Vincas Davainis. SUKILUSI ISPANIJA

vincas davainis sukilusi ispanijaVincas Davainis – kūrybinis Martyno Gudelio pseudonimas. M. Gudelis gimė Rochesteryje (JAV), mirė 1993 m. Čikagoje. 1925 m. baigęs Marijampolės realinę gimnaziją, studijavo Kauno universitete. Priklausė aušrininkų organizacijai, Lietuvos socialistų revoliucionierių maksimalistų (eserų) sąjungai, 1929 m. dalyvavo pasikėsinime į tuometinį Lietuvos ministrą pirmininką A. Voldemarą. Aušrininkų atentatas įvyko Kauno Valstybės teatro sodelyje, į A. Voldemarą ir jo palydą buvo paleisti 7–9 šūviai iš revolverių. Vienas karininkas buvo nušautas, pora žmonių sužeista, o pats ministras pirmininkas liko sveikas. M. Gudelis, kartu su bičiuliu A. Bulota perėjo Lietuvos-Lenkijos sieną ir paspruko į Čekoslovakiją, o per ją – į Austriją. Vėliau studijavo Berlyne, kariavo respublikonų pusėje Ispanijoje, gyveno Prancūzijoje. 1941 m. išvyko į JAV ir ėmė dirbti Čikagos dienraštyje „Naujienos”, 1951 m. tapo šio leidinio redaktoriumi ir leidėju. Rašė straipsnius įvairiais slapyvardžiais (M. Skynimas, L. Guoba, V. Davainis ir kt.), kuriuos spausdino „Aušrinėje”, „Kovos kelyje”, „Kultūroje”, almanache „Darbas”. 1933 m. išleido atsiminimų knygą apie Ispanijos anarchistų kovą – „Sukilusi Ispanija”, 1941 m. – publicistikos knygą „Ispanų kovos dėl laisvės: Svarbiausi pilietinio karo epizodai“. 

Atsisiųsti knygą „SUKILUSI ISPANIJA“ pdf formatu

Vincas Davainis. Sukilusi ispanija

Pavadinimo filtras     Rodyti po 
# Įrašo pavadinimas Peržiūros
1 Vincas Davainis. Sukilusi Ispanija. Socialinės revoliucijos žingsniai (2) 3584
2 Vincas Davainis. Sukilusi Ispanija. Socialinės revoliucijos žingsniai (1) 4609
3 Vincas Davainis. Sukilusi Ispanija. Kovos Ispanijos kalėjimuose (5) 3719
4 Vincas Davainis. Sukilusi Ispanija. Kovos Ispanijos kalėjimuose (4) 3373
5 Vincas Davainis. Sukilusi Ispanija. Kovos Ispanijos kalėjimuose (3) 4428
6 Vincas Davainis. Sukilusi Ispanija. Kovos Ispanijos kalėjimuose (2) 3510
7 Vincas Davainis. Sukilusi Ispanija. Kovos Ispanijos kalėjimuose (1) 3305
8 Vincas Davainis. Sukilusi Ispanija. Ispanijos liaudis žengia į laisvę 3347