istorija
Pavadinimo filtras     Rodyti po 
# Įrašo pavadinimas Peržiūros
1 Dalia Striogaitė. Avangardo iliuzijų kaina 7075
2 Odesa – anarchosindikalizmo gimtinė 6689
3 Adolfo Ramanausko-Vanago pėdsakai Druskininkų žydų žūties byloje 8808
4 Nežinoma istorija: Antoine’as Dogelis – anarchizmą pasirinkęs pokario partizanas 4757
5 Stepanas Petričenka ir Naisaro bei Kronštato savivaldos 1917–1921 metais 5471
6 Istorikas Ericas Hobsbawmas, savo gyvenimą pavertęs istorija 2790
7 Kritinis žvilgsnis į revoliucionieriaus Ernesto Če Gevaros gyvenimą 5846
8 R. Marčėnas. Pirmasis satyrinis laikraštis Lietuvoje – pozytivių socialinių idėjų reiškėjas 3588
9 Holokausto košmaras Roberto van Voreno knygoje „Neįsisavinta praeitis: Holokaustas Lietuvoje“ 3461
10 Stebinanti autorių teisių istorija ir ateitis be jų (2) 4116
11 Indrė Balčaitė. Takus žemėlapis ir beribės karalystės (su bambomis) 4059
12 Kai kurie latvių SS legionierių žygiai Lietuvoje 5214
13 Latvių SS legionieriai – tokie pat „didvyriai”, kaip raudonieji latvių šauliai 6490
14 Stebinanti autorių teisių istorija ir ateitis be jų (1) 6457
15 Nestoras Machno: svarbiausios datos 4866
16 Revoliucingus tekstus rašė ir… R. Wagneris 3110
17 Zenonas Pilkauskas. Ikikarinės Lietuvos „demokratijos stulpai” 3491
18 Kodėl Jonas Noreika (generolas Vėtra) paskelbtas didvyriu? 4421
19 Fotokoliažai 2009 m. sausio 16-ajai atminti (foto) 3868
20 Rozka Korczak. Ugnis pelenuose (2) 3258
21 Rozka Korczak. Ugnis pelenuose (1) 3963
22 1912-ųjų Tekstilės streiką minint 4446
23 Joe Hill: „Nešvaistykite laiko gedului. Organizuokitės.“ 3964
24 Mums nereikia nei jūsų taikos, nei jūsų karo! 3224
25 Nauru sala: pragaru virtęs rojus (foto) 3208
26 Eugène Lanti. Kas yra buržujus? 5966
27 Jonathan A. Christiansen. Anarchizmas ir Pasaulio pramonės darbininkų profsąjunga (2) 3370
28 Anacionalizmo kūrėjas Eugène Lanti: „Turėtume elgtis taip, tarsi tautų nebūtų” 3200
29 Georgijus Meitinas. Dvi vasaros (7). Kelionė į Salavatą 2604
30 Jonathan A. Christiansen. Anarchizmas ir Pasaulio pramonės darbininkų profsąjunga (1) 3544
31 Kasparas Pocius. Geltona žvaigždė palto atlape 4764
32 Išmintingi patarimai, kaip pralaimėti streiką 2368
33 Grigorijus Meitinas. Dvi vasaros (6). Kelionė į Valdajų 2920
34 Darbininkai, nesnauskit ! 3032
35 Jonas Biliūnas. Kas tai per vieni tie socialistai? (1903) 3140
36 Grigorijus Geršunis. Nepapirksite žadėdami gyvybę 4179
37 Marius Jacob. Kodėl aš tapau įsilaužėliu (teismo kalba, 1905) 956
38 Pavel Nikulin. Galbūt omenyje turėjote radiaciją? 4780
39 Petras Dargis. Dievažmogis vietoj maištininko 4321
40 Tolstojininkas Andrejus Kalendra vadino save vegetaru 8088
41 Teroristo Geršunio pabėgimas iš Akatujaus kalėjimo 3011
42 Regina Laukaitytė. Lietuvos Katalikų Bažnyčios požiūris į žydų genocidą ir krikštą 4067
43 Regina Laukaitytė. Lietuvos Katalikų Bažnyčia 1941-1942 m. 3780
44 Roger Shrives. Rytų Vokietija 1953-aisiais 4300
45 Kruvinas proto užtemimas 1941-ųjų birželį (video) 3231
46 Rima Praspaliauskienė. Nusikaltėliai herojai 4809
47 Antifa.lt skaitytojai praneša apie kriminalinę Beno Murmos praeitį 6948
48 Žudynės pirmosiomis karo dienomis: rudasis, raudonasis, trispalvis ir rudai trispalvis teroras 14840
49 „Trys utopijos spalvos“: Kaune minimas 1936-1939 m. Ispanijos pilietinis karas 6925
50 Patrioto išpažintis: „1991-ųjų sausį padarėme esminę klaidą“ 5397
51 Gegužės 1-oji: ar verta pramogauti ir linksmintis? 4125
52 Trys naciams tarnavę Lietuvos laisvės armijos (LLA) pulkininkai 8998
53 „Laisvoji mintis“ 1991 m. Nr. 2. Laisvamanybės kronikos 4034
54 Žudikų atminimu rūpinasi Lietuvos valstybė 22561
55 Steve Wright. Revoliucinės tradicijos: darbininkų tarybų komunizmas 3930
56 Kovo 8-oji: vienos uzurpacijos istorija 6548
57 J. Uželasietis. Kapitalizmo krizis ir darbininkai (1933 m.) 3147
58 Tamás Krausz. 1956 metų Vengrijos darbininkų tarybos 5065
59 Gintautas Mažeikis. Rosai Luxemburg Tarptautinės moterų solidarumo dienos proga 6876
60 Kronštato sukilimo 90-metis 7938
61 Dominykas Cze. Tautos koncepciją sukūrė sovietai 6923
62 Vrangelio sala: kas atsakingas už Arktiką? (foto) 5050
63 Ironiškoji „Sarmatuva” prieš sarmatologų invaziją 4294
64 Pirmasis XXI amžiaus dešimtmetis: informacinių technologijų šuolis ir kairiojo dirbančiųjų judėjimo griūtis 6225
65 XX a. pradžios Rusija: Keli kovos prieš pogromininkus pavyzdžiai 3655
66 Iš Amsterdamo archyvų: Kazio Borutos laiškas Aleksandrui Berkmanui (1928) 8186
67 Karabašas – labiausiai užterštas mūsų planetos miestas (foto) 8185
68 Ravacholis – naujo tipo buržuazijos duobkasys (foto) 4705
69 Tony Gonzales. JAV švenčiama Padėkos diena yra skerdynių diena 6626
70 Vokietijoje pirmą kartą nuo nacių laikų atidaryta Hitleriui skirta paroda 6064
71 Rudolfas Brazda – paskutinysis gyvas nacių kalinys su „Rožiniu trikampiu“ (video) 5002
72 1953 m. birželio sukilimas „socialistinėje“ Rytų Vokietijoje (foto) 6630
73 Mes ir 1956 m. Vengrijos sukilimas 9878
74 Grigorijus Meitinas. Dvi vasaros. Rygos hipio kelionės (5) 4323
75 Čempionas 5775
76 Grigorijus Meitinas. Dvi vasaros. Rygos hipio kelionės (4) 7110
77 Amerikos lietuvių kalendorius: Darbininko prisakymai (1912) 5127
78 „Kūrėjas“ – anarchistinis XX a. pradžios JAV lietuvių savaitraštis 3613
79 Maksvytiškis. Naujas revoliucijos kėlimo būdas Indijoj 7792
80 Grigorijus Meitinas. Dvi vasaros. Rygos hipio kelionės (3) 7441
81 Idealisto. Naujų išsivadavimo kelių ieškojimas („Meilės keliais“, 1922) 6775
82 Grigorijus Meitinas. Dvi vasaros. Rygos hipio kelionės (2) 8608
83 Lietuvos tolstojininkų žurnalas „Meilės keliais“. Pirmąjį žodį tariant (1922) 10308
84 Petras Dargis. Nacizmo ištaka: atsakymas 11567
85 Grigorijus Meitinas. Dvi vasaros. Rygos hipio kelionės (1) 10327
86 Pasaulio religijos: neapykantos ir dominavimo geografija per 5000 metų (video) 9391
87 Kostas Stiklius. Pasaka apie gerąjį Trepusą 6286
88 Holokaustas Lietuvoje: žydų pogromai Vilijampolėje ir masinės žudynės VII forte 19461
89 Nuomonė: Architekto indėlis į žydų žudynių organizavimą buvo svarus 10146
90 Igoris Podšivalovas. Taiki tolstojininkų brolija (iš neišleistos knygos) 7809
91 Audrius Šulcas. Prieš Lietuvos valstybę (1991) 4363
92 Po 50 metų pertraukos įvyko pirmasis viešas anarchistų renginys Kuboje 3527
93 N.W.A. reperiai, pirmieji uždainavę apie policijos smurtą (video) 7575
94 „Gyvoji utopija“: dokumentinis filmas apie anarchizmą Ispanijoje (video) 7544
95 In memoriam: „Linksmasis miesto partizanas” Fritzas Teufelis 8636
96 „Osvencimo šokius“ persekioja antisemitiniai komentarai (video) 9333
97 Ispanijos menininkai ragina neužmiršti generolo Franco diktatūros nusikaltimų (video) 7761
98 Šiluvos mitas. Kaip katalikai atėmė žemę iš reformatų 6449
99 Apžvalga: Zapatistų nacionalinė išlaisvinimo armija (EZLN) 8237
100 Bedievių vyskupas: „Kapitalizmas ir krikščionybė nėra nieks, kaip tik parazitizmo sistemos“ 8421
101 Vytautas Alantas – rašytojas, pamėgtas neonacių 9355
102 Pasaulinio garso homoseksualų teisių gynėja gimė Lietuvoje 6905
103 Trumpa LGBT judėjimo istorija 12428
104 Medžiotojas Simo Häyhä 11515
105 Anarchizmo istorija: Anarchizmas latviškai – Sidnėjaus gatvės mūšis Londone 8710
106 Prieš 40 metų sušaudyta taiki Kento (JAV) studentų demonstracija 9700
107 Kaip italai mokesčius susimažino: autoredukcijos judėjimas XX a. 8 dešimtmečio Italijoje 7239
108 Iš archyvų: Antifašistiniai „Raudonosios pagalbos“ plakatai smetonmečiu (foto) 10988
109 Nenori – nemokėk! Sukilimas prieš pagalvės mokestį Didžiojoje Britanijoje 1990 metais (video) 8790
110 Zinas „Tiesiog“: Iš lietuviškojo anarchizmo istorijos (1995) 2998
111 Organize!: Mitai ir legendos – Che Guevara 10991
112 Ivan Etcheverry. Apie Che 8693
113 Amerikos komunistas Leonas Prūseika: „Anarchistams bile tik sukelt maištą“ 8534
114 Kodėl pralaimėjo anarchistinė 1936-1937 m. Ispanijos revoliucija? 11676
115 Neonaciams bus sunkiau manipuliuoti Drezdeno bombardavimo aukų skaičiumi 5431
116 Baltijos šalių kova už „nepriklausomybę“ po Trečiojo Reicho vėliavomis 13432
117 George Orwell. Trockistų, komunistų ir anarchistų taktika pilietiniame Ispanijos kare („Katalonijai atminti”, 2010) 12988
118 „Bolševikų ir bedievių vyskupas“ Williamas M. Brownas apie kapitalistinę vergystę (1924) 12208
119 Lietuvoje minimas partizanas A. Kraujelis, nužudęs 11 civilių žmonių 11935
120 Lucy Parsons: „Aš esu anarchistė“ 5313
121 Istorikas Valdemaras Klumbys: „Tik priėmę sovietmetį kaip savą, galėsime teisti“ 6656
122 Igoris Podšivalovas. Valkatavimo romantika 8266
123 1968-ųjų olimpiados protestas – „Juodųjų galios saliutas“ 3843
124 „Atviras Galas” apie anarchistinius judėjimus Lietuvoje (audio) 3607
125 „Kovos vėliava“ (1918): Lietuvos Taryba – kreiva Lietuvos gyventojų atstovybė, paklusni Berlyno valdovams 7427
126 Bernhard Brosius: 3000 metų gyvavusi Çayönü utopija (2) 10536
127 Darius Pocevičius. V. Krėvės bėdos po 75 metų 11221
128 Bernhard Brosius: 3000 metų gyvavusi Çayönü utopija (1) 11776
 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sekantis > Pabaiga >>
Puslapis 1 iš 13