Vidaus reikalų ministras: smurtas prieš Pabradės URC gyventojus buvo teisėtas
politika

Pasienieciu krata Pabrades URC        Š.m. kovo 25 d. Lietuvoje žiniasklaidoje pasirodė pranešimai apie pasieniečių smurtą prieš Pabradės Užsieniečių registracijos centro (URC) gyventojus. Straipsnį šia tema paviešino ir a.lt redkolegija (Žr.: „Pasieniečių smurtas prieš Pabradės URC gyventojus: atimti telefonai, sulaužyti šonkauliai, kruvinos sienos“. Vienas portalo skaitytojas, susirūpinęs tokiais neadekvačiais jėgos struktūrų veiksmais prieš įkalintus užsieniečius, išsiuntė laišką Lietuvos žmogaus teisių gynimo organizacijoms.

 

Šis laiškas vėliau pasiekė ir kai kuriuos Seimo deputatus. Susidomėjimą Pabradėje įvykusiu incidentu parodė Česlovas Juršėnas ir Juozas Olekas. Jie kreipėsi į Vidaus reikalų ministeriją su prašymu paaiškinti incidento aplinkybes. Balandžio 23 d. buvo gautas Vidaus reikalų ministro Raimundo Palaičio atsakymas, kuriame jis nurodo, kad jėgą prieš URC gyventojus panaudoję Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) jokių įstatymų nepažeidė: „Pareigūnai, panaudoję spec. priemones – gumines lazdas bei kovinių imtynių veiksmus, tarnybinių įgaliojimų neviršijo, tarnybinio nusižengimo nepadarė ir nepažeidė teisės aktų reikalavimų“.

 

Savo atsakyme R. Palaitis praneša, kad dėl šio incidento VSAT Imuniteto valdybos Tyrimų skyriuje buvo atliktas tarnybinis patikrinimas, kuris paneigė visus įtarimus neadekvačiu jėgos naudojimu. Anot ministro, nenustatyta, kad VSAT pareigūnai sulaužė dviem žmonėms šonkaulius, nenustatyta apskritai jokių rimtų sužalojimų. Pažymima, kad trims asmenims konstatuoti įvairių kūno vietų nežymūs sumušimai, kurie „galėjo atsirasti dėl užsieniečių atžvilgiu teisėtai panaudotų spec. priemonių“.

 

Štai visas vidaus reikalų ministro atsakymo tekstas:

 

„Informuojame, kad Vidaus reikalų ministerija (toliau – VRM) išnagrinėjo Jūsų persiųstą pil. D. Velykio elektroniniu paštu pateiktą raštą dėl įvykių Užsieniečių registracijos centre (toliau – URC). Pareiškėjas D. Velykis teigia, kad Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie VRM (toliau –VSAT) Ignalinos rinktinės Specialios paskirties būrys (toliau – SPB) sumušė du URC gyventojus –sulaužė šonkaulius, vienam jų buvo iškviesta medicinos pagalba. Pareigūnų elgesiu pasipiktinę visi URC gyvenantys žmonės. Pareiškėjas siūlo įvertinti pareigūnų veiksmus bei elgesį ir nušalinti juos nuo pareigų, taip pat siūlo atidžiai perskaityti interneto tinklalapyje www.anarchija.lt išspausdintą straipsnį „Pasieniečių smurtas prieš Pabradės URC gyventojus: atimti telefonai, sulaužyti šonkauliai, kruvinos sienos"', kuriame detaliai aprašomas š. m. kovo 25 d. vykęs susidūrimas tarp URC gyventojų ir kratas atlikusių pasieniečių.

 

Pranešame, kad VSAT vado pulkininko Vainiaus Būtino nurodymu Imuniteto valdybos Tyrimų skyriuje atliktas tarnybinis patikrinimas dėl aplinkybių, nurodytų pareiškėjo rašte ir interneto tinklalapyje pateiktame straipsnyje, tyrimo ir š. m. balandžio 19 d. surašyta tarnybinio patikrinimo išvada Nr. 27-16 „Tarnybinio patikrinimo išvada dėl š. m. kovo 25 d. URC vykdytos sulaikytų užsieniečių asmenų apžiūros ir gyvenamųjų patalpų patikrinimo“.

 

Tarnybinio patikrinimo išvadoje konstatuota, kad 2010 m. kovo mėn. 25 d. URC vykdytos iš anksto suplanuotos prevencinės priemonės – užsieniečių apžiūra ir jų gyvenamųjų patalpų patikrinimas. Šio patikrinimo metu užsieniečių gyvenamosiose patalpose rasta ir paimta įvairių mobiliojo ryšio telefonų su SIM kortelėmis ir be jų, įvairių mobiliojo ryšio telefonų kroviklių, mobiliojo ryšio telefonų su laisvų rankų įrangos komplektais, mobiliojo ryšio telefonų komunikacinis laidas, maitinimo baterijų, taip pat švirkštas, vandens šildymo prietaisas ir elektros instaliacijos laidas.

 

Vadovaujantis Laikinojo užsieniečių apgyvendinimo Užsieniečių registracijos centre sąlygų ir tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2007 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1V-340 „Dėl laikinojo užsieniečių apgyvendinimo Užsieniečių registracijos centre sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 105-4326), 23.4 punktu („apgyvendintiesiems centre asmenims draudžiama turėti mobiliojo ryšio telefonus, išskyrus prieglobsčio prašytojus“), Laikinai Užsieniečių registracijos centre apgyvendintų užsieniečių vidaus tvarkos taisyklių, patvirtintų Užsieniečių registracijos centro viršininko 2009 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 3K-11, ir 5.7 punkto reikalavimais, aukščiau išvardytus daiktus draudžiama laikyti URC gyvenamosiose patalpose, todėl darytina išvada, kad, laikydami minėtus daiktus URC gyvenamosiose patalpose, URC apgyvendinti užsieniečiai pažeidė minimų teisės aktų nuostatas.

 

Tarnybinio patikrinimo išvadoje URC vadovybė įpareigota imtis neatidėliotinų priemonių, kad būtų užtikrinta URC apgyvendintų užsieniečių teisė dėl galimybės naudotis gyvenamojoje teritorijoje įrengtu mokamu telefonu.

 

Pažymėtina, kad patikrinimo metu viename iš kambarių buvo surastas ir išimtas metalinis strypas. Žiniasklaidoje paminėtas teiginys, kad jokių strypų rasta nebuvo, neatitinka realios tiesos.

 

Kritiškai reikėtų vertinti straipsnyje minėto pašnekovo teiginius, kad rastos virvės buvo naudojamos skalbiniams kabinti, užsieniečių gyvenamosiose patalpose (kiekviename aukšte) yra buitinių džiovyklų, kur gyventojai turi galimybę išsidžiovinti rūbus. Už minėtus pažeidimus pažeidėjams nesurašyti vidaus tvarkos taisyklių pažeidimo protokolai, netaikytos drausminio poveikio priemonės – į tai tarnybinio patikrinimo išvadoje Nr. 27-16 buvo atkreiptas URC vado dėmesys.

 

Tyrimo metu taip pat nepasitvirtino ir žiniasklaidoje paminėtas teiginys, kad visos sienos buvo kruvinos. Tyrimo metu apžiūrėjus virtuvę ant jos sienos rasta nedidelė neaiškios kilmės dėmė. Anot vietos gyventojų, ji greičiausiai atsirado ruošiant maistą. Pažymėtina ir tai, kad, URC apgyvendintų užsieniečių teigimu, sienų jie specialiai nevalė.

 

Taip pat nenustatyta, kad VSAT pareigūnai sulaužė dviem žmonėms šonkaulius, kaip teigė pareiškėjas ir kaip aprašyta žiniasklaidoje. Nustatyta, kad 2010 m. kovo 25 d. URC Aprūpinimo skyriaus Medicinos punkto viršininkė A. Nagilienė, 2010 m. kovo 25 d. apžiūrėjusi užsieniečius, kurie apžiūros metu priešinosi pareigūnams, rimtų sužalojimų nenustatė, trys nuo apžiūros atsisakė, trims asmenims konstatuoti įvairių kūno vietų nežymūs sumušimai, Gruzijos piliečiui Shmagi D.2010 m. kovo 25 d. pareikalavus medicininės apžiūros, 2010 m. kovo 31 d. buvo padaryta krūtinės ląstos rentgenograma (išvada – be patologinių pakitimų). Be to, 2010 m. balandžio 2 d. Švenčionių pirminės sveikatos priežiūros centro greitosios medicinos pagalbos medikai, apžiūrėję Rusijos Federacijos pilietį A. Gayzhauską, sveikatos problemų neįžvelgė.

 

Manoma, kad sumušimų galėjo atsirasti dėl užsieniečių atžvilgiu teisėtai panaudotų spec. priemonių.

 

Šio tarnybinio patikrinimo metu surinkti duomenys leidžia konstatuoti, kad užsieniečių asmenų apžiūros ir gyvenamųjų patalpų patikrinimo metu kai kurie užsieniečiai pasipriešino ir nevykdė teisėtų VSAT pareigūnų reikalavimų, tuo sukeldami grėsmę VSAT pareigūnų bei aplinkinių asmenų sveikatai, todėl pareigūnai, panaudoję spec. priemones – gumines lazdas bei kovinių imtynių veiksmus, tarnybinių įgaliojimų neviršijo, tarnybinio nusižengimo nepadarė ir nepažeidė teisės aktų reikalavimų.

 

Būtina pažymėti, kad URC vadas R. Petraitis susitikimo su Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos teisininku L. Biekša metu nusprendė, kad, siekiant išvengti įvairių interpretacijų, ateityje vykdant analogiško pobūdžio priemones URC, dalyvautų URC socialinis darbuotojas.

 

Vidaus reikalų ministras ne kartą yra atkreipęs pavaldžių įstaigų vadovų ir pareigūnų dėmesį, kad vykdant tarnybines pareigas visuomenės saugumo ir viešosios tvarkos užtikrinimo srityje būtina laikytis teisėtumo, įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, gerbti žmogaus teises ir laisves ir nesitaikstyti su pareigūnais, pažeidžiančiais įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus.

 

Vidaus reikalų ministerija dėkoja Jums, kad neliekate abejingi šios ministerijos ir jos valdymo srities įstaigų veiklos problemoms ir pareigūnų etikai.“

 
Vidaus reikalų ministras Raimundas Palaitis
2010 04 23
____________________________

 

Dėkojame ministrui už atsakymą. VSAT tarnybinio patikrinimo rezultatais abejoti netenka, nors jie ir negali būti objektyvūs, nes tyrimą atliko ta pati struktūra, kuri ir naudojo jėgą prieš žmones. Kaip sakoma – pati sumušė, pati mėlynes suskaičiavo.

 

Vis dėlto žiniasklaidos darbas nenuėjo veltui. Ministras pranešė, kad ateityje į panašias užsieniečių apžiūros ir jų gyvenamųjų patalpų patikrinimo operacijas bus kviečiamas URC socialinis darbuotojas. Tikėkimės, kad jis bus susipažinęs su Visuotine žmogaus teisių deklaracija.

 
a.lt redkolegija
2010 04 28
 
URC 1
 
URC 2
 
URC 3

 

 

Komentarai  

 
0 # ?sl Y-m-d H:i
spamas nepageidaujamas
 
 
0 # ?boria Y-m-d H:i
e kodel mano druzbanui nileiaidziat kovot pries fashyzma?
 
 
0 # faktasKostia Y-m-d H:i
kad teisetas.