Mefisto: Sata(dur)nizmas
politika

i-am-an-antichrist-i-am-an-anarchist        Gyvename sunkiais laikais. Ekonominis išnaudojimas, skurdas, savižudybės, depresija, alkoholizmas... Gyvenimas Lietuvoje įdomus bei kupinas kontrastų. Kai kurie tam ieško racionalių paaiškinimų ir svarsto, kaip tai pakeisti. Kiti ieško neracionalių paaiškinimų ir meldžiasi, kad susiklosčiusią padėtį kas nors pakeistų už juos. Šis straipsnis apie pastaruosius.

 

Neseniai gavau tarptautinis egzorcistų suvažiavimo Collevalenzoje dalyvio dr. kun. T. Benoit Domergue laišką „Satanizmas ir media. Antikristinis kultūros nuosmukis?“, kuris išlaisvino mano užrakintą protą, ir aš pagaliau suvokiau visų pasaulio bėdų kilmę. Tai ne kokia nors atgyvena kaip klasių kova ir visai ne politikai ar kapitalizmo sistema, dėl visko kaltas satanizmas. Noriu šia „išmintimi“ pasidalyti ir su jumis.

 

Laiške buvo kvietimas į prancūzų egzorcisto paskaitą, o prie jo pridėtas priedas.

 
***
 

Tarptautinis egzorcistų suvažiavimas, Collevalenza, 2006 07 17-21

Dr. kun. T. Benoit Domergue

 
SATANIZMAS IR MEDIA

Antikristinis kultūros nuosmukis?

 

Pavyzdys: Eurovizijos 2006 finalinis balsavimas: 180 milijonų teležiūrovų Europoje. Daugiausia balsų gavo suomių grupė LORDI. Tai metalo roko grupė, kurios dainos šlovina Antikristo atėjimą.

 

1) Šio reiškinio pradžia – Romano Polianskio filmo ROSEMARY‘S BABY (Rozmari kūdikis) filmavimas. Šiame filme veikėjai atlieka juodąsias mišias ir košmariškus lytinius santykius, kurie apvainikuojami Antikristo gimimu. Viena iš mirtinų šio filmo pasekmių – režisieriaus žmonos Sharon Tate mirties ritualas, kurį atliko satanistas Charles Manson, už tai nuteistas kalėjimu iki gyvos galvos. Roko muzikos grupė Cannibal Corpse, nors ir tiesiogiai to nemini, aiškiai sieja su juo savo albumą.

 

2) Pradedant devintuoju dešimtmečiu, pasirodo vis daugiau ir daugiau meno kūrinių: literatūrinių, muzikinių, žaidimų pobūdžio apie Antikristo egzistavimą ir veikimą, maitinamų plačiosios kultūros:

– Vaidmenų žaidimų atsiradimas („natūralaus dydžio vaidmenų žaidimai“) 

– Metalo ir Gotikinio roko muzika

– Masiniai (gigantiški) koncertai

– Video žaidimai

– Filmai. Pavyzdys LA MALEDICTION 3-666. Antikristo monologas.

 

3) Pirmosios Antikristo garbinimo pasekmės jaunimo tarpe – vis labiau ir labiau atviri reiškiniai:

– Stiprios antikrikščioniškos nuostatos

– Šventų dalykų niekinimas, piktžodžiavimai, tikėjimo išsižadėjimas, neapykanta popiežiui

– Panieka religiniams simboliams, paveikslams, kapinių ir tabernakulių išniekinimai

– Savižudybės ir desperacijos „kultūra“

– Naujų apeigų, tokių kaip juodosios mišios, atsiradimas.

 

4) MARILYN MANSON – viena ryškiausių šiandienos roko žvaigždžių. Turi 500 milijonų gerbėjų visame pasaulyje. Jis labai akivaizdžiai garbina Antikristą. Kelios detalės iš 2005 m. klipo: Apreiškimo knygos 13 skyriaus parodija – Antikristo išaukštinimas – žvėries garbinimas – popiežiaus mirtis – Paskutinės vakarienės ir Dievo Avinėlio išjuokimas... Jam būdinga:

– Neapykanta katalikų dvasininkams

– Bjaurus tyčiojimasis iš Kristaus atlikto Atpirkimo darbo

– Antikristinė kultūra.

 

5) Antikristo kultas šiandienos jaunimo tarpe pasireiškia:

– Tam tikros estetikos ieškojimu: kraujo ir tamsos kultas, „juodosios idėjos“, juodos žvakės, galiausiai... juodosios mišios.

– Vaikščiojimu į kapines: eina vaikai ir paaugliai, dieną arba naktį, ten fotografuojasi.

– Brovimusi į mirties slėpinį, noru kaip nors patirti mirtį.

– Vis didėjančiu potraukiu kraujui, savižudybei ir suvaidintoms savižudybėms.

– Interneto pokalbių svetainėse siuntinėjamomis kruvinų žudynių nuotraukomis ir jų komentarais. 

– Savo odos susipjaustymu, savęs žalojimu, kūno susibadymu...

 

6) Tai nėra tik mazochistinės tendencijos ir prisitaikymas prie mirties kultūra alsuojančios aplinkos. Kiti paaiškinimai:

– Satanizmo poveikis: „kraujas šaukiasi kraujo“.

– Gausybės ultra-žiaurių filmų įtaka.

– Savižudybės kultūra.

– Paroksistinės visų rūšių patirtys.

– Visiškas realaus ir virtualaus pasaulio supainiojimas.

– Paranormalių reiškinių išplitimas.

– Aplinka, kurioje dominuoja magija ir šamanizmas.

– Trumpai tariant – ANTIKRISTO TIRONIJA!

 

7) Video ir kibernetinė priklausomybė

– Strateginiai žaidimai, karai. Kova ne už gyvybę, bet priešingai, už jos sunaikinimą.

– Vaidmenų žaidimai, komiksai.

– Svaiginantys žaidimai – „grynų pojūčių“ ieškojimas.

– Kortų ir kiti azartiniai žaidimai 

Virtuali tikrovė neužima realios tikrovės vietos, bet pastarosios suvokimą nukreipia į naujas formas:

– Sinestezija – „simultaniniai pojūčiai“, penkių pojūčių susipynimas.

– Skirtingai nuo kino filmų, videožaidimai leidžia subjektui visiškai susitapatinti su objektu. Aktorius ir žaidėjas tampa vienu. Interaktyvus žiaurumas remiantis realiais faktais.

 

8) Keletas psichologinių duomenų.

Be saiko žaidžiant virtualius žaidimus arba dalyvaujant gigantiškuose koncertuose tampama vergu: prarandama laisvė, patiriama hipnozė. Iš to kyla anestezinė priklausomybė.
Koncertuose ir videožaidimuose vienas kitą sustiprindami kartu veikia keletas stimulų: garsinis, ritminis, šviesos, gestų, cheminis arba toksinis (alkoholis, narkotikai). Tikslas – įvesti į transą.

 

9) Keletas antropologinių duomenų.

– Epikūrizmas (naudojimasis šia akimirka).

– Kūno išaukštinimas.

– Mirties psichologija: sielos mirtis po biologinės mirties.

– „Mistinė fiziologija“ (Upa-nishad), sulyginimas soma-sema (kūnas-kapas).

– Susidvejinimas, OBE (Out-of-Body-Experience), išėjimas iš savo kūno.

– Penkių pojūčių „persotinimas“, jie užvaldo protą ir valią.

 

10) Keletas teologijos ir dvasingumo duomenų apie TRANSĄ ir EKSTAZĘ.

Manicheizmas teigia, kad egzistuoja du vienas kitam priešingi aukščiausi pradai, dvi amžinai viena su kita kovojančios jėgos: Tamsos jėga ir Šviesos jėga → Žvaigždžių karai.

Šaukimasis šventųjų (invocatio) ir dvasių iššaukimas (evocatio) – visiškai skirtingi dalykai.

 
Transo rūšys:

a) Transas Biblijoje – vienpusis ryšys.

Tai psichofiziologinis ir mistinis reiškinys. Biblijoje tokių patirčių sutinkame jau nuo žmogaus sukūrimo. Adomo miegas (Pr 2, 21) hebr. TARDEMAH, gr. EXTASIS. Panašus reiškinys Abraomui per pirmosios sandoros aukojimą (Pr 15, 12). Matome, kad šiame Dievo ir žmogaus santykyje yra vienpusiškumas. 

b) Spontaniškas arba natūralus „eilinės sąmonės“ transas, spontaniški sąmonės būsenos pakitimai: neoteninis, ekssomatinis, onirinis, orgazminis (erotinis) ir estetinis transas.  

c) Pakitusios sąmonės būsenos –ASC- Altered States of Consciousness.

Tai dirbtinu būdu sukeltas, išprovokuotas transas, vedantis iki apsėdimo. Šiandien turime daugybę metodų ir priemonių, kurie leidžia įeiti į transo būseną. Satanistai dažnai naudoja šias priemones savo ritualuose: narkotikai, mantros kartojimas, vaudou arba šamaniški šokiai, hipnotinė regresija, metalo ir gotikinio roko koncertų lankymas, kai kurie videožaidimai...

 

11) Pastaraisiais metais satanizmo apeigų praktikuotojai racionalizavo ir susistemino įvairiausius „įvedimo į apsėdimo transą“ metodus. Šis transas, skirtingai nuo mistinio, visada yra DVIPUSIS: žmogus pats atlieka kažkokius veiksmus, o šalutiniai faktoriai (šokis, būgnelių mušimas) padeda įeiti į kitą sąmonės būseną.

Kai kurios jų naudojamos technikos:

– Kosmograma – simbolinis Visatos vaizdas

– Psicho-kosmograma. Jos sudarymo ritualas turi psichagoginį (dvasių iškvietimo) pobūdį.

– Mandala – antikinio artefactum supaprastinimas, turi tą patį psichagoginį pobūdį.

– Mantra – garsinė mandalos versija.

– Anamorfiniai (iškreipiantys vaizdą) piešiniai ir fotografijos.

 

Magija visada remiasi girdėjimo, regėjimo, lietimo mechanizmais... 

TAČIAU... DIEVAS YRA MEILĖ!!!

 

Žmogaus protas ir valia yra laisvi. Šėtonas negali jų užvaldyti. Visa, ką jis gali – tai per garsus, vaizdus, skonį ir kitus pojūčius „užmigdyti“, surakinti protą ir valią. Net ir paties didžiausio satanisto, nužudžiusio, išniekinusio Švč. Sakramentą ir pan., protas ir valia nepriklauso šėtonui!

 
***
 

Iš tiesų nežinau, ar šis laiškas vertas komentarų. Man keista, kaip žmonės, paskaitę tokį kunigų melą, dar gali manęs klausti, kodėl taip nemėgstu religijos ar pan. Aptariant grynai faktines šio laiško nesąmones, juokinga skaityti, kaip išrandamas „metalo roko“ muzikos stilius, „Lordi“, kurie išgarsėjo daina „Hard rock hallelujah“, vadinami metalo grupe, o death metal grupė „Cannibal Corpse“ vadinama roko grupe, ir „nors jie to tiesiogiai nemini“, bet laiško autoriai geriau žino ir aiškina, kad vieną savo albumų (jie palieka mums patiems išsiaiškinti, kokį) jie dedikuoja maniakui Charlesui Mansonui. Metalo muzikos stilius prilyginamas kažkokiai ideologijai, nors tai nėra ideologija, o tiesiog muzikos stilius.

 

Visos pasaulio bėdos suverčiamos ant netikinčiųjų, lygiai taip pat, kaip viduramžiais bažnyčia jas suversdavo ant raganų ar žydų. Būtinai surasdavo kokį nors priešą, kad tik nugręžtų neapykantą nuo pačios bažnyčios ar valdžios. Ir, aišku, visi, kurie netiki Dievu (t.y. visi, kurie nesutinka su autoriaus nuomone) yra apsėsti, todėl skaitytojas neturėtų jų klausyti.

 

Šiaip yra paprasta suprasti, kodėl dvasininkija taip nemėgsta metalo. Nesmagu, kai tau prieštarauja, o tokią muziką juk ir sukūrė protestuojantis jaunimas. Ne paslaptis, kad autorių keiksnojami masiniai koncertai, pvz., Woodstocko roko festivaliai, buvo masinių protestų vietos, kur buvo kritikuojamas karas, imperializmas, religija bei kapitalizmas. Dažnai tie patys asmenys, susipažinę šiuose festivaliuose, vėliau patraukdavo protestuoti į Vašingtoną.

 

Netgi kai kurių metalo grupių iš tiesų atvirai propaguojamas „satanizmas“ dažnai yra tiesiog ironiško ateizmo ir protesto prieš visuomenę apraiška. Laiške minimi ir filmai bei kitos menas. Įsivaizduoju, koks šokas apimtų tą kunigėlį, kai jis perskaitytų Edgaro Allano Poe, H. P. Lovecrafto knygą ar paklausytų Wagnerio.

 

Žodžiu, iš tiesų manau tie, kurie turi bent kruopelę racionalumo, išvadas padarė jau perskaitę laišką. Kitiems pribaigti skiriu šią „satanizmo“ dozę:

 
 

„I am an Antichrist, and I am an anarchist....“

 
2010 01 24

 

 

Komentarai  

 
0 # Išeitis yraViktoras Butas Y-m-d H:i
Jums visiems reikia vieno vado, ant balto arklio(arijaus- sarmatijos žemaituko). Pažystu tokį viena žmogų kuris, galėtų suvienyti buvusia sarmatia ir stoti į kovą prieš antikristą 666 ir visą jo armija tolerastų. Jis ateina taip 2012 jau artėja. Nibiru, anunakiai. Viskas sutampa
 
 
0 # Prie reikaloViktoras Butas Y-m-d H:i
Jūs nesuprantat, Sarmatia ir jos motina Atlandida sunaikino Pilkieji ar kaip išsiaiškinau Thorniečiai. Jie pradeda kontroliuoti žemės vyriausybes, griauna, demoralizuoja tautų stiprybe pasitelkdami visokiausius tolerastus kurie išplatino jų sukurta virusą ŽIV. Jie siekia užvaldyti pasaulį, todėl saugokitės THORNIEČIŲ
 
 
0 # xx Y-m-d H:i
"Be saiko žaidžiant virtualius žaidimus arba dalyvaujant gigantiškuose koncertuose tampama vergu: prarandama laisvė, patiriama hipnozė. Iš to kyla anestezinė priklausomybė.
Koncertuose ir videožaidimuose vienas kitą sustiprindami kartu veikia keletas stimulų: garsinis, ritminis, šviesos, gestų, cheminis arba toksinis (alkoholis, narkotikai). Tikslas – įvesti į transą." - Mišias pamiršo paminėti.
 
 
0 # funnyAfr0man Y-m-d H:i
Keista keista keista :D visas minėtas grupes laiko roku... hmm gal visur kur naudoja instrumentus laiko roku :-)

jaunimo problemas, tokius kaip dėmesio trūkūmo kompensaciją o gal net ir dėl nelaimingo gyvenimo ar patiriamų patyčių kasdienybėje dėlko dažnas ima save žaloti... vėlgi priskiriamas prie satanizmo.. :D

Žodžiu viską ką bloga pagal juos žmonės daro.. priskiriama satanizmui :-) bet šeip pagal la vėją - tai esi pats sau dievas ir nereikia nieko ten kito ko garbinti, ar aukoti šėtonui :-) nors aišku poto visgi užsimina kad būnaaukojami maži vaikai, gyvūnėliai ir pn.
 
 
0 # keletas praktiniu patarimuanarchofeministas b. Y-m-d H:i
prikolna, bet nejuokinga: tiek degtukai, tiek anarchija, tiek "satanizmas" papuole i mazameciu rankas tampa neprognozuojama is: pries metuku penkiolika paciame vilniaus centre vienas kursiokas buvo aukojamas setonui -- astuoni duriai atsuktuvu i sirdies sriti (kietai, a ne?). dievo ar setono pagelba reanimacijoj 'issilaize', labiausiai pasizymeje "metalistai" (apeigos buvo irasinejamos i diktofona) sedo...

kaip jis pakliuvo? nuejo gert su "pazistama chebra". beje, apeigoms prasidejus jam buvo pasiulyta dingti. nedingo, norejo buti KIETU. anyway, kazkam gal bus i nauda...
 
 
0 # ffffff Y-m-d H:i
Tie, kurie atseit garbina antikristą yra tokia pat prietrankos kaip ir tie, kurie garbina kristų, nes jie garbina dvi to paties iliuzinio reiškinio puses. Bet kai to laiško rašytojai su kažkokiom blogio jėgom sieja lordi, tai čia jau visiškas debilizmas. Lordi yra atvirai komercinė grupė, grojanti atvirtai komercinę muziką, kitaip sakant ji yra eilinė kapitalizmo prielipa. Patys grupės muzikantai be savo butaforijų yra netgi labai "normalūs" žmonės puikiai įsipaišantys į šiandienos pasaulį ir tikrai nekvaršinantys sau galvų dėl antikristo, kristaus ar dar kokio šešėlio.
 
 
0 # dalis tiesos yraKostia Y-m-d H:i
tik viskas priklauso nuo to, kaip traktuosim. ar medicininiu poziuriu , ar teologiniu. Nuo interneto, TV, muzikos issivysto priklausomybe , kuri zaloja siela ir psichika. Yra keletas budu to isvengti - arba samoningai mazinti siu fenomenu vartojima, arba klausyti Baznycios, kuri siuo klausimu yra absoliuciai teisi.
Kaip sakoma Setonui patogiausia, kada zmones mano, kad jo nera - galima tiketi i Dieva, galima ir netiketi, bet tyciotis is Popieziaus - zema.
 
 
0 # lolascccscsc Y-m-d H:i
Kartu juokinga ir graudu. Kaip tokiems individams kaip kunigai isviso leidziama reikstis viesai, kai ju "profesija" remiasi ant intensyvaus trydaliojimo fantazijom ir debilizmu. Arba jie tikrai nesveiki arba jiems atrodo, kad skleisdami tokia iracionalia religine propaganda susigrazins savo itaka. Bet kokiu atveju jie tik patys is saves issijuokia, ir parodo savo degradacijos lygi.
 
 
0 # Gi lengviaupukupuku Y-m-d H:i
Kalbant apie viso blogio primetimą šėtonui, juk taip lengviau. Lengviau nei primesti tai sau, kaltas ne aš, o šėtonas, čia šėtonas apsėdo ir padarė taip, o ne aš. Ir kažkam ramiau. Viena amerikietė teigė, kad šėtonas ją buvo apsėdęs 17 kartų, visus kartus ją išgydė egzorcistas, iš kiekvieno gydymo susikrovęs nemažus pinigus. Teko būti lietuviško, laibai ,,rimto" egzorcisto paskaitoje. Buvo graudu, ypač matyti žmones, atidarytais stalčiais, kurie jo klauso kaip išganytojo kokio, tuo metu kai jis kliedėjo būtent tuos pačius vėjus kaip čia. Net įrašą apsėstosios riksmų demonstravo. Na, tai buvo kokių 40 m. moteris, besikeikianti rusiškai ir visaip kaip, fone girdėjosi aleluja ir rimtojo egzorcisto balsas ,,Išeik, šėtone, išeik".. Vos nepradėjau juoktis. Rimtai, juokinga šiek tiek situacija, lyg koks cirkas:D Manau, ta moteris tiesiog šimtą metų nebuvo gerai nusikeikusi tiesiog, o čia va, apsėdo šėtonas, atsirado proga, išsiliejo ir apsiramino. Moteriai ramiau, egzorcistas lieka paremtas. Visi laimingi.:-)