visiškai nepakeliui su Staliną tebegarbinančia Graikijos komunistų partija (KKE), kurios vienas iš narių neseniai Lietuvoje gynė liūdnai pagarsėjusį Mykolą Burokevičių. Lietuvos socialistai yra užmezgę glaudžius santykius tiek su Graikijos stalinistais, tiek su Belgijos komunistais.

 

Visi jie reakcingai ir su nostalgija žvelgia į nykią praeitį, ir būtent toje nykioje praeityje įkalina bet kokias pastangas grąžinti komunizmo sampratai jos šiuolaikiškumą, siejant ją su šiuolaikiniais socialiniais judėjimais ir išsilaisvinimo kovomis, galų gale – su nesibaigiančios kapitalizmo krizės įveikimu. Šių metų pradžioje komunizmo aktualumą patvirtino Didžiojoje Britanijoje įvykusi mokslinė konferencija, kurioje dalyvavo tokios įžymybės kaip Slavojus Žižekas, Alainas Badiou ir Antonio Negri. Bet iš karto aišku, kad tokias konferencijas kaip ką tik minėtoji, ir „netendencingas“ Kremliaus iniciatyva organizuojamas konferencijas Lietuvoje skiria gili bedugnė. Kalbama apie skirtingas komunizmo versijas.       

       

Gėda ir pikta, kad Algirdo Paleckio partija prisideda kuriant tokius apgailėtinus, reakcingus, naftalinu dvokiančius projektus. Konferencijos svarstymuose galbūt galėtų dalyvauti Hitlerio garbę ginantys skustagalviai, bet ne apie šiandieną galvojantys aktyvistai, valingai išbraukę iš savo sąmonės jiems nevalia peršamas pasenusias idėjas.

 
Balsas.lt
2009 09 25

 

Komentarai  

 
0 # Vincasxxx Y-m-d H:i
Straipsnis demagogiškas.Nė ra čia ką pridurti.
 
 
0 # :)vakaseba Y-m-d H:i
Užgauliojantis komentaras pašalintas
 
 
0 # :)Bitininkas Y-m-d H:i
"vykdomas teroras, prievarta ir smurtas"

http://en.wikipedia.org/wiki/Propaganda_of_the_deed
 
 
0 # Geras straipsnisMazylis Y-m-d H:i
Geras straipsnis.
Geras bandymas atskirti prievartinį - hierarchinį pseudo komunizmą (stalinizmą, maoizmą, kastrizmą)nuo anarchokomunist inių judėjimų.
 
 
0 # ....tyrinėtojas Y-m-d H:i
Čia egzistuoja vienas, šio straipsnio autoriaus argumentacijos lauke neišsprendžiama s, paradoksas: KKE palyginti stipri (ir kai kas jos bijo), o Žižekas akivaizdžiai silpnas (ir niekas nežiūri į jį rimtai); Hitleris nusižudė, pralaimėjęs Stalinui, o ne Otto Ruhlei; Leninas galėjo sau leisti įvesti proletariato diktatūrą (nes valdė didžiulę valstybę), o situacionistai situacionistinę laisvę galėjo įvedinėti nebent smulkiaburžuazi niuose butukuose; ir taip toliau.
Visas situacijos blogis visai ne tame paviršiuje, kur jūs jį regite, gerbiamas autoriau - jis daug daug giliau.
 
 
0 # :(evaldas Y-m-d H:i
apgailėtinas rašinys
 
 
0 # ..auto-bus Y-m-d H:i
O Pocius gerokai nustebino, visai neblogas rasinelis ir sita pseudo konferencija tiksliai ivardinta. Viskas su juo pasirodo ne taip ir blogai. Butent, kairumo idejas diskredituoja visokie pusgalviai is frontu ir kiti naftalininiai veikejai, apie visokius leftus nera net ko kalbet.
 
 
0 # kvailaevaldas Y-m-d H:i
apgailetini valdžios ruporų jau nekarta trūbiti štampaiva tokios frazes :
Įvairūs žiniasklaidos kanalai su pasimėgavimu demaskuoja šios konferencijos dalyvius – Kremliaus ideologinius agentus, kurių tikslas – „netendencingai “ plauti mūsų bendrapiliečių smegenis ir brukti mums Kremliui naudingas Sovietų Sąjungos istorijos versijas.
Gėda ir pikta, kad Algirdo Paleckio partija prisideda kuriant tokius apgailėtinus, reakcingus, naftalinu dvokiančius projektus.
 
 
0 # dadostr Y-m-d H:i
geras straipsnis.Dėko ju Kasparui Pociui - lakiau tokios jūsų reakcijos į šia konferenciją.At siimu žodžius,kuriuos vakar ar užvakar rašiau dėl abejingomo/apat ijos tokiems reiškiniams.Tik iuosi paneigs nustovėjusią nuomonę, jog Lt anarchistai eina kartu su leftais ir sovietinio plauko nukvakusiais peseudo-komunistais.

Evaldai - šįkart ir Pocius, ir žiniasklaida tiksliai pavadino šios konferencijos tikslus ar pobūdį.Kur bėda? Kad panašu į korporacinės žiniasklaidos stilių? So what? Esmė paprasta.ir jį įvardinta.
paleckiukas kol kas tapo juokdariu.Kaip jau rašiau - savo karikatūra.
 
 
0 # Evaldui ir pinčiuien arche Y-m-d H:i
Anarchistams šiuo atveju reikia įveikti savo antipatriotizmą ir kritikuoti bolševizmą bei stalinizmą lygiai taip pat (ir dar aršiau), kaip tą daro patriotai. Kitaip tariant, bolševizmo ir stalinizmo kritikos klausimu suartėti su savo priešais.

Be to, kartu su bolševizmo kritika stengtis įvykdyti kitą užduotį - griežtai atskirti teorinį komunizmą nuo realaus sovietinio bolševizmo, kuris atrodo kaip komunizmo idėjų parodija. Čia anarchistai ryškiai skirtųsi nuo patriotų, kuriems komunizmas, bolševizmas, marksizmas ir stalinizmas reiškia tą patį. (Nors dėl šitos užduoties abejoju - žodis "komunizmas" jau pernelyg suteptas.)
 
 
0 # en archedostr Y-m-d H:i
Tokių veiksmų ir darbų laukiu.be abejo, nereikia pamiršti Lietuvoje kažkodėl tapusios tabu temos - fašizmo/nacizmo , jų nusikaltimų ir kitko,t.y - kito ideologinio priešo,( aš jau nekalbu apie rasizmą, ksenofobiją, konstitucinių žmogaus teisių ir laisvių varžymą) tačiau nereikia pamiršti, kad tam tikri komunistiniai veikėjai, didysis brolis ar "viena partija - viena tvarka" irgi yra ne kas kita kaip rytietiškas reichas, dar viena pasaulinė imperija, ideologinė mašina.

Taip, komunizmas yra suteptas.Pasaki us "komunizmas" visiems toptelna ssrs.bet praplautos smegenys negyvena ilgai, auga jaunoji karta, kuriai reikia atskirti pelus nuo grūdų.to ir jum linkiu - objektyvios istorinės tiesos ieškojimo ir atskleidimo.int er alia padėti pamatus teorinio ir sovietinio komunizmo atribojimui

nereikia bijoti bendraminčių ar kitų kairiųjų kritikos dėl galimo NEVA suartėjimo su "patriotas". Jie komunizmą supranta kaip ir mes ( na, kai kurie) - kaip priešą, su kuriuo kovojame - tai vienas ir greičiausiai vienintelis panašumas.ir tai, jie kritikuoja iš tautinių pozicijų, o jūs ( ar mes visi) iš priešingų, kitokių pozicijų.
 
 
0 # klausimelissmetona Y-m-d H:i
idomu, ar fasisteliai nusius savo delegatus, ozola ir murzilka, i konferencija? juk negrazu, kai atstovaujama tik vienai pusei...
 
 
0 # is patriotai.lt forumopatriotas Y-m-d H:i
Patriotai.lt vienoje temoje yra tokia apklausa padaryta.

Kokiai ekonominei krypčiai priklausote?

Tolimoji Ekonominė Kairė - komunizmas ir/arba socializmas. 6% [ 1 ]

Vidutinė Ekonominė kairė - socialdemokrati ja ir/arba socialliberaliz mas. 50% [ 8 ]

Centrizmas. 38% [ 6 ]

Vidutinė Ekonominė Dešinė - kapitalizmas. 6% [ 1 ]

Tolimoji Ekonominė Dešinė - Neo-Liberalizma s (ekonomikoje). 0% [ 0 ]

Vieno is diskusiju dalyvio pasisakymo istrauka
"aš galiu rasti kalbą su kairiuoju ir netgi su radikaliu kairiuoju, jeigu bus įvykdytos tam tikros sąlygos. T.y., atsisakyta totalaus kosmopolitizmo, pripažinti ir pasmerkti sovietų vykdyti nusikaltimai, keliama tautinio identiteto apsaugos būtinybė ir pan."

O atsakant i klausima "Kas Lietuvoje diskredituoja kairiuosius?".. tai patys kairieji.
O radikalieji anarchija.lt zmogenai isvis vienu metu buvo pavirte i kazkoki homoseksualu support'o kluba ir cia talpino informacija visiskai nesusyjusia su anarchizmu. Priedu su kai kureis is jusu neimanoma vesti visiskai jokio normalaus pokalbio, del kazkokio issigalvojimo, kad visi jums nepritarentis vienu ar kitu klausimu yra kazkokie siaubingi priesai kuriuos reik arba ignoruot arba iskeikt.

P.S. linkas i patriotai.lt tema.
http://diskusijos.patriotai.lt/viewtopic.php?f=35&t=3380
 
 
0 # Tai ne konferencijaNikolajus Y-m-d H:i
Iš tikrųjų tai nebus jokia konferencija, pritariu šio straipsnio autoriui. "Konferencijos" organiztoriai teturi vieną tikslą - žūt būt pateisinti Molotovo-Ribben tropo paktų sudarymą ir jų įgyvendinimą, t. y. jie siekia dangstyti nusikaltimą.
 
 
0 # en archeievaldas Y-m-d H:i
sakai?

Anarchistams šiuo atveju reikia įveikti savo antipatriotizmą ir kritikuoti bolševizmą bei stalinizmą lygiai taip pat (ir dar aršiau), kaip tą daro patriotai. Kitaip tariant, bolševizmo ir stalinizmo kritikos klausimu suartėti su savo priešais.

kodėl turėčiau įveikinėt savyje tai ko neturiu? Kodėl turėč įsijungt į tą kvailą patrijotų valdžios teisinimo chorą ? Kubilius lyg šiol dėl visas savo nesamonių kaltina bolševizmą. O man atrodo, kad ši chimera aktuali tik tiem kurie gąsdindami bolševizmo baubu siekia įtvirtint fašizmą. (Va vašizmas tai šios dienos aktualija, kaip prieš dvidešimt metų buvo bolševizmas.)va apgailėtinai atrodo būtent Kasparo bandymai aktualizuot bolševizmą - čia jis nusirita iki patriotų ir valdžios užsakomų straipsnių lygio.
 
 
0 # truputis apie konferencijos temąevaldas Y-m-d H:i
Molotovo ribentropo paktas iš slapto mažao žinomo dokumento per porą dešimtmečių tapo valstybinės propogandos nuvalkiotu faktu. Ta propoganda traktuoja tą susitarimą taip vienpusiškai, kad net koktu.
Iš tikro - kas tada įvyko? Dvi valstybės pasidalino "įtakos sferas" ir to pasekoj iš žemėlapio "išnyko" buržuazinė Lietuva ir dar kelios valstybės. Šis įvykis traktuojamas kai milžiniška skriauda Lietuvai, bet nutylima kad tuo paties pakto pasekoje neliko tokio darinio kaip "Vidurio Lietuva"...
Tas susitarimas pristatomas kaip išskirtinė XX amžiaus niekšybė bet nutylima, kad jis nebuvo grubesnis kitos valstybės suverenumo pažeidimas, nei, pvz., Miuncheno susitarimas. Arba kur kas anksčiau įvykdytas Klaipėdos prijungimas prie Lietuvos, ir sugražinimas Vokietijai. Bevelijama nenagrinėti, to fakto, kad Wilno susigražinimu Lietuva sudalyvavo to pakto realizacijoje...
Na tai buržuaziniai to klausimo aspektai.
Yra ir "proletariniai"
Jei pamenat tai bolševikai 1917 į valdžią prasibrovė "uždovanodami" liaudžiai kelis pažadus :
fabrikai darbininkams...
žemė valstiečiams...
taiką tautoms...
Taika tautoms buvo siūloma be aneksijų ir kontribucijų... Tai va Molotovo Ribentropo paktu šis pažadas buvo galutinai sulaužytas, bet ir tai jau nebuvo "pirmas kartas" kiek pamenu jau "Suomių karas" baigėsi nemenkos teritorijos aneksija. Šis susitarimas išskirtinis gal tik tuom, kad jame susitarta dėl busimų aneksijų, o somijos teridorija buvo aneksuota įtvirtinant jau įvykdytą okupaciją...
na bet pakaks juk rašau komentarą o ne straipsnį.
 
 
0 # geras straipsnisTalis Y-m-d H:i
Puikus straipsnis Kasparai, seniai reikejo atsiroboti nuo is Maskvos atvykstanciu naciu gvardijos, tik nesuprantu kam reikejo talpinti ta konferencijos reklama, tada nebutu kile tiek nereikalingu diskusiju. En arche puikus komentaras, pagarba. Taip ir toliau, ir nekreipkit demesio i visokius naftalininius evaldus. Galbut su kairiosiomis idejomis dar ne viskas baigta Lietuvoj ir tikekimes dar jos tures ateiti.
 
 
0 # :)Bitininkas Y-m-d H:i
"ka tuo bitininkas norejo pasakyti?
ar tik dar syki patvirtinti savo kvailuma ir diletantizma?"

Marksizmas ir anarcho-komuniz mas manipuliuoja tomis pačiomis klasių kovos idėjomis, kurios tarnauja skirtingų socialinių grupių supriešinimui, bei klasinio konflikto, kaip „neišvengiamo" įvykio kurstymui. Šios ideologijos koncentruojasi ties darbo liaudies „išlaisvinimu" iš „kapitalistinės priespaudos ir vergovės“. Skirtumas tik tas, kad marksistai tam nori panaudoti valstybės represinį aparatą, o anarchistai - socialinį ostracizmą, tiesioginį veiksmą, dual power strategiją. Chomskio pasekėjai neatmeta marksizmui artimo reformizmo valstybės viduje, bei bandymo iš esmės perimti jos valdymą radikaliai demokratinėmis institucijomis, kaip komunistinės tarybos. Didžiausias šio judėjimo tikslas yra radikali demokratizacija , autonomizacija (teritorinės valstybės suskaldymas į atskiras savivaldas). Marksizmo ir anarcho-komuniz mo galutinis tikslas yra identiškas, skiriasi tik priemonės jo pasiekimui. Man iki šiol neaišku kurioje pusėje stovi Lietuvos anarchistai, nes jie juk Chomskį vadina savo autoritetu.

Anarchistai komunizmą įsivaizduoja kaip atskirų bendruomenių kolektyvinį ūkį, paremta savitarpio pagalba, kuriame neegzistuos pinigai, darbas už atlyginimą ir privati nuosavybė. Tai kontrastuoja su anarcho-kolekty vizmu ir mutualizmu, kur proporcingo atlyginimo už darbą sistema ir pinigai galėtų egzistuoti. Atskiri individai komunistinėje visuomenėje galėtų turėti asmeninę naudojimo teisę bet kam kas nėra darbo priemonės. Kapitalo gėrybės priklausytų visiems, kas vėl kontrastuoja pvz. su mutualizmu, kuriame pripažįstama individuali nuosavybės teisė į naudojamas kapitalo gėrybes. Piotro Kropotkino (anarcho-komuniz mo pradininko) knygoje „Mutual Aid: A Factor of Evolution" simpatizuojama ikikapitalistin ių primityvių visuomenių santykiams ir teigiama, kad žmonės "natūraliai" linkę į komunizmą a.k.a. kooperaciją bendram labui. Galima susidaryti įspūdį, kad komunistai mano, jog komunizmas yra natūralus žmonių bendruomenės stovis, jei joje neegzistuoja darbo pasiskirstymas, individuali darbo priemonių nuosavybė ir pinigai. Toks požiūris iš esmės artimas anarcho-kapital istų teorijai, kuri visuomenę be valstybės įsivaizduoja kaip grynai kapitalistinę, nes mūsų laikais egzistuoja tokie dalykai kaip darbo pasiskirstymas ir pinigai, bei to pasekoje - visuomenės susipriešinimas , stipri konkurencija ir pajamų skirtumai.

Klausimas dėl smurto panaudojimo išskiria anarchistus į dvi grupes: 1. „propaganda of the deed" koncepcijos pasekėjus, pasisakančius už plataus masto vandalizmą ir smurtą ; 2. pacifistus, gradualistus ir "savigynos" rėmėjus, pasisakančius už alternatyvių socialinių institucijų kūrimą. Abi grupės neišvengiamai persipina tarpusavyje.
 
 
0 # :)Bitininkas Y-m-d H:i
Anarcho-komuniz mas turi savo taisykles ir politinę viziją, kurios įgyvendinimas laikomas privalomu, todėl bet kokie oponentai (kaip ir kitose ideologijose) būtų išvadinti „laisvės priešais", „parazitais", „nusikaltėliais “ ir stigmatizuoti, bei neutralizuoti naudojantis socialiniu ostracizmu ir fiziniu susidorojimu. Pvz. anarcho-sindika lizmas teigia, kad darbininkų veiksmai darbdavių atžvilgiu visada paveiks visus darbininkus, todėl jie PRIVALO padėti vieni kitiems klasinėje kovoje su kapitalizmu. Šiuo atveju prievarta prieš nepaklusnius darbininkus būtų pateisinama „didesnės prievartos" išvengimu - utilitarizmu (didžiausio gėrio didžiausiam žmonių kiekiui principu).

Žiūrint iš teorinės pusės ir atsižvelgiant į tokių žodžių kaip „prievarta“, „laisvė“ , „išnaudojimas“ daugiaprasmišku mą, mes galime padaryti išvadą, kad anarchizmas savo specifika nėra išskirtinis, bei naudoja valstybinėms ideologijoms artimas priemones. Tai turėtų išsklaidyti čia perdėtai reiškiamą idealizmą. Maždaug tą ir turėjau omenyje, jei nesupratai.

P.S. Kasparui siūlau nusigręžti nuo Chomskio, libertarinio marksizmo, tarybų komunizmo ir Luxemburgizmo, nes dabartiniai jo įsitikinimai prieštarauja jo paties atstovaujamai ideologijai - anarcho-komuniz mui. Būtų nuoseklu atsisakyti socialdemokrati nių ir marksistinių priemaišų strateginiuose reikaluose, kitaip tariant, reikia pasakyti Chomskiui: "Ate, ate Chomski, tu mums bandai prišikti socialdemokrati ja ir marksizmu su savo reformistinėmis nesąmonėmis, toks mums nereikalingas, von pas stalinistus!" Iki tol laikysiu, kad arba nieko nesupranti, arba nesi tas kuo dediesi. Beveik neabejoju, kad savo nuomonės nepakeisi, nes tokia pozicija tarp neo-anarchistų jau seniai tapo norma, nebūsi vienišas, o netgi atvirkščiai – būtum vienišas jei bandytum paprieštarauti vyraujančiai nuomonei.
 
 
0 # trū anarchistasMaikUniversum Y-m-d H:i
O man patiko :-) :D
 
 
0 # .....hm Y-m-d H:i
teisinga Pociaus pozicija - smerkti reikia ne vien fašistų-nacistų nusikaltimus, bet ir komunistų. vien dėl to, kad vieni žudė dėl rasinių motyvų, o kiti - dėl klasinių, vieni nėra geresni už kitus.
 
 
0 # Išvadostikras lietuvis Y-m-d H:i
Ko neatimsi iš anarchija.lt, tai jų labai gerų autorių. Skaičiau keletą Pocevičiaus straipsnių ir galiu pasakyti, kad tai - tiesiog preciziški tikrovės atspindžiai. Pagarba.