Kova už asmeninę laisvę yra tokia pat savigyna, kaip ir ginant savo gyvybę ar nuosavybę. Jei nesi laisvas, tavo pavergėjams padaryti sužalojimai, net ir mirtini, yra pateisinami. Nors tu savo purvinais triukais, sabotažu, propaganda ir gali pridaryti jiems rūpesčių ir nukreipti dėmesį, mažai tikėtina, kad be tiesioginio pavojaus jų gyvybei bus pradėtas laisvės grąžinimas. Kada žmonės susiduria su krauju ir mirtimi, pradedama rimtai svarstyti, verta ar ne tęsti žaidimą. Ypač tai galioja tada, kai yra tik viena rizikuojanti pusė, kada negalima nustatyti, kas puola, ir neįmanoma smogti atgal.

 

Jei iš tikro nori atgauti savo laisvę ir esi pasiryžęs prisiimti visą slaptos laisvės kovos riziką, visi anksčiau esančių skyrių patarimai bus lyg laisvalaikio praleidimo forma ieškant taikinio mirtinam veiksmui.

 

Nuspręndęs slaptoje laisvės kovoje naudoti mirtinus metodus, turėsi veikti kaip snaiperis. Veikti vienas, pats rinktis taikinius ir nuspręsti, ar taikinio svarba pateisina prisiimamą riziką.

 

Kaip ir snaiperis, pirmenybę atiduosi aukščiausiam įmanomam rangui. Bet, kaip ir snaiperiui, pasirinkimas bus ribojamas tik į tavo akiratį patenkančiais taikiniais. Jei bus galimybė rinktis iš dviejų, pasirinksi svarbesnį. Bet jei teturėsi vieną taikinį, galėsi pradėti veikti tada, net jei jis ir neužima aukštos vietos valdymo piramidėje.

 

Sužalodamas ar nužudydamas tikėkis demoralizuoti priešus, sujaukti jų vykdomas operacijas ir atimti galimybę naudotis ką tik kliudyto taikinio talentu ir darbu.

 
Jų žudymas bus pavojingiausias iš visų tavo kada nors darytų veiksmų
 
Neabejok, mirtini veiksmai yra pavojingi.
 

Tironai ir pavergėjai visai nenori būti gyvais taikiniais. Visiems vyriausybinių pareigūnų žalojimo atvejams bus suteiktas aukščiausios svarbos prioritetas nustatant dalyvavusių asmenybes ir sulaikant.

 

Visos pasaulio policijos, gaudydamos policininko žudiką, pristabdo visus kitus tyrimus. Lygiai taip pat atsitiks, kai vietinė valdžia sužinos, jog kažkas nukalė vieną iš jų tarpo. Jie ieškos tavęs naudodamiesi visais savo resursais. Maža to, totalitarinė vyriausybė nekreips dėmesio į suvaržymus dėl kratos privačioje nuosavybėje, ji griebsis telefonų pokalbių įrašinėjimo, įtariamųjų sulaikymo be kaltinimo ir necivilizuotų policijos kvotos technikų.

 

Tik labiausiai pasišventęs slaptas laisvės kovotojas gali galvoti apie tapimą slaptu laisvės žudiku. Tu turi ne tik suvokti riziką, bet ir būti pasiruošęs prisiimti galimas pasekmes. Farai turi posakį: „Jei negali susitvarkyti su laiku, nesusitvarkysi ir su nusikaltimu“. Jei tave pagaus beplanuojant ar vykdant smurtinį nusikaltimą prieš ką nors iš taikinių grupės, nesusitvarkysi su laiku, nes tau bus įvykdyta mirties bausmė.

 

Jie neleis tau kreiptis į teismą dėl laikino proto sutrikimo ir neperveš į psichiatrinę kliniką. Sovietai taikius politinius disidentus kišo į psichiatrines ligonines, bet šaudė politinius žudikus.

 

Kol engėjai pasiruoš tave sušaudyti, tu jau būsi laimingas, kad pagaliau to sulaukei. Tavo galūnės bus apdegintos elektros srovės, protas sumaišytas įvairiais chemikalais, o kūnas persuktas ir sulaužytas kaip žiurkės, uždarytos terjerų pilname aptvare. Ir tai dar ne viskas. Jie stengsis pratęsti tavo kančią bandydami sužinoti, kas yra tavo bendražygiai, kokiai sukilėlių grupei tu priklausai, kas yra tavo vadas ir iš kur gauni įsakymus. Tu neturėsi atsakymų į šiuos klausimus, bet nesitikėk, kad tavo tvirtinimai, kad veikei vienas, bus priimti.

 

Visa tai sakau ne tam, kad atbaidyčiau tave. Noriu tik vieno – kad asmeninis saugumas tau būtų svarbesnis už operacijos sėkmę. Laivės kova neverta nė sudilusio skatiko jei tu nebegali džiaugtis jos rezultatu. Tu nenori mirti už laisvę, tu nori, kad mirtų tie, kurie atėmė laisvę.

 

 

Tu gali žudyti ir išlikti sveikas gyvas

 

Tu naudosi tas pačias technikas, kurias naudoja organizuoti nusikaltėliai. Visų pirma, neturėk jokio emocinio ryšio su auka. Pasirinksi taikinius pagal tai, kokią poziciją engėjų vyriausybėje užima būsima auka ir kokias veiksmų galimybes tu turi. Tačiau asmeniškai taikinių nepažinsi, bent jau kaip draugų ar giminaičių.

 

Jei rajono policijos komisaras išprievartavo tavo dukterį, nepaversk jo artimiausiu taikiniu. Tas pats galioja ir generolui, kuris atleido tave todėl, kad ant jo uniformos užtėškei kavos, mokesčių rinkėjui, kuris padvigubino tavo mokesčius, ar policininkui, kuris sumušė tavo vaikus medžioklinių šautuvų konfiskacijos metu.

 

Jei jauti tokios rūšies nepasitenkinimą, kažkas irgi sužinos apie tai, ir tu tapsi pagrindiniu įtariamuoju staigios mirties tyrimo byloje.

 

Sistema paverčia tokius piktnaudžiavimus įmanomais, o tu kariauji su sistema, todėl pasirink ką nors kitą, ko negalima susieti su tavimi. Galbūt tau pasiseks ir kitas slaptas laisvės kovotojas sutvarkys nekenčiamą vyruką, o tu turėsi nepajudinamą alibi.

 

Kitas tavo privalumas yra tas, kad niekas nežino, ką tu veiki. Kiek bebūtų pasipriešinimo grupių su infiltruotais saugumo pareigūnais, kokie bebūtų iš sulaikytųjų išmušti prisipažinimai, ką besakytų šnipinėjantys kaimynus ir draugus – tavo vardas neatsidurs norimų apklausti sąraše.

 

Argi tai netiesa? Tu juk niekam nepapasakojai, ką ruošiesi veikti? Jei papasakojai, tu nesi slaptas laisvės kovotojas. Tu – ieškantis mirties protinis atsilikėlis.

 

Slaptumas nėra vien tik svarbus dalykas, jis yra viskas. Jei tu esi vienas iš tų žmonių, kurie negali ką nors nuveikti nesigirdami, pamiršk slaptas laisvės kovas. Įstok į taikią politinio protesto grupę, kalbančią apie laisvės atgavimą. Taip laisvės neatgausi, bet bent jau išliksi gyvas.

 

Nepasitikėk niekuo. Nei tėvais, nei broliu, nei vaikais ir net žmona ar vyru. 

 

 

Žinok, kaip atlikti darbą

 

Kaip galima nužudyti? Jei tau kyla toks klausimas, geriau užsiiminėk purvinais triukais ir propaganda. Savo ribas tu peržengsi jau vien galvodamas apie žmogžudystę. Nors mūsų šalyje yra daugybė kovinių menų ekspertų, buvusių kariškių, gatvės plėšikų, medžiotojų ir sportininkų, mes nenorime, kad nesuprantantys ką daro žmonės bandytų peržengti savo galimybių ribas, būtų sugauti ar nužudyti, ir gadintų slapto laisvės kovotojo vardą.

 

 

Sėkmės planas

 

Tavo galimybės išvengti sulaikymo didės, jei viską rūpestingai suplanuosi, naudosi gudrias taktikas, netikėtumą ir gerą pasiruošimą. Kiekvienas slaptas laisvės kovotojas kiekvienai savo operacijai turi paruošti atskirą atakos planą ir metodą. Nekartok sėkmingos operacijos, nes saugumo galvažudžiams tai suteiks papildomos informacijos.

 

Tarkime, kad prievarta paimtas šauktinis, tarnaujantis naujoje Raudonojoje Žmonių Armijoje, yra slaptas laisvės kovotojas, kuris manevrų metu suranda nuodingą gyvatę. Jis ją sugauna, įsideda į mažą medžiaginį maišelį ir pasitaikius progai įleidžia ją į dalinio vado lovą. Gyvatė įgelia vadui, bet nemirtinai. Tai yra paskutinis kartas, kai slaptas laisvės kovotojas naudojasi šiuo mažu triuku, net jei visi karininkai nusprendžia, jog tai tebuvo nelaimingas atsitikimas.

 

Pagrindinė problema – kaip atsidurti vienoje vietoje su taikiniu, kad niekas nežinotų, kad tu esi ten. Antra problema – kaip suplanuoti atsitraukimo kelią taip, kad niekas tavęs nesusietų su aukos sužalojimu ar mirtimi. Trečia problema – įsitikinti, kad įvykio vietoje nelieka jokių pėdsakų ar žymių ir kad neliko įkalčių, kurie galėtų susieti tave su įvykdyta operacija.

 

 

Rūpestingas planas ir netikėta galimybė

 

Slaptas laisvės kovotojas gali nuspręsti persekioti vieną individą. Tokį taikinį jis paprastai rinksis remdamasis taikinio svarba engiančioje vyriausybėje ir palankiomis sėkmingos atakos galimybėmis. Taikinys galėtų būti vidutinio rango kariškis, ypatingai bjaurus policininkas ar reikšmingas politinis veikėjas. Slaptas laisvės kovotojas atsargiai surinks visą įmanomą informaciją apie pasirinkto taikinio įpročius, dienotvarkę ir apsaugą. Jis nustatys, kuriuo dienotvarkės metu taikinys labiausiai pažeidžiamas ir sukurs planą. Kai atakos planas paruoštas, reikia paruošti atsitraukimo kelius kartu su keliomis alternatyvomis. Be iš anksto parenkamų ginklų, slaptas laisvės kovotojas galbūt paruoš ir kitą įrangą. Jei viskas bus atlikta teisingai, jis tikėsis gerų atsitraukimo galimybių.

 

Tokia taktika, ko gero, bus vienintelė, padedanti prisikasti iki aukšto rango asmenų, paprastai lindinčių už aukštų sienų ir saugomų gerai paruoštų saugumo pajėgų. Kas jie bebūtų, kartais jie atsidurs neapsaugotoje, silpnoje pozicijoje, ir tu turėsi puikią galimybę iš ten pasitraukti, kol bus aptiktas kūnas ir pasiųsti pavojaus signalai.

 

Net rūpestingiausiai saugomi pareigūnai kartais būna pažeidžiami. Daugelyje šalių stebėjau, kaip rajonų valdytojai, parlamento nariai, generolai ir senatoriai visą dieną praleisdavo kelionėse lydimi policijos ir ginkluotų sargybinių, vadovaudamiesi gerai apgalvotu saugumo planu. Bet darbo diena baigiasi, automobilių kolona grįžta į viešbutį, pareigūnas persirengia kasdieniais rūbais ir pro šonines viešbučio duris išeina pasiieškoti asmeninių pramogų ir poilsio.

 

Pačioje viršūnėje esantys žmonės (prezidentai iki gyvos galvos, apsišaukėliai maršalai) šitaip nesielgia. Tie, kurie yra kiek žemiau – dažnai. Tačiau didžiausią žalą laisvei daro antro ir trečio ešelono veikėjai, ieškantys saugumo viršūnių šešėlyje. Jie ir yra tie, kurie rašo planus, sudarinėja priešų sąrašus ir perdavinėja įsakymus.

 

Tie žmonės jaučiasi saugūs būtent todėl, kad jie yra šešėlyje. Jų nuotraukų nerasi laikraščiuose, visuomenė nežino jų vardų ir todėl jie gali laisvai pramogauti nebijodami keršto.

 

Nepraleisk progos vien todėl, kad galimas taikinys yra indėnas, o ne karo vadas. Būtent indėnai iššaudo visas strėles. Slaptas laisvės kovotojas, nesugebantis atpažinti žemesnio rango laisvės priešų veidų, gali sukelti tik chaosą.

 

 

Planuojant tai, kas nesuplanuojama

 

Norintis ką nors spontaniškai nuveikti asmuo turi atlikti nemažai paruošiamųjų darbų.

 

Tarkime, tu plauni rankas oro uosto tualete, kai įeina vyriausybės pareigūnas ir užsidaro kabinoje. Anksti ryte oro uoste dar nėra daug žmonių. Tu esi vienintelis žmogus tualete. Tai puiki proga pašalinti žmogų, kuris ką tik pasirašė įsakymą prievartinei penkių tūkstančių šeimų būsto konfiskacijai ir jų savininkų perkėlimui į sulaikymo stovyklas. Ar gali tai padaryti?

 

Tai priklausys nuo daugelio aplinkybių. Ar tu jį bent jau atpažinai? Ar turi su savimi ginklą, kurį gali panaudoti ir numesti be baimės, kad jis bus susietas su tavimi? Ar tu pakankamai įgudęs naudotis tuo ginklu? Ar pastebėjai, kiek žmonių yra už patalpos ribų? Ar galėsi ištirpti minioje? Ar pakankamai gerai susipažinai su visa pastato struktūra tam atvejui, jei pasitaikytų panaši galimybė?

 

Pagrindinė tokios galimybės išnaudojimo problema priklausys nuo to, ar turi su savimi ginklą.

 

Tarkime, kad savo švarke turi paslėptą 15 cm ilgio ledo smulkintojo geležtę. Nešiojiesi ją jau kelis mėnesius kartu su kietos gumos kamuoliuku švarko kišenėje ir penkiasdešimties centų moneta kelnių kišenėje.

 

Buką geležtės galą įsmeik į guminį kamuoliuką, kuris dabar tampa rankena. Tarp kamuoliuko ir delno padėk 50 centų monetą, kuri apsaugos ranką, jei kartais geležtė pradurtų kamuoliuką, ir pulk priešą, kai jis plaunasi rankas.

 

Taikyk į galvos smegenis. Atakos taškas galėtų būti ausies kanalas, akis ar minkšta vieta, kur kaukolė jungiasi su užpakaline kaklo dalimi. Atlikęs sunkųjį darbą, nepamiršk pajudinti geležtės. Tu nori ne tik pradurti smegenų plėvę, bet ir sužaloti smegenis.

 

Jei po atakos gali ištraukti geležtę, įleisk ją į kanalizaciją. Guminį kamuoliuką išmesk į šiukšliadėžę (jei niekas nežino, kad tu jį turėjai), įsimesk į kišenę 50 centų monetą, ramiai išeik iš tualeto ir įsimaišyk į minią.

 

Kad būtų pasiruošęs bet kokiai pasitaikiusiai galimybei, slaptas laisvės kovotojas turėtų visada su savimi nešiotis ginklą. Tai turėtų būti efektyvus, lengvai paslepiamas ir sunkiai aptinkamas ginklas. Pasinaudojimas netikėta galimybe – tai pats saugiausias ir efektyviausias vidutinio lygio pareigūnų užpuolimo būdas.

 

Net jei būsi sulaikytas ir apklausiamas, turėsi pateisinamą priežastį, nes anksčiau neturėjai jokių reikalų su pareigūnu ir nebus nei vieno įvykio liudininko. Turėsi elgtis ramiai, sudaryti įspūdį, kad padedi tyrimui, atsakinėti į klausimus, bet neteikti jokios informacijos. Greičiausiai tau net nereikės meluoti. Jie klausinės, ar nematei žmogaus, galėjusio įvykdyti ataką.

 

Skaityti toliau

 

Vertė rb

Versta iš: Jefferson Mack. Secret Freedom Fighter Fighting Tyranny without Terrorizing the Innocent. USA: Paladin Press, 1986.