Pasaulio religijos: neapykantos ir dominavimo geografija per 5000 metų (video)
istorija

religiniai karai        Ištisus tūkstantmečius nuolatos stebime katalikų ir protestantų, musulmonų ir krikščionių, indusų ir musulmonų konfliktus, o iš priešingų barikados pusių visada girdime iš esmės tą pačią nepakantumo ideologiją.

 

        Atrodo, kad bet kokia religija pačioje savo prigimtyje turi nepakantumo, grobikiškumo, genocido sėklą. Religijų istorija – tai nukariavimų, plėšikavimų, terorizmo istorija. Per 90 sekundžių pamatysite 5000 metų trukusias religijų pjautynes. 

 

 

Pagal www.mapsofwar.com parengė Pinčius

2010 08 12