Feministinis frontas. Kodėl nacionalinis susitarimas dėl šeimos yra nepalankus?
politika

  00seima       Feministinis frontas – viena iš visuomeninių iniciatyvų, atvirai kritikuojančių Nacionalinį susitarimą dėl šeimai palankios aplinkos kūrimo, stumiamą dešiniųjų lobistų ir bažnytininkų. Fronto patirtis rodo, kad susitarimą diktuojančios jėgos bando demokratinei visuomenei primesti autoritarines tendencijas. Pateikiame FeF atliktą susitarimo teksto analizę.

 

       Susitarimo teksto pradžioje – tik daug gražių lozungų apie tai, kad šeima, matote, yra valstybės pamatas (38 konstitucijos straipsnis), bet įtarimą ima kelti jau trečiasis sakinys („suvokdami pareigą padėti Lietuvos visuomenei įgyvendinti troškimą gyventi santarvėje ir užauginti brandžią jaunąją kartą[1];”). Kokiais ryšiais susietas „troškimas gyventi santarvėje“ ir kažkieno noras auginti „brandžią jaunąją kartą“. (beje, ką tai reiškia? Kokia karta brandi? Gal mūsų tėvų? Senelių?)… Teiginys „siekdami palaikyti šalyje plėtojamą socialinį dialogą ir įsiklausyti į įvairių visuomenės grupių bei ekspertų pasiūlymus ir pastabas dėl vykdomos šalies šeimos politikos” sukelia ironišką šypseną, prisiminus Socialinės apsaugos ir darbo ministro Rimanto Jono Dagio išsakytą poziciją: „Prie susitarimo nesutinkančios prisidėti organizacijos neretai laikomos propaguojančiomis nesuderinamas su sveikos, pilnos šeimos samprata idėjas, nors tokia jų pozicija prieštarauja Lietuvos Konstitucijai. Todėl jų atsisakymu pasirašyti susitarimą nesistebiu[2]”. Tokios organizacijos kaip Šeimos planavimo ir seksualinės sveikatos asociacija, Žmogaus teisių stebėjimo institutas, Lygių galimybių plėtros centras, „Naujoji Kairė 95” bei kitos  įvairios moterų organizacijos, pasak gerb. R. J. Dagio, neturi žalio supratimo apie pvz.:  šeimą, kurią, kaip žinia, sudaro žmonės. Be abejo, juk nevertėtų pamiršti, kad visi tie, kurie vieniši augina vaikus (ak, tik ne tai!!!) tėra bambaliai. „Jeigu tu nesugebėjai susitvarkyti savo gyvenimo ir užauginti vaiką be tėvo ar be motinos, tai ar tu prisiimi atsakomybę ir kaltę už tai, ar ne? Ar mes gyvename kaip mums patinka, kaip bambaliai? Ar turi žmogus būti atsakingas, ar ne? Vaikui reikia ir tėvo, ir motinos, kad jis užaugtų pilnavertė asmenybė“ – teigė Dagys, kalbėdamas Tarptautinės Šeimos dienos proga. Ne, mes negyvename, kaip mums patinka, ir visi, kurių tėvai neišsiskyrę, nepaisant to, ar jie buvo geri žmonės, ar mylėjo savo vaikus, vieninteliai nusipelno "pilnaverčio" statuso, o likusioji visuomenės dalis – ne.

 

       Skaitant kyla neaiškumų dėl sąvokų, pavyzdžiui, ką gerbiamieji susitarimo iniciatoriai laiko šeimos krize („1.3.      skatinti krizių prevenciją, plėtoti kompleksinių paslaugų krizę patiriančioms šeimoms tinklą”), bet tiek to. Bet kad mes negyvename kaip norime ar bent negyvensime R. J. Dagio dėka, įrodo 1.4. ir 1.5. punktai: „1.4.      diegti pasirengimo santuokai ir šeimai sistemą, ugdyti pozityvios šeimos patirties neturinčių asmenų gebėjimą kurti šeimą įsipareigojant santuokai”… „1.5. diegti privalomą konsultacijų prieš skyrybas sistemą, skatinti mediaciją (civilinių ginčų taikinamąjį tarpininkavimą) ir kitas pagalbos priemones skyrybų atveju, ypač tada, kai šeima turi nepilnamečių vaikų”. Kokia sistema turi garantuoti laimingą santuoką ir šeimą – nekomentuotina, nes tiesiog nesuvokiama… O štai skyrybų atveju be žodžio „privaloma“ neapsieisim. Taip pat, kaip M. A. Pavilionienė teisingai pastebėjo „1.4. punktas diskriminuos nenorinčius tuoktis, imt šliūbą, ir panašiai[3]“, bet juk ne bambaliams reikalauti lygybės…

 

       Kad, šiukštu, nepilnamečiai negalvotų blogai apie šeimą, bus ugdomas jų kritinis mąstymas…Kaip? Ogi labai paprastai – tiesiog bus saugomi nuo neigiamos informacijos („ palaikyti pastangas, ugdančias kritišką nepilnamečių mąstymą ir juos saugančias nuo neigiamos viešosios informacijos”). Nuostabu, kaip gerai sugalvota, juk tikrai – mokėjimas  atsirinkti, tai yra, mąstyti, brandinamas gaunant vien teigiamą informaciją! Tiesa, kas yra „teigiama“ ir „neigiama“ informacija, nedrįstame įsivaizduoti.

 

       Jeigu dar nežinojote, tai tik šeimos patiria sunkumų, krizės atveju („Sunkmečiu šeimos patiria įvairių sunkumų ir jaučiasi nesaugios dėl ateities”). Na, o jei netyčiom gausite į liūlį, tai nenusiminkite, nes čia Jums atskubės kokia nors spec. tarnyba, tikėkimės skambiu pavadinimu (tiktų koks “G.Į.L.A.I,S” – Gavęs Į Liūlį – Atleisk Ir Susitaikyk), nes ketinama „3.6. sudaryti sąlygas, padedančias užkirsti kelią smurtui, o jeigu to padaryti nepavyko (na juk pasitaiko – FeF’o pastaba), – užtikrinančias poveikio priemonių smurtautojams taikymą ir pagalbos nukentėjusiesiems teikimą”.

 

       Pasirodo, valstybė turi ne sudaryti sąlygas gyventi žmoniškai jau esamiems jos piliečiams ir palikti teisę rinktis turėti vaikų ar ne, o, ne… Valstybė, norėdama kažką užtikrinti, turi pasirūpinti, kad joje gimtų kažkas… AK, „pilnaverčiai piliečiai“, kaip pasakytų Dagys, ir tai esą netgi padės užtikrinti NACIONALINĮ SAUGUMĄ („Valstybė, siekdama tautos gyvybingumo, nacionalinio saugumo bei visokeriopo ekonominio stabilumo, turi pasirūpinti jos išlikimu. Vienas iš išlikimo garantų gyvybinga ir jauna visuomenė”. Ne jauni ir ligoti – numirkite patys, jūs nepadėsite užtikrinti nacionalinio SAUGUMO – FeF’o pastaba).

 

       Na ir galiausiai 4.5. kuklus punktelis, kuris tik eilinį kartą įrodo, jog patogiausi yra „penkmečio tipo planai“, arba tiesiog „daryti nuo antro galo, nesiaiškinant priežasčių ir nesprendžiant problemų“: „diegti priešabortinio konsultavimo sistemą bei šviesti visuomenę apie gyvybės vertę ir abortų žalą”. Na, o kad moteris yra žmogus, atsakingas (juk Dagys taip mėgsta atsakomybę) už savo kūną – nereikia skleisti erezijų, ir paprašytume nekenkti nepilnamečiams ir jų kritiniam mąstymui.

 

       Pabaigai drįstume priminti ponui ministrui, jog šeima nėra lygu santuoka („Paprašytas patikslinti, kodėl kitokį požiūrį į šeimą parlamentaras laiko antikonstituciniu, pastarasis teigė, kad Konstitucija labai aiškiai apibrėžia šeimą. „Tai vyro ir moters santuoka. Manymas, kad šeima gali būti be santuokos, visiškai nesuderinamas su Konstitucija. Todėl norint įteisinti tokią nuostatą, tektų keisti Konstituciją. Tačiau kol gyvename teisinėje valstybėje ir Konstitucija nepakeista, turime laikytis konstitucinių nuostatų[4]”), ir jokia LR Konstitucija to nerašo. Štai ką ji rašo: „III skirsnis, „Visuomenė ir valstybė“, 38 straipsnis:

 

       „38 straipsnis
       Šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas.
       Valstybė saugo ir globoja šeimą, motinystę, tėvystę ir vaikystę.
       Santuoka sudaroma laisvu vyro ir moters sutarimu.
       Valstybė registruoja santuoką, gimimą ir mirtį. Valstybė pripažįsta ir bažnytinę santuokos registraciją.
        Sutuoktinių teisės šeimoje lygios.
        Tėvų teisė ir pareiga – auklėti savo vaikus dorais žmonėmis ir ištikimais piliečiais, iki pilnametystės juos išlaikyti.
        Vaikų pareiga – gerbti tėvus, globoti juos senatvėje ir tausoti jų palikimą[5]

 

       Visus tuos, kurie mato, jog parašyta, kad šeima – tai vyro ir moters santuoka, prašome mus informuoti.

 

       Ir jei jau visada mylime ir cituojame Konstituciją, primename, jog Lietuva neturi valstybinės religijos, tad tokios sąvokos kaip „abortuoto vaikelio siela“, „negimdysi – nekeliausi į dangų“, „nesituoksi – nusidėsi“, ir panašiai, kaip ir jau citavome gerb. R. J. Dagio nuomone, Lietuvoje, teisinėje valstybėje, neturi galios.

 

       „III skirsnis, „Visuomenė ir valstybė“, 43 straipsnis: „Lietuvoje nėra valstybinės religijos[6]“.


       P.S.Labai prašome skirti vieną minutę ir formaliai išreikšti savo nuomonę iki spalio 1 d., kad į ją atsižvelgtų LR Seimas.


       Reaguokite ir persiųskite kitiems!


       LR Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetas kviečia išreikšti savo nuomonę dėl Nacionalinio susitarimo dėl šeimai palankios aplinkos kūrimo. Nuomonę gali išreikšti tiek organizacijos, tiek visuomenės nariai (pavieniai žmonės).


       Nors nurodytame tinklapyje primygtinai siūloma pritarti Nacionaliniam susitarimui, mes kviečiame jam nepritarti – ši galimybė taip pat yra numatyta, paspaudus tinklapyje nurodytą nuorodą.


       p.p.s. Feministinis frontas (FeF) kviečia visuomenę aktyviai reaguoti ir siūlyti būdus, galinčius bent pristabdyti atvirai bandomą įdiegti diskriminacinę politiką. Rašykite mums: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o. Jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai arba skambinkite +37061617324

 

       Feministinio Fronto info

       Anarchija.lt

       2010.09.25.

      


[1] Parengta  pagal http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=376067

[2] Šaltinis: http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/rjdagys-nacionaliniam-susitarimui-del-seimos-kairieji-nebutini.d?id=34734813

[3] „Vadinasi tie asmenys, kurie nuspręs gyventi ne santuokoje, o partnerystėje, Lietuvoje bus laikomi antrarūšiais žmonėmis? Vadinasi, Lietuvoje santuoka bus tvirtinama valstybine prievarta?” šaltinis: http://www.delfi.lt/news/ringas/politics/ampavilioniene-rupestis-seima–pelekautai-naivuoliams.d?id=36464447

[4] http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/rjdagys-nacionaliniam-susitarimui-del-seimos-kairieji-nebutini.d?id=34734813

[5] http://www3.lrs.lt/home/Konstitucija/Konstitucija.htm

[6] http://www3.lrs.lt/home/Konstitucija/Konstitucija.htm

 

Komentarai  

 
0 # seimas?evaldas Y-m-d H:i
seimas tegu pasikaria neskirsiu jam nė minutės laiko. savo šeimą kuriu pats ir į tų niektauzų politikierių žaidimus veltis nesirengiu. Ir kitiems patariu siųskit juos toli toli su visais anų susitarimais. Ugu nuor, tegu žanijas su katalikų bažnyčia turėsim "netradicinę šeimą".
 
 
0 # Už ką kovojat?Viktoras Butas Y-m-d H:i
Dvi lesbietės auginančios svetimą, atimtą Lietuvį berniuką. Berniuką apautą rožiniais batukais. Tokia realybė dabar vyksta Skandinavijoje . Ar už tokią šeimą jūs kovojat? Prisipažinkit, ar norėtute savo mažą sūnų matyti, apautą rožiniais batukais, ir auginamą kaip belytį padarą?
 
 
0 # nepritarkneo Y-m-d H:i
Aš jau nepritariau. Nepritark ir tu. Reikt tikėtis, kad nepasibels į duris baudžiamieji būriai.
 
 
0 # Didžiosios anal..anali..an alinizavimosi meistrėėėės....Blogorama.lt Y-m-d H:i
FeFliautojų atliktų teksto analizų analizė:

Cituoju: „Pabaigai drįstume priminti ponui ministrui, jog šeima nėra lygu santuoka...“

O dabar, brangiosios apsifefliavusio s ir apsiemansipavus ios tolerastikutės įsijunkite Lietuvių Kalbos Žodyną http://www.lkz.lt/startas.htm ir prasiplaukite savo smegenėles:

sántuoka sf. (1) Š, NdŽ, DŽ; Rtr, Vd savanoriška vyro ir moters sąjunga, sukurianti šeimą, vedybos: Civilinė sántuoka DŽ1. Sántuoka iš abipusiško palinkimo BŽ515. Faktinė santuoka rš. Monogaminė santuoka rš. Svarbiausias dorovinis santuokos pagrindas yra meilė rš. Sántuokoje gimęs BŽ155. Santuokos įregistravimas yra neginčijamas santuokos buvimo įrodymas rš. Fiktyvi santuoka gali būti pripažinta negaliojančia, kai ji įregistruota, neketinant sukurti šeimos rš. Teismas santuoką nutraukė rš. | Miško paukščių santuokos žaidimai rš.

Žodžiu, jūs neįgalios ne tik kaip teisininkės, bet netgi kaip teksto analizatorės vertos tik nuoširdžios užuojautos... todėl jūsų analizų analizę ties tuo ir baigsiu, neskaudindamas jūsų savo įžeidžiais baksnojimais į jūsų išvedžiojimų logines klaidas (kurios atleidžiamos moterims, kaip savaime suprantamas dalykas
 
 
0 # logikafgsdgfh Y-m-d H:i
Žmoguti, darai elementarias logikos klaidas, o įsivaizduoji esąs teisuolis. Tavo taip rūpestingai cituojami paaiškinimai nieko neįrodo ir tuo labiau neįrodo, kad feministinio fronto atstovai klysta. O tavo nepraustaburniš kas rašymas puikiai atskleidžia kokie tipeliai palaiko "šeimos vertybes".
 
 
0 # hCUPU LUPU Y-m-d H:i
labai gražus paveiksliukas, ką jisai simbolizuoja? Dagininkų šeimos supratimą? bet nežinau, kitas interpretuotų, kad čia kaip tik netradicinę šeimą rodo.
šiaip Fefačkų puslapiuje yra gera kritika. pasak šito teksto, tai abortas dalykas iš esmės neutralus, maždaug toks, kaip vaisto nuo vidurių užkietėjimo vartojimas?
šitas manęs neįtikino, kitkas - labai gerai.