borotba     Mes, Ukrainos kairiųjų ir anarchistinių organizacijų kolektyvai, pareiškiame, kad „Borotba“ (liet. – „Kova“) sąjunga nepriklauso mūsų judėjimui. Per visą šio politinio projekto egzistavimo laiką paaiškėjo jo narių šališkumas labiausiai diskredituotiems, konservatyviems ir autoritariniams „kairiesiems“ režimams bei ideologijoms, kurios jokiu būdu neatstovauja darbo klasės interesų.   

     „Borotba“ išsiskyrė neskaidriu finansavimu ir principų neturinčia bendradarbiavimo politika. Ji turi apmokamus darbuotojus, kurie būtent „dirba“ organizacijoje, bet nepriklauso vadinamiems „savanoriškiems nariams“. „Borotba“ skyriai dalyvaudavo bendrose akcijose su UPSP (Ukrainos progresyvi socialistinė partija – antisemitinė, rasistinė, klerikalinė partija, kuri neturi nieko bendro su socialistiniu judėjimu) ir Charkovo provyriausybine antisemitine ir homofobine grupe „Oplot“ (liet. – „Tvirtovė“); buvo pastebėti jų ryšiai su skandalingai pagarsėjusiu žurnalistu O. Čalenka, kuris atvirai užima Rusijos didvalstybės (rus. – великодержавного) šovinizmo pozicijas.   

     Pastarojo meto įvykiai parodo, kad šios sąjungos vadovybė, sekdama Ukrainos „komunistų“ partijos pavyzdžiu, atvirai gynė prezidento Janukovičiaus interesus, pateisindama saugumo pajėgų ginklų panaudojimą ir neigdama nepagrįstos prievartos bei žiaurumo aktus iš jų pusės, kankinimus ir kitas politinio teroro formas. Be to, „Borotba“ atstovai jų kontroliuojamuose resursuose ir komentaruose užima labai vienpusę poziciją dėl protestinio judėjimo sudėties. Pasak jų, protestą Maidane palaiko tik nacionalistai ir ultradešinieji, siekiantys tik valstybinio perversmo („fašistinio pučo“).   

     Mes užimame antifašistines pozicijas, o mūsų aktyvistai tapdavo ultradešiniųjų išpuolių aukomis. Mes palaikome ne visas Maidano idėjas ir pasisakome prieš buržuazinę opoziciją. Be to, smerkiame konservatyvias, nacionalistines ir ultradešiniąsias nuotaikas, kurios toleruojamos protesto terpėje. Tačiau pabrėžiame, kad visų be išimties aktyvių piliečių priskyrimas prie „fašistų“ ne tik klaidingas, bet ir pražūtingas. Toks vienašališkumas kursto šovinistinę isteriją ir skaldo visuomenę, o tai naudinga tik valdančiajai klasei.   

     Sausio 24 d. srities deputatas ir „Borotba“ atstovas Oleksijus Albu dalyvavo Odesos srities valstybinės administracijos gynyboje „nuo nacistų“ drauge su rusų kazokais ir nacionalistais („Slavų vienybė“) bei tuo metu valdžiusios Regionų partijos ir Ukrainos komunistų partijos nariais. Vėliau per interviu jis prisipažino bendradarbiavęs su Ukrainos saugumo tarnyba.   

     Kovo 1 d. „Borotba“ aktyvistai drauge su proputiniškomis organizacijomis dalyvavo Charkovo srities valstybinės administracijos šturme, kuris pasibaigė Rusijos valstybinės vėliavos iškėlimu ir žiauriu daugelio Charkovo aikštės aktyvistų sumušimu, įskaitant kairįjį poetą Serhijų Žadaną. Patys „borotbistai“ savo veiksmus vadina „antifašistine akcija“ ir yra tikri, kad prievarta buvo panaudota būtent prieš ultradešiniuosius.   

     Taigi darome išvadą, kad „Borotba“sąjungos vadovai yra ne tik autoritarinės sovietinės praeities šalininkai, bet ir sąmoningi manipuliatoriai, veikiantys kaip kišeniniai valdančiųjų grupuočių „revoliucionieriai“. Šiuo metu jų veikla neturi nieko bendro su kairiąja politika nei klasių kova ir palaiko proputiniškas jėgas po „antifašizmo“ ir „komunizmo“ priedanga. Taigi šios organizacijos veiksmai diskredituoja ne tik savo vardą, pasiskolintą iš XX a. pradžios revoliucionierių-borotbistų (liet. – kovotojų), bet ir šiuolaikinius Ukrainos kairiuosius. Be to, „Borotba“ nevengia atviro melo ir manipuliacijų, taip klaidindama užsienio kairiuosius ir antifašistus.   

     Kviečiame visus sąmoningus revoliucionierius, kurie dar liko „Borotba“ sąjungoje, palikti šios išdavikiškos proburžuazinės grupuotės gretas ir visiems laikams nutraukti politinius santykius su jos vadovybe. Be to, tikimės, kad Europos ir Rusijos kairieji pakeis savo požiūrį į „Borotba“. Panašaus pobūdžio organizacija turi būti izoliuota.   

     Nei dievo, nei pono, nei nacijų, nei sienų! Visų šalių darbininkai – vienykitės!   

 

     Autonominė darbininkų sąjunga (ukr. – Автономна спілка трудящих)

     Nepriklausoma studentų profsąjunga „Tiesioginis veiksmas“ (ukr. – Незалежна студентська профспілка „Пряма дія“)

     „Tovariška“ svetainės redakcija (ukr. – Редакція сайту „Товаришка“)

     Vizualinės kultūros centras (ukr. – Центр візуальної культури) 

        

     http://direct-action.org.ua

     2014 03 07

borotba