Kasparas Pocius. Nesibaigiantis Afganistano karas
politika

milinis afganistano kariai        Mindaugas Milinis. Afganistano kariai. Atsiminimai po trisdešimties metų. 1979-1989. V.: Knygius, 2010. 360 p.

 

Nuo pirmojo karo Afganistane pradžios praėjo daugiau nei trisdešimt metų, o mes ten tebekariaujame. Kariaujame svetimą, beprasmį, tačiau žiaurų ir nužmoginantį karą, karą už sistemą, kuri, norėdama išvengti savo pačios krizės, nuslopinti visuomenėje susikaupusius prieštaravimus, paverčia mus patrankų mėsa ir uždengia mūsų cinkuotus karstus valstybinėmis ar tautinėmis vėliavomis. Štai ko jiems iš mūsų reikia: geras patriotas – miręs patriotas.

 

Tokios mintys kyla ne tik perskaičius Mindaugo Milinio sudarytą ir naujos leidyklos „Knygius” išleistą knygą „Afganistano kariai”, bet ir stebint šiandieninę situaciją pasaulyje, kai vieši įniršusių karo Afganistane veteranų ir priešininkų protestai negali sulaikyti liguisto JAV ir NATO vadų entuziazmo kariauti ir „laimėti” karą, kuriame laimėtojų nėra ir nebus.

 

Knyga, kurioje surinkti per dvidešimt daugiausia iš Lietuvos pajūrio kilusių žmonių atsiminimai, savotiškai pratęsia turbūt žymiausio lietuvio Afganistano karo veterano Zigmo Stankaus knygą „Kaip tampama albinosais”. „Afganistano kariuose” apie ano karo žiaurumą ir beprasmybę choru prabyla veteranai, invalidai, žuvusių kareivių motinos, netgi kareivių šaukimą ir cinkuotų karstų parvežimą organizavusio komisariato komisaras. Ką tik baigusius mokyklą tas karas labai sužalojo, tik ne visus fiziškai. Daug sunkesnės vidinės traumos – beprotiška įtampa, baimė, siurrealistiniai sumaitotų kūnų vaizdai, peraugantys į dešimtmečius trunkančius naktinius košmarus. Įtampa tokiame kare, koks vyko ir vyksta Afganistane, kyla ne tik priešų, bet ir dėl žmogiškumą praradusių vadų baimės, baimės „diedų” ar bendražygių, kuriems nuo aplink tvyrančios mirties pasimaišo protas.

 

Buvęs žvalgas Jonas Zikas aprašo tai, į ką pavirsta tokia įtampa: „Tada užėjo kažkoks įniršis, perjungiau automatą, kad šaudytų pavieniais šūviais, ir šūvį po šūvio leidžiu į gulinčio lavono galvą. Suvariau visą apkabą, kol viena galvos pusė į šaltieną pavirto. Visi stovi, taip pat ir kuopos vadas, žiūri, juokiasi.“ (p. 68). Tokios kraują stingdančios autentikos kupini ištisi skyriai. „Manau, kad baimės jausmą turi kiekvienas normalus žmogus. Žmogus, kuris baimės nejaučia, yra kvailas, jam būtina eiti pas psichiatrą” (p. 170).

 

Kitoje vietoje skaitome: „…baimė yra natūrali. Juk visiškai nebijo tik nenormalūs, pašlijusios psichikos žmonės”(p. 197). Bandymas pasiteisinti? Kolektyvinis atsisakymas pažvelgti į save pačius? Juk ne bebaimiams žmonėms, o šiems dvasiškai sužalotiems jaunuoliams reikėjo psichologų pagalbos (kažin ar į juos buvo kreipiamasi). Baimė – svarbiausias dalykas, kurio toje „vyriškumo mokykloje” buvo išmokyti jaunuoliai. Paskui, grįžę iš mirties į gyvenimą, jie bijojo, kad nepritaps, kai kurie netgi norėdavo grįžti atgal į karą ar tarnauti milicijoje. (p. 193) Taip tampama soldafonais.

 

Zuvo afganistane 1

1980-ieji

 

Aruno Jarmalaviciaus laidotuves

2009-ieji

 

„Afganistano kariai” – žiauri knyga. Tikėjausi karių atsiminimuose rasti daug puslapių, kur būtų liejama neapykanta karui, bet juose greičiau atsispindi susitaikymas, fatalizmas. Įtraukti į generolų sumanytą beprotybę, savo galvas jie saugojo su žeme sulygindami ištisus kišlakus, grobstydami civilių turtą. Tokiame kare žmogiškumas išnyksta. Daug labiau buvo rūpinamasi ne žmonėmis, o daiktais: karo trofėjais tapdavo „importinės” prekės – magnetofonai ar džinsai, kuriuos buvo galima mainyti į degtinę. Be to, galiojo čekių sistema – iš beprasmiško karo grįžęs namo, savo kūno ir sielos skausmus galėjai kompensuoti įsigytais daiktais. Nuostabi įžanga į kapitalizmą! Nenuostabu, kad kai kurie Afganistano karo veteranai nepriklausomoje Lietuvoje tapo nusikalstamo pasaulio veikėjais.

 

Praėjo trisdešimt metų, karas Afganistane vyksta, jis kol kas vangus, bet galbūt greitai pagal naują NATO koncepciją bus suaktyvintas. Lenkija tam jau ruošiasi ir planuoja atnaujinti karių kontingentą Afganistane – padidinti iki 2600 karių ir 400 vadinamųjų strateginio rezervo karių. .Kaip ir tada, apie šį karą oficialioji propaganda kalba puse lūpų. Bet ir dabar kai ką sužinome.

 

2008 m. gegužės 22 dieną Goro provincijos sostinėje Čagčarane kilo riaušės. Iš pradžių minėta, kad neramumai kilo dėl to, kad vienas JAV karys per šaudymo pratybas Irake vietoje taikinio pasirinko Koraną, tačiau vėliau ėmė aiškėti, jog šios neturtingos provincijos gyventojai sukilo dėl to, kad neturėjo ko valgyti. Per bruzdėjimus žuvo Lietuvos kareivis A. Jarmalavičius, akmenimis lengvai sužeisti dar du Lietuvos kariai. Galbūt karo šalininkai puls aiškinti, kad vienas karys, palyginti su 96 žuvusiais aname kare, – niekai?

 

Dar vienas faktas – šiemet karo biurokratai gyrėsi, kad lietuvių daliniai numalšino sukilusių kalinių riaušes Čagčarano kalėjime. Taigi galime girtis, kad esame patrankų mėsa, malšinanti beginklių kalinių maištą prieš svetimų pajėgų savivalę. Be to, mes juk dalyvaujame taikos palaikymo misijoje, kovojame už Vakarų civilizacijos vertybes, už demokratiją. Mat NATO ir autoritetingų globalinio kapitalizmo šalininkų manymu, karas – tai taika. Kad palaikytume taiką, reikia ginkluotis, žudyti žmones, kurie niekada nekėlė grėsmės nei tau, nei tavo šaliai, nei galingiems aljansams, suinteresuotiems ne taika ir stabilumu, bet išteklių plėšimu, priešų bauginimu ir galios konsolidavimu.

 

Tokia taktika – „priešų bauginimu” – paremta ir naujoji NATO strategija, prie kurios labai noriai prisideda Rytų Europos šalys, leisdamos čia kurti gynybinius skydus. Taip mūsų vadovai kelia grėsmę savoms visuomenėms, o ne garantuoja saugumą, kuris išlieka tik deklaracijose.

 

Abu Afganistano karai kilo dėl panašių priežasčių. Paranoja dėl ginklavimosi varžybų ar krokodilo ašaros dėl karo su terorizmu – tai tik paviršius, po kuriuo slypi patologinė valdžios neapykanta visuomenei, poreikis slopinti jos poreikius, būtinybė sukelti joje įtampą ir baimę, kaltės pojūtį. Nepasitenkinimą stagnuojančia sovietine tikrove Kremlius malšino nukreipdamas jį į pirmąjį karą, o visame pasaulyje kilusį pilietinį judėjimą prieš kapitalizmą (prisiminkime kad ir Sietlo įvykius 1999-aisiais) buvo bandoma užgniaužti valdžios kurstoma patriotine isterija, kuri baigėsi Bagdado bombardavimu ir kariuomenės įvedimu į Afganistaną.

 

Taigi Afganistano karas tęsiasi, jis gali būti taip periodizuojamas: pirmajame lietuviai kovėsi už sovietus, antrajame – už Vakarų kapitalistus. Knygą „Afganistano kariai” reikėtų papildyti su NATO kariavusių jaunuolių ir žuvusio seržanto motinos atsiminimais. Labai gaila, bet atrodo, kad karą Afganistane galima laimėti tik nukreipus automatus ne į virpančius iš baimės vietinius, bet į sočius karo vadus ir į visą sistemą, jei ji grindžiama baime ir įtampa, jei ji naikina ir luošina žmonių gyvenimą.

 
Šiaurės Atėnai, 2010 balandžio 2 d., Nr. 13 (983)

 

 

Komentarai  

 
0 # faktasKostia Y-m-d H:i
kad Afganistano dar niekas nebuvo paemes, ir niekada nepaims. O visa kalte krenta ant anarchija.lt draugeliu - komunistu, kurie sssr rankomis 1980 metais nuverte Prezidenta Hafizulla Amina, kuris vykde sekuliaria politika ir ejo demokratizacijo s keliu. Sioje istorijoje kalciausia sssr ir jos visu teisiu ir isispareigojimu peremeja rusijos federacija.
 
 
0 # ?sveplas invalidas Y-m-d H:i
hm... :D
 
 
-1 # skliaustams mokintis, mokintis ir dar karta mokinitisKostia Y-m-d H:i
Хафизулла Амин родился 1 августа 1929 года в провинции Пагман близ Кабула, в семье начальника тюрьмы. По национальности пуштун-гильзай, выходец из небольшого пуштунского племени харути (хароти). Окончил высшее педагогическое училище и научный факультет Кабульского университета со степенью бакалавра наук в области физики и математики[1]. После получения образования Амин стал преподавателем, зам. директора и директором Кабульского лицея «Ибн Сина».

В 1957 году он получил стипендию на продолжение образования в колледже при Колумбийском университете в Нью-Йорке (США), где получил степень магистра. Там он был главой афганского землячества. Ряд источников утверждает, что в то время началось его сотрудничество с ЦРУ, не прекратившееся и позднее [2]. В 1962 году Амин вновь отправлялся в Штаты, чтобы получить степень доктора философии, но, не получив, в 1965 году вернулся на родину[3].

[править] Политическая карьера
После возвращения преподавал в Кабульском университете; в это время имел репутацию пашту националиста. [2] Член НДПА с 1966 года. В 1968 году пленум фракции «Хальк» перевёл Амина из членов партии в кандидаты, охарактеризовав его как человека, скомпрометирова вшего себя «фашистскими чертами» [4]. С 1969 года — депутат нижней палаты парламента. С 1977 года — член ЦК НДПА. Пришёл к власти 16 сентября 1979, сместив, а затем убив своего предшественника Тараки. Одним из первых озвучил мысль о необходимости советской интервенции в ДРА [5]. В тот же год пережил два покушения 16 [3] и 27 декабря (попытка отравления), но в тот же день был убит в результате успешного штурма дворца советским спецназом [6] в начале Афганской войны(1979—1989
 
 
0 # xuiniamachmud Y-m-d H:i
Beje ponai anarchistai, rasydami straipsnius bent akivaizdziai nemeluokite. Pirmoji nespalvota nuotrauka, po kuria neva parasyta "1980" yra is visai naujo Balabanovo filmo "gruz 200"...
 
 
0 # ...Fock Y-m-d H:i
O vis klykiat apie korporacinės žiniasklaidos iškraipomą teisybę. Esat tokie pat šūdai. Beje to filmo įvykiai vyksta 1984 ;-)
 
 
0 # Kai liejaisi kraujas...mazylis Y-m-d H:i
Kai liejasi kraujas kyla noras jame išsimaudyti, jo paragauti, pajusti jo skonį, pajusti šlovę....
Tiek fašistams tiek anarchistams - žmogiška....
 
 
-1 # ...Fock Y-m-d H:i
Ė, visada teisieji antikorporacini nkai pacifistai ir pedarchistai, kur jūs. Apsišikot ir tylit?
 
 
0 # ...Fock Y-m-d H:i
užgauliojimai ištrinti
 
 
0 # ...Fock Y-m-d H:i
užgauliojimai ištrinti
 
 
0 # ...Fock Y-m-d H:i
Nešvankybės ištrintos