Anarchistinė Ukrainos studentų profsąjunga inicijavo protestus prieš mokamų paslaugų įvedimą (video, foto)
aktyvizmas

ukrainos studentai 0       Spalio 12 d. visoje Ukrainoje buvo surengti studentų protestai prieš planuojamą mokamų paslaugų įvedimą universitetuose. Lvove protestavo 3 tūkstančiai, Kijeve – pusantro tūkstančio, Charkove – apie 500 studentų. Akcijos buvo surengtos 15 Ukrainos miestų.

 

Ukrainos vyriausybė ketina priimti nutarimą Nr. 769, kuriuo studentams būtų įvedama daugybė mokesčių už įvairias paslaugas – už naudojimąsi bibliotekomis, internetu ir sporto salėmis, už egzaminų perlaikymą. Ketinama įvesti pinigines baudas už praleistas paskaitas.

 

Studentų akcijas prieš aukštojo mokslo komercializavimą organizavo anarchistinė studentų profsąjunga „Пряма дія“ („Tiesioginis veiksmas“) ir organizacija Фундація регіональних ініціатив“. Studentai skandavo „Mes nemokėsime!“, „Šalin ministrus, šalin kapitalistus!“, „Žinios – ne prekė, univeras – ne turgus!“, „Jūs mums korupciją, mes jums revoliuciją“.

 

Kijeve studentų kolona nutįso apie pusę kilometro. Per demonstraciją įvyko keletas incidentų su milicija, vienas žmogus nubaustas už „gatvės perėjimą nenumatytoje vietoje“. Demonstraciją filmavo saugumiečiai. Prie vyriausybės pastato buvo surengtas triukšmingas mitingas. Mitingo dalyviams buvo dalinami naujo anarchistinio studentų laikraščio numeriai. Su studentais pasikalbėti išėję vyriausybės nariai pažadėjo atšaukti minėtą nutarimą.

 
 
 
ukrainos studentai 1
 
ukrainos studentai 2
 
ukrainos studentai 3
 
ukrainos studentai 4
 
ukrainos studentai 5
 

Pagal http://samozahist.org.ua parengė dp

2010 10 15