Apie vadinamąją „Trečiąją poziciją“
politika

trecioji pozicija     Prieš daugiau kaip 20 metų žlugus pasaulinei „realiojo socializmo“ sistemai ir šiandien kapitalizmui atsidūrus ant ekonominio ir ideologinio kracho ribos, ypatingai išpopuliarėjo fenomenas, jo šalininkų vadinamas „Trečiąja pozicija“ (arba „Trečiąja alternatyva“).

 

     „Trečiųjų pozicionierių“ teigimu, jie oponuoja tiek kapitalizmui, tiek komunizmui, nes yra „už kairės ir dešinės politinio spektro ribų“, taigi sunkmečio prislėgtiems ir „realiojo socializmo“ trūkumais nusivylusiems žmonėms tai gali pasirodyti labai patraukli alternatyva. Tačiau ar tikrai „Trečioji pozicija“ yra alternatyva kapitalizmui, ir ar tikrai ji „trečioji“?

     Istorija

     Siekiant atskleisti dabartinį „Trečiosios pozicijos“ pobūdį, visų pirma turime peržvelgti istorinį (nors kaip vėliau pamatysime, jis beveik nesiskiria nuo dabartinio). Turbūt tiksliausia „Trečiosios pozicijos“ tėvyne būtų vadinti Italiją. Tiesa, XX a. pradžios Rusijoje bei kitose valstybėse taip pat buvo šios „pozicijos“ šalininkų (arba bent jau panašių į juos), tačiau pirmą kartą praktikoje tai buvo išbandyta Italijoje. Kalbu būtent apie Benitą Musolinį ir jo fašistus.

Mussolini fasis     Po Pirmojo Pasaulinio Karo Italijoje siautė chaosas, liberalų valdžia buvo silpna ir nebesugebėjo suvaldyti situacijos. Sparčiai augo komunistų įtaka, todėl Vatikanas ir buržuazija, baimindamiesi kairiosios revoliucijos pergalės, parėmė fašistų atėjimą į valdžią, kurie skelbė darbo ir kapitalo taiką (klasių taiką) bei neslėpė priešiškumo komunistams, taigi nebuvo pavojingi nei kapitalizmui, nei bažnyčiai. Nors oficialiai ir oponavo kapitalizmui, tačiau į valdžią atėjęs Musolinis de facto ėmė kurti korporacinio kapitalizmo sistemą. Taigi, pasirodė, kad pirmasis valstybei ėmęs vadovauti „Trečiosios pozicijos“ – fašistų – judėjimas realiai atstovavo ne jokią mistinę „Trečiąją poziciją“, o seną gerą „pirmąją poziciją“, t. y. tą patį kapitalizmą tik dar plius diktatūrą.

     Netrukus kaimyninėje valstybėje susiklostė palanki terpė kitų „Trečiųjų pozicionierių“ sėkmei. Iš Pirmojo psaulinio kro Vokietija išėjo kaip pralaimėtoja. Versalio sutarties sąlygos buvo nepakeliamos: Vokietija prarado 70 tūkstančių kvadratinių kilometrų teritorijos, atimtos kolonijos, uždrausta turėti kariuomenę, uždėtos milžiniškos reparacijos. Pokarinei valdžiai ėmus masiškai spausdinti pinigus, šalyje kilo neregėta infliacija. Negana to, 1929 m. prasidėjusi pasaulinė ekonominė krizė galutinai pribaigė Vokietijos ekonomiką. Tarp žmonių ėmė plisti revanšistinės nuotaikos, tereikėjo nedidelės kibirkšties užkurti naują ugnį.

     Viso to fone iškilo dvi konkuruojančios politinės jėgos – internacionalistiniai komunistai, sugebėję jiems nepalankiomis sąlygomis įgauti labai didelį populiarumą, ir šovinistiniai nacionalsocialistai (naciai) su Hitleriu priešaky, vėlgi žadėję trečiąjį kelią tarp baigiančio sugriūti kapitalizmo ir buržuazijai siaubą keliančio komunizmo. Laimėjo pastarieji – save „antiburžuaziniais“ vadinę naciai, ironiška, paremti buržuazijos, bijojusios komunistų pergalės.

Hitler fasis     Vos naciams atėjus į valdžią, kaip ir Italijos atveju, taip ir Vokietijoje skambius lozungus išstūmė realpolitik – naciai nacionalizavo žydų bei jiems nepalankios buržuazijos turtą, tačiau juos rėmę vidutiniai ir stambieji buržua (pvz.,Krupų šeima) išliko nepaliesti, negana to, būdami nacių „pastogėje“, susikrovė dar didesnį kapitalą. Žinoma, kad naciai bendradarbiavo ir su kitų šalių, pirmiausia JAV buržuazija (netgi žydų tautybės). Kitas nacizmo ir fašizmo įsigalėjimo pasekmes žino kiekvienas.

     Italija ir Vokietija bene žinomiausi XX a. pavyzdžiai, kada skambūs pažadai apie alternatyvą komunizmui ir kapitalizmui, t. y. „Trečiąją poziciją“, buvo išstumti realios politikos, vykdytos „pozicionierių“  jiems atėjus į valdžią, tačiau verta paminėti ir keletą kitų XX a. antros pusės giminingų režimų. Pirmiausia, tai Fransisko Franko Ispanija, taip pat Chuano Perono Argentina, Alfredo Stresnerio Paragvajus, Muammaro al-Gaddafio Libija (plačiau apie Gaddafio ryšius su kapitalistais) ir kiti. Visų šių valstybių diktatoriai skelbė esantys tiek antikomunistai, tiek antikapitalistai, einantys „trečiuoju keliu“, tačiau realiai buvo tik antikomunistai, o antikapitalizmas pasireiškė tik susidorojimu su jų interesams priešiška buržuazija. Lojali buržuazija būdavo iškeliama į valdžią.

     Pasaulyje ir Lietuvoje

     Kaip jau minėjau pačioje straipsnio pradžioje, šiuo metu pasaulyje ši teorija visai sėkmingai plinta, o po ja slepiasi dešinysis nacionalizmas. Prancūzijos prezidento rinkimuose vos nepavyko laimėti „Trečiosios pozicijos“ šalininkei (realiai dešiniajai nacionalistei) Marine Le Pen, Graikijoje rinkimuose gerai pasirodė savęs nelaikanti nei kairiąja, nei dešiniąją (bet realiai dešinioji ekstremistinė) „Auksinės aušros“ partija, kitose šalyse „Trečiosios pozicijos“ idėjos taip pat plinta.

     Artimiausia valstybe „Trečiosios pozicijos“ teorijai su išimtimis turbūt galima būtų įvardinti Šiaurės Korėją. Komunistams atėjus į valdžią, buvo nacionalizuotas visas kapitalas, taigi sąlyginai ir panaikintas kapitalizmas (nors galima ginčytis, ar rinkos kapitalizmo nepakeitė valstybinis). Šiaurės Korėja nutraukė visus ryšius su tradicinėmis Vakarų kapitalistinėmis valstybėmis, o 1972 m. marksizmą-leninizmą visiškai išstūmė čučhės ideologija, taigi po truputį buvo pradėta užsidarinėti ir nuo vadinamų „socialistinių“ valstybių. XX a. pabaigoje Šiaurės Korėja iš esmės nutraukė artimus ryšius su visais likusiais sąjungininkais taip atsiribodama tiek nuo kapitalistų, tiek nuo komunistų bei tapdama labiausiai izoliuota valstybe pasaulyje.

kundrotas fasis     Lietuvoje kol kas nėra stiprių „Trečiosios pozicijos“ jėgų, tačiau galima paminėti Mindaugą Murzą, kuris kratosi tiek kairiojo, tiek dešiniojo etiketės, nors yra žinomas kaip Hitlerio idėjų mylėtojas, taip pat dešiniąsias nacionalistines organizacijas – Tautininkų partiją, LTC, LTJS, neseniai susikūrusį „Autonominį pasipriešinimą“, įvairias rasistinių skinhedų grupuotes ir pan. Itin pamėgtas lietuvių nacionalistų šūkis „Tautinė valstybė, socialinė teisybė“ turi grynai populistinį turinį. Dešinieji nacionalistai nesiekia panaikinti nei kapitalizmo (sistemos, paremtos nelygybe), nei valstybinio aparato („Kol yra valstybė, nėra laisvės. Kai bus laisvė, nebebus valstybės“ – V. I. Leninas), taigi jų „tautinėje valstybėje“ negali būti ir socialinės teisybės. Visgi nei viena iš šių organizacijų kol kas didelio populiarumo nesulaukė ir artimiausiu metu nepanašu, kad sulauks.

     Istorinė patirtis atskleidė, jog visi „Trečiosios pozicijos“ režimai tebuvo butaforija. Tai buvo tie patys buržuaziniai režimai, tiesiog atstovavę tam tikrus buržuazijos klanus, priešiškus prieš tai valdžioje buvusios buržuazijos interesams, ir, kaip taisyklė, visi šitie režimai bei judėjimai buvo dešinieji nacionalistiniai (kairieji nacionalistiniai judėjimai savęs niekada nepriskyrė „Trečiajai pozicijai“). Tokie išliko ir iki šiol. Šiaurės Korėja  yra vienintelis pasisekęs (?) „Trečiosios pozicijos“ pavyzdys, tačiau sunku įsivaizduoti, jog kas nors blaiviai mąstantis šiais laikais tokią praktiką norėtų pakartoti Lietuvoje ar kitoje valstybėje.

     Lietuvoje į valdžią atėjus šios teorijos šalininkams, pasikeistų tik tiek, jog vieną buržuazijos klaną išstumtų kitas, nes „Trečioji pozicija“ – tai mitas, gudrus akių dūmimas liaudžiai ir naudojimasis patogia situacija arba savęs apgaudinėjimas. Tėra tik dvi logiškos pozicijos – arba esi sisteminis dešinysis (remi kapitalistus, esi priklausomas nuo kapitalistų), arba esi antisisteminis kairysis (priešiškas visiems kapitalistams), o sąžininga, kiek tai įmanoma, „Trečioji pozicija“ (kaip Šiaurės Korėja) – tai izoliacija, ekonominis žlugimas ir, galiausiai, išsigimimas.

     Inti

     Marksistai.lt, 2012 m. rugpjūtis
     Anarchija.lt iliustracijos

 

Komentarai  

 
-3 # Voina & co.Andrius Y-m-d H:i
Is visu pareiskimu akivaizdu, kad Voino's (Rusija) artimiausi politiniai bendrakeleiviai yra Nazbol (tipinis trecios pozic. / "Querfront" pavyzdys - ziur. wiki national bolshevism http://en.wikipedia.org/wiki/National_Bolshevism) - tokie faktai tik suteikia konteksta kalbant apie Pussy Riot vienos ykureju Nadios ismetima is "Voina"...

Straipsnis mano akimis yra kiek pritemptas. Faktiskai, ne Musoliny Italijoj - o Julius Evola, ne Hitlery naciu Vokietijoj - o Ernst Junger / Niekisch priskirciau prie "trecios pozicijos" / "jungtinio fronto" gretu - kaip ir LT netikelius "autonominis pasipiresinimas".

Ydomus straipsnis apie muzika + politika (National Anarchism, Autonomous Nationalism, Querfront, National Bolshevism, etc.): "From Subculture to Hegemony: Transversal Strategies of the New Right in Neofolk and Martial Industrial" by Christoph Fringeli (Datacide): http://datacide.c8.com/from-subculture-to-hegemony-transversal-strategies-of-the-new-right-in-neofolk-and-martial-industrial/
 
 
-1 # ATS: Voina & co.Taip Y-m-d H:i
Komentaras priveltas prieštaravimų

Nei Voina neturi nieko bendro su Nacbolais, nei Nacbolai su trečiuoju keliu ar juolab nacioanal-auton omais. Iš kokių pareiškimų akivaizdu, kad "Voina" bendrakeleiviai yra Nazbol? Kokie FAKTAI suteikia kontekstą kalbant apie Pussy Riot įkūrėjos išmetimą iš "Voina"? Ar galima gretinti nacbolus su nacional-autono mais, jei nacbolai remiasi bolševikine ideologija? Skirtingai nei nacbolai, trečias kelias priešiški komunizmo ideologijai. Tagi, kaip galima vadinti Nazbol Querfront,o pavyzdžiu, nesuprantu.
 
 
-1 # ---Taip Y-m-d H:i
* klaida priešpaskutinia me sakinyje - ne "trečias kelias", o "Trečioji pozicija".
 
 
-3 # kas yra "komunizmo ideologija" ir t.t.Andrius Y-m-d H:i
Voina turi "kazka" bendro su nacbolais. 1. ziur. http://en.free-voina.org/ - pirmas yrasas su plakatu, kuriame - Taisya Oisipova. Kas yra Taisya Osipova? "Osipova was politically active since the early 2000s, when she was a member of radical writer and politician Eduard Limonov’s now-outlawed National Bolshevik Party. Limonov is now head of the Other Russia party."

Toliau, liberalo studento citata: " People have had their share of running around with banners and flares and throwing leaflets, and they have learned from the experience. Now they need something bigger. It’s clear that they need something much bigger. A multitude of brigades, gangs and militant squads are being formed in the underground at this very moment. Serious preparations and training are going on, none of which is evident on the surface, and shouldn’t in fact be evident. The lucky ones are those who are already underground, participating, watching sharply and analyzing. If such a person has what it takes, then he or she will give rise to a powerful story when the time of great stories comes. (...) The authorities have turned on their shredder more than once; we remember the heroic and tragic story of the Nazbol, whose force was crushed under the weight of hysterical repression and underhanded murder. (...)" http://en.free-voina.org/post/11616833265

Toliau, cituoto vebsaito autoriaus Alexei Plutser Sarno blogo tagas "Nazbol Art" (gana issamus, nemanai???): http://plucer.livejournal.com/tag/Нацбол-арт

Tesiant, akcijos dedikuotos Nazbolu esamiem/buvusie m aktyvistam, pvz. naujamete dovana politiniams kaliniams, kuriu dauguma sudaro nacionaliniai socialistai, ir pan.
 
 
-3 # ToliauAndrius Y-m-d H:i
Atsakau y Pussy Riot reikala - siuo metu neturiu laiko ieskoti (linkai kitame pc), bet gali pasiziureti abieju pusiu komentarus po "St Peterburgo" ir "Maskvos" Voina "frakciju" susidarymo (free-voina ir pan.) - Nadia buvo isvadinta "valdzios snipe" - tik man vat labai keista, kokiu butu "tikrieji pasipriesinimo dalyvai" maskulinistai Voina sugebejo "iseiti" pro atlapas arestines duris ir po to ieskomi interpolo gyventi tame paciame mieste kaip ir pries suemima??? Tuo tarpu "valdzios priesams" gresia kur kas ilgesnes bausmes! Kazkas nesusirisa...

O kalbant apie bolshevikus - jie buvo nacionalistai, paremti ne ko kito o tuometinio Vokietijos Kaizerio WIlhelmo (2, berods); Nazbolai (IR Voina) fotografuojasi po Stalino portretais privaciuose susitikimuose ir tame jokios problemos nemato! Tad apie "komunizmo ideologija" as neatsakysiu, nes man ji neturi jokios reiksmes... Butu tai Leninas, Trotskis ar Stalinas (Nazbol Piterio sekcijos vadelis buvo pasventintas Siaures Korejos biurokratiju del sudinos propagandos skleidimo - AR NE PATETISKA???); Nazbol savo bibliotekoj dziaugiasi Ernst Junger'iu. Klausimas ANONIMUI: kas yra Ernst Junger? http://nazbol.info/rubr23/index0/1530.html Ir galu gale, kodel Nazbol yra ne Nacbol? Ar tik tai nebus aliuzija y Nazis? Negali buti, tiesa? :DDD

Atsiprasau uz jausmu yzeidima, bet kalbama apie ypatingai ne-kosheriny reikala!
 
 
-3 # Voina & co.Andrius Y-m-d H:i
*** klaida - pirmame komentare turejau omeny "vieshu", o ne "visu" pareiskimu;

Beje, filmas apie treciapozicinin kus nacional socialistus Nazbolus - nei juoktis nei verkti! http://vimeo.com/9186170
 
 
-2 # AndriuiUpe Y-m-d H:i
Tu kada nors Rusijoj buvai? Nusišneki, durniau. Tingiu tau aiškint (turiu tam teisę). Tu nesuprasi, bet... умом Россию не понять... Fuck U. Ką čia važiuoji ant nacbolų??? Jie tikru tikriausi anrchokomunista i-pragmatikai. O tu, blet, susikišk savo euroliberalizmą na chui, dalbajobe!
 
 
-2 # --------...//// .............;; ;;zUpe Y-m-d H:i
Слава Войне! Natali Cohen Vaxberg - mano Sesė!!!! Fuck u, pseudoanarchist ai !!!
 
 
-2 # UpeiAndrius Y-m-d H:i
Nemokancia(i/m) sneketi fashistel(iui/e i) - nesu as liberalas, o Eurocentristini us sovinistus kritikavau bei oponavau ne karta ir to taip pat neketinu yrodineti cia ir dabar. Tuo paciu, oponavau visokio plauko maskulinistus fashistoidus nacionalistus is "moraliai pakiliu" "treciuju proletariskuju naciju". Upe, kiek skaiciau tavo komentarus, negalejau tiketis tokio astraus reagavimo y antifasistine kritika? Rusijoj kol kas nebuvau, bet, tiesa sakant, bilietai y ten jau nupirkti.

KLAUSIMAS UPEI: KAS BUVO ERNST JUNGER?

Kol kas nesikeiksiu, palauksiu atsakymo. Gal prasivalyk sudu kanala kuriuo sneki, upyte?
 
 
-2 # +Andrius Y-m-d H:i
The main precursors of Third Position politics are National Bolshevism, a synthesis of nationalism and Bolshevik communism, and Strasserism, a radical, mass-action and worker-based form of Nazism.

google image search "nazbol": https://www.google.de/search?q=vorotnikov+stalin&rlz=1C1CHFA_enDE498DE498&sugexp=chrome,mod%3D4&um=1&ie=UTF-8&hl=lt&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=nTQ5UNm6M43esgaYr4DYCQ&biw=1050&bih=670&sei=oTQ5UNmFD4rVsgb1m4CIBw#um=1&hl=lt&rlz=1C1CHFA_enDE498DE498&tbm=isch&sa=1&q=nazbol&oq=nazbol&gs_l=img.3..0i24.26247.28542.0.29403.8.5.2.1.1.0.130.421.3j2.5.0...0.0...1c.fSdd9mpk-gw&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&fp=22aab2523dcc5145&biw=1050&bih=706
 
 
-1 # ^Upe Y-m-d H:i
Koks skirtumas kas buvo! Tu žiūrėk kas yra! Nacbolai vienintelė demokratinė jėga! Kur jūs šiukšlės teoretikai?! Eikit jūs na chui kapitalizmo tarnai!!! Tingiu tau aiškint (jau sakiau), liberaste. Esu Bi (supraskit teisingai), bet jobtvajumat, netikėkit šitiem kapitalizmo agentam!!
 
 
-2 # ±Andrius Y-m-d H:i
Querfront = Euroliberalu teoretiku isvadinimas, o paskui pasisakymas uz demokratija! Kazkaip nekeista del tavo supuvusios reakcijos y kritika...

Jei apie mano veikla LT arba RUS nera zinoma, manes nelabai domina - rytu Evropoj negyvenu jau kuris laikas ir tikrai neketinu greitu metu... Priezastys atsiskleidzia ir musu dabartinej "diskusijoj".

Netingek, ir issiaiskink su savimi: ar sukis "NACIJA, VALSTYBE, TAIP - MIRCIAI" yra zadantis kazkokio tipo socialiny teisinguma, nekalbant apie susvetimintos visuomenes panaikinima?

Linkiu sekmes, daugiau tau nebecituosiu...
 
 
-3 # ++Andrius Y-m-d H:i
Querfront (cross-front) was a term used to describe cooperation between conservative revolutionaries in Germany with the far left during the Weimar Republic of the 1920s. The term is also used today for mutual entryism or cooperation between left and right-wing groups. On the left, the Communist social fascism strategy focused against the Social Democrats, resulting in a stalemate and incidents of temporary cooperation with genuine fascist and ultranationalis t forces. Ernst Niekisch and others tried to combine communist and anti-capitalist nationalist forces to overthrow the existing order of the Weimar Republic. He called this merger National Bolshevism. The Chancellor, General Kurt von Schleicher pursued a strategy of demerging the left wing of the Nazi Party as a way of gaining Adolf Hitler's support for his government. Schleicher's idea was to threaten the merger of the left-leaning Nazis and the trade unions as way of forcing Hitler to support his government, but his plan failed.
 
 
-3 # UPEI - ASMENISKAIAndrius Y-m-d H:i
Anarchists are the real fascists... Lygiagreciai Nazbolu svaiciojimams apie Stalino sugryzima (duokdie jie ateis y valdzia - ziur. mano nulinkinta filma), Upe turi teise nepateikti menkiausio argumento! Tpfu...
 
 
0 # Limonovo citatostown Y-m-d H:i
"В начале 90-х годов я создал современную и правую и левую одновременно партию на фундаменте национал-больше визма первой половины XX века. Интеллигенты оболгали меня, представив "фашистом". Они умудрились намеренно проигнорировать даже тот очевидный факт, что национал-больше визм исторически являлся подавленной, репрессируемой идеологией и в нацистской Германии, и в сталинском СССР. Игнорировали, что Эрнст Никиш, немецкий идеолог национал-больше визма был брошен в 1937 году в гитлеровский концлагерь за книгу "Гитлер - злой рок Германии". Они игнорировали тот факт, что Николай Устрялов, русский идеолог национал-больше визма, погиб в сталинском концлагере. Они оболгали меня и НБП и продолжают это делать."
http://grani.ru/opinion/limonov/m.197535.html

"Если страна живет по лжи (вот тут я обращусь к не всегда любимому мною Солженицыну и можно точно сказать, что вот эта власть живет по лжи именно). Сталинская жила за счет насилия, а эта живет и лжет ежедневно. Ежедневная ложь. Большие лжи, маленькие. Выкопали яму – говорят, археологические раскопки. Везде лгут, лгут и лгут ежедневно. Это, конечно, отвратительно."
http://echo.msk.ru/programs/personalno/912730-echo/
 
 
-1 # man patikosudomino Y-m-d H:i
Šis straipsnis padėjo man šį bei tą suprasti;ačiū.
 
 
0 # ATS: Apie vadinamąją „Trečiąją poziciją“vladas Y-m-d H:i
Ar dabar yra kurioje nors pasaulio šalyje antisisteminių kairiųjų (priešiškų visiems kapitalistams)v aldoma valstybė, nes kiek suprantu Šiaurės Korėjos kaip pavyzdžio imti negalima. O kaip Kuba ar Venesuela?
Ačiū
 
 
0 # notniet Y-m-d H:i
nera