Rytoj, kovo 10 dieną, visuomeninių organizacijų atstovai įteiks Kultūros ministrui J. Jučui Nusipelniusio Barbaro ordiną.
 

       Veiksmas vyks Seime – čia pirmadienį prasidės pavasario sesija, o Ministras Pirmininkas G. Kirkilas, lydimas kitų ministrų, atvyksta pristatyti Vyriausybės programos.
 

       Barbaro ordinas J. Jučui bus įteiktas prieš Vyriausybės programos pristatymą, kuris numatytas apie 11 valandą.

 

       Barbaro ordinas J. Jučui bus teikiamas už:
 

       - sprendimą išbraukti iš valstybės saugomų objektų sąrašo unikalią paveldo vertybę - 1900 metais statytą, architektūriniu požiūriu itin vertingą pastatą pagrindinėje Kybartų gatvėje http://www.lrt.lt/news.php?strid=5044&id=4359563
 

       Tai – vandalizmo įteisinimas aukščiausiu lygiu.
 

        Kultūros ministerija ir Kybartų savivaldybė nesiėmė jokių veiksmų, kad išsaugotų architektūros paminklą, turintį išskirtinę vertę istoriniam Kybartų savitumui ir reikšmingą valstybės mastu.  Atvirkščiai - J. Jučas atvėrė kelią jo sunaikinimui.     
 

        Kybartų bendruomenė tai įvertino kaip nusikaltimą kultūros paveldui.  Daugiau negu 1000 žmonių, paraginti Pasaulio kybartiečių draugijos, pasirašė reikalavimą išsaugoti istorinį pastatą.  
 

         Kultūros paveldas nėra J. Jučo ar kitų kabinetuose sėdinčių valdininkų nuosavybė.  Jis priklauso žmonėms, kuriuos vienija rūpestis savo gimtine ir jos kultūros vertybėmis.
 

         Todėl Alternatyvi kultūros paveldo komisija reikalauja atšaukti J. Jučo sprendimą ir grąžinti architektūros paminklą į valstybės saugomų objektų sąrašą.
 

          -  masiniu reiškiniu tapusį paveldo naikinimą ir neskaidrios paveldosaugos protegavimą.
 

          Kultūros ministras pagal Lietuvos įstatymus yra tiesiogiai atsakingas už Lietuvos kultūros paveldą.
 

          Tačiau leidimai griauti tapo J. Jučo vadovaujamos Kultūros ministerijos specializacija.  Kultūros paveldo departamento direktorius A. Kuncevičius asmeniškai pasirašė leidimus nugriauti du išskirtinius Klaipėdos paveldo objektus - XVIII amžiaus pastatą H. Manto gatvėje ir Celiuliozės virimo cechą, vienintelį tokį technikos paminklą Lietuvoje.
 

          Šiurkščiais įstatymų pažeidimais išgarsėję tarnautojai nesulaukia jokios atsakomybės.  Vienas iš pavyzdžių – po kyšininkavimo skandalo Kauno paveldosaugai ir toliau vadovauja I. Vaškelienė, suderinusi leidimus statyti automobilių remonto centrą IX forto memorialinio muziejaus teritorijoje, agresyvų daugiaaukštį Kauno senamiestyje prie Malūnininkų bokštelio ir kt.
 

          Alternatyvi kultūros paveldo komisija primena Seimo nariams prašymą atlikti parlamentinį tyrimą, kad būtų nustatyta, kodėl Kultūros ministerijai pavaldus KPD tapo institucija, padedančia naikinti kultūros paveldą - http://www.bernardinai.lt/index.php?url=articles/66328
 

          7000 žmonių pasirašė kreipimąsi, reikalaudami sustabdyti agresiją prieš kultūros vertybes: http://www.culture.lt/anti-agresija/   3000 – reikalaudami įvertinti Kultūros ministerijos tarnautojų atsakomybę: http://www.culture.lt/protestas/
 

           - asmeninį indėlį, įteisinant skandalingai pagarsėjusį Vilniaus bendrąjį planą.
 

           KPD tarnautojai šiam planui pritarė gėdingomis aplinkybėmis – po tuometinio Vilniaus mero, liberalcentristų partijos lyderio A. Zuoko ir tai pačiai partijai priklausančio Kultūros ministro J. Jučo vizito į KPD.  Vyriausioji tarnybinės etikos komisija šį J. Jučo vizitą įvertino neigiamai - konstatuodama, kad jį pagrįstai galima interpretuoti kaip psichologinį spaudimą pavaldiniui, siekiant paveikti jo sprendimus: http://www.vtek.lt/?pageid=5833&activate=5833 
 

           - bankrotą „Lietuvos“ kino teatro byloje.
 

           7000 piliečių pritarimo sulaukusioje peticijoje dėl “Lietuvos” kino teatro buvo iškelta ir platesnė kultūros politikos problema – masinis viešųjų kultūros erdvių naikinimas visoje Lietuvoje.  Kultūros ministerija nepadarė nieko, kad padėtis keistųsi.
 

           Tuo tarpu problema lieka aktuali - šiuo metu Kauno kultūros žmonės renka parašus, bandydami išsaugoti „Romuvos“ kino teatrą http://www.kinoklubas.lt/kreipimasis/
 

           - pasiūlymą aktoriams važiuoti į Ispaniją skinti pomidorų.
 

           Kol Lietuvos kultūros ministras rūpinasi Ispanijos žemės ūkiu, net du Kauno teatrai atsidūrė ant krizės ribos - dėl išgyvenimo šiandien kovoja Kauno valstybinis dramos ir Pantomimos teatrai.
 

           - panieką visuomeninėms organizacijoms.
 

           J. Jučas yra ne kartą viešai pareiškęs, kad „nepripažįsta“ Alternatyvios kultūros paveldo komisijos ir atsisako bendrauti su jos atstovais.  Tokie pareiškimai rodo, kad Kultūros ministras nesuvokia esminių demokatijos principų – tuo labiau, kad didžioji dauguma Alternatyvos narių yra oficialiai Lietuvos Respublikoje registruotos ir veikiančios visuomeninės organizacijos. 
 

           Kitaip tariant, J. Jučas bus apdovanotas už nuopelnus, iš pamatų griaunant kultūros politiką paveldosaugos bei kitose srityse.
 

           J. Jučas taps antruoju Nusipelniusio Barbaro ordino kavalieriumi.
 

           Anksčiau šį ordiną gavo buvęs Trakų meras V. Petkevičius, kuriam STT neseniai pareiškė įtarimus kyšininkavimu ir nušalino pareigų.
 

           Panašūs apdovanojimai buvo įteikti ir Klaipėdos paveldo naikintojams – merui R. Taraškevičiui bei kitiems.

           Ordino steigėja – Alternatyvi kultūros paveldo komisija, vienijanti apie 20 visuomeninių organizacijų iš visos Lietuvos.

Bernardinai.lt
2008.03.09.