Interviu su Nikola Tesla. Kuomet moteris yra bosė
žmogaus teises
Penktadienis, 20 Liepa 2012 12:16

TeslaPateikiame 1926 m. interviu su serbų kilmės genialiu išradėju ir mokslininku Nikola Tesla, kuris nemažai prisidėjo prie modernių technologijų aušros ir pasaulinės technologinės pažangos. Be savo neprilygstamo išradėjo talento, Nikola Tesla taip pat buvo karštas feminizmo ir moterų emancipacijos rėmėjas. Interviu mokslininkas dalinasi savo mintimis apie ateities pažangą ir dominuojančią moters rolę ateities visuomenėje.

 

„Bičių gyvenimo būdas taps žmonijos gyvenimo būdu“ – sako Nikola Tesla, pasaulinę šlovę pelnęs mokslininkas. Artėja NAUJA lyčių tvarka, kurioje moteris bus viršesnė. 

 

     Jūs akimirksniu bendrausite naudodami kišeninę įrangą. Lėktuvai skraidys dangumi valdomi ne pilotų, o valdant nuotoliniu būdu radio bangomis. Milžiniški kiekiai energijos bus perduodama dideliais nuotoliais belaidžiu būdu. Žemės drebėjimai vis labiau ir labiau dažnės. Vidutinio klimato zonos virs šaltomis arba karštomis. Ir daugelis šių jaudinančių dalykų pasak Teslos įvyks nelabai tolimoje ateityje.

 

     Šešiasdešimties metų amžiau Nikola Tesla sėdi tyliai savo studijoje, kurioje apžvelgia pasaulį, kurį jis padėjo pakeisti, bei numato kitus pokyčius, kurie laukia tolimesnio žmonijos progreso metu. Jis yra aukštas, lieknas, asketiškas vyras, kuris dėvi tamsius drabužius ir žiūri į pasaulį iš ramių, gilių akių. Prabangos apsuptyje jis gyvena asketiškai, derindamas savo dietą beveik ekstremaliu tikslumu. Nuo pat ankstyvos jaunystės jis susilaiko nuo bet kokių gėrimų, išskyrus vandenį ir pieną, ir niekuomet nerūkė.

 

     Jis yra inžinierius , išradėjas, o taip pat ir filosofas. Ir nepaisant savo aistros praktiškai pritaikyti tai, ką apdovanotas protas gali išmokti knygose, jis niekuomet nenusuko savo žvilgsnio nuo gyvenimo dramos.

 

     Šis pasaulis, stebėjęs nuostabos pilnomis akimis pokyčius per paskutinį virpantį šimtmetį, pasitrins savo akis ir žiūrės be žado į didingesnius stebuklus nei kuriuos matė kelios paskutinios kartos. Ir po penkiasdešimt metų nuo dabar pasaulis skirsis nuo šiandieninio pasaulio taip kaip šiandieninis pasaulis skiriasi nuo to, kuris buvo prieš penkiasdešimčią metų.

 

     Nikola Tesla atvyko į Ameriką akstyvoje jaunystėje ir jo išradėjo talentas greitai sulaukė visuotinio pripažinimo. Kuomet fortūna šypsojosi, jam atradus revoliucingas energijos perdavimo mašinas, jis įkūrė laboratorijas, visų pirma Niujorke, tuomet Kolorade, vėliau Long Ailende, kur jo nesuskaičiuojami eksperimentai tapo dalimi tiek didelės tiek mažos pažangos elektros moksle. Lordas Kelvinas apie jį yra pasakęs (kuomet Tesla buvo keturiasdešimties metų), kad Tesla prie elektros tyrinėjimų prisidėjo daugiau nei kuris nors kitas žmogus.

 

     „Nuo pat belaidės sistemos pradžios“, Tesla pasakoja, „aš mačiau, kad šis naujas praktiškai pritaikytos elektros būdas pasitarnaus žmonijai labiau nei kuris nors kitas atradimas, nes jis iš esmės panaikina atstumus. Dauguma blogybių, kurias kenčia žmonija, kyla dėl milžiniško žemės planetos dydžio ir nesugebėjimo individams bei tautoms priartėti prie artimo kontakto.

 

     „Bevielė technologija pasieks artimesnį konktaktą intelektinio turinio transliacijų, mūsų kūnų ir materialių daiktų transporto ir energijos perdavimo būdu.

 

     „Kuomet bevielė technologija bus tobulai pritaikyta, tuomet visa žemė bus paversta į milžiniškus smegenis, kuriomis žemė iš tiesų yra, visi daiktai bus realios ir ritmiškos visumos sudėtinėmis dalimis. Mes galėsime bendrauti su vienas kitu akimirksniu, nepriklausomai nuo atstumo. Ne tik tai, bet televizijos ir telefonijos būdu mes matysime ir girdėsime vienas kitą tiek pat tobulai kiek ir veidas į veidą, nepaisant tūkstančių mylių atstumų. Ir instrumentai, su kuriais mes tai galėsime padaryti, bus ypatingai paprasti palyginus su dabartiniu telefonu. Žmogus galės nešiotis telefoną savo drabužių kišenėje.

 

     „Mes galėsime stebėti ir girdėti įvykius – prezidento inauguraciją, pasaulines žaidynes, niokojantį žemės drebėjimą ar kovos terorą –lyg  tarytum mes būtumėme įvykio vietoje.

 

     „Kuomet bevielis energijos perdavimas taps komerciškai prieinamu, transportas ir perdavimas bus revoliucionuoti. Jau dabar judantys vaizdai buvo perduoti netolimu atstumu. Vėliau šie atstumai bus neriboti ir žodžiu „vėliau“ aš turiu omenyje tik kelis metus nuo dabar. Vaizdai yra perduodami laidais – jie buvo perduoti telegrafu taškų sistemos būdu jau prieš trisdešimt metų. Kuomet belaidis energijos perdavimas taps įprastu, tuomet šie metodai bus laikomi tiek pat primityviais kaip dabar primityviu laikomas lokomotyvas lyginant su elektriniu traukiniu.

 

     Moteris – laisva ir karališka

 

     VISI geležinkeliai bus elektrifikuoti ir jeigu bus pakankamai muziejų juos išlaikyti, tai gariniai lokomotyvai netolimoms ateinančioms kartos atrodys kaip grotekiški antikvarai.

 

     „Turbūt pats vertingiausias bevielis energijos pritaikymas bus skraidančių aparatų varymas, kurie neturės kuro ir kuriems nebus būdingi šiandieninių lėktuvų ir dirižablių limitai. Mes galėsime nukeliauti iš Niujorko į Europą per kelias valandas. Tarptautinės sienos bus didžiąja dalimi panaikintos ir bus atliktas didis žingsnis link įvairių pasaulio rasių susivienijimo ir harmoningo gyvenimo kartu. Bevielė technologija ne tik įgalins energijos tiekimą regionams, kad ir kiek jie būtų neprieinami, bet bus veiksminga priemonė, harmonizuojant tarptautinius interesus – ji sukurs supratimą vietoje skirtumų.

 

     „Modernios šiandienos energijos perdavimo sistemos taps atgyvenusiomis. Kompaktiškos retransliacijos stotys, kurios sudarys pusę ar ketvirtadalį dabartinio modernių energijos perdavimo stočių – ore ir po vandeniu, nes vanduo lems mažesnius nuostolius perduodant energiją bevieliu būdu.“

 

     Nikola Tesla numato didelius pokyčius mūsų kasdieniniame gyvenime. „Dabartinis bevielis priėmimo aparatas,“ sako jis, „bus pakeistas žymiai paprastesnėmis mašinomis; statiniai ir visokios kitokios formos trikdžiai bus pašalinti, taigi nesuskaičiuojamas kiekis perdavėjų ir imtuvų galės dirbti trikdžių. Yra daugiau nei tikėtina, kad namų ūkio kasdienis laikraštis bus atspausdintas bevieliu būdu namuose nakties metu. Namų ūkio reikalai – šildymo, apšvietimo ir kiti namų ūkio prietaisai – bevielės energijos būdu bus išlaisvinti nuo bet kokio rankų darbo poreikio.

 

     „Aš numatau, kad ateityje bus sukurta skraidanti mašina, kurios paplitimas pralenks dabartinių automobilių paplitimą ir aš tikiu, kad misteris Fordas padarys nemažai indėlio šio progreso kryptimi. Automobilių parkavimo ir atskirų kelių parūpinimo problema bus išspręsta. Juostiniai parkavimo bokštai atsiras mūsų dideliuose miestuose ir keliai bus tiesiami tik esant labai dideliam poreikiui arba galiausiai padaryti nereikalingais, kuomet civilizacija iškeis ratus į sparnus.

 

     Pasaulio vidiniai šilumos reservuarai, kuriuos indikuoja dažni vulkaniniai išsiveržimai, bus eksploatuojami industrinėms reikmėms. Viename straipsnyje prieš dvidešimt metų aš apibūdinau procesą, kuriuo būdu būtų paverčiama dalis saulės šilumos atmosferoje tinkama energija pastoviam žmonijos naudojimui. Ekspertai staigiai paskubėjo padaryti išvadą, kad aš bandau realizuoti amžino variklio schemą. Bet mano procesas buvo kruopščiai įgyvendintas. Jis yra racionalus.“

 

     Nikola Tesla laiko moters iškilimą vienu svarbiausiu ateities ženklu.

 

     „Bet kokiam įgudusiam stebėtojui,“ sako jis, „ir netgi sociologiškai neįgudusiam žmogui yra akivaizdu, kad šimtmečių eigoje atsirado naujas požiūris į lyčių diskriminaciją ir tai įgavo staigų stimulą prieš ir po pasaulinio karo.

 

     „Ši moters kova dėl lyčių lygybės baigsis nauja lyčių tvarka, kurioje moteris bus viršesnė. Šiuolaikinė moteris, kuri tikisi gana paviršutiniško fenomeno, moteriškos lyties progreso lyčių lygybės link, yra iš tikro tik paviršinis simptomas kristalizacijos gilesnio ir galingesnio reiškinio žmonijos užantyje.

 

     „Ne paviršutiniškamoje fizinėje vyrų imitacijoje moterys įtvirtins savo lygybę ir vėliau viršenybę, bet moters intelekto nubudime.

 

     „Per nesuskaičiuojamas kartas, nuo pat pradžios, moterų socialinė patarnavimo padėtis natūraliai lėmė dalinę atrofiją arba bent paveldimą protinių savybių suvaržymą, tačiau dabar mes žinome, kad moters lytis šiomis savybėmis yra apdovanota ne mažiau nei vyrai.

 

     Karalienė yra gyvenimo centras

 

     „TAČIAU moters protas pademonstravo gebėjimus visiems protiniams vyrų įgūdžiams ir pasiekimams, ir kuomet keičiantis kartoms tie gebėjimai bus išplėsti – standartinė moteris bus tiek pat išsilavinusi kiek standartinis vyras ir tuomet vėliau geriau išsilavinusi, nes snaudžiančios jos smegenų dalys bus stimuliuojamos veiklos, kuri bus vis intensyvesnė ir galingesnė dėl šimtmečių poilsio. Moterys ignoruos papročius ir apstulbins civilizaciją savo pažanga.“

 

     „Moterų naujų siekimo šakų įsisavinimas, jų palaipsnis lyderystės uzurpavimas, silpnins and galiausiai išsklaidys moterišką jautrumą, uždusins motinišką instinktą, tam kad santuoka ir motinystė taptų atstumianti ir kad žmonijos civilizacija priartėtų vis arčiau ir arčiau prie tobulos bičių civilizacijos“.

 

     To prasmingumas glūdi vyraujančioje bičių ekonomijoje – pačioje geriausiai organizuotoje ir protingiausiai koordinuotoje lyginant su bet kuria kita neracionalaus gyvūnijos gyvenimo forma – visa valdanti nemirtingumo instinkto viršenybė, kuri sudievina motinystę.

 

     Visų bičių gyvenimo centras yra motinėlė. Ji dominuoja avilyje ne paveldimumo teisės būdu, nes bet kuris kiaušinėlis gali būti išperimas į bičių motinėlę, bet dėl to, kad ji yra šios vabalų rūšies įsčiomis.

 

     Mes galima tik sėdėti ir stebėtis

 

     EGZISTUOJA milžiniška, deseksualizuota darbininkų armija, kurios vienintelis tikslas ir gyvenimo džiaugsmas yra sunkus darbas. Tai yra komunizmo, socializuoto, kooperatyvaus gyvenimo, tobulybė, kuriame visi daiktai, įskaitant jaunėlius, yra visų nuosavybė ir rūpestis.

 

     Tuomet egzistuoja bičių princesės, moteriškos lyties bitės, kurios yra parenkamos iš motinėlės kiaušinėlių, kuomet yra perimos ir yra išsaugomos tam atvejui, jeigu nevaisinga motinėlė nuviltų avilį. Ir tuomet egzistuoja vyriški tranai, kurie sudaro nedidelį kiekį, nešvarūs iš papratimo ir toleruojami tik dėl to, kad jie reikalingi poravimuisi su motinėle.

 

     Kuomet ateina laikas motinėlei skristi atlikti vedybinį šokį, tranai yra išrikiuojami grupėmis. Motinėlė praskrenda sargus, kurie saugo avilio angą ir bičių tranai seka ją dūzgiančia vora. Stipriausia iš visų avilio gyventojų, stipresnė nei vis kiti jos pavaldiniai, motinėlė pakyla į orą, spirale kildama aukštyn ir aukštyn, o tranams sekant iš paskos. Kai kurie persekiotojai susilpsta ir iškrenta iš vedybinių gaudynių, bet motinėlė moja sparnas aukštyn ir aukštyn iki tol, kol pasiekiamas toks atstumas, kurį pasiekia tik vienas vienintelis likęs šiose lenktynėse tranas. Pagal tvirtus natūralios atrankos dėsnius jis yra stipriausias ir poruojasi su motinėle. Vedybų metu jo kūnas subyra į dalis ir jis žūna.

 

     Motinėlė grįžta į avilį apvaisinta, kurios kūne ji nešasi dešimtis tūkstančių kiaušinėlių – ateities bičių miestą, ir tuomet prasideda reprodukcijos ciklas, knibždančios avilio gyvybės koncentracija nesiliaujančiame naujos kartos gimimo darbe.

 

     Vaizduotė susvyruoja pagalvojus apie žmonijos analogą šiai mistiškai ir ypatingai atsidavusiai bičių civilizacijai, bet kuomet mes pagalvoje kiek žmonijos instinktas vardan rūšies pratęsimo dominuoja gyvenimą normaliais bei perdėtais ir iškreiptais pasireiškimais, egzistuoja ironiškas teisingumas galimybėje, kad šis instintkas, su besitęsiančiu moterų progresu, galiausiai bus išreikštas bičių būdu, nors užtruks šimtmečius sugriauti žmonių įpročius ir papročius, kurie kliudo tokios paprasto ir moksliškai sutvarkytos civilizacijos atsiradimui.

 

     Mes matėme to pradžią Jungtinėse Amerikos Valstijose. Viskonsine nepataisomų nusikaltėlių sterilizacija ir priešvedybinė vyrų patikra yra reikalaujama įstatymo, kuomet eugenikos doktrina yra dabar drąsiai skelbiama, kai tuo tarpu prieš kelis dešimtmečius jos propagavimas buvo įstatymų pažeidimu.

 

     Seni žmonės sapnavo sapnus ir jaunuoliai matė vizijas nuo pat laikų pradžios. Mes šiandien galim tik sėdėti ir stebėtis, kuomet mokslininkas taria savo žodį.

 

     John B Kennedy interviu su N. Tesla buvo išspausdintas Colliers laikraštyje 1926m. sausio 30 d. 

 

     Iš tfcbooks.com vertė Jurgis Valančauskas

     2012 07 20

     anarchija.lt

     Tesla

 

 

 

Komentarai  

 
-6 # ATS: Interviu su Nikola Tesla. Kuomet moteris yra bosėAnalinis seksas Y-m-d H:i
Gal jūs Anarchija.lt pervadinkit į "Aušrina Marina.lt"
 
 
+4 # analseksuiJV Y-m-d H:i
Dėkui už pasiūlymą. Ne, taip nedarysim :)
 
 
-4 # ATS: Interviu su Nikola Tesla. Kuomet moteris yra bosėAnalinis seksas Y-m-d H:i
O "DziunDzelaižis .lt" netiktų- tada ir feministėms įtiktumėt ir būtų aliuzija į Burroughs'o "Naked Lunch".
 
 
+1 # analseksuiJV Y-m-d H:i
Ne, dėkui. Šį domeną paliekame jums. Galėsite įkurti savo portalą
 
 
+7 # ATS: Interviu su Nikola Tesla. Kuomet moteris yra bosėGBK Y-m-d H:i
"Ši moters kova dėl lyčių lygybės baigsis nauja lyčių tvarka, kurioje moteris bus viršesnė."
Tai tiek tos lygybės...
 
 
+1 # o nuohehe Y-m-d H:i
kada avilio struktura primena anarchija?
 
 
+3 # hehe'uiJV Y-m-d H:i
Portalo misija nėra griežtai viešinti vien anarchistinius mąstytojus. Tai jau yra minėta. Anarchistai nėra tokia auditorija, kuriai būtina nuolat "pumpuoti" vien griežtai "pagal partijos programą" atitinkančią informaciją (kad tik netyčia "neiškryptų" iš kelio). Anarchistai yra laisvi žmonės, jie patys atsirinks, kas jiems įdomu ir naudinga.
 
 
+4 # prie ko čia anarchija?Tulpė Y-m-d H:i
kaip kai kurie skaitytojai (-os) VIS DAR nesuvokia, kad a.lt yra laisvos minties ir informacijos sklaidos portalas ir tai nėra tik anarchizmo dogmų ruporas, o daug daug plačiau?
 
 
-9 # nebijo bobosTikras Vyras Y-m-d H:i
as gyvenu su zmona 12 metu ir yra nekart gavusi i kupra,bose ji niekada nebuvo ir nebus ...moters vieta yra jau seniai nustatyta ir neverta jos keisti,o tos feministes ale gero Vyro tikriausiai nera apturejusios...
 
 
+9 # ATS: nebijo bobos+ Y-m-d H:i
Tikri vyrai nemuša moterų. Moteris muša tikri gandonai, tokie kaip tu.
 
 
+2 # ATS: Interviu su Nikola Tesla. Kuomet moteris yra bosėPonas M Y-m-d H:i
Anarchistai yra tokie "laisvi žmonės", kad atmeta bet kokį susikoncentravi mą į vieną tikslą. Dėl šios priežasties jie nieko nepasekė ir nieko nepasieks. Kas ką nori tas tą daro, ar ne taip ?
 
 
0 # Ponui MTulpė Y-m-d H:i
1. dažniausiai istorijoj anarchistines bendruomenes sugriauna brutali išorinė jėga.

2. pažiūrėsim, ką tokie uobodūs planuotojai Ponai M pasieks :D :D
 
 
+1 # ATS: Interviu su Nikola Tesla. Kuomet moteris yra bosėAnalinis seksas Y-m-d H:i
Cituojamas Ponas M:
Anarchistai yra tokie "laisvi žmonės", kad atmeta bet kokį susikoncentravimą į vieną tikslą. Dėl šios priežasties jie nieko nepasekė ir nieko nepasieks. Kas ką nori tas tą daro, ar ne taip ?

Taip anarchistai, o ypač šio puslapio, panašūs į San Francisko gyventojus iš South Park(Sezonas 10, antra serija)- išpradžių garsiai nusiperdžia, o paskui patys su pasitenkinimu pauosto
 
 
0 # ATS: Interviu su Nikola Tesla. Kuomet moteris yra bosėAha Y-m-d H:i
Vietoj to, kad buti kaip Stenas is 13 sezono , 11 epizodo