Socialistinės jaunuomenės laikraštis DRAUGAS

draugas1921 m. pradžioje Lietuvoje ėmė veikti socialistinės jaunuomenės sąjunga „Draugas“, kurią įsteigė Lietuvos revoliucinių socialistų-liaudininkų partija (LRSLP) – kairiųjų organizacija, savo pažiūromis artima eserams (socialistams revoliucionieriams), aušrininkams ir anarchistams. Jaunimo organizacija „Draugas“, vadovaujama rašytojo Kazio Borutos, 1922 m. išleido 5 laikraščio „Draugas“ numerius. 4-ajame „Draugo“ numeryje (1922 m. birželio mėn.) pasirodė trumpa žinutė, kad „Draugo“ valdyba traukiama atsakomybėn už priešvalstybinio turinio knygos leidybą. 1922 metais spėjo išeiti 5 „Draugo“ numeriai (sausio, vasario-kovo, gegužės 1-osios, birželio ir rugsėjo mėn.). 1925 m. gegužės 1 dieną buvo išleistas darbo jaunimo vienkartinis leidinys „Draugas jauniems“, už kurį K. Boruta buvo areštuotas. Šio laikraščio numeriai yra puikūs archyviniai dokumentai, leidžiantys suprasti, kokia buvo to meto Lietuva. „Draugas“ daug rašė apie žodžio, spaudos, susirin­kimų, minties suvaržymus, represijas prieš kairiuosius ir lietuviškuosius „koncentracijos liogerius“. Atkreiptinas dėmesys ir į faktą, kad „Drauge“ aprašomos 1922 m. vykusios valdžios represijos paneigia mitą, jog „aksominė“ A. Smetonos diktatūra prasidėjo tik po 1926 m. perversmo. Be to, „Draugo“ straipsniai akivaizdžiai parodo, kad kairieji Lietuvos socialistai revoliucionieriai nemėgo sovietinės bolševikų diktatūros lygiai taip pat, kaip ir vietinio tautinio režimo.

Socialistinės jaunuomenės laikraščio „Draugas“ straipsniai

Pavadinimo filtras     Rodyti po 
# Įrašo pavadinimas Peržiūros
1 Socialistinės jaunuomenės „Draugo“ sąjunga apie tautinį režimą Lietuvoje („Draugas“, 1922 m. Nr. 1-5) 6318
2 Socialistinės jaunuomenės „Draugo“ sąjunga apie bolševikų diktatūrą Rusijoje („Draugas“, 1922 m. Nr. 1-5) 4722
3 Edward Bellamy. Vandens valdovai („Draugas“, 1922 m. Nr. 1-2) 4685