Karolis Banys: Kada žmonės galės išstoti iš religinių organizacijų?
politika

nei dievu nei seimininku        Civilinės metrikacijos biure kūdikis įregistruojamas kaip naujas valstybės pilietis, o krikštas, tai aktas per kurį kūdikis tampa didelės bendrijos – Romos Katalikų bažnyčios nariu. Jokiu būdu negalima krikšto atidėlioti. Jei tėvai be tikrai rimtos priežasties kūdikio krikštą atideda ilgiau kaip mėnesiui – nusideda.

 

Laisvas informuotas sutikimas (LIS)

 

Individualios autonomijos vertė perteikiama laisvo ir informuoto asmens sutikimo norma. Kad galėtų duoti sutikimą, asmuo turi būti pakankamai informuotas. LIS davimo sąlygos: 1. Pateikiama visapusiška ir asmeniui prieinama informacija. 2. Sutikimą duoda kompetentingas asmuo, t.y., asmuo realiai vertina savo padėtį ir suvokia sprendimo pasekmes. 3. Asmuo yra laisvas pasirinkti ir spręsti. Iš esmės panašus asmens sutikimo principas šiandien yra taikomas medicinos srityje, o tiksliau bioetikoje. Niekas neturėtų savo paties gyvenimo kokybės sampratos primesti kitam asmeniui.

 

Pirmosios problemos

 

Katalikų pasaulyje daugiausia – apie 17% visų planetos gyventojų. XXI amžiaus pradžioje tai pati populiariausia religija. Kai kuriose šalyse – Airijoje, Ispanijoje, Lenkijoje – jie sudaro absoliučią tikinčiųjų daugumą. Visiems žinoma, jog nebūtinai tai, kas populiariausia, yra ir geriausia.

 

Kūdikio tėvai ne iš blogos valios, o iš meilės, tačiau ir noro, jog jų vaikas gyventų tokį gyvenimą, kaip ir jie, pakrikštija savo atžalą, taip įtraukdami ją/jį į Katalikų Bažnyčios didelę bendruomenę. Štai čia ir susiduriame su pirmąja bei esmine problema. Ką daryti jau užaugusiam vaikui, kai dėl švietimo vidurinėje mokykloje, kolegijoje ar universitete suvokė, jog tiki dievu, tačiau sieja save ne su Romos Katalikų bažnyčia, o su visomis religinėmis institucijomis ar organizacijomis iš esmės. Kaip jam išstoti iš šios bendruomenės, kaip išsibraukti iš 79% Lietuvoje ir 17% pasaulyje?

 

Iš Romos Katalikų bažnyčios kiekvienais metais savo noru pasitraukia tūkstančiai narių. „Vokietijoje nuo 1970 iki 1993 m. iš bažnyčios išstojo 1,9 milijono žmonių,“ – praneša Šv. Pijaus X kunigų brolija Lietuvoje, o Vokietijos naujienų kanalas „Deutshe Welle“ paskelbė, jog 2006 metais, iš Vokietijos Romos Katalikų bažnyčios išstojo apie 85 000 narių, tuo tarpu prisijungė 15 000 naujų.

 

Tokiu būdu ne iš blogos valios, tačiau per prievartą kūdikis įtraukiamas į vieną iš daugybės pasaulyje esančių religijų, būdamas ne tik kad nepilnametis, bet ir neinformuotas apie pačią organizaciją bei jos įtaką visuomenei, kas savaime prieštarauja laisvo ir informuoto sutikimo normai. Tokios vėlesnės apeigos, kaip pirma komunija ar sutvirtinimas dėl šeimos, dėl vietinės bendruomenės spaudimo dar labiau apsunkina galimybę išstoti iš religinės organizacijos.

 

Esi pakrikštytas ir priėjęs pirmos komunijos, tačiau bažnyčioje nebesilankai arba tai darai labai retai t.y. dėl giminės, neaukoji jai pinigų, esi abejingas šiai organizacijai bei tavo krikštas reiškia tik tai, kad statistikoje apie Lietuvos Respubliką afišuojasi skaičius 79%.

 

Tačiau kiek praktikuojančių katalikų šiuo metu išties yra Lietuvoje? Su panašia situacija susiduria ir Prancūzijos Romos Katalikų bažnyčia. Prancūzų dienraštis „Le Monde“ po atlikto tyrimo paskelbė, kad iš 1990 metais save laikiusių 80% katalikų teliko mažiau nei 50%, iš kurių vos 10% lankosi bažnyčioje sekmadienio mišių metu ar per šventes, o tai mažiau nei 5% visų šalies gyventojų. Prancūzijoje šiuo metu yra 31% asmenų, nepriskiriančių savęs jokiai religinei organizacijai ir, suprantama, kalba eina nebūtinai apie ateizmą.

 

Antroji problema

 

Kodėl esant panašiai situacijai ir Lietuvoje, kai kurios nekatalikiško vidurinio ugdymo mokyklos ir kitos švietimo įstaigos savo naujuosius mokslo metus pradeda bažnyčioje. Tai pažeidžia konfesinę lygybę, nes moksleivių/studentų religinė sudėtis yra pliurali, tačiau monopolis yra pastarosios religijos rankose, o kur dėmesys stačiatikiams, liuteronams, pagonims ar nereligingiems?

 

Kodėl kai kurios nacionalinės šventės ar Respublikos Prezidento inauguracija persikelia į Romos Katalikų bažnyčią. Tai ne tik, kad yra savo asmeninės gyvenimo kokybės sampratos primetimas nacionaliniu lygmeniu, bet ir kitų religijų lygiavertiškumo pažeidimas. Ar verta painioti pasaulietinės valdžios šventes su dvasinės valdžios šventėmis?

 

Kaip išstoti iš religinės organizacijos?

 

Nors ir bažnyčių vadovai sako, kad norint išstoti iš Romos Katalikų bažnyčios užtenka į ją neiti, tuo tarpu stipriai mažėjant religingų asmenų skaičiui Lietuvoje ir esant ne ką prastesnei situacijai nei Vakarų Europos šalyse, kur praktikuojančių katalikų skaičius yra vos 10% ar mažiau, esame vis dar vadinami katalikišku kraštu, kartais net Marijos žeme.

 

Didžiosios Britanijos pilietis, anglas Dr. Johnas Huntas laimėjo teisinę bylą prieš bažnyčią ir pasiekė, jog bažnyčia panaikintų įrašą apie jo krikštą, teigdamas, jog buvo per mažas ir negalėjo duoti sutikimo šiai ceremonijai. Nors krikšto liudijimas yra archyvinis dokumentas ir negali būti sunaikintas, tačiau J. Huntas užsisakė „iškrikšto“ liudijimą, taip atmesdamas „prietarus“ ir gimtosios nuodėmės idėją. Liudijime teigiama: „Atmetu visus išpažinimus ir kitus prietarus bei klaidingą tikėjimą, kad kiekvienas kūdikis privalo būti apvalytas nuo gimtosios nuodemės“.

 

Taigi klausimas ir pamąstymas visuomenei bei bažnyčios atstovams: ar bus pradėtos racionalios viešosios diskusijos ir sukurta atitinkama teisinė bazė Lietuvos Respublikos piliečiams, norintiems išstoti iš religinių organizacijų, į kurias pateko būdami nepilnamečiai ir atitinkamai neinformuoti, ar lauksime tos dienos, kol kas nors paduos bažnyčią į teismą ir viešai bei teisiškai atsisakys savo religijos. Racionalumas versus demoralizacija.

 
Duomenys
 

Po 2001 metų gyventojų surašymo paaiškėjo, kad Lietuvoje yra: Romos katalikų – 79,0 % (2 752,5 tūkstančiai), stačiatikių – 4,1 % (141,8 tūkst.), sentikių – 0,8 % (27,1 tūkst.), evangelikų liuteronų – 0,6 % (19,6 tūkst.), evangelikų reformatų – 0,2 % (7,1 tūkst.), Jehovos liudytojų – 0,1 % (3,5 tūkst.), musulmonų sunitų – 0,1 % (2,9 tūkst.), charizmatų – 0,06 % (2,2 tūkst.), sekmininkų – 0,04 % (1,3 tūkst.), judėjų – 0,04 % (1,3 tūkst.), senojo baltų tikėjimo – 0,04 % (1,3 tūkst.), kitų tikybų – 0,3 % (11 tūkst.).

 

Karolis Banys yra Vytauto Didžiojo universiteto politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto II kurso politikos mokslų studentas

 
Balsas.lt, 2010 01 29
 
Taip pat skaitykite:

 

 

Komentarai  

 
0 # pamenuevaldas Y-m-d H:i
klausė, sakiau kad esu ateistas, ką sakė nėra tokio tikėjimo, ką užrašė? nežinau...
 
 
0 # aHeh Y-m-d H:i
A jo, atsimenu kai buvo atėjusi ta surašinėtoja. Irgi panašiai buvo, Tada paklausiau, kokio tikėjimo atstovų ji randa mažiausiai. Sako, gal budistų. O, tada rašykit, kad aš budistas. Statistikoj- paskutinis punktas. OM.
 
 
+2 # xx Y-m-d H:i
Kažkodėl panašu, jog įžvelgiama neegzistuojanti problema. Išstojimą iš RKB numato pačios organizacijos (bažnyčios) vidaus taisyklės.
Procedūra vadinama apostaze. Pats turiu gen. vikaro Tunaičio pasirašytą pažymą, jog išstojau iš RKB. Teko palaukt porą mėnesių kol atrado įrašą apie mano krikštą savo knygose, bet didesnių problemų nebuvo ir pažymą susiveikiau.
 
 
0 # to Xkkk Y-m-d H:i
ir anarchijoj.lt apie tai buvo rasyta? faksimile paviesinta?
 
 
0 # ar svarbupilietis Y-m-d H:i
ar tikrai yra problema ką rašo kažkokiam liudijime. Negi tas popierėlis, kad esi katalikas tave gali kažkaip varžyti? Tikėjimo ar netikėjimo jokie popiergaliai negali kažkaip riboti
 
 
-1 # :)Viešpatis Dionisas Y-m-d H:i
"Racionalumas versus demoralizacija."

Mefisto tipo racionalumas jau seniausiai turėtų būti laikomas paprasčiausiu naiviu realizmu (Naïve realism) ir tuo pačiu absoliučiu debilizmu.

Bažnyčios neoplatonizmo (kuris pasireiškia kaip užslėpta pederastija) sunaikinimas yra atviras kūno ir sekso garbinimas, bei sielos reikšmės sumažinimas šiandienos diskurse! Mes neturime sunaikinti sielą, bet priartinti ją prie kūno! Sveikam kūne sveika siela. Kūno marinimas yra krikščionybės idealas.

Tuo pačiu reikia atsisakyti dalykų, kurie lygiai taip pat atskiria mus nuo savųjų Ego (Hegel alienation): Tobulos Gėrio Idėjos, Tikros visuotinės Laimės, Tikros laisvės, Tikros lygybės ir kitų holistinių abstrakcijų, nes jos lygiai taip pat kaip ir Dievas (sąvoka), bando mus atplėšti nuo asmeninio intereso siekimo. Humanistinis subjektas, kaip individo įkalinimo savidisciplinoj e instrumentas turi būti sunaikintas, kad prasiveržtų individo kūrybingumo banga!

"Away, then, with every concern that is not altogether my concern! You think at least the "good cause" must be my concern? What's good, what's bad? Why, I myself am my concern, and I am neither good nor bad. Neither has meaning for me. The divine is God's concern; the human, man's. My concern is neither the divine nor the human, not the true, good, just, free, etc., but solely what is mine [das Meinige] , and it is not a general one, but is - unique [einzig], as I am unique.

Nothing is more to me than myself!"

"I am owner of my might, and I am so when I know myself as unique. In the unique one the owner himself returns into his creative nothing, of which he is born. Every higher essence above me, be it God, be it man, weakens the feeling of my uniqueness, and pales only before the sun of this consciousness. If I concern myself for myself, the unique one, then my concern rests on its transitory, mortal creator, who consumes himself, and I may say:

All things are nothing to me." - Max Stirner, The Ego and Its Own
 
 
+1 # :)Viešpatis Dionisas Y-m-d H:i
"Kodėl tą darai?"

Mano kritika jau yra dekonstravusi (Rorty dekonstrukcijos pagalba) tiek pozityvizmą, tiek gėjų judėjimą, kuriam priklausiau. Tai daroma tam, kad atverti žmonių protą egzistencialist inei laisvei ir autentiškumo įgyvendinimui.

Beje, logika nėra logiška, nes logikos teisingumo neįmanoma pagrįsti pačia logika, todėl Aristotelio ir Vienos būrelio fantazavimų atsisakiau.
 
 
0 # :)Viešpatis Dionisas Y-m-d H:i
Nesakau, kad man nepatinka Aristotelis, jo etika suprantama subjektyviai yra man patinkantis dalykas pvz. bet aš nežiūriu į filosofiją taip rimtai kaip ankščiau. Tapau reliatyvistu-ne oprgmatistu-fen omenalistu-soli psistu.
 
 
0 # :)Viešpatis Dionisas Y-m-d H:i
Jeigu patinka konkretumas, tai siūlau pastoviai skaityti šias svetaines:

Roderick T. Long, Associate Professor of Philosophy at Auburn University. Aristotelean/Wi ttgensteinian in philosophy and a left-libertaria n market anarchist in social theory. Capsule Credo:
The libertarians are right about economics and politics.
The Greek philosophers are right about everything else.
http://aaeblog.com/


Mutualist Blog: Free Market Anti-Capitalism

To dissolve, submerge, and cause to disappear the political or governmental system in the economic system by reducing, simplifying, decentralizing and suppressing, one after another, all the wheels of this great machine, which is called the Government or the State. --Proudhon, General Idea of the Revolution
http://mutualist.blogspot.com/

ir ypač patartina:

Center for a Stateless Society
building awareness of the market anarchist alternative
http://c4ss.org/

Turėtų padėti jei moko naudotis google, interneto naršykle, supranti angliškai (kitaip sakant - jei esi protajaunatis individas).

Anarchija.lt galėtų šias svetaines įsidėti į nuorodas.
 
 
0 # faktiskaiKostia Y-m-d H:i
jeigu kam reikia poperelio, kad zmogus nepriklauso kokiai baznyciai - tai jau paranoja.
Mano lankymaisis anrchija.lt dar nereiskia, kas as esu anarkchistas.
Cia manau gilmunines zmogaus psichologines problemos, pavadinkime tai dvasiniu mazochizmu.
Is dalies tokios veiklos zmogui duoda viena - jis issibujoja, ir nesmurtauja namie.
 
 
0 # Pritariuangle_ligone Y-m-d H:i
Geras straipsnis, įdomus irinformatyvus. Šiaip man irgi keistai atrodydavo, kai aš esu ateistė (ir man religija išvis yra kvailas dalykas), bet per mokyklos baigimą (gal paskutinį skambutį) ir univiero diplomų įteikimą reikėjo visiems rinktis bažnyčioje...