Viešas E. Balčiūno laiškas: „Kviečiu tarpparlamentinę grupę atsiriboti nuo antisemitinių K. Masiulio pareiškimų“
politika

kestutis masiulis su usiukais        Spalio pabaigoje Vilniuje, Vokietijos ambasadoje, už ypatingus nuopelnus siekiant vokiečių ir žydų susitaikymo Vidurio bei Rytų Europoje buvusiai Vilniaus geto kalinei, antifašistei Faniai Brancovskajai buvo įteiktas ordino „Už nuopelnus“ kryžius. Rodos, reiktų tik džiaugtis tokiu aukštu mūsų kraštietės įvertinimu. Deja, ne visiems patinka geri santykiai tarp tautų. Tūlas Kęstutis Masiulis pareiškė kad šis apdovanojimas yra lietuvių įžeidimas ir pažeminimas. Keista, kad šis konservatorius-krikdemas yra Seimo narys ir netgi tarpparlamentinių ryšių su Vokietijos Federacine Respublika grupės pirmininkas. Man panašiau, kad tas ponas yra fašistuojantis antisemitas, nes šis jo posakis akivaizdžiai nukreiptas prieš žydų tautos asmenis, II-ojo pasaulinio karo metais kovojusius prieš fašistinės Vokietijos įvykdytą Lietuvos okupaciją.

 

Beje, tai ne pirmas konservatorių-krikdemų partijai priklausančių Seimo narių išpuolis prieš Fanią Brancovskają. Konservatorius Rytis Kupčinskas pernai ją buvo apskundęs dėl galimo dalyvavimo Kaniūkų kaimo žudynėse 1944 m. sausio 29 d. Prokuratūros žiniomis, F. Brancovskaja šiose skerdynėse išvis nedalyvavo, todėl baudžiamojoje byloje ji buvo apklausta tik kaip liudytoja. Tąkart fašistuojančio Seimo nario provokacija nepavyko. Nors tas išpuolis neliko nepastebėtas – Lietuvos valdžia tada sulaukė JAV ir Izraelio visuomenininkų protestų.

 

Panašu, kad dabar mūsų valdantieji bando sugadinti santykius su vokiečių valstybe, pripažinusią savo kaltę dėl dalyvavimo holokauste. Prieškario ir karo metais Lietuva žiauriai nukentėjo nuo fašistuojančių antisemitų, tarp kurių buvo ir lietuvių. Tačiau dabartinė Lietuvos valdžia ne tik nepripažįsta lietuvių vykdytų žydų žudynių, bet ir užsipuola pačius žydus. Negalima leisti, kad holokaustas ir Lietuvos piliečių kova prieš fašizmą būtų užmiršta, todėl tokiems K. Masiulio akibrokštams turi būti padarytas galas. Tautinės nesantaikos kurstymas turi būti baudžiamas.

 

Šį savo protestą siunčiu visiems Seimo tarpparlamentinių ryšių su Vokietijos Federacine Respublika grupės nariams. Kviečiu juos pamąstyti apie grupės pirmininko Kęstučio Masiulio elgesį, nesuderinamą ne tik su šiomis pareigomis, bet ir su Seimo nario kėde. Asmeninius savo protestus prieš Kęstučio Masiulio elgesį siųskite el. pašto adresais, nurodytais LR Seimo svetainėje http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=2941&p_k=1&p_a=7&p_seim_n_gr_id=49

 
Evaldas Balčiūnas
2009 11 03
 
_____________________________________________________
 
 LR Seimo nario Kęstučio Masiulio atsakymas:
 
Gerbiamas p. E. Balčiūnai,
Gerbiami kolegos Seimo nariai,
 

O, kad Lietuviai, gintų taip savo interesus, kaip kad mano labai gerbiami žydai gina savo!… Tikrai yra ko pasimokyti. Turiu omenyje ir aktyvumą, net ir emocingą formą, kuri visada yra paveikesnę nei racionalūs argumentai. Suprantu, kad greičiausiai toks tekstas yra skirtas išorės vartojimui. Deja karštas p. Balčiūno manęs puldinėjimas ir užgauliojimas mano pozicijos negali pakeisti, bet argumentai, jei jie būtų pateikti, galėtų įtikinti.

 

Taupydamas laiką, trumpai atsakysiu į man metamo priekaišto esmę. Kadangi ne visi gali žinoti kontekstą, tai trumpai priminsiu, kad telefonu paprašytas portalui Delfi trumpai ir neigiamai pakomentavau VFR suteiktą apdovanojimą Fania Brancovskaja (beje, net nežinodamas, kad ji yra žydė...).

 

Mano turimomis žiniomis Fania Brancovskaja priklausė raudonųjų partizanų grupuotei, kuri žiauriai terorizavo Lietuvos gyventojus, netgi išžudė ir sudegino ištisą kaimą. Tai, kad pati Fania Brancovskaja, galimai nedalyvavo baudžiamosiose akcijose (kiek žinau, taip teigia ji pati), niekaip nepaneigia jos priklausymo tokiai žiaurumu pasižymėjusiai grupuotei. Nejaugi grupuotės dalyviui netenka net menkiausios moralinės atsakomybės už grupuotės žiaurumus? Aš taip nemanau, todėl pasilieku teisę laikytis savo išsakytos nuomonės, kad tokių žmonių nederėtų skubėti apdovanoti už kitus nuopelnus, jei juos galimai slegia tokia nemaža grupinė (kad ir tik moralinė) atsakomybė.

 

Nesuprantu, kas tokiame požiūryje galėtų būti nelogiško, o juo labiau antisemitiško. Atvirkščiai, manau, kad ji yra pilnai koherentiška su Antrojo Pasaulinio karo įvertinimais, kuriuos taip griežtai ir teisingai stengiasi ginti žydai. Antai, po jo buvo griežčiausiai įvertinti ne tik nusikaltę asmenys, bet ir grupinės nusikaltimus dariusios organizacijos. Tai, kad koks nors žmogus “tebuvo” SS raštininku, neatleidžia jo bent jau nuo moralinės atsakomybės, kaip nusikalstamos organizacijos dalyvio. Kodėl tokia logika turėtų būti tinkama tik įvertinant fašistines nusikalstamas grupuotes, bet iš karto turėtų nebegalioti įvertinat komunistines?

 

PS. Gerbiamas Balčiūnai, su susidomėjimu perskaičiau ir Jūsų internete pateiktą biografiją. Padarė sukrečiantį įspūdį! „Buvęs maištininkas, renegatas, disciplinos laužytojas, profsąjungų bosas, tarptautinis veikėjas ir elgeta“. (http://www.anarchija.lt/index.php/biblioteka/58-juodrastis-nr-2-2009-balandis/10942-evaldas-balciunas-kaip-netapau-revoliucionieriumi.html)

 

Garbinate Fidelį, Leniną, Marksą, Engelsą ir anarchiją?

Mes skirtingi...
 
Pagarbiai,
 
Prof. Kęstutis Masiulis
Lietuvos Respublikos Seimo narys
--------
Prof. Kestutis Masiulis
Member of the Seimas of the Republic of Lithuania
---------
Tel.: (+370698) 42190
Skype: kestutis.masiulis
2009 11 03

 

Komentarai  

 
0 # ir vel demagogijan100 Y-m-d H:i
Eiline Balčiūno demagogija. Visi abejojantis raudonuju nelygstamu moralumu yra fasistai. Gal galima butu pacituoti nors viena Masiulio antisemitini pasisakyma.
 
 
0 # paklausimaskostia Y-m-d H:i
o kaip tada vadinti tai, kas Vyksta Haagos tribunole ?remiantis E. Balciuno logika, galima teigti, jog Karadziciaus teismas yra antislavizmas, ar antiprovoslavij os apraiska .
Liberastai turetu rujom protestuoti reikalaudami karadziciaus islaisvinimo, o vietoj maikuciu su ernestu , nesioti maikutes su Ratko Maldicium.
Jokiu dvigubi standartu, nusikalteliai neturi tautybes !
 
 
0 # irgi paklausimas+ Y-m-d H:i
"Tai, kad pati Fania Brancovskaja, galimai nedalyvavo baudžiamosiose akcijose (kiek žinau, taip teigia ji pati), niekaip nepaneigia jos priklausymo tokiai žiaurumu pasižymėjusiai grupuotei."

Puiku. Ar ponas K. Masiulis sutiks pritaikyti tą pačią logiką tokiam Antanui Baltūsiui, buvusiam Tauro apygardos partizanų vadui, o prieš tai - Hitlerio policajui ir Maidaneko konclagerio sargybiniui? Patvirtinimas čia: www.genocid.lt/datos/baltusis.htm. Šaltinis visai ne "komunistinis" (kad ir ką tas žodis reikštų).
 
 
0 # ...n100 to en arche Y-m-d H:i
Gal galetumum pateikti ne savo isivaizdavimus, o tiksle citata. Gal as ka praziurejau ar praklausiau, nes radau tik sita Masiulio teigini: „Šiandien kaip tik ilgai kalbėjausi su Vokietijos ambasadorium. Jei būčiau tai žinojęs, būčiau paklausęs, kaip čia taip įvyko. Tai nepriimtina. Galima suprasti vokiečius, kurie dabar stengiasi visais būdais pagerbti žmones, kovojusius prieš fašizmą, kompensuoti skriaudas. Bet Lietuvoje įvairūs raudonieji partizanai turi visai kitą atspalvį. Lietuvoje didesnis delikatumas reikalingas. Labai nemalonu, tikrai. Mes, lietuviai, labai jautriai į tokius dalykus reaguojam – sovietinio teroro žaizda labai kraujuoja. Žmonių, susitepusių lietuvių krauju, apdovanojimas yra įžeidimas, pažeminimas“. Nelabai suprantu kur cia antisemitizmas. Pagal Balciuno logika kova su fasizmu suteikia privilegija prisideti prie nekaltu zmoniu zudyniu.
 
 
0 # delfyjemasiulis Y-m-d H:i
Trečiadienį Vokietijos ambasadoje Vilniuje buvusiai partizanei F. Brancovskajai, kuriai dabar 87-eri, buvo įteiktas ordino „Už nuopelnus“ kryžius. Būrys, kuriam ji priklausė karo metais, Lietuvoje kaltinamas nusikaltimais žmoniškumui – moters bendražygiai Šalčininkų rajone nužudė 46 civilius ir sudegino kaimą.

Seimo Tarpparlamentin ių ryšių su Vokietija grupės pirmininkas K. Masiulis apdovanojimą pavadino lietuvių įžeidimu ir pažeminimu.

http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/aazubalis-visu-sovietu-partizanu-negalime-vertinti-vienodai.d?id=25221453
 
 
0 # p.s.dfcfsdq Y-m-d H:i
Tas p.s. įdomus pasirodė. Prieš reaguodamas pasidomėjo žmogum ir supratęs, kad gali elgtis laisviau, atbarškino suktą atsakymą. O sakinys "Garbinate Fidelį, Leniną, Marksą, Engelsą ir anarchiją?" atskleidė profesoriaus kvailybę visu grožiu. Būna pasitaiko...
 
 
0 # dsdsrgdsgne konservas ir ne nacis Y-m-d H:i
Argumentas, kad ta moteris dalyvavo tos grupuotės veikloje yra rimtas dalykas. Apsimetinėti kvailiais ir manyti, kad ta partizanė nieko nežinojo apie žudynes yra iš viso apgailėtina. Ar ji kada nors viešai pasmerkė tas žudynes? Jei ne, tai aš nematau jokios priežasties, kodėl jai turėtų būtų įteikinėjami medaliai.

Vieninteliai vokiečiai, mato priežastį teikinėti tokius medalius, kad tiktai galėtų greičiau atsikratyti 2 pasaulinio karo kontribucijų mokėjimo.
 
 
0 # to :(n100 Y-m-d H:i
Tai vis delto vieni nusikaltimai pateisina kitus, ar ne taip Evka? . Tai ko tada seilejaisi del latviu dalyvavimo SS strukturose, pagal tavo debiliska logika tai reiskia gyvenima ir kova su bolsevikeliais. Ir ko tada Pocevicius su Pocium klykauja apie objektyvu partizanines veiklos ivertinima, bet siuo atveju idedami sita rasliava teisina Brancovskajos nusikaltimus?
 
 
0 # Neleiskime tokiems patekti į seimą.Andrius Laurinėnas Y-m-d H:i
K.Masiulis: "Nejaugi grupuotės dalyviui netenka net menkiausios moralinės atsakomybės už grupuotės žiaurumus?"
Tada analogiškai visus lietuvius slegia nemažesnė moralinė atsakomybė už žydų naikinimą.
O dar nepalyginamai didesnė gėda yra turėti tokius politiškai neraštingus ir netgi nusikalstamai pasisakančius asmenis šalies parlamente, atsovaujančius Tautai.
Kiekvieno rinkėjo pareiga, kad tokie nuolatos besikompromituo jantys asmenys atstovautų tik save.
 
 
0 # atsakymasLaimontas Dinius Y-m-d H:i
Gerbiamas Evaldai,
Kiekviena nuomonė gerbtina, netgi tos , kurios ir turi sionistinių ar antisemitinių atspalvių. Tų atspalvių ir interpretacijų šia ypatingai jautria tema, kuri dar ir dirbtinai eskaluojama, deja, mūsų krašto istorija yra sunkte persunkta...

Todėl linkėdamas Jums geros dienos, kviečiu atsisakyti kategoriškų vertinimų, kurių, deja, nei istoriniais nei kitais faktais tvirtai pagrįsti nėra galimybės.

Pagarbiai -
Laimontas Dinius
 
 
0 # apie parlamentarų dviveidystępinčius Y-m-d H:i
Mūsų seimūnai dažniausiai priima laisvę ribojančius arba moralizuojančiu s įstatymus, bet kai kada, pasirodo, jie pademonstruoja absoliučią toleranciją netgi antisemitizmui ir sionizmui. Spektaklio visuomenė.
 
 
0 # evaldas 2009 08:11 meluoja !!!kelmiskis Y-m-d H:i
kelmeje gyvena zydu ! - pirmas melas jau sutriuskintas ! bent as pazystu 4 seimas.
antras evaldo melas - Kelmes krastotyros muziejuje nera ekspozicijos Kelmes zydams, bet nera ekspozicijos ir Kelmes vokieciams, kuriu buvo tiek pat, kiek ir zydu.
O ekspoziciju nera todel, kad visa Kelme per kara sudege, ir liko tik kataliku ir evangeliku baznycios ! tai yra - nebera ir eksponatu.
siulau evaldui nuvaziuoti i Kelme ir paziureti senuosius zydu kapus - sutvarkyti, prisiureti , tai ir yra pats geriausias atminimas !
 
 
0 # pizduk,кщьфы Y-m-d H:i
""nustok meluoti
Ketvirtadienis, 05 Lapkritis 2009 06:21
(:sad:-)
Fania Brancovskaja jokių nusikaltimų nepadarė. O tavo minimi SS teismo yra pripažinti nusikalstama organizacija."" - Latvių ir Estų SS TEISMO pripažintos nenusikalstamom is organizacijomis !
 
 
0 # evaldas 2009 13:35 yra demagogaskelmiskis Y-m-d H:i
ir apie Kelmes zydus raso nieko nezinodamas. beje,kodel gi evaldui taip rupi zydai , bet visiskai nerupi dingusi vokieciu ( ji buvo tokio pat dydzio kaip ir kelmes zydai) bendruomene ???
beje, evaldas holokausta kazkodel linkes uzkrauti ne ant fasistiniu okupantu, o ant lietuviu ( kurie buvo okupuoti) peciu.Cia as asmeniskai izvelgiu lietuviu tautos smeizta.
evaldas neraso to , kad " Pasaulio Teisuolio" zenklais yra apdovantoi virs 700 lietuviu , o tai yra lygiai tiek pat, kiek visoje buvusioje sssr asmenu gavusiu si zenkla.
 
 
0 # komentatorių pageidavimuevaldas Y-m-d H:i
va čia norintis gali plačiau susipažinti su gelbėjusiais žydus šviesuoliais : http://www.jmuseum.lt/index.aspx?Element=ViewArticle&TopicID=282&IMAction=AddArticle&EditionID=86
 
 
0 # komentatorių pageidavimuevaldas Y-m-d H:i
O čia Lietuvai gėdingos vietos žudynių žemėlapis lentelė su aukų skaičiais, žudynių datomis :
http://www.jmuseum.lt/index.aspx?Element=ViewArticle&TopicID=248&ArticleID=3173
 
 
0 # demagogui ir mizantropui evaldu i2009 14:57kelmiskis Y-m-d H:i
Rusijoje " pasaulio teisuoliu" tera vos 120 asmenu, tuo tarpu Lietuvoje - apie 700,( rusijoj gyvena 130 milijonu gyventoju). tai kur gi tu Gelebtoju " yra ' gedingai mazai "??? LT procentaliai yra pats didziausias skaicius " Pasaulio teisuoliu ".

Zydus tiek Kelmeje, tiek ir Lietuvoje zude fasistiniai okupantai, nejaugi evaldai to nezinojote ?
Masiulio padejeu nedirbu ir dirbti negaliu - as save gerbiu .
kodel jus plakate viska i viena kruva ? ar tik nenorite pasakyti, kad isgyvene Holokausta asmenys turi teise nebaudziami zudyti civilius zmones ? Tai yra, norite pasakyti, kad Holodomora, tremti ir kita genocida isgyvene zmones gali nebaudziamai zudyti kitos tautybes zmones ?
 
 
0 # apsimelaves evaldas 2009 15:48 bega i krumuskelmiskis Y-m-d H:i
- nusikalteliai neturi tautybes ! ar jums neatrodo, kad teigdamas kad " lietuviai zydsaudziai " galite isgirdti ta pati apie kita tauta ? remiantis jusu logika as galiu sakyti, kad pvz. "rusai yra lietuvzudziai" . bet as taip nesakau,ir nesakysiu, nes lietuviu tautos genocida vykde ne tam tikra tautine grupe, o okupantai - komunistai. Lygiai taip pat holokausta vykde ne vokieciai, o fasistai.

Vel apsimelavote - nueekite i LR Auskciausi Teismo archyva, arba geriausia , nueikite i LR centrini archyva, pasikelkite taip vadinamas visas zydsaudziu bylas. Ju nera nei 100. Ta prasme, iki 1988 metu KGB surado ir nuteise 86 lietuviu kilmes asmenis dalyvavusius holokauste. Daugiau nebuvo. kalbedamas apie procentalia zydu zuti, jus pamirstate ta fakta, kad zydus likimo valiai paliko sovietiniai okupantai, kurie kazkodel evakuoti zydu nespejo.

Kaip jus galite smerkti masiulio polegi, jeiu 100% nesate isitikines, kad mineta moteris nedalyvavo kaniuku zudynese ? Ar jus tikrai, visu 100% tikite, kad si sena moteris kad ir netiesiogiai nedalyvavo Lietuvos gyventoju naikinime ?
 
 
0 # "kaltę reikia įrodinėti, o ne nekaltumą"fdsgv Y-m-d H:i
Po chrestomatinės tatos frazės "kas galėtų paneigti" kažkaip išsitrynė nekaltumo prezumpcijos ribos. Aš tą ypač aštriai pajuntu, kai faras gatvėje šiaip sau sustabdo ir reikalauja parodyti doumentus (teises, tecnikinę, draudimą), t.y. jis mano, kad aš esu kaltas (kitaip nestabdytų) ir aš turiu pateikdamas dokumentus įrodinėti, kad nesu kaltas. Kelis kart bandžiau kalbėt apie tai, tai net nesuprato apie ką kalba eina.
 
 
0 # visiskai apsimelaves evaldas perejo ant grynos demagogijoskelmiskis Y-m-d H:i
cituoju evalda : "kodėl tiek daug tarp žydžaudžių žmonių lietuviškom pavardėm" - jusu zodziai.

KGB itin aktyviai ir stropiai gaude dalyvavusius holokauste, ar jus neigsite sios institucijos kompetencija ?

Kurgi tu mitiniu " tukstanciu" zydsaudziu sarasai ? netgi KGB nedryso viesai ju skelbti .

Sia tema ( zydsaudziu) itin daug medziagos yra LKP CK arhyve ( ziurekit 1941 - 1944 metus). Sneickus berods iki pat 1956 metu vis ragino " aktyviai ieskoti hitlerininku tarnu" :-)

Jus siulote irodineti kalte, bet ka tik pries tai neigete nekaltumo prezumpcija kaltindamas " tukstancius lietuviu " dalyvavus holokauste !

as jums teigiu konkrecius faktus, skaicius, o jus man atsakote grynu gryniausia demagogija ! As jums atsakingai pareiskiu, kad VISUS zydsaudzius dar iki 1949 metu pagavo, nuteise ir susaude !

Masiulis ne pats sugalvojo kaltinti ta moteri, o pakartojo LR GP teigini , kad mineta moteris yra ITARIAMA dalyvavus taikiu LR gyventoju zudynese.

Noriu paklausti jusu, jeigu kokios nors valstybes valdzia sugalvotu apdovanoti ordinu lietuvi, kuris butu ITARIAMAS nekaltu zmoniu zudyme karo metu, kaip jus reaguotumte ?
 
 
0 # pritrukes argumetnu evaldas mane isvadino masiulio padejeju ir kgb stukaciumikelmiskis Y-m-d H:i
jeigu kalbeti apie naciu nusikaltimu ir tu nusikaltimu bendrininku paieska, as labiau pasitikiu KGB,negu LR institucijom.

jus kalbate apie buvusi Kelmes miesto gyvenotoja, Lileiki( kuri pusiau gyva deportavo is US) - tai Teismas neirode jo kaltes.

ir kokios gi lietuviu organizacijos galejo dalyvauti holokauste, jeigu jos visos buvo isvaikytos jau per 1940 metu okupacija :-) cia jau visiskai nusisnekejote. Tarkim, 1940 metais sssr kpss turejo arti 10 milijonu nariu, tai argi galiu tvirtinti, kad sssr buvo 10 milijonu lietuvzudziu ? jusu teiginiai prasilenkia su blaiviu protu ir logika .

masiulio nepazystu, ir nesu mates akyse, bei nenoriu matyti. Esu isitikines, kad LT nera ne vienos partijos, kuri laikytusi savo pirmaprades ideologijos. Tas ypac liecia konservatorius, socdemus, ir deja save laikancius " anarchistais".
 
 
0 # ape Evaldąфдгы Y-m-d H:i
"kai žudynėse dalyvavo keli tūkstančiai lietuviškų išgamų." - viską pasako ši jo frazė...
 
 
0 # cia gi tas is naftalinines konferencijosn100 Y-m-d H:i
Cia tas pats Evaldas kuris komentaruose susiriesdamas gyne neseniai vykusia naftalininiu naciku is Maskvos konferencija su Paleckiu priesaki? Kam su tokiu isvis diskutuoti, taigi beviltiskas tipelis besiilgintis Stalino saules ir kartu apeliuojantis i moraluma, nekaltumo prezumcija ir pan. Gebelso lygio demagogas, siuliciau i tokius isvis nekreipt demesio, tegul peza.
 
 
0 # patikrinimasgeris Y-m-d H:i
ka bepasakysi