istorija
Pavadinimo filtras     Rodyti po 
# Įrašo pavadinimas Peržiūros
1 Dalia Striogaitė. Avangardo iliuzijų kaina 6962
2 Odesa – anarchosindikalizmo gimtinė 6586
3 Adolfo Ramanausko-Vanago pėdsakai Druskininkų žydų žūties byloje 8658
4 Nežinoma istorija: Antoine’as Dogelis – anarchizmą pasirinkęs pokario partizanas 4683
5 Stepanas Petričenka ir Naisaro bei Kronštato savivaldos 1917–1921 metais 5327
6 Istorikas Ericas Hobsbawmas, savo gyvenimą pavertęs istorija 2740
7 Kritinis žvilgsnis į revoliucionieriaus Ernesto Če Gevaros gyvenimą 5755
8 R. Marčėnas. Pirmasis satyrinis laikraštis Lietuvoje – pozytivių socialinių idėjų reiškėjas 3507
9 Holokausto košmaras Roberto van Voreno knygoje „Neįsisavinta praeitis: Holokaustas Lietuvoje“ 3386
10 Stebinanti autorių teisių istorija ir ateitis be jų (2) 4029
11 Indrė Balčaitė. Takus žemėlapis ir beribės karalystės (su bambomis) 3953
12 Kai kurie latvių SS legionierių žygiai Lietuvoje 5133
13 Latvių SS legionieriai – tokie pat „didvyriai”, kaip raudonieji latvių šauliai 6387
14 Stebinanti autorių teisių istorija ir ateitis be jų (1) 6346
15 Nestoras Machno: svarbiausios datos 4805
16 Revoliucingus tekstus rašė ir… R. Wagneris 3039
17 Zenonas Pilkauskas. Ikikarinės Lietuvos „demokratijos stulpai” 3417
18 Kodėl Jonas Noreika (generolas Vėtra) paskelbtas didvyriu? 4353
19 Fotokoliažai 2009 m. sausio 16-ajai atminti (foto) 3803
20 Rozka Korczak. Ugnis pelenuose (2) 3184
21 Rozka Korczak. Ugnis pelenuose (1) 3898
22 1912-ųjų Tekstilės streiką minint 4346
23 Joe Hill: „Nešvaistykite laiko gedului. Organizuokitės.“ 3878
24 Mums nereikia nei jūsų taikos, nei jūsų karo! 3157
25 Nauru sala: pragaru virtęs rojus (foto) 3142
26 Eugène Lanti. Kas yra buržujus? 5852
27 Jonathan A. Christiansen. Anarchizmas ir Pasaulio pramonės darbininkų profsąjunga (2) 3290
28 Anacionalizmo kūrėjas Eugène Lanti: „Turėtume elgtis taip, tarsi tautų nebūtų” 3096
29 Georgijus Meitinas. Dvi vasaros (7). Kelionė į Salavatą 2532
30 Jonathan A. Christiansen. Anarchizmas ir Pasaulio pramonės darbininkų profsąjunga (1) 3460
31 Kasparas Pocius. Geltona žvaigždė palto atlape 4669
32 Išmintingi patarimai, kaip pralaimėti streiką 2328
33 Grigorijus Meitinas. Dvi vasaros (6). Kelionė į Valdajų 2848
34 Darbininkai, nesnauskit ! 2991
35 Jonas Biliūnas. Kas tai per vieni tie socialistai? (1903) 3062
36 Grigorijus Geršunis. Nepapirksite žadėdami gyvybę 4091
37 Marius Jacob. Kodėl aš tapau įsilaužėliu (teismo kalba, 1905) 937
38 Pavel Nikulin. Galbūt omenyje turėjote radiaciją? 4706
39 Petras Dargis. Dievažmogis vietoj maištininko 4235
40 Tolstojininkas Andrejus Kalendra vadino save vegetaru 7954
41 Teroristo Geršunio pabėgimas iš Akatujaus kalėjimo 2963
42 Regina Laukaitytė. Lietuvos Katalikų Bažnyčios požiūris į žydų genocidą ir krikštą 4020
43 Regina Laukaitytė. Lietuvos Katalikų Bažnyčia 1941-1942 m. 3720
44 Roger Shrives. Rytų Vokietija 1953-aisiais 4221
45 Kruvinas proto užtemimas 1941-ųjų birželį (video) 3198
46 Rima Praspaliauskienė. Nusikaltėliai herojai 4750
47 Antifa.lt skaitytojai praneša apie kriminalinę Beno Murmos praeitį 6824
48 Žudynės pirmosiomis karo dienomis: rudasis, raudonasis, trispalvis ir rudai trispalvis teroras 14671
49 „Trys utopijos spalvos“: Kaune minimas 1936-1939 m. Ispanijos pilietinis karas 6824
50 Patrioto išpažintis: „1991-ųjų sausį padarėme esminę klaidą“ 5329
51 Gegužės 1-oji: ar verta pramogauti ir linksmintis? 4061
52 Trys naciams tarnavę Lietuvos laisvės armijos (LLA) pulkininkai 8850
53 „Laisvoji mintis“ 1991 m. Nr. 2. Laisvamanybės kronikos 3979
54 Žudikų atminimu rūpinasi Lietuvos valstybė 22440
55 Steve Wright. Revoliucinės tradicijos: darbininkų tarybų komunizmas 3868
56 Kovo 8-oji: vienos uzurpacijos istorija 6421
57 J. Uželasietis. Kapitalizmo krizis ir darbininkai (1933 m.) 3092
58 Tamás Krausz. 1956 metų Vengrijos darbininkų tarybos 4982
59 Gintautas Mažeikis. Rosai Luxemburg Tarptautinės moterų solidarumo dienos proga 6761
60 Kronštato sukilimo 90-metis 7781
61 Dominykas Cze. Tautos koncepciją sukūrė sovietai 6817
62 Vrangelio sala: kas atsakingas už Arktiką? (foto) 4971
63 Ironiškoji „Sarmatuva” prieš sarmatologų invaziją 4259
64 Pirmasis XXI amžiaus dešimtmetis: informacinių technologijų šuolis ir kairiojo dirbančiųjų judėjimo griūtis 6118
65 XX a. pradžios Rusija: Keli kovos prieš pogromininkus pavyzdžiai 3606
66 Iš Amsterdamo archyvų: Kazio Borutos laiškas Aleksandrui Berkmanui (1928) 8043
67 Karabašas – labiausiai užterštas mūsų planetos miestas (foto) 8108
68 Ravacholis – naujo tipo buržuazijos duobkasys (foto) 4631
69 Tony Gonzales. JAV švenčiama Padėkos diena yra skerdynių diena 6550
70 Vokietijoje pirmą kartą nuo nacių laikų atidaryta Hitleriui skirta paroda 5994
71 Rudolfas Brazda – paskutinysis gyvas nacių kalinys su „Rožiniu trikampiu“ (video) 4933
72 1953 m. birželio sukilimas „socialistinėje“ Rytų Vokietijoje (foto) 6543
73 Mes ir 1956 m. Vengrijos sukilimas 9764
74 Grigorijus Meitinas. Dvi vasaros. Rygos hipio kelionės (5) 4264
75 Čempionas 5674
76 Grigorijus Meitinas. Dvi vasaros. Rygos hipio kelionės (4) 7002
77 Amerikos lietuvių kalendorius: Darbininko prisakymai (1912) 5068
78 „Kūrėjas“ – anarchistinis XX a. pradžios JAV lietuvių savaitraštis 3574
79 Maksvytiškis. Naujas revoliucijos kėlimo būdas Indijoj 7666
80 Grigorijus Meitinas. Dvi vasaros. Rygos hipio kelionės (3) 7324
81 Idealisto. Naujų išsivadavimo kelių ieškojimas („Meilės keliais“, 1922) 6671
82 Grigorijus Meitinas. Dvi vasaros. Rygos hipio kelionės (2) 8486
83 Lietuvos tolstojininkų žurnalas „Meilės keliais“. Pirmąjį žodį tariant (1922) 10159
84 Petras Dargis. Nacizmo ištaka: atsakymas 11411
85 Grigorijus Meitinas. Dvi vasaros. Rygos hipio kelionės (1) 10156
86 Pasaulio religijos: neapykantos ir dominavimo geografija per 5000 metų (video) 9238
87 Kostas Stiklius. Pasaka apie gerąjį Trepusą 6180
88 Holokaustas Lietuvoje: žydų pogromai Vilijampolėje ir masinės žudynės VII forte 19249
89 Nuomonė: Architekto indėlis į žydų žudynių organizavimą buvo svarus 10016
90 Igoris Podšivalovas. Taiki tolstojininkų brolija (iš neišleistos knygos) 7680
91 Audrius Šulcas. Prieš Lietuvos valstybę (1991) 4294
92 Po 50 metų pertraukos įvyko pirmasis viešas anarchistų renginys Kuboje 3483
93 N.W.A. reperiai, pirmieji uždainavę apie policijos smurtą (video) 7469
94 „Gyvoji utopija“: dokumentinis filmas apie anarchizmą Ispanijoje (video) 7430
95 In memoriam: „Linksmasis miesto partizanas” Fritzas Teufelis 8497
96 „Osvencimo šokius“ persekioja antisemitiniai komentarai (video) 9216
97 Ispanijos menininkai ragina neužmiršti generolo Franco diktatūros nusikaltimų (video) 7642
98 Šiluvos mitas. Kaip katalikai atėmė žemę iš reformatų 6344
99 Apžvalga: Zapatistų nacionalinė išlaisvinimo armija (EZLN) 8102
100 Bedievių vyskupas: „Kapitalizmas ir krikščionybė nėra nieks, kaip tik parazitizmo sistemos“ 8269
101 Vytautas Alantas – rašytojas, pamėgtas neonacių 9205
102 Pasaulinio garso homoseksualų teisių gynėja gimė Lietuvoje 6798
103 Trumpa LGBT judėjimo istorija 12249
104 Medžiotojas Simo Häyhä 11351
105 Anarchizmo istorija: Anarchizmas latviškai – Sidnėjaus gatvės mūšis Londone 8558
106 Prieš 40 metų sušaudyta taiki Kento (JAV) studentų demonstracija 9524
107 Kaip italai mokesčius susimažino: autoredukcijos judėjimas XX a. 8 dešimtmečio Italijoje 7116
108 Iš archyvų: Antifašistiniai „Raudonosios pagalbos“ plakatai smetonmečiu (foto) 10811
109 Nenori – nemokėk! Sukilimas prieš pagalvės mokestį Didžiojoje Britanijoje 1990 metais (video) 8666
110 Zinas „Tiesiog“: Iš lietuviškojo anarchizmo istorijos (1995) 2962
111 Organize!: Mitai ir legendos – Che Guevara 10843
112 Ivan Etcheverry. Apie Che 8562
113 Amerikos komunistas Leonas Prūseika: „Anarchistams bile tik sukelt maištą“ 8390
114 Kodėl pralaimėjo anarchistinė 1936-1937 m. Ispanijos revoliucija? 11540
115 Neonaciams bus sunkiau manipuliuoti Drezdeno bombardavimo aukų skaičiumi 5351
116 Baltijos šalių kova už „nepriklausomybę“ po Trečiojo Reicho vėliavomis 13241
117 George Orwell. Trockistų, komunistų ir anarchistų taktika pilietiniame Ispanijos kare („Katalonijai atminti”, 2010) 12839
118 „Bolševikų ir bedievių vyskupas“ Williamas M. Brownas apie kapitalistinę vergystę (1924) 12041
119 Lietuvoje minimas partizanas A. Kraujelis, nužudęs 11 civilių žmonių 11800
120 Lucy Parsons: „Aš esu anarchistė“ 5210
121 Istorikas Valdemaras Klumbys: „Tik priėmę sovietmetį kaip savą, galėsime teisti“ 6587
122 Igoris Podšivalovas. Valkatavimo romantika 8165
123 1968-ųjų olimpiados protestas – „Juodųjų galios saliutas“ 3777
124 „Atviras Galas” apie anarchistinius judėjimus Lietuvoje (audio) 3554
125 „Kovos vėliava“ (1918): Lietuvos Taryba – kreiva Lietuvos gyventojų atstovybė, paklusni Berlyno valdovams 7323
126 Bernhard Brosius: 3000 metų gyvavusi Çayönü utopija (2) 10384
127 Darius Pocevičius. V. Krėvės bėdos po 75 metų 11086
128 Bernhard Brosius: 3000 metų gyvavusi Çayönü utopija (1) 11573
 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sekantis > Pabaiga >>
Puslapis 1 iš 13