Nuomonė: Architekto indėlis į žydų žudynių organizavimą buvo svarus
istorija

landsbergis zemkalnis        Pastarosiomis dienomis tarp dviejų signatarų – A. Sakalo ir V. Landsbergio kilo rimta polemika apie architekto G. Landsbergio-Žemkalnio (šį poną toliau vadinsim Architektu, nes mes, kaip ir polemizuojantys signatarai, pripažįstame šią jo profesiją) indėlį organizuojant žydų holokaustą Kaune.

 

A. Sakalo nuomone, G. Landsbergis-Žemkalnis suprojektavo žydų getą Kaune. V. Landsbergio nuomone, tai padarė kiti žmonės. Mums pasirodė, kad savo indėlį į žydų žudynių organizavimą ponas Architektas vis dėlto įnešė. Siūlome panagrinėti kelis dokumentus.

 

1) Lietuvos Laikinosios vyriausybės protokolas Nr.5, priimtas 1941 m. birželio 27 d.  

 

Jo trumpas turinys susijęs su mūsų nagrinėjamu klausimu. Architektas (jis ir tos vyriausybės komunalinio ūkio ministras) perskaitė pranešimą apie nepaprastai žiaurius žydų kankinimus „Lietūkio“ garaže, Kaune. Vyriausybė pripažino priemonių „prieš žydus dėl jų komunistinės veiklos ir kenkimo vokiečių kariuomenei, partizanams ir paskiriems gyventojams“ reikalingumą, nors ir rekomendavo „vengti viešų žydų egzekucijų“. Svarbiausia, kad ji nutarė įkurti Apsaugos batalioną, kurio nariai vėliau masiškai žudė žydus. Kadangi žydų klausimu tame posėdyje niekas daugiau nepasisakė, tik min. Žemkalnis, yra pagrindo manyti, kad Architektas įnešė svarų indėlį priimant sprendimus dėl Apsaugos bataliono ir kitų „priemonių prieš žydus“.

 

2) Lietuvos Laikinosios vyriausybės protokolas Nr.6, priimtas 1941 m. birželio 30 d.

 

Vyriausybė svarstė klausimus dėl „Lietuviškojo bataliono išlaikymo ir žydų koncentracijos stovyklos steigimo“ (svarbu pažymėti, kad abu šie klausimai buvo svarstyti kaip tarpusavyje susiję). Nutarta batalionui skirti po 7492 rublius pirmąsias 10 dienų, o vėliau finansuoti pagal sąmatą, kuri bus pateikta. Pritarta žydų koncentracijos stovyklos steigimui ir pavesta tuo rūpintis architekto pavaldiniui – Komunalinio ūkio viceministrui p. Švilpai, „kontakte su p. pulk. Bobeliu“. Kaip tik šiuos du asmenis mini V. Landsbergis kaip „įrengusius koncentracijos stovyklą“. Bet negi p. Švilpa galėjo įrengti konclagerį be savo viršininko nurodymo?

 

3) Dokumentai, publikuoti Christopherio Dieckmanno ir Sauliaus Sužiedėlio knygoje „Lietuvos žydų persekiojimas ir masinės žudynės 1941 m. vasarą ir rudenį“ (Margi raštai, 2006).

 

Kaip ir kokiu nuoseklumu vyko organizaciniai žydų žudynių darbai, matosi iš knygos skyriaus, skirto žudynėms VII-ąjame forte (p. 50-55, pdf formatas).

 

„Žydų klausimą“ vyriausybė pirmą kartą sprendė birželio 27 d. (žr. protokolą Nr.5), o birželio 30-osios vakare pradėta žydus šaudyti VII forte. Žudynės, vyriausybės sprendimu, buvo neviešos, jas aktyviai vykdė vyriausybės sprendimu įkurtas ir tos vyriausybės finansuojamas Tautinio darbo apsaugos (TDA) batalionas. Yra ir nuorodų, kad šis batalionas buvo kur kas uolesnis nei vokiečiai reikalavo. Trečios kuopos būrio vadas Bronius Norkus buvo patekęs į SD vado nemalonę, nes per 1941.06.30 – 1941.07. 06 vykusias žudynes nužudė 3 tūkstančius žmonių be vokiečių nurodymo. Iš viso tuo metu Kauno VII forte buvo nužudyta ne mažiau kaip 6 tūkstančių žydų. Susidaro vaizdas, kad koncentracijos stovykla, prie kurios kūrimo svariai prisidėjo architektas, žudė du kartus sparčiau nei norėjo vokiečių vadovybė.

 

Keista, kad nuo Lietuvos žmonių yra slepiamas Architekto indėlis į Lietuvos piliečių žudynes. Manome, kad už šį indėlį jis nusipelno atskiros ekspozicijos Genocido ir rezistencijos muziejuje. Šis klausimas kur kas svarbesnis nei dviejų garbaus amžiaus signatarų diskusija.

 
E.B. ir D.P.
2010 08 09
 
Lietuvos Laikinosios vyriausybės protokolas Nr.5
 
Protokolas Nr. 5 - 1
Protokolas Nr. 5 - 2
 
Lietuvos Laikinosios vyriausybės protokolas Nr.6
 
Protokolas Nr. 6 - 1
 
Protokolas Nr. 6 - 2

 

 

Komentarai  

 
0 # komentarų nėrache che Y-m-d H:i
vadinasi, visi sutinka su tuo, kas čia parašyta?
 
 
0 # kaka2kaka2 Y-m-d H:i
Istorijos nesuklastosi! :D
 
 
-1 # iš esmėsche che Y-m-d H:i
Su viskuo sutinku. Jei dabartinė valdžia pasmerkė Paleckio vyriausybę, tai kodėl turėtų garbinti Ambrazevičiaus? Pastaroji gi akivaizdžiai buvo nacių marionetė, be to, smarkiai susitepusi žydų krauju. Ji atėmė iš žydų turtą, įsteigė konclagerius ir finansavo baltaraiščius žydšaudžius. O Žemkalnis juk vienas iš Ambrazevičiaus ministrų.
 
 
+1 # BobelinėUpe Y-m-d H:i
Ponas pulk.Bobelis? Kažkur girdėta pavardė...
 
 
+3 # apie Bobelių giminępinčius Y-m-d H:i
Prasidėjus karui, pulkininkas Jurgis Bobelis (1885-1954) laikinosios vyriausybės paskirtas Kauno miesto komendantu. Artėjant vokiečiams, per radiją pranešė, jog už vieną nušautą vokietį bus sušaudyta šimtas žydų. Aktyvus žydų konclagerių (6, 7 ir 9 forto), žydų geto ir Tautinio darbo apsaugos (TDA) bataliono kūrėjas. Dažnai lankydavosi VII forte, kuriame buvo masiškai žudomi žydai, ir duodavo įsakymus sargybai.

Daktaras Kazys Bobelis (g. 1923) - nacių pakaliko Jurgio Bobelio sūnus.
 
 
-2 # Mano indėlis eilėmis į tautinės Lietuvos ir spirito pramonės atkūrimąTautininkas Visgėra Y-m-d H:i
Mano galva
skusta.
Į subinę ji
panaši.
Mano širdy
Lietuva,
Nes Hitleris mano
širdy.

Šlovė didžiavyriams! Už tai ir išgersim.
____________________________
Už Lietuvą iki dugno!
 
 
0 # Briedas visi tie dokumentaiViktoras Butas Y-m-d H:i
Žiūrėkime į ateitį, o ne į praeitį. Bet elkimės taip, kaip to norėtų mūsų protėviai.
 
 
0 # cia akivaiizdzios klastotesKostia Y-m-d H:i
kiek zinau, V. Landsbergeris uz teva neatsako. be to sie dokumentai nieko nesako. Kas gali paneiogti, kad tai - ne klasotote ??? ir kodel jie atirado tik dabar ??? kur jie buvo 70 metu ???
 
 
+1 # Pažvelkime realybei į akishistoricas Y-m-d H:i
Taigi, šie ir kiti dokumentai rodo, kad Laikinoji Vyriausybė nieko bendro su masinėmis žydų žudynėmis neturi.

Getas buvo steigiamas ir įrenginėjamas ne tam, kad žudyti žydus, o tam, kad jie ten gyventu. Potencialiai priešiškų gyventojų grupių internavimas koncentracijos stovyklose WW-II metais buvo praktikuojamas ir UK ir USA.


Pvz. USA japonų kilmės piliečiai buvo profilaktiškai suvaryti į tokius pačius getus, kokius Kaune įrenginėjo plk.Bobelis.

Ne Laikinosios Vyriausybės kaltė, kad įgyvendindami savo pragariškus endšliozungo planus neužilgo naciai pradėjo naikinti gete apsigyvenusius žydus.
 
 
+1 # ne apie getą kalbappp Y-m-d H:i
o apie konclagerius, t.y. VI, VII ir IX fortas, kurie buvo J. Bobelio žinioje.
 
 
0 # klausimuxIgnots Y-m-d H:i
Bet kur čia paminėta Žemkalnio pavardė - minimi tik Bobelio nuopelnai? Matyt autorius nežino, kad Žemkalnis tai ne Bobelis?
 
 
-1 # dar klausimuxIgnots Y-m-d H:i
5 protokolas rodo, kad Žemkalnis garažo įvykius įvardina "nepaprastai žiauriais" ir posėdyje išaiškėja, kad Laikinoji vyriausybė prie jų organizavimo neprisidėjo... ji pritarė su komunistais bendradarbiavus ių žydų baudimui, bet nekalbama apie žydų naikinimą. Kiek galima suprasti iš posėdžių "Hilfspolizeiba talion" sukūrimo iš Bobelio ir laikinosios vyriausybės pareikalavo vokiečiai, ir laikinosios vyriausybės liūdnas likimas (ji buvo vokiečių uždaryta) rodo, kad ji nepakankamai gerai vykdė nacių politika, tame tarpe matyt ir žydų naikinimo, nes kiti dokumentai rodo, kad ji vilkino kai kuriuos žydų naikinimui būtinus darbus, kurių iš jos reikalavo nacių atstovai...