LUNI diskusija „Už Holokausto neigimą – bausti negalima toleruoti“
politika

bausti negalima toleruoti       Gruodžio 8 d., trečiadienį, 18:00 val., Laisvasis universitetas (LUNI) kviečia į viešą diskusiją „Už Holokausto neigimą – bausti negalima toleruoti“. Joje bus aptariamas Lietuvos viešojoje erdvėje neseniai įvykęs precedentas, per kurį istorinėmis temomis rašantis žmogus buvo atleistas iš valstybinės tarnybos už įtarimus Holokausto neigimu.

 

LUNI kviečia išsakyti įvairias nuomones, todėl į diskusiją pakvietė publicistą, leidinio „Balsas.lt savaitė“ vyr. redaktorių Arūną Brazauską; filosofą, NK95 narį Algį Davidavičių ir teisininką, M. Romerio universiteto profesorių Justiną Žilinską.

 

Lapkričio pabaigoje kilusi spontaniška Lietuvos blogerių ir visuomenės veikėjų reakcija į „Veido“ žurnale paviešintą Petro Stankero tekstą greitai paskendo tarptautinio skandalo verpete. P. Stankero pastraipa, dėl kurios kilo triukšmas, skambėjo taip: „Svarbu ir tai, kad Niurnbergo procese teisinį pagrindą įgavo legenda apie 6 mln. neva nužudytų žydų, nors iš tiesų teismas neturėjo ne vieno A. Hitlerio pasirašyto dokumento apie žydų naikinimą (šio dokumento, jeigu jis egzistavo, iki šių dienų niekas nerado, nors pažadėta net milijono dolerių premija).“

 

„Veido“ redakcija atsiribojo nuo P. Stankero teiginių. Paaiškėjus, kad autorius tuo metu buvo valstybės tarnautojas, į VRM (jo tuometinę darbovietę) kreipėsi septynių Europos valstybių ambasadoriai. Netrukus P. Stankeras buvo atleistas iš valstybės tarnybos, o prokuratūroje pradėtas ikiteisminis tyrimas.

 

Šis precedentas sukėlė nevienareikšmę viešosios nuomonės reakciją. Žiniasklaidoje pasirodė nemažai P. Stankero nuomonę kritikuojančių ir ją palaikančių straipsnių. Ypač pasipiktino vietiniai nacionalistai, palaikyti autorių puolė ir Vengrijos ultradešinieji.

 

Po skandalo praslinko dvi savaitės, tačiau daug klausimų liko neatsakyta. Ar buvo apgintas genocido aukų atminimas, ar nutildyta laisva diskusija? Kas toks P. Stankeras – slaptas Hitlerio gerbėjas ar manipuliacijos auka? Ar redakcija pasielgė atsakingai? Ar buvo pasirinktos adekvačios priemonės? Kam šis skandalas pasitarnavo?

 

LUNI kviečia į diskusiją visus, turinčius ką pasakyti. Bus toleruojamos visos nuomonės.

 
LUNI info
2010 12 04
 
Davidavicius, Zilinskas, Brazauskas

 

 

Komentarai  

 
0 # ...... Y-m-d H:i
"Bus toleruojamos visos nuomonės." - Graži pasaka / svajonė.
Jau seniai žmonės prarado tokias teises ir nesvarbu kas valdžioje - dešinieji, kairieji, tolerastai, nacionalistai, socialistai, anarchistai ar kokie kiti *istai.
Kiekvienas pareiškęs politiškai nekorektišką teiginį ar bent nors kiek į jį nešantį bus apšauktas šiuolaikiniais baubais ir "užvartytas" mitines savybes įgavusiais terminais "nacistas", "homofobas", "teroristas", "antisemitas", "rasistas" ir t.t.
 
 
0 # aha, dabar jau toleruojamaserbentas Y-m-d H:i
o man idomu - kas, vis delto, iskunde ta zurnala?
 
 
0 # speju...aaa Y-m-d H:i
Speju kad Adamkaus padlaizunas ir visu sorosoidu draugas- Donskis.
 
 
0 # Neklastokitetikras lietuvis Y-m-d H:i
Neklastokite minties: paryškinote žodį "neva", dabar dar paryškinkite žodžius "apie žydų naikinimą" ir pamatysite, kad nebėra apie ką kalbėti - jokio žudynių neigimo nėra.
 
 
0 # Papildautikras lietuvis Y-m-d H:i
Jei kam kilo neaiškumas ar tik nėra šitame sakinyje neigiamos žudynės, tai reikėjo perklausti: ką jūs čia teigiate? Ar tik neneigiate žudynių? Ir, garantuoju, būtų iš karto pasitaisyta.
Tačiau juk niekam nereikėjo ramaus ir solidaus elgesio - kai kam būtinai reikėjo skandalo. Kad ir nepagrįsto, nes neigimas yra ne taip pasakomas. Tas, kuris neigia, sako: holokausto nebuvo.
Aš, pvz., sakau: jokio holokausto nebuvo, nes tas žodis reiškia visišką sunaikinimą, o to nebuvo.
Izraelitai tą įvykį vadina Šoa (katastrofa), taigi pavadinimas ir dar iš didžiosios raidės yra grynų gryniausias žydomasonų išmįslas.
Ir Donskis dėl ko labiausiai pergyveno? Dėl to, kad žodis holokaustas būtų rašomas iš didžiosios raidės. :-)
 
 
0 # Tiesa nustatytatikras lietuvis Y-m-d H:i
Ką gi - dar sykį pripažinote, kad jūsų urve renkasi pokario banditų bei žydšaudčių palikuonys ir gerbėjai.Kalėji mų dyrys jums visada atviros. :-)
Su kuo ir sveikiname!:-)
 
 
0 # Ieškantiems prie ko Lietuvoje prikibtitikras lietuvis Y-m-d H:i
Jums šitas elementas (AK-47, visgėra ir pan. besimaskuojanti s)yra tikrų tikriausias atradimas: fiksuokite jo IP ir jam pamokas galėsite išdėstyti.
Nebereikės nei P.Stankero, kuris nei iš tolo nėra panašus į tokius banditus.
 
 
0 # Teisingaitikras lietuvis Y-m-d H:i
Bijok, nes esi prisidirbęs.
 
 
0 # Teismasarvydas damijonaitis Y-m-d H:i
Lietuviai, latviai, estai už okupacijos metu vykdytą šių tautų genocidą turėtų gauti iš Rusijos kompensaciją.Ta m pakanka politinės valios.INFORMAC IJA: Genocidinius nusikaltimus vykdė represinės paranojinės Rusijos(CCCP) struktūros, kuriose apie 50 proc buvo žydų tautybės " darbuotojai" .Manau padėti lietuviams gauti kompensaciją, priversti blogio imperiją Rusiją sumokėti, yra holokaustą patyrusių žydų pareiga. Po 1945m NKVD-KGB okupacinės represinės struktūros sunaikino apie milijoną lietuvių. Arvydas Damijonaitis, žydų gelbėtojos vaikaitis
 
 
0 # ATS: LUNI diskusija „Už Holokausto neigimą – bausti negalima toleruoti“Arvydas Damijonaitis Y-m-d H:i
KĄ NUTYLI LIETUVOS ISTORIJOS KLASTOTOJAI DONSKIAI?

Lietuvos pilietis L.Donskis savo "herojiškame pasakojime apie sąžinę",Delfi.lt,
pasiūlė mano močiūtei Sofijai Binkienei (poeto Kazio Binkio žmona)
pastatyti paminklą. Šis jo
pasiūlymas, jo demagogiškų "filologiškų " samprotavimų apie J.Brazaitį
kontekste,man priminė vieną personažą iš indiško filmo,kuriam vis
kažkas įspirdavo į užpakalį,nes buvo vagis...Melas - vagystė dvasiniame
pasaulyje. Antro pasaulinio karo metais močiūtė Sofija Binkienė,mano
mama Irena Damijonaitienė ( ryšininkė su getu) slėpdavo geto žydus
mūsų namuose Kaune.S.Binkien ės žentas Kęstutis Damijonaitis,VDU
studentas,užsirišęs baltą raištį,1941 birželio 23 d,šturmavio rusų
okupantų ginklų sandėlį Žaliakalnyje. Prasidėjus siaubingai sovietinei
okupacijai,raudonieji naciai (NKVD-KGB,50 proc. žydų tautybės vadovų)
Sofijos Binkienės sūnų pasodino į Lūkiškių kalėjimą,poto išvežė į
koncentracijos stovyklą . Ką nutyli "gudruolis" L.Donskis? Būtina
pasipriešinti antilietuviškai rusiškų ( ir donskiškų ) spec tarnybų
kampanijai,artėjant istoriniam birželio 23 sukilimo metinėms.Kažkokie
lietuvių ISTORIKAI mulkiai (iš sovietinės okupacijos paveldėjom)
nustatė "žydšaudžių" pavardes,prieš pat minėtas metines..Tai yra
propogandinis triukas,nes sovietinės okupacijos metu milijonas
lietuvių yra nužudyta.Taip vadinamų "žydų" tarpe buvo žudikų
fanatikų,lietuvšaudžių (NKVD-KGB buvo apie 50 proc. žydų tautybės
darbuotojų). LIETUVIU TAUTOS BUDELIAI -žydų tautybės lietuvšaudžiai,
sovietų saugumo karininkai, nuo 1945 metų vadovavo sunaikinant
Lietuvoje per milijoną lietuvių.Ne tik Lietuvoje siautėjo NKVD-KGB.
Pavyzdžiui,Holo domor metu buvo numarinta badu 11 milijonų Ukrainos
valstiečių,tuo metu Kremliuje"darba vosi" 80 proc žydų tautybės Rusijos vadovų.
Arvydas Damijonaitis,žy dų gelbėtojos vaikaitis
 
 
0 # Raudonieji naciaiarvydas damijonaitis Y-m-d H:i
Kodėl nutylimas RAUDONŲJŲ NACIŲ (NKVD-KGB,50 proc.žydų tautybės nusikaltėliai,l ietuvšaudžiai ) siaubą?Gal todėl,kad žydams verslininkams Holokausto tragedija tapo bizniu.? Raudonųjų nacių nusikaltimų mastai šimteriopai didesni nei rudųjų nacių..Po 1945 metų Lietuvoje raudonieji naciai sunaikino milijoną lietuvių,Ukrain oje, HOLODOMOR metu, jie badu numarino 11 milijonų ukrainiečių.