anarchistu apklausa       2010 m. balandžio 19 d. – birželio 12 d. du jauni mokslininkai – Stefanie Knoll ir Aragornas Eloffas – surengė žmonių, kurie save laiko anarchistais, apklausą.  Buvo apklausti 2504 žmonės.  Nors buvo stengiamasi apklausti žmones iš visų šalių, bet daugiausia dalyvių sulaukta iš JAV (56,6%) ir Europos (31%). 

 

Po jų seka Azija (6%), Australijos regionas (3%) ir Afrika (2%). Iš dalyvavusių apklausoje tik 1% buvo iš Pietų Amerikos. Taip atsitiko todėl, kad dėl ribotų techninių galimybių visa medžiaga buvo pateikiama tik anglų kalba. Dauguma Europos anarchistų taip pat buvo iš šalių, kuriose anglų kalba yra pirmoji kalba.

 

Dalyvauti tyrime jo dalyviai pasisiūlydavo laisvanoriškai, todėl apklausos rezultatai negali reprezentuoti visų pasaulio anarchistų. Pavyzdžiui, kur kas aktyvesni pasirodė vyriškos lyties žmonės (82 proc. visų apklaustųjų buvo vyrai), bet tai nereiškia, kad moterys tarp anarchistų sudaro absoliučią mažumą. Nežiūrint tokių iškraipymų, apklausa vis dėlto parodo tam tikrą bendrą anarchistų požiūrį.

 

anarchistu apklausa 1

 

anarchistu apklausa 2

 

anarchistu apklausa 3

 

anarchistu apklausa 4

 

Nors dauguma anarchistų perėjo religinį auklėjimą, dabar 88% nebelaiko savęs religingais. Daugelis apklaustųjų skiria religingumą nuo dvasingumo, ir 32% save laiko dvasingais.

 

anarchistu apklausa 5

 

anarchistu apklausa 6

 

anarchistu apklausa 7

 

anarchistu apklausa 8

 

anarchistu apklausa 9

 

anarchistu apklausa 10

 

anarchistu apklausa 11

 

anarchistu apklausa 12

 

anarchistu apklausa 13

 

anarchistu apklausa 14

 

anarchistu apklausa 15

 

anarchistu apklausa 16

 

anarchistu apklausa 17

 

anarchistu apklausa 18

 

anarchistu apklausa 19

 

Visas apžvalgos tekstas: http://www.anarchistsurvey.com/results/

Vertė RB
2010 11 04